LITERA BET

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

194) Bet (ב) a intrat apoi și a spus: „O, Stăpâne al lumii, Ţi-ar plăcea să mă plasezi pe mine în fruntea creării lumii, întrucât eu reprezint binecuvântările (Berahot) date Ție în înalt și dedesubt”, căci Bet (ב) indică binecuvântarea.”

Cel Sfânt i-a spus: “Cu siguranţă, cu tine voi crea lumea. Și tu vei forma începutul în crearea lumii.”

Pentru a accentua cele de mai sus, trebuie spus că litera Bet (ב) reprezintă Hochmot, adică Sfira Hesed din Hochma, care înseamnă Nekuda deHeichal, un punct sau un loc într-un Palat. Nekudot, adică Punctul este lumina Înțelepciunii, iar Palatul este lumina Milei, ceea ce înseamnă de fapt că lumina Milei este Palatul luminii Hochma. Aceasta este binecuvântarea care este exprimată în versetul: „Şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare”.(Maleahi 3:10)

Calitatea luminii milei nu se micșorează în niciun caz și nici esența ei nu suferă vreo schimbare în timp ce lumina milei se mișcă în drumul său în jos, trecând și evoluând de la un grad la altul. Lumina nu presupune deloc vreo grosieritate din cauza tuturor vălurilor tuturor lumilor prin care trece.

195) Tocmai asta a subliniat Bet (ב). „ Ţi-ar plăcea să mă plasezi pe mine în fruntea creării lumii, întrucât eu reprezint binecuvântările date Ție în înalt și dedesubt.

Cu alte cuvinte, întrucât lumina, care este binecuvântarea(Beraha) mea, este aceeaşi şi sus și jos, întrucât nu există nicio distincție sau diferență între lumile superioare și cele de dedesubt și nici o barieră sau grosieritate nu ar putea crea în vreu fel vreo deficienţă în procesul iluminării mele, dimensiunea mea de lumină este, prin urmare, potrivită pentru a fi folosită în lucrarea creației lui Dumnezeu, pentru că nu va exista nici o confiscare a luminii mele de către Klipot, a căror natură este aceea de a invada și de a pune mâna pe un loc în care există un deficienţă sau un neajuns predominant. În consecință, întrucât lumina mea nu suferă niciun defect, Sitra Achra nu poate avea niciun control asupra mea.”

196) Creatorul i-a spus lui Bet (ב): „Cu siguranţă, cu tine voi crea lumea și tu vei forma începutul în creația lumii”.

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost de acord cu pledoaria lui Bet (ב) pentru că dimensiunea ei de lumină este cu adevărat potrivită pentru a fi folosită în crearea lumii. Acest lucru este întărit în versetul: „Căci zic: «Îndurarea are temelii veşnice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!»” (Psalmi 89: 2)

Întrucât Dumnezeu a stabilit ca Bet (ב) să fie un criteriu cu care să se facă distincţia între cei care sunt uniți cu Kduşa (Sfințenia) și cei care îl părăsesc pe Dumnezeu și, mai degrabă, se unesc cu Sitra Achra.

Profetul mărturisește în acest sens: „«puneţi-Mă astfel la încercare», zice Domnul oştirilor, «şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.»” (Maleahi, 3:10).

197) Cu toate acestea, în momentul în care omul este atras de Sitra Achra (partea cealaltă), Klipot, atunci omului îi lipsește capacitatea de a aduce binecuvântarea luminii, întrucât Sitra Achra a fost castrată de Dumnezeu și, prin urmare, nu poate da roadele luminii.

De aceea profetul încheie cu cuvintele: „Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.”(Maleahi 3:18)

Toate acestea arată că lumea a fost construită prin intermediul luminii milei.

198) În Zohar se menționează: „Pentru a începe crearea lumii”; ceea ce înseamnă că: Creatorul nu a revelat lumina binecuvântării pentru a desăvârşi perfecțiunea lumii. Este, mai degrabă, o lumină care ar servi doar pentru un început bun și care ar fi suficientă pentru a  duce în cele din urmă lumea la perfecta desăvârşire.

Motivul pentru care lumina milei nu este în deajuns pentru a împlini perfecțiunea este întrucât ea servește doar Guf-ul celor zece Sfirot alcătuit din numai șase Sfirot: HGT și NHY, adică este o lumină care este în afară marii lumini a Roş-ului celor zece Sfirot: lumina Hochma, Bina și Da’at. Lumina milei în sine și prin sine este incapabilă să dea naștere Sufletelor( Neșamot ), care să poată da rod și să se înmulțească. De regulă, niciun Parţuf nu poate fi considerat matur în sensul că ar putea produce un rod spiritual, cu excepția cazului în care Parţuf-ul este posedat și de lumina superioară a     Roş-ului celor zece Sfirot: adică a primelor trei SfirotKeter, Hochma și Bina. Lipsa luminii Roş-ului celor zece Sfirot înseamnă lipsa completitudinii și perfecțiunii.

199) Dumnezeu a considerat potrivit să folosească litera Bet (ב) și Bracha (Binecuvântarea) în crearea lumii, întrucât Bet (ב) trebuie să servească drept cadrul inițial al structurii unui Parţuf sfânt.

Cu alte cuvinte, lumina milei, simbolizată prin litera Bet (ב), este infima lumină inițială, care nu va lipsi niciodată din cadrul sau structura fundamentală a unui Parţuf.

Cu toate acestea, lumina care permite desăvârşirea unui Parţuf este adusă de primele trei Sfirot, adică lumina care provine din     Roş-ul celor zece Sfirot este necesară pentru ca un Parţuf să producă urmași, care este scopul final al unor Parţufim sfinte. Asta înseamnă că lumina Mochin trebuie să umple golul fiecărui Parţuf.

Cu toate acestea, aceste lumini Mochin nu sunt considerate ca fiind construcția esențială a unui Parţuf, fiind mai degrabă o lumină suplimentară care vine și se duce la fiecare Parţuf din Kduşa. Această lumină poate fi asemănată cu fluxul și refluxul mareei.

Venirea marii lumini către un Parţuf este săvârşită în întregime de faptele bune ale celor care slujesc lui Dumnezeu.

După cum s-a menționat mai sus, lumina milei care umple VAK, cele șase laturi ale Guf-ului celor zece Sfirot, nu poate lipsi niciodată din Parţuf.

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

error: Content is protected !!