LITERA AYIN

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

122) Litera Ayin (ע) a fost, de asemenea, refuzată ca reprezentând Avon (עון – nelegiuirea), în ciuda pledoariei sale că reprezintă Anava (ענווה – umilința).

Ima, suprema Sfira, numită Ima Superioară, este desemnată prin atributul Smereniei. Se știe că, ori de câte ori Sfira Neţah de ZA, care este simbolizată prin litera Ayin (ע), o îmbracă pe Nukva Malhut împreună cu Mochin, lumina pe care Sfira Neţah o are în ea, Nukva fiind atunci capabilă să se ridice la înălțimea lui Ima și astfel îmbracă Ima superioară, care o împodobește atunci pe Malhut cu podoabele ei personale.

De aceea Ayin (ע) şi-a început pledoaria, spunând: În mine este Anava (ענווה) adică umilința (Bina). Asta întrucât Ima, care se numește Anava (Umilința) este de fapt îmbrăcată cu mine – Ayin (ע)

123) Cu toate acestea, neajunsul vinovăției(Peşa), menționată anterior, în care Sfirot Neţah și Hod sunt, pe ascuns, implicate reciproc, este cel care explică răspunsul dat de Dumnezeu lui Ayin (ע) în sensul că Dumnezeu a ales să o respingă pe Ayin (ע).

Substituirea lui Avon (nelegiuire), menționată în discuția cu litera Pey (פ), cu Peşa (vinovăție) se datorează faptului că păcatul suprem Peşa este extrem de evident în Sfira Hod (הוד), care reprezintă litera Pey (פ).

Cu toate acestea, Sfira Hod din ZA este alcătuită din Sfira Malhut, adică Malhut este un compus al lui (Sfira) Hod. Drept urmare, din cauza păcatului lui Adam, Klipot au acces la Sfira Malhut. În măsura în care Malhut este Sfira cel mai apropiată de Klipot, Sfira Hod este întotdeauna expusă atacului acestor Klipot.

Sfira Neţah din ZA este în esență comparabilă cu ZA propriu-zisă, care nu are nicio legătură directă cu Klipot. Cu toate acestea, ZA (ז”א) este uneori afectată de Klipot, numai pentru că Sfira Neţah este strâns legată de Sfira Hod. Prin urmare, din cauza lui (Sfira) Hod Neţah suferă, de asemenea, întinarea din partea Klipot.

De aceea vinovăția sau întinarea în care este implicată Sfira Neţah prin ceea ce este cunoscut sub numele de Avon (vinovăție), pentru a indica faptul că Sfira Neţah, în sine, este Yaşar (ישר – Drept) dar, indirect, suferă distorsiuni datorită faptului că este în strânsă legătură cu Sfira Hod.

124) Nu se face nicio mențiune despre litera Ayin (ע) care s-ar fi apropiat de Dumnezeu cu pledoaria ei, așa cum au făcut celelalte litere, pentru motivul că litera Ayin (ע) a fost deja implicate alături de Pey (פ) atunci când Pey (פ)  s-a ridicat și și-a prezentat pledoaria; asta întrucât Sfirot Neţah și Hod sunt considerate a fi două secțiuni ale unei părți a corpului de Sfirot, ambele Sfirot ridicându-se ca o singură Sfira.Zohar-ul explică însă pledoariile

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

error: Content is protected !!