LITERELE DALET ŞI GIMEL

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

192) Atunci a apărut litera Dalet (ד), precum și litera Gimel (ג), și au prezentat fiecare pledoarii similare. Domnul le-a dat un răspuns asemănător, spunând: „Ar trebui să vă fie suficient să rămâneți una lângă alta, împreună, de vreme ce „Totdeauna vor fi săraci în ţară” (Deuteronom 15: 11), care vor avea astfel nevoie de bunăvoință, întrucât Dalet (ד) înseamnă Dalut (sărăcie) iar Gimel (ג) înseamnă Gemul (binefacere). Gimel (ג) practică cu Dalet (ד) caritatea. Prin urmare, “nu vă separați una de alta. Trebuie să rămâneți apropiate împreună și să lăsați să vă fie suficient ca una să o susţină pe cealaltă.

Pentru a explica relația dintre aceste două litere, trebuie spus că, în ceea ce privește litera Dalet (ד), a fost deja discutat în modul în care a fost tratată litera Şin (ש), în care a apărut evident faptul că, chiar dacă Dalet (ד) își primește recompensa de la Gimel (ג), iar colțurile acoperișului lui Dalet (ד) sunt evidențiate cu Hesed, lumina milei, Sitra Achra are, totuşi, încă puterea de a o confisca pe Dalet (ד), (Nukva), provocând separarea și, totodată, de a efectua subterfugii asupra lui Dalet (ד), înlocuind-o cu litera Reiş (ר). Dalet (ד) devine astfel din nou un Reiş (ר), ceea ce înseamnă că devine „săracă” datorită faptului că este privată de lumina ei – Hesed (Mila).

Acesta este motivul pentru care în acest moment Dumnezeu   le-a spus lui Gimel (ג) și Dalet (ד): “Ar trebui să vă fie suficient să rămâneți împreună una lângă alta, întrucât amândouă aveți nevoie de o pază și o susţinere extraordinare pentru a rămâne împreună, iar Gimel (ג) își păstrează puterea de a-și transmite lui Dalet (ד) lumina: „Totdeauna vor fi săraci în ţară”, deoarece Sitra Achra are puterea, așa cum tocmai s-a menționat, de a efectua separarea efectuând, totodată, subterfugii asupra lui Dalet (ד), substituindu-i  litera Reiş (ר). Dalet (ד) devine astfel din nou un Reiş (ר), ceea ce înseamnă sărăcie, care a covârşit-o atunci când Malhut, care este numită Olam (Lumea) ajunge să fie redusă la litera Reiş (ר), care înseamnă sărăcie.  

193) Zohar-ul subliniază că săracii de pe pământ au fost lipsiți de bunăvoință datorită faptului că Dalet (ד) s-a transformat într-un Reiş, determinând ca Malhut să devină uscată și incapabilă dăruiască recompense celor nevoiași. Într-un astfel de caz, săracii trebuie să fie ajutați de slava trezirii de jos a omului pământean prin dăruirea de către om a: “Carităţii celor săraci”.

Această milostenie din partea omului are ca efect readucerea lui Reiş la starea sa inițială, cea a literei Dalet (ד), prin care ea (Dalet) care o simbolizează pe Malhut poate din nou primi recompensa de la Gimel și astfel poate din nou dărui celor aflaţi în nevoie.

Prin urmare, “Ar trebui să vă fie suficient să va întreţineţi una pe cealaltă. Cu alte cuvinte, voi, adică atât Gimel (ג), cât și Dalet (ד), trebuie să refaceţi armonia. Acest lucru vă va permite să vă păstrați în unitate pentru a vă menține una pe alta. Atunci Klipot nu vot găsi acces la voi și vor fi împiedicate să câștige controlul asupra voastră. Toate acestea conduc la refuzul Meu de a vă accepta ca instrumente pentru a fi utilizate la crearea lumii.”

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

error: Content is protected !!