LITERA ALEF

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

200) Litera Alef (א) a rămas la locul ei fără să se prezinte. Cel Sfânt a spus: “Alef (א), de ce nu vii înaintea Mea ca şi restul literelor?” Ea a răspuns: „Pentru că le-am văzut pe toate celelalte litere plecând din prezența Ta fără niciun succes. Ce aș putea, așadar, să obţin acolo? Și apoi, de vreme ce Tu i-ai dat deja literei Bet (ב) acest mare dar, nu este se cuvine ca Regele Suprem să ia darul pe care i l-a făcut unui slujitor al său și să-l dea altuia”. Domnul i-a spus: “Alef (א), Alef (א), deși voi începe crearea lumii cu Bet (ב), tu vei rămâne prima dintre litere.

Unitatea mea nu va fi exprimată decât prin tine, pe tine se vor baza toate calculele și operațiunile lumii și unitatea nu va fi exprimată decât prin litera Alef (א).”

201) S-a menționat mai devreme că toate cererile literelor sunt de fapt aducerea MAN, lumina care vine de jos, produsă de munca omului în Tora (Lişma, de dragul Ei). Răspunsul care a fost dat fiecărei litere de către DUMNEZEU constituie lumina descendentă, MAD, adică, așa cum s-a subliniat deja, lumina directă de Sus.

Chiar dacă această mare perfecțiune și desăvârșire este inerentă literei Alef (א), nu este posibil ca această literă să ridice MAN, cu excepția cazului în care ar fi ajutată în virtutea faptului că este încurajată să facă acest lucru, ceea ce înseamnă că: trezirea de sus trebuie să fie prima.

Acest lucru este întărit de interpretarea oferită de Zohar în versetul (Leviticul P.6): „Fecioara lui Israel (Şhina) este căzută: Ea nu se va mai ridica”.

Zohar-ul dezvăluie faptul că profetul vrea să spună că Şhina nu se poate ridica din exil prin propriul ei efort. Domnul o va ridica El însuși din praful pământului și o va izbăvi din exilul ei.

202) În Zohar, sunt tratate cele două perioade ale izbăvirii lui Şhina care urmează să aibă loc: Prima, la început, odată cu emanația luminii Mochin, lumina Roş-ului celor zece Sfirot, adică marea bucurie, Şhina ridicându-se la palatal lui Aba ve Ima. A doua, momentul în care rectificarea finală și perfecțiunea lui Şhina vor deveni realitate.

În ambele perioade, litera Alef (א) nu se va trez pentru a ridica MAN, lumina reflectată, așa cum se întâmplă la revelarea Mochin, lumina Roş-ului celor zece Sfirot, de-a lungul sau pe durata celor șase mii de ani, ci, dimpotrivă, izbăvirea va urma numai prin trezirea de sus.

Găsim această tendință a rectificării finale revelată în Zohar, în felul acesta: Şhina nu se va mai ridica niciodată prin propria sa putere, ci Creatorul, o va aduce la perfecțiune deplină.

Toate acestea sunt transmise prin poziția luată de litera Alef (א), după ce celelalte litere au apărut în fața lui Dumnezeu și li s-a spus fiecăreia de ce El a considerat potrivit să le respingă, pentru ca apoi să vină rândul literei Alef (א) să apară înaintea Dumnezeu.

Zohar-ul spune că Alef (א) nu s-a mișcat și Dumnezeu i s-a adresat: “Alef (א), Alef (א) de ce nu intri?”

Acest lucru indică faptul că Alef (א) nu a fost deloc stârnită să ridice de jos MAN, așa cum au făcut toate celelalte litere.

Însuși Creatorul a considerat că este necesar să vorbească cu ea, ceea ce este ilustrat prin faptul că efectuarea ei va fi consumată de Dumnezeu însuși.

Faptul că Dumnezeu s-a adresat literei Alef (א) începând prin   a-i pronunțâ în mod repetat numele, spunând: Alef (א), Alef (א), se referă la dublul ajutor pe care îl va primi Şhina. Prima dată, atunci când literele au produs o mare încântare Creatorului prin ridicărea propriilor MAN la sursă şi, după aceea, la rectificarea finală, atunci când Creatorul, prin El însuși, o va duce până la capăt.

203) Alef (א) i-a spus lui Dumnezeu: „le-am văzut pe toate celelalte litere plecând din prezența Ta fără niciun succes „.

Motivul pentru care Alef nu a încercat să ridice MAN este acela că a văzut că cererile adresate lui Dumnezeu de litere au fost respinse de către El.

Sa arătat deja că fiecare dimensiune a luminii are împotriva ei o forţă malefică ce se opune luminii sacre a dimensiunilor luminii ce se găseşte în BYA deKduşa, căci Dumnezeu a aranjat lumile divine una contrară celeilalte, adică: BYA deKduşa contrare lumilor BYA deSitra Achra.

Aşadar, Alef (א), s-a considerat a fi la același nivel cu celelalte litere și a simțit că are și o forţă împotriva dimensiunii sale de lumină, care este capabilă să-i compenseze forţa, motiv pentru care Alef (א) nu se consideră superioară celorlalte litere. Asta explică de ce Alef (א) a spus: ” Ce aș putea, așadar, să obţin prin a apărea în fața Ta. Simt că demersul meu ar fi inutil, întrucât văd că nu sunt mai bună decât restul literelor. Mai mult,” a spus Alef (א), „ de vreme ce Tu i-ai dat deja literei Bet (ב) acest mare dar, nu este se cuvine ca Regele Suprem să ia darul pe care i l-a făcut unui slujitor al său și să-l dea altuia.”

204) Eșecul lui Alef (א) de a ridica MAN, lumina ei reflectată de jos, s-a datorat faptului că a văzut că Dumnezeu a decis să instituie litera Bet (ב), simbolul coloanei luminii milei, ca structură esențială a fiecărui Parţuf. Asta este în acord cu versetul: „Căci zic: «Îndurarea are temelii veşnice!»” (Psalmi 89: 3).

Când Dumnezeu a văzut că Alef (א) a rămas nemișcată la locul ei, El i-a spus: “Alef (א), Alef (א), deși voi începe crearea lumii cu Bet (ב), vei rămâne prima dintre litere, adică este adevărat că lumea a fost deja creată prin litera Bet (ב) şi este adevărat, în acelaşi timp, că nu voi transfera darul ei alteia.

Cu toate acestea, lumina pe care am investit-o în Bet (ב), este doar VAK (ו”ק), (adică cele 6 Sfirot inferioare: ו קצוות înseamnă 6 laturi) lumina celor 6 Sfirot de la Hesed (Mila) până la Yesod (Fundația), care conțin doar o lumină mică, adică o lumină fără lumina Roş-ului celor zece Sfirot.

În consecință, literelor le lipsește încă Roş-ul și, drept rezultat, nu pot produce descendenți din cauza acestei lipse de lumină, care provine din Roş-ului celor zece Sfirot .

Prin urmare, tu vei fi instrumentul pentru a atrage Roş-ul către toate literele, adică Mochin, lumina primelor trei Sfirot. Acestea sunt luminile care fac ca Parţufim să stea față în față și, astfel, să fie capabili să producă descendenți.

Cu alte cuvinte, unitatea mea nu va fi exprimată decât prin tine, pe tine se vor baza toate calculele și operațiunile lumii. Adică unitatea Mea se revelează numai prin dimensiunea ta și, în plus, răsplata, pedeapsa și pocăința, prin care va rezulta perfecțiunea lumii, vor fi numai prin tine.

Litera Bet (ב), pe care am numit-o pentru creație, va servi doar ca bază a Parţuf-ului. Este o dimensiune a luminii, care nu depinde de faptele bune ale omului, căci chiar dacă Omul ar păcătui, dimensiunea luminii (Mochin) a lui Bet (ב) nu se va schimba.”

205) Cu toate acestea, lumina ta, adică Mochin a lui Alef (א), depinde în totalitate de acțiunile ființelor inferioare, adică ale „Omului”.

Dacă Omul face fapte rele, Mochin a ta, adică lumina primelor trei Sfirot, este anulată.

Pe de altă parte, atunci când Omul se căiește, aceste Mochin se întorc întotdeauna la Parţuf. Acest lucru este exprimat în cuvintele: «Pe tine se vor baza toate calculele și operațiunile lumii».

Cuvântul Kuşbonim (calcule) indică faptul că, dacă Omul își înrăutăţeşte faptele, Mochin ale primelor trei Sfirot dispar din Parţuf.

Acest lucru este întărit de regele Solomon, astfel: „Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii.” (Ecleziastul 7:29)

Cuvintele „operațiunile lumii” sugerează ridicarea de MAN, lumina reflectată, prin intermediul faptelor bune, căci abia atunci Mochin a luminii superioare a Roş-ului este atrasă înapoi la Parţuf.

Toată unitatea se va realiza numai prin Alef (א).

Acest lucru indică completitudinea întregii unități care va avea loc la rectificarea și izbăvirea finală, care va fi împlinită și prin Alef.

206) Apoi Cel Sfânt a făcut literele lumii superioare parte dintr-o “configuraţie mare”, care sunt legate de Sfira Bina și literele mici „ale unei configuraţii mici”, care simbolizează Malhut.

De aceea există două litere Bet (ב) la începutul Torei: Bereişit Bara (La început, EL a creat) și apoi următoarele două cuvinte încep cu două litere Alef (א): Elohim Et și sunt legate de lumea superioară, ceea ce înseamnă că primele Alef (א) și Bet (ב) sunt legate de lumea superioară, adică Bina, iar următoarele Alef (א) și Bet (ב) sunt legate de literele inferioare, care provin din Malhut, toate operând în lumile superioară și inferioară, adică în Bina și Malhut împreună ca una singură, astfel încât să-şi poată da de la una la alta.

Literele mari provin din Bina. Literele mici sălăşluiesc în Zeir Anpin și Nukva (Malhut). Iată, ori de câte ori cel superior are dorința de a da celui inferior de sub el, cel superior trebuie să fie îmbrăcat în cel inferior.

Acest aspect este înfăţişat prin cele două litere Bet (ב) ale cuvintelor Bereişit Bara și de cele două litere Alef (א) ale cuvintelor Elohim Et. Prima Bet (ב) este legat de lumea superioară Bina, a doua Bet (ב) este legată de lumea inferioară ZA, în care prima Bet (ב) ajunge să fie îmbrăcată. Prima Alef (א) provine, de asemenea, din Bina, care intră și în a doua Alef (א) care este legată de ZA, cu scopul de a-i da acesteia. Acest aspect este ilustrat în expresia “Amândouă devin ca una singură, fie că aparţin lumii superioare sau lumii inferioare, adică cele două litere sunt de fapt o singură entitate. La fel, cele două litere Alef (א) constituie o singură entitate. Diferența care se poate distinge în ele este aceea că primele provin din lumea superioară, celelalte două aparțin lumii inferioare; totuși, ele sunt aceeaşi entitate întrucât că se îmbracă una pe alta, în acelaşi mod în care calea lumea superioară, are dorința de a da lumii inferioare.

Asta înseamnă că Bet (ב) din lumea superioară ajunge să fie îmbrăcată în Bet (ב) din lumea inferioară. Totodată, Alef (א) a lumii superioare ajunge să fie inclusă în Alef (א) a lumii inferioare, Malhut.

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

error: Content is protected !!