LUMILE

(inapoi la CONCEPTE FUNDAMENTALE – link)

O lume este o posibilitate și un tip de existență într-o anumită dimensiune. Din prima configurație; Adam Kadmon (omul primordial), au apărut emanațiile care au generat celelalte lumi.

Există patru lumi. Prima care se desfășoară din Adam Kadmon se numește Aţilut, lumea emanației, unde nu există o forță distinctă și nici o forță negativă chiar și la nivelurile sale cele mai joase.

A doua lume este Briya (lumea creației), lumea sufletelor.

A treia lume este Yeţira (lumea formării), lumea îngerilor.

A patra lume este Asiya (lumea acțiunii), lumea existenței fizice

Există un ecran (separator) care separă o lume de alta, iar din acest ecran cele zece Sfirot din lumea inferioară ies din cele zece Sfirot ale lumii superioară.

Toate lumile sunt similare, fiecare conține zece Sfirot și cinci configurații principale: Dar chintesența lumii superioare este superioară.

Nu există nicio întrerupere a curgerii energiilor din ambele direcții. Toate lumile sunt alăturate ultimei Sfira a lumii superioare care „se conectează” cu Sfira superioară a lumii de sub ea. Primele trei Sfirot ale configurației Atik Yomin se află în Sfira Malhut din lumea superioară, cele șapte Sfirot inferioare sunt în prima configurație Arikh Anpin a lumii de sub ele.

Aţilut – lumea emanației

Prima lume, Aţilut, este lumea emanației, lumea gândirii divine. Este o lume complet spirituală, fără existența unor entități distincte. Ea aduce în existență și susține celelalte lumi. Este cea mai înaltă dintre cele patru lumi, deasupra lumilor Briya, Yeţira și Asiya.

Din Aţilut s-au desfășurat toate lumile inferioare, care sunt sursa existenței lumilor fizice și posibilitatea recompensei, pedepsei și răului.

Sub Aţilut, luminile lui Malhut a sa s-au ciocnit și s-a creat o perdea între Aţilut și Briya din izbirea acestor lumini. De acolo, alte configurații similare cu cele din Aţilut s-au format în lumile inferioare, dar cu o forță mai mică, întrucât luminile erau estompate de perdea. Datorită diminuării intensităților luminii, a devenit posibilă existența entităților separate.

Briya – lumea creației

A doua lume care se desfășoară se numește Briya, lumea creației. Este lumea sufletelor. Este prima lume în care entitățile distincte au posibilitatea existenței. Aceste creații individuale sunt de cea mai înaltă spiritualitate; sunt sufletele cu luminozitatea lor deplină, înainte de a coborî în trupuri fizice. Briya se află sub Aţilut și deasupra lui Yeţira și Asiya.

Sub Briya, sub cortina sa, s-au format alţi Parțufim asemănători cu cei din Briya în lumea inferioară Yeţira  – Lumea formării, dar cu o forță mai mică, întrucât luminile erau și mai estompate de cortină. Din cauza diminuării acumulate a intensității luminii, vor deveni și mai multe entități distincte, cum ar fi îngerii.

Yeţira  – lumea formării

A treia lume care se desfășoară se numește Yeţira ; este lumea formării, lumea îngerilor. După Briya care a separat entități, deși de cel mai înalt nivel spiritual, Yeţira  este, de asemenea, o lume spirituală, dar îngerii care sunt entitățile sale distincte au, totodată, o formă spirituală. Această lume se află sub Aţilut și Briya, dar deasupra lumii Asiya.

Sub Yeţira, sub cortina sa, s-au format alte configurații similare celor din Yeţira în lumea inferioară Asiya – Lumea Acțiunii. Datorită diminuării acumulate a intensității luminii, entitățile fizice vor putea exista.

Asiya – lumea acțiunii

A patra lume care se va desfășura se numește Asiya – Lumea Acțiunii, lumea existenței fizice. Este cea mai îndepărtată de emanația luminii, care a fost acum filtrată de cele trei lumi de deasupra ei. Toate tipurile de existență fizică sunt acum posibile și chiar este permisă existența forțelor opuse. Este lumea omului ca entitate compusă din două elemente contrare: un suflet din lumea foarte înaltă Briya și un corp fizic din lumea inferioară Asiya. Aceste două componente sunt întotdeauna într-o stare de luptă, sufletul fiind atras de tărâmurile originii sale spirituale, în timp ce trupul este atras către plăcerile fizice și deșertăciunile acestei lumi.

Din ultimul nivel al celor zece Sfirot ale lumii Asiya (Malhut de Asiya), a apărut forța negativă.

În paralel cu cele patru lumi (ABYA), există patru tipuri de existență în lumea noastră:

  • nivelul mineral corespunzător lui Asiyaעשיה (Lumea acțiunii)
  • nivelul vegetal corespunzătorYeţiraיצירה (Lumea formării)
  • nivelul animal corespunzător Briyaבריה (Lumea creației)
  • nivelul uman corespunzător lui Aţilutאצילות (Lumea emanației)

Cealaltă entitate, numită Sitra A’hra (cealaltă parte, sau forța negativă), are propriile sale patru lumi: אצילות, בריה, יצירה și עשיה. Totodată, are configurații, Sfirot, Hekhalot și îngeri, ca în lumea pozitivă, dar cu o forță mai mică.

(inapoi la CONCEPTE FUNDAMENTALE – link)

error: Content is protected !!