LITERELE REIŞ ŞI KUF

inapoi la SERIA ZOHAR – link

61) După cum s-a discutat mai sus, literele Kuf (ק) și Reiş (ר) constituie sursa directă din care se hrăneşte Sitra Achra (partea malefică).

Forţele malefice sunt împuternicite să pună mâna pe Şin (ש) și să formeze o conspirație împotriva lui Kduşa (partea cea bună).

Forţele malefice șterg colțul lui Dalet (ד) în cuvântul Echad (אחד) (Unul). Acest lucru se realizează prin Klipot, care îşi însuşesc Sfira Yesod (Fundația) a luminii sfinte a Sfirot, pe care o ilustrează Şin (ש). Prin această însuşire a lui Şin (ש) pentru ele însele se construiește baza principiului feminin al Klipot. Această acţiune malefică din partea Klipot le permite să se folosească, în mare măsură, de Kduşa, lumina sfântă, care este sugerată prin expresia Kesher (O bandă de conspiratori).

Cuvântul Keşer (קשר) semnifică o înşelăciune sau o schemă frauduloasă, rezultând dintr-o imensă confiscare a lui Kduşa de către forţele malefice și, în consecință, este foarte dificil să rupem Klipot de sfânta Esență.

62) Aceasta se va rezuma la cele două căi alternative existente, dintre care omul este în măsură să aleagă în perioada scurtă a șederii sale pe pământ. Aceste căi sunt:

1. Calea Adevărului (אמת ­- Emet, Adevăr).

2. Calea Minciunii (שקרŞeker, Falsitate).

La început, trebuie subliniat că, în general, cuvântul Emet este un cuvânt care include „Tot binele” existent, adică Kduşa (Sfințenia) în toate ramificațiile sale.

63) Cuvântul Emet este cunoscut ca fiind semnătura Regelui, Emet cuprinde în sine cele douăzeci și două de litere ale alfabetului ebraic. Acest lucru este indicat în chiar cuvântul Emet în sine, în care apar literele de la începutul, de la mijlocul și de la sfârșitul alfabetului ebraic: Alef (א) este începutul; Mem (מ) este mijlocul, iar Tav (ת) este litera finală a alfabetului. Litera Mem (מ), așa cum s-a menționat, este litera de mijloc a alfabetului ebraic, ce cuprinde douăzeci și șapte de litere, inclusiv cele cinci litere finale: Mem (ם), Nun (ן), Ţadik (ץ), Pey (ף) și Kaf (ך).

Cu alte cuvinte, cele douăzeci și două de litere originale ale alfabetului ebraic au cinci litere finale, care aparțin de fapt şi ele alfabetului ebraic. Atunci Mem (מ) este litera de mijloc a celor douăzeci și șapte de litere din alfabetul ebraic.

64) Asta va explica sursa lui Şeker (falsitatea). Şeker este termenul general cu care este identificată cealaltă parte (Klipot).

Atunci când un păcătos încalcă legile Torei, el sporeşte puterea cojilor rele (Klipot) și, drept rezultat, cele trei litere ale cuvântului Şeker se întregesc – Şin (שין) Kuf (קוף) Reiş (ריש).

Descoperim astfel că literele inițiale ale celor trei cuvinte – Şin (ש), Kuf (ק) și Reiş (ר) – la citirea de la stânga la dreapta, adică, în ordine inversă alcătuiesc cuvântul ebraic Nefeş (שפן – sufletul omului). Aceasta înseamnă că păcătosul insuflă „Esența vieții”, care este „sufletul păcătosului” în Klipot (Şeker – falsitatea).

65) Întrebarea care se pune acum este de unde asigură păcătosul Nefeş (sufletul) pe care, prin încălcarea legilor Torei, i-l dă lui Sitra Achra? Indubitabil, trebuie spus că propriul Nefeş al păcătosului a fost cel pe care l-a forțat să coboare în Klipot.

Literele de mijloc ale celor trei cuvinte: Şin (שין), Kuf (קוף) și Reiş (ריש) sunt Yud (י), Vav (ו), Yud (י), a căror valoare numerică este 26 echivalentă cu cea a celor Patru litere sfinte ale numelui HaVaYaH:

Yud (י), Hey (ה), Vav (ו) și Hey (ה) care este, de asemenea, 26.

În consecință, păcătosul amplifică puterea Klipot în virtutea faptului că păcătosul își vinde propriul Neşama (suflet) acestor Klipot și, în plus, păcătosul atrage, prin intermediul păcatelor sale, şi Numele Sfânt, adică Şhina (Divinitatea) în Klipot, unde Ea devine prinsă în corpul Klipot. Acest lucru este coroborat în cuvintele: uMalchutey Bakal Maşala (ומלכותו בכל משלה ) “Şi domnia Lui stăpâneşte peste tot”. (Psalmi 103: l9).

66) Cât de șocantă este nedreptatea prin care Sfântul Nume trebuie să sufere degradarea de a fi atras în Klipot chiar înainte ca sufletul omului să fie afectat de Klipot ca urmare a faptelor sale rele.

Acest fapt este comparabil cu binecunoscuta parabolă a regelui care îl invită pe fiul său să-i viziteze palatul. Acest lucru este arătat în literele cuvintelor Şin (שין) Kuf (קוף) Reiş (ריש).

Mai mult decât atât, însuși Creatorul, adică Numele Său Sfânt, apare în locul Klipot chiar înainte de sosirea fiului său, „sufletul omului”, care este arătat de literele Yud (י) Vav (ו) Yud (י)”, care apar în cuvântul “Şin Kuf Reiş” (רקש) înainte de cuvântul „Nefeş”.

inapoi la SERIA ZOHAR – link

error: Content is protected !!