LUMILE BYA

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

Zivugul pentru crearea lumii Briya a fost făcut în Bina de Aţilut și, prin urmare, a luat locul lui Zeir Anpin de Aţilut .

Lumea Yeţira, care a fost creată după lumea Briya, se extinde sub ea în locul lui Malhut de Aţilut. Parţuf-ul Malhut de Aţilut îmbracă doar cele patru Sfirot inferioare ale Parţuf-ului Zeir Anpin (NHYM) astfel încât doar primele patru Sfirot ale lui Malhut, KHB și Tiferet sunt în Aţilut vizavi de cele patru Sfirot NHYM ale lui Zeir Anpin. Sfirot Gvura, Tiferet și NHYM ale Parţuf-ului Malhut se află sub Parsa.

Aşadar, atunci când a fost creată lumea Yeţira, primele sale patru Sfirot au îmbrăcat primele patru Sfirot ale lui Malhut, în timp ce ale sale șase Sfirot inferioare au ajuns în locul celor șase Sfirot inferioare ale lui Briya. Locul lumilor BYA este format din 30 de Sfirot.

În viitor, după păcatul Primului Om, lumile BYA coboară în acest loc. Locul în care se încheie cele șase Sfirot inferioare ale lumii Yeţira este numit Hazeh-ul locului lumii Briya. După spargerea sufletului lui Adam HaRişon, acesta va deveni Hazeh-ul lumii Briya.

După ce lumea Yeţira a fost creată și i-a luat locul, Malhut de Aţilut a creat lumea Asiya. Aceasta s-a extins sub lumea Yeţira, adică de la Hazeh-ul locului lumii Briya până la Hazeh-ul lumii Yeţira.

Hazeh-ul locului lumii Yeţira este numit „Hazeh-ul locului lumilor BYA.” În acest loc, extinderea lumilor BYA se încheie. Sub acel loc nu există Lumină. Acest loc, de la Hazeh-ul locului lumii Yeţira în jos, se numește Mador HaKlipot („secțiunea cojilor”). Sub ea se află punctul numit „Lumea aceasta”.

Un loc (în spiritualitate) înseamnă dorință. Punctul numit „Această lume” este o voință de a primi cu intenţia de a primi pentru sine, dorința de a se bucura de plăceri în haine lumești, cum ar fi sexul, onoarea, puterea și invidia. Cojile sunt dorinţe mai mari decât acestea, pentru că ele doresc să primească plăcere de la Creator.

În Înțelepciunea Cabala, punctul de referință este întotdeauna acela care trebuie dobândit. Aşadar ne-am putea referi la aceia care învaţă că dorințele lor sunt orientate numai către a primi pentru a primi și niciodată pentru a da, ca fiind „orientaţi”. Ei se află în starea calificată ca fiind „Această lume”. Aceia care, însă, nu află că toate dorințele le sunt orientate către a primi pentru a primi nu se află în acest loc (dorință). Ei se află chiar mai jos de aceasta, adică  înainte de a fi descoperit acest lucru. Ei se găsesc într-un loc (dorință) numit „Lumea noastră”, inconștienţi de propriile dorințe și fără să-şi simtă propria inconștiență.

Umanitatea în ansamblu se află în gradul de „Lumea noastră” sau în inconștiență. De la acest grad începe evoluția dorinței de a primi. Evoluția este un proces natural, care împinge pe toată lumea prin forța dură a lui Din (judecata) spre rectificare.

Întreaga istorie a omului este o evoluție, de la o generaţie la alta, a voinței de a primi, susţinută de trei factori: invidia, dorința și urmărirea de onoruri.

Cauza tuturor suferințelor din lume este voința de a primi; prin urmare, suferința îl va aduce pe om și întreaga omenire la decizia de a renunţa la ea. Cei a căror voință de a primi a evoluat suficient, vor primi un impuls de Sus pentru a dori ceva dincolo de această lume. Acest impuls îl determină pe om să înceapă să caute sursa de satisfacție a acestei noi dorințe, până când găseşte învăţătorul potrivit. Deseori durează ani și, uneori, nici o viață întreagă nu este suficient. Dar dacă Creatorul te aduce într-un loc unde se înveţi Cabala, așa cum a făcut-o El cu mine, este un semn că ţi se oferă de Sus o șansă să îţi rectifici sufletul și să îţi implineşti scopul.

Figura 16

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!