LITERELE TET ŞI CHET

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

177) A apărut apoi litera Tet (ט) și a spus: „Ţi-ar plăcea, O, Stăpâne al universului, să mă plasezi în fruntea creării lumii, de vreme ce prin mine ești numit Tov (Bun și Vertical)?” .

Domnul i-a spus: „Nu voi crea lumea prin tine, întrucât bunătatea pe care o reprezinți este tăinuită și ascunsă în tine însuți, așa cum este scris: «O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine». (Psalmi, 31:19) De vreme ce astfel este tezaurizată în tine însuţi, ea nu are nici o participare în lumea pe care o voi crea, ci doar în lumea viitoare.

Și, în plus, este pentru că bunătatea ta este ascunsă în tine, adică este o dovadă că lumea pe care doresc să o creez nu are parte din bunătatea ta în această lume, ci mai degrabă este lumea viitoare.

Și în plus, datorită faptului că bunătatea ta este ascunsă în tine, porțile templului s-au scufundat în pământ, așa cum este scris: «Porţile îi sunt cufundate în pământ» (Plângerile lui Ieremia 2: 9)

Mai mult, litera Chet (ח) este alături de tine, iar atunci când        sunteţi alături, această unitate, adică combinația dintre Chet (ח) și Tet (ט), te determină să comiţi Chet (טח – Păcatul). Din acest motiv, aceste două litere nu se regăsesc în numele niciunuia dintre Sfintele Triburi.” Ea a dispărut imediat.

178) Urmează să elucidăm oarecum subiectul discuției ce abia a fost subliniat. Tet (ט) simbolizează Sfira Yesod (Fundația) din ZA, adică esența ascunsă a lui Sfira Yesod (Fundația) din ZA.

Litera Ţadik (צ), a noua literă a alfabetului ebraic, reprezintă ZA. Litera Ţadik (צ) se mai numește şi Yesod (Fundația). Ţadik (צ) este a noua dintre Literele zecilor, de la Yud (י) în jos.

Prin intermediul acestei Sfira ZA se unește cu Nukva, principiul feminin, așa cum s-a menționat mai sus.

Cu toate acestea, Tet (ט) este a noua literă, numărând de la Alef în jos. Ea își are sălaşul în Sfira Bina (Inteligența) din ZA.

Litera Tet (ט), care este partea interioară care sălăşluieşte în Sfira Yesod (Fundația) din ZA, poartă atributul de Tov (Bun), așa cum este subliniat în Sfintele noastre Scripturi: „Bine de cel neprihănit! Lui îi va merge bine”. (Isaia 3:10)

Prin urmare, de vreme ce ea constituie de fapt sufletele lui Sfira Yesod din ZA, care Sfira este imună la confiscarea de către Klipot, litera Tet (ט) s-a considerat pe sine a fi un vas potrivit pentru a fi folosit de Dumnezeu la crearea lumii.

De aceea Dumnezeu i-a răspuns că bunătatea pe care o reprezintă este tăinuită și ascunsă în interiorul ei. Despre această lumină au spus Înțelepții Talmud-ului: Adam haRişon a avut marele privilegiu de a folosi lumina creată de Dumnezeu în prima zi. Prin intermediul acelei lumini, Adam a putut vedea lumea de la un capăt la celălalt.

179) Cu toate acestea, atunci când Creatorul a prevăzut generațiile viitoare, El a văzut generația rea ​​a potopului, precum și generația care urma să vină, numită Dor haPalga (generația separării), El a privit la faptele lor rele și a decis să ascundă această lumină celor din viitor, adică pentru Ţadikim care va apărea când se va fi consumat izbăvirea finală.

Acest lucru este exprimat în versetul: „Dumnezeu a văzut că lumina era bună”. (Geneza 1: 4).

Cuvântul ebraic Tov (Bun) este un sinonim pentru cuvântul ebraic Ţadik, așa cum se spune: „Bine de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui.” (Isaia 3:10)

Mai precis, de vreme ce Creatorul a prevăzut că Reşaim (cei păcătoşi), prin faptele lor spurcate, vor deschide o ușă prin răutatea lor, prin care Klipot pot confisca lumina, deci pentru a preveni acest lucru, Dumnezeu a ascuns lumina, adică Dumnezeu a ridicat lumina și a ascuns-o în Ţadik cea superioară și Ţedek, adică în Yesod superioară și Malhut din Aba ve Ima, Tata și Mama, care sunt Hochma (Înțelepciună) și Bina (Inteligență).

Drept urmare, această lumină a lui Ţadik și Ţedek de Aba ve Ima este trasă în mare secret în sanctuarul cel mai lăuntric al Sfirot Yesod de ZA, unde sălăşluieşţe litera Tet (ט).

180) Astfel, datorită efectului acestei rectificări, Dumnezeu i-a spus lui Tet (ט): „Așa cum bunătatea pe care o reprezinți este tăinuită și ascunsă în interiorul tău, așa este teurizată în tine însuţi și nu are nici o participare în lumea pe care o voi crea, ci doar în lumea viitoare; adică, de vreme ce sunt obligat să ascund lumina ta de cei răi, întrucât tu eşti destinată să fii dată numai celor drepţi, Ţadikim, ei fiind cei merituoşi care sunt potriviţi și rectificaţi pentru a primi lumina din Olam habo (Lumea care va veni), asta înseamnă că tu nu ai lumina adecvată cu care să rectifici această lume, adică ultimii doi Parţufim ai lumii Aţilut: ZA și Nukva. Asta întrucât expunerea ta la forţele malefice te-ar face pradă ușoară pentru Klipot, care ar avea acces la tine și, prin urmare, îţi vor confisca lumina.

181) Dumnezeu i-a dezvăluit în continuare lui Tet (ט) faptul că, datorită bunătăţii ei bine ascunsă în adâncul ei cel mai lăuntric, porțile Palatului Sfânt erau scufundate. În consecință, această lumină strălucește numai în sanctuarul interior al lui Yesod (Fundația) în ascundere iar Nukva poate primi atunci doar din această lumină și o poate transmite la porțile ei pe calea ascunderii în sanctuarul ei lăuntric, motiv pentru care porțile lui Nukva se scufundă în sanctuarul ei cel mai profund al lui Yesod (Fundația) al său, întrucât numai astfel porțile sunt protejate de forțele străine împotriva confiscării și numai în acest fel Nukva poate fi sigură că forțele străine nu vor domina porțile ei; căci în momentul distrugerii Sfântului Templu, inamicul nu a triumfat asupra porților palatului pentru că ele erau scufundate în pământ, așa cum este citat de Înțelepții Talmud-ului (Sota: 9).

Prin urmare, în măsura în care ea are nevoie de atâta grijă de a nu fi confiscată de către Klipot, Creatorul i-a spus literei Tet (ט): Tu nu ești un vas potrivit pentru mine în a-l folosesc la crearea lumii. De asemenea, din acest motiv Creatorul i-a arătat lui Tet (ט) că litera Chet (ח) este adiacentă ei și că, împreună, alcătuiesc cuvântul Chet (păcat) întrucât Chet (ח) este de fapt Hod, adică este Malhut, Nukva, care este cuprinsă în ZA. De asemenea, ea desemnează Ţinor (conducta) din stânga a lui Yesod din ZA.

182) Este pertinent să ne amintim că două canale se găsesc în Sfira Yesod din ZA:

1. Cel din dreapta, prin care sufletele sunt aduse la naștere, și care este indicat de litera Tet (ט).

2. Cel din stânga, din care este excretat sedimentul către forțele străine, Klipot, și care este indicat de litera Chet (ח).

Mai precis, Chet (ח) este identificată cu Kuf (ק), care este inclusă în Yesod(Fundație). Din Kuf (ק), o strălucire fină ajunge la forțele străine. Am aflat din cele de mai sus că, datorită acestei străluciri, Klipot capătă puterea de a-l imita pe Sfântul Om Spiritual, Parţuf-ul haKadoş, la fel cum maimuța imită oamenii aici pe pământ. Cuvântul ebraic pentru maimuță este Kuf (ק).

183) Cele două forţe opuse, Binele și Răul, adică sfântul și cel nesfânt, prin hotărârea lui Dumnezeu, au fost puse puse una împotriva celeilalte.

După cum s-a menționat mai sus, cele două canale care se găsesc în Sfira Yesod sunt apropiate unul de celălalt. Peretele intermediar care există între ele este subțire ca un strat de piele care îmbracă usturoiul.

De aceea, uneori, canalul stâng al lui Yesod (Fundația) este capabil să câștige prevalenţă față de canalul drept și, prin urmare,  rezultată combinația celor două litere Chet (ח) și Tet (ט), care împreună alcătuiesc cuvântul ebraic Chet (טח – păcat).

Faptul că valoarea numerică a lui Chet este 17, aceeași cu cea a cuvântului ebraic Tov este un indiciu că este hotărât ca binele și răul trebuie să se opună unul celuilalt.

Totuși, s-ar putea întâmpla ca şi canalul potrivit, unde sălăşluieşte litera Tet (ט), să câștige prevalenţă față de Chet (ח). Atunci, valoarea numerică ar însuma tot la 17 și ar avea ca efect înclinarea balanţei de partea lui Tov (טוב – Bine).

Dacă, totuși, prevalenţa înclină către canalul stâng, Chet (ח) câștigă atunci dominaţia asupra lui Tet (ט) și, totodată, cuvântul Tov (Bun) este supus cuvântului Chet (păcat), a cărui valoare numerică, așa cum s-a subliniat deja, este tot 17.

184) De aceea i-a mai spus Dumnezeu lui Tet (ט), “Litera Chet (ח) este alături de tine, ceea ce înseamnă un avertisment pentru tine, Tet (ט), pentru că poate duce la unirea celor două litere , Chet (ח) și Tet (ט), a căror combinație formează cuvântul Chet (חט – păcat).”

Cu alte cuvinte, asta le-ar da cojilor (Klipot) puterea de a atrage abundenţa sacra către ele. Este locul unde predomină spurcăciunea și păcatul.

Zohar-ul subliniază, în continuare, că aceste două litere, Chet (ח) și Tet (ט), nu sunt marcate în numele triburilor sfinte, pentru a arăta că triburile provin dintr-o sursă înaltă și, prin urmare, sunt distanţate de Chet (ח), care poate implica omul în păcat, întrucât Chet (ח) este sursa a tot ceea ce este negativ. De aceea, sfinții noștri înțelepți subliniază faptul că patul lui Iacov este perfect, ceea ce înseamnă că nimic fără valoare nu a fost introdus vreodată dinspre Iacov către forţele străine. Nu acelaşi lucru se poate spune, însă, referitor la Avraam și Isaac (Pesahim: p. 56) Ișmael provine din Avraam iar Esau provine din Isaac. Amândoi au fost amestecați cu răul. Asta explică motivul pentru care Iacov este considerat Alesul între Patriarhi

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

error: Content is protected !!