Locul lumilor ABYA

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

Parţuf-ul Nekudot de SAG a creat conceptul de „loc” (Makom) sub Tabur. Ce este acela un „loc”? Este o Sfira în interiorul căreia poate fi instalată o altă Sfira, de dimensiuni mai mici.

Lumea noastră există într-un „spațiu”. Dacă eliminăm absolut tot ce există în univers, atunci „spațiul” este singurul lucru care va rămâne. Întrucât mințile noastre finite nu pot percepe acest lucru, tot ce se poate spune este că acesta este pur și simplu un gol care nu poate fi măsurat, întrucât se află  într-o altă dimensiune.

În plus față de lumea noastră există lumi spirituale care sunt imposibil de perceput sau simțit întrucât se referă la alte dimensiuni.

Ulterior, Lumea Aţilut apare în locul lui GAR de Bina sub Tabur. Lumea Briya se formează sub Parsa în secțiunea inferioară a lui Tiferet. Lumea Yeţira apare în locul Sfirot Neţah, Hod şi Yesod. Lumea Asiya a cărei ultimă porțiune se numește lumea noastră, se formează în locul în care se află Sfira Malhut (Desen nr. 5 în Albumul desenelor).

Cum se pot obține 10 Sfirot din 5: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin și Malhut? Fiecare dintre aceste Sfirot, cu excepția lui Zeir Anpin, este alcătuit din 10 Sfirot. Zeir Anpin, fiind o entitate mică, cuprinde doar șase Sfirot: Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod și Yesod.

Dacă în locul lui Zeir Anpin, o altă entitate își plasează cele șase Sfirot, atunci împreună cu Keter, Hochma, Bina și Malhut, vor fi obținute 10 Sfirot. De aceea uneori sunt menționate 5 sau 10 Sfirot. Pe de altă parte, nu există un Parţuf cu 12 sau 9 Sfirot.

Am dori să subliniem că nu este necesar să traducem termenii ebraici folosiți în Cabala într-o altă limbă, întrucât fiecare dintre aceştia desemnează o entitate spirituală (Parţuf) sau una dintre părțile sale. Am oferit o traducere paralelă pentru a ajuta studentul vorbitor de limba română. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că traducerile pot duce la asocierea cu imagini ale lumii noastre.

Acest lucru este strict interzis, întrucât nu ar trebui să încercăm să coborâm spiritualul la nivelul lumii noastre. Termeni precum Cap (Roş), Gură (Pey), Cuplare (Zivug) etc., ar putea induce asocieri care nu au nimic de-a face cu Cabala. De aceea, este recomandat să rămânem la denumirile în ebraică.

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

error: Content is protected !!