LUMEA AŢILUT

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

Odată spart, ecranul s-a rafinat și s-a ridicat la AVI împreună cu Reşimot. Reşimot din ecran au cerut să fie rectificate și să aibă un Zivug pe ele pentru primirea Luminii. Dar Roş de AVI de Nekudim a revenit la starea de Katnut și nu a putut să o facă; prin urmare, ecranul s-a ridicat la Roş-ul Parţuf-ului adiacent, adică la Roş de SAG.

Nu există nicio diferență între ecranul rafinat din Bituş-ul între luminile Ohr Pnimi şi Ohr Makif și ecranul care s-a rafinat după spargere. După spargere, pe ecran au mai rămas Reşimot care au cerut să fie împlinite:

  • Reşimot restricţionate Alef de Hitlabşut și Şoreş de Aviut rămase din Parţuf-ul Nekudim.
  • Reşimot Dalet de Hitlabşut și Gimel de Aviut din capătul Parţuf-ului Galgalta.

Reşimot restricţionate Alef de Hitlabşut și Şoreş de Aviut proveneau din Parţuf-ul Nekudim; aşadar, ecranul își face primul Zivug pe ele. Odată ce un Parţuf este generat din ele, ecranul va fi satisfăcut Reşimot de grad 4/3 care au generat starea de Gadlut a Parţuf-ului.

Prin urmare, odată ce ecranul s-a ridicat la Roş de SAG, acesta continuă să se ridice datorită Reşimo de Aviut care a fost restricţionată la Bina de Keter de SAG. Cele cinci Bhinot ale Roș-ului sunt numite:

KeterGalgaltaAviut Şoreş
HochmaEynaimAviut Alef
BinaAwzenAviut Bet
Zeir AnpinHotemAviut Gimel
MalhutPehAviut Dalet

În fiecare Sfira a Roş-ului sunt câte cinci Sfirot interioare: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin și Malhut. Reşimo restricţionată de Aviut Şoreş cere un Zivug doar pe vasele de dăruire. Reşimo dorește să creeze un Parţuf care să funcționeze numai cu vase de dăruire, GE de Aviut Şoreş. De unde ecranul care generează Parţuf-ul trebuie să facă un Zivug doar pe vasele de dăruire de Aviut Şoreş din Roş.

Din această cauză, ecranul se ridică de la Peh la Keter de Roş de SAG și mai departe de acolo la Bina de Keter și se află deasupra Sfirot KHB de Keter. Rezultă că, deasupra ecranului, sunt doar vasele de dăruire ale lui Keter, adică cele de Aviut Şoreş. Locul în care se află acum ecranul se numește Meţah (frunte).

Parţuf-ul care a fost generat ca urmare a Zivug-ului pe Reşimo restricționată de Aviut Şoreş, este numit „Ibur”. Nu poate exista un grad mai mic decât acesta în spiritualitate; acesta este gradul minim. Odată născut, Parţuf-ul coboară în locul de unde provin Reşimot, adică sub Tabur de Galgalta și se extinde acolo de la Tabur în jos.

Odată ce Parţuf-ul în starea de Ibur și-a luat locul, Reşimot Dalet de Hitlabşut și Gimel de Aviut (din Sof de Galgalta) se trezesc în el. Pe aceste Reşimot se naşte starea de Gadlut a Parţuf-ului: ecranul efectuează un Zivug pe Reşimot de grad 4/3, iar starea de Gadlut se extinde de la Tabur de Galgalta până la Parsa. Acel Parţuf se numește Atik (care înseamnă “desprins” dar și “antic”), întrucât este desprins din împlinirea celor inferiori sau a sufletelor.

Atik este primul dintr-o serie de noi Parţufim numiţi „lumea Aţilut“. Parţuf-ul Atik servește drept Keter a lumii noi.

Odată ce este generat Parţuf-ul Atik din starea de Gadlut, Roş de SAG îi trece lui toate Reşimot care s-au ridicat la el după spargere. Dintre toate aceste Reşimot, Atik o alege pe cea mai bună Reşimo, face un Zivug pe ea și generează următorul Parţuf. Îl generează mai întâi în gradul de Ibur și apoi face un Zivug pe starea de Gadlut pentru acesta (4/3). Noul Parţuf se extinde de la Peh de Atik la Parsa. El se numește Parţuf-ul Hochma, sau Arih Anpin (AA).

Odată ce starea de Gadlut a lui Arih Anpin se extinde, Parţuf-ul Atik îi dă toate Reşimot rămase din cele care s-a ridicat la Roş de SAG. Arih Anpin o alege pe cea mai bună dintre Reşimot, face un Zivug pe ea, care generează Parţuf-ul Bina al lumii Aţilut, mai întâi în starea de Katnut și apoi în starea de Gadlut. Parţuf-ul se extinde de la Peh de Arih Anpin la Tabur de Arih Anpin. El se numește Abba ve Ima (AVI), care înseamnă (literal) „Tată” și „mamă”.

După ce Parţuf-ul AVI este generat în starea de Gadlut, Arih Anpin îi dă Reşimot rămase. Dintre toate Reşimot pe care Arih Anpin i le oferă, AVI o alege pe cea mai bună și face un Zivug pe ea, care generează Parţuf-ul Zeir Anpin al lumii Aţilut. Aici, pentru prima dată, există trei stări: cea de Ibur, cea de Katnut și cea de Gadlut. Parţuf-ul Zeir Anpin își ocupă locul de la Tabur de Arih Anpin la Parsa.

Odată ce Parţuf-ul Zeir Anpin a apărut, i se dau toate Reşimot rămase. Zeir Anpin face un Zivug pe ele și generează Parţuf-ul Malhut al lumii Aţilut. Aceasta încheie toate Zivugim (cuplările) care pot fi făcute pe Reşimot care au urcat la Roş de SAG după spargerea vaselor.

Starea permanentă a lumii Aţilut este cea de Katnut, sau GE, vase de dăruire. În Aţilut nu poate exista nimic mai puțin de atât. În acea stare, este exact aceeași stare de Katnut în care s-a aflat lumea Nekudim înainte de a se sparge. Lumea Aţilut a apărut, însă, pentru a duce creația la sfârșitul rectificării, astfel încât Malhut de Ein Sof să fie umplută cu Lumina Ein Sof, cu intenția de a dărui, iar acest lucru nu a fost încă împlinit.

Spargerea vaselor a determinat amestecarea vaselor de primire cu vasele de dăruire și a creat patru distincții în fiecare vas:

  • A. Vase de dăruire.
  • B. Vase de dăruire în interiorul vaselor de primire.
  • C. Vase de primire în vasele de dăruire.
  • D. Vase de primire.

Prima sortare este făcută prin alegerea vaselor de dăruire din amestec. Acestea sunt folosite pentru a structura starea de Katnut a lumii Aţilut .

A doua sortare înseamnă alegerea vaselor de dăruire din interiorul vaselor de primire. Acestea structurează lumile BYA. Aceste lumi sunt vase de dăruire GE la fel ca în lumea Aţilut, dar au rămas cuprinse în AHP, vasele de primire. Dar în ele şi prin ele, aceste vase sunt vase de dăruire, aşadar, Lumina se poate extinde în aceste vase.

Astfel, odată apărută lumea Aţilut, Malhut de Aţilut se ridică la AVI și face un Zivug pe vasele de dăruire din interiorul vaselor de primire. Ea creează lumea Briya,apoi lumea Yeţira, și apoi lumea Asiya. Zivug-ul pe GE din vasele de primire având Bet de Aviut creează lumea, Briya; Zivug-ul pe GE din vasele de primire având Gimel de Aviut creează lumea Yeţira; iar Zivug-ul pe GE din vasele de primire având Dalet de Aviut creează lumea Asiya.

A treia sortare alege vasele de primire care erau amestecate cu vasele de dăruire. Această sortare și rectificare este făcută de sufletele oamenilor. Acestea sortează aceste vase și le ridică peste Parsa la lumea Aţilut. Această lucrare este numită „trezire de jos”, pentru că este făcută de suflete. Vasele sparte care se ridică la Aţilut  sunt numite „AHP de Alia” (AHP ridicate).

A patra sortare este alegerea vaselor de primire care nu erau amestecate cu vasele de dăruire. Acestea sunt sortate ca unele care rămân în atributul lor de primire și, prin urmare, sunt descalificate pentru a fi utilizate. Aceste vase se numesc Klipot (coji) sau Lev HaEven (Inima se piatră), întrucât nu pot fi rectificate înainte de Gmar Tikun (sfârșitul rectificării).

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!