LUMILE

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

O lume constituie o posibilitate, și un tip de existență într-o anumită dimensiune. Există patru lumi: Aţilut – lumea emanației, Briya (lumea creației) – lumea Neşamot, a sufletelor, Yeţira (lumea forării) – lumea îngerilor și Asiya (lumea acţiunii) – lumea fizică

Lumea – Olam

O lume este o posibilitate și un tip de existență într-o anumită dimensiune. Din primul Parţuf, Adam Kadmon (omul primordial), au apărut emanațiile care au alcătuit celelalte lumi. [67]

[67] – Patru lumi inferioare

Există patru lumi.

 • Prima care se desfășoară din Adam Kadmon se numește Aţilut, lumea emanației, unde nu avem micio existenţă a ceva separat și nici o forță negativă nici măcar la nivelurile sale cele mai joase.
 • A doua lume este Briya (lumea creației), a sufletelor.
 • A treia lume este Yeţira (lumea formării), a îngerilor.
 • A patra lume este Asiya (lumea acțiunii), a existenței fizice.

Există un ecran (separator) care separă o lume de alta, iar din acest ecran cele zece Sfirot ale lumii inferioară ies din cele zece Sfirot ale lumii superioară.

Toate lumile sunt similare, fiecare conținând zece Sfirot și cinci configurații (Parţufim) principale: (Vezi figura 11)

 • Arich Anpin
  • Aba
  • Ima
  • Zeir Arvin
  • Nukva

Dar chintesența lumii mai înalte este superioară.

Nu există nicio întrerupere a revărsării energiilor din ambele direcții. Toate lumile sunt unite prin ultima Sfira a lumii superioare care „se conectează” cu Sfirot superioare al lumii de dedesubt. Primele trei Sfirot ale Parţuf-ului Atik Yomin se află în Sfira Malhut a lumii superioare, iar cele șapte Sfirot inferioare ale sale se află în primul Parţuf, Arich Anpin, a lumii de dedesubt. (Vezi figura 12)

Peste aceste patru lumi guvernează cele patru litere ale Numelui (יהוה) BH.

 • (י) în Aţilut; prin ea, toate nivelurile rectificate sunt puse în ordine.
 • (ה) coboară din Aţilut la Bruya și o guvernează.
 • (ו) către Yeţira,
 • (ה) către Asiya.

Aţilut face parte din configurația Aba, Briya din Ima, Yeţita din ZA și Asiya din Nukva.

Aţilut – lumea emanației

Figura 11

Prima lume, [68] Aţilut, este lumea emanației, lumea gândirii divine. Este o lume complet spirituală, fără existența unor entități distincte. Ea aduce în existență și susține celelalte lumi. Este cea mai înaltă dintre cele patru lumi, deasupra lui Briya, Yeţira și Asiya.

[68] – După lumea Adam Kadmon

Primele trei Sfirot ale Parţuf-ului său Atik Yomin se află în Sfira Malhut a lui Adam Kodmon, în timp ce cele șapte Sfirot inferioare  sunt în interiorul celor zece Sfirot ale lui Arich Anpin și fac legătura între lumea Aţilut şi Adam Kadmon.

Din Aţilut s-au desfășurat toate lumile inferioare, care sunt sursa existenței lumilor fizice și posibilitatea recompensei, pedepsei și răului.

Sub Aţilut, luminile propriei Malhut s-au ciocnit şi s-a creat o perdea între Aţilut şi Briya din izbirea acestor lumini. De acolo, alte configurații similare cu cele din Aţilut s-au format în lumile inferioare, dar cu o forță mai mică, întrucât luminile erau estompate de perdea. Din cauza diminuării intensităților acestor lumini a devenit posibilă existența entităților distincte.

Lumea Aţilut este din aspectul numelui AB şi al Parţuf-ului  Aba.

Briya – lumea creaţiei

A doua lume care se desfășoară se numește Briya, lumea creației. Este lumea sufletelor. Este prima lume în care entitățile distincte au posibilitatea existenței. Aceste creații individuale sunt de cea mai înaltă spiritualitate; ele sunt sufletele cu toată luminozitatea lor, înainte de a coborî în trupuri fizice. [69] Briya este sub Aţilut și deasupra lumilor Yeţira şi Asiya.

[69] – Şi se diminuează faţă de luminozitatea originală

Sub Briya, sub perdeaua sa, s-au format alţi Parţufim, asemănători cu cei ai lumii Briya, în lumea inferioară Yeţira – lumea formării, dar cu o forță mai mică, întrucât luminile erau și mai estompate de perdea. Diminuarea cumulată a intensității luminii, constituie cauza pentru care vor căpăta existenţă entităţi şi mai distincte cum sunt îngerii.

Lumea Briya (lumea creaţiei) este din aspectul numelui SAG (83). Astfel, Briya este din aspectul configurației ImaSfira Bina.

Yeţira – lumea formării

A treia lume care se desfășoară se numește Yeţira, lumea formării, lumea îngerilor. [70] După Briya care a făcut distincte entităţile, deși de cel mai înalt nivel spiritual, Yeţira este, şi ea, o lume spirituală, dar îngerii care sunt entitățile sale distincte au, şi ei, o formă spirituală. Această lume se află sub Aţilut și Briya, dar deasupra lui Asiya.

[70] – Principala lor lume, unii fiind prezenţi şi în celelalte lumi

Sub Yeţira, sub perdeaua sa, s-au format alte configurații similare celor din Yeţira, în lumea inferioară Asiya – lumea acţiunii. Datorită diminuării mult acumulate a intensității luminii, entitățile fizice vor putea exista.

Lumea Yeţira este din aspectul numelui MA (45). Astfel, Yeţira are aspectul configurației ZA.

Îngerii

Există două tipuri de îngeri: pozitivi și negativi. În lumea Yeţira – lumea formării, sălăşluiesc majoritatea diferitelor familii de îngeri pozitivi.

Există două tipuri de îngeri pozitivi:

 • îngerii naturii care au fost creați la începutul lumii: ei se ocupă de natura însăşi;
 • îngerii „recompensei și pedepsei”, [71]: ei împlinesc voința divină și sunt reînnoiţi permanent în funcție de faptele oamenilor.

[71] – Se subîmparte în diferite categorii

Îngerii pozitivi cuprind zece grupuri și sunt împărțiți după cum urmează: trei grupuri în lumea Briya (lumea creaţiei), șase grupuri în lumea Yeţira (lumea formării) și un grup în lumea Asiya (lumea acțiunii). Fiecare grup de îngeri are propria sa ierarhie și este împărțit în patru tabere: Mihael, Gabriel, Uriel și Rafael. Există și îngeri distructivi în lumile inmferioare: [72] ei se împart în aceeași ordine. Ei constau din zece grupuri și sunt în serviciul forței negative inferioare.

[72] – Briya, Yeţira, şi Asiya

Asiya – Lumea acţiunii

A patra lume care se desfășoară se numește Asiya – lumea acţiunii, lumea existenței fizice. Este cea mai îndepărtată de emanația luminii, care a fost acum filtrată de cele trei lumi de deasupra ei. Toate tipurile de existență fizică sunt acum posibile și chiar este permisă existența forțelor opuse. Este lumea omului ca entitate compusă din două elemente contrare: un suflet din lumea foarte înaltă a lui Briya și un corp fizic din lumea inferioară a lui Asiya. Aceste două componente se află întotdeauna  într-o  stare de luptă,

Figura 12

sufletul fiind atras și ispitit de tărâmurile originii sale spirituale, trupul către plăcerile și deșertăciunile fizice ale acestei lumi. Lumea Asiya aparține aspectului numelui BON (52). Astfel, Asiya are aspectul Parţuf-ului NukvaSfira Malhut. Din ultimul nivel al Sfirot ale lumii Asiya (Malhut de Asiya), a apărut forța negativă.

În paralel cu cele patru lumi (ABYA), există patru tipuri de existență în lumea noastră:

 • nivelul mineral corespunzător lui Asiya (Lumea acțiunii)
 • nivelul vegetal corespunzător lui Yeţira (Lumea formării)
 • nivelul animal corespunzător lui Briya (Lumea creației)
 • nivelul uman corespunzător lui Aţilut (Lumea emanației)

Cealaltă entitate, care se numește Sitra Achra (cealaltă parte, sau forța negativă), are propriile sale lumi Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya. Are și configurații (Parţufim), Sfirot, Hekhalot și îngeri, ca în lumea pozitivă, dar cu o forță mai mică.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!