MAREA ILUZIE

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

“Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor” (Exodul 20: 3-4).

Iudaismul interzice idolatria și orice fel de fetișism. Această interdicție învăluie principiul de bază, fundamental, al iudaismului: anume că tot ce vedem este doar o născocire a imaginației noastre.

De-a lungul anilor, mulți dintre noi am adoptat în mod conștient sau inconștient acest principiu după ce ne-am dat seama că, schimbându-ne perspectiva, s-ar putea să putem face față mai bine problemelor noastre de zi cu zi. Această perspectivă ne determină reacțiile, sentimentele și, în final, realitatea.

Care este atunci realitatea concretă din jurul nostru?

Astăzi, cabaliștii pot afirma un principiu pe care evreii l-au ascuns timp de mii de ani: acela că nu există de fapt nicio realitate, ci acel ceva numit „Esența Sa”, „Forța Superioară”. Această Forță funcționează în așa fel încât este văzută ca o imagine a unei anumite realități, pe care noi o numim „lumea noastră”.

Cu toții suntem capabili să vedem și să simțim diferite imagini și senzații ce depind de organele noastre de simţ și de proprietățile noastre interioare. Toate senzațiile noastre sunt subiective și există numai în relaţie cu trăirile noastre.

Cu toate acestea, întrucât organele senzoriale ale creaturilor neumane ar putea diferi de ale noastre, ele ar putea vedea lumea ca într-un mod complet diferit de al nostru. De fapt, este posibil ca organele senzoriale ale unei alte creaturi să fie atât de diferite de ale noastre, încât ea ar putea exista într-o altă dimensiune fără să ne întâlnim vreodată.

Cu cât proprietățile noastre sunt mai apropiate de proprietățile Forţei Superioare, cu atât imaginea „lumii noastre” se apropie mai mult de realitatea concretă, și cu atât este mai puțin distorsionată de atributele egoiste ale fiecăruia dintre noi. Întrucât proprietatea Forței Superioare este altruismul, atunci când cineva obține acea calitate și se alipeşte de Forța Superioară, acela învață să simtă realitatea așa cum este. Toate cele de mai sus sunt amintite numai pentru a sublinia că toate senzațiile noastre sunt personale și se pot schimba în timp.

Pentru noi, singura cale de abordare a unei perspective corecte a realității este cea a studierii Cabalei, întrucât este singurul studiu care se ocupă cu acea parte a realităţii pe care umanitatea încă nu a dobândit-o. Nu este, însă, suficientă doar studierea textului pentru că citim despre ceva necunoscut. Trebuie, de asemenea, să ne orientăm către viziunea corectă și să fim pregătiți pentru o trăire mai autentică şi care până acum a fost ascunsă.

Totul există înăuntrul nostru. În afara noastră, există numai Forța Superioară, Creatorul. Noi nu-L putem simți decât prin modul în care El lucreează asupra organelor noastre senzoriale. Numai prin aceste senzații putem ghici ceva despre Creator.

Prin urmare, studiul Cabalei trebuie să fie direcționat corect; gândurile trebuie să se concentreze asupra studierii atributelor interioare pe care încă nu suntem capabili să le vedem în noi înșine.

Toate lumile, Parţufim, Sfirot, denumirile, toate lucrurile despre care este vorba în Cabala, există în noi și vor fi dezvăluite în noi, în funcție de gradul rectificării noastre. Îi vom găsi pe Moise și pe Aaron, pe regele David și pe îngeri, răul, pe cei drepți și gradele de dobândire numite „Ierusalim”, „Templul” și altele. Fiecare cuvânt din Tora vorbește despre propriile noastre forțe și despre nivelurile noastre de a-L putea simți pe Creator.

Acesta este singurul subiect de discuție în Tora. Acesta este, de asemenea, singurul lucru despre care vorbim în viața noastră de zi cu zi, pentru că vorbim despre trăirile noastre. De fapt, tot ceea ce simțim este influența Creatorului. Totul în jurul nostru nu este decât influența Creatorului asupra fiecăruia dintre noi.

Prin urmare, pentru a discerne imaginea reală a lumii, trebuie să  înţelegem ceea ce citim în interiorul nostru, în timp ce citim Tora, pentru că fiecare cuvânt scris există în noi – doar că încă nu a fost descoperit.

Simțim ceea ce spun cărţile în concordanţă cu creşterea noastră spirituală, de unde şi importanța studiului din surse autentice de Cabala: cartea Zohar, scrierile lui ARI și scrierile lui Așlag. Acesta este cel mai sigur mod de a dobândi rectificarea trăirilor și atributelor noastre, precum și ascensiunea noastră spirituală.

Cel mai bun mod de a progresa este acela de a studia având în minte faptul că aceste cărţi vorbesc realmente despre ceea ce este în tine, că toate acestea există deja undeva în interiorul tău. Toate aceste lumi și Parţufim sunt lucruri pe care trebuie să le descoperi în interiorul tău. Sunt propriile tale proprietăți.

Cu cât dobândeşti mai mult control asupra acestor atribute, cu atât mai mult vei simți cum operează Creatorul în tine. Deși nu vei fi niciodată în stare să-L simți în „afara” ta, vei înțelege cum funcționează El în interiorul tău întrucât „Prin acțiunile Tale, Te cunoaștem.”

Și de vreme ce ne așezăm împreună ca un grup, studiindu-ne proprietățile reale încă ascunse, colaborăm în a studia modul în care operează Creatorul în interiorul nostru. Avem un scop comun, un gând comun și o unică zonă de experimentare – propriile noastre trăiri.

Acest lucru are drept rezultat un obiectiv, o gândire şi o dorinţă colective care, în timp, dau naştere în grup senzaţiei unui singur trup și a unor proprietăți comune, a sentimentului că nu există entități separate, ci doar una singură, „omul” și în faţa lui, Unul, Creatorul.

Acest gând trebuie îndreptat către interior întru schimbarea calităților noastre în căutarea Creatorului din noi. În loc de citirea obișnuită a Torei, descoperim Tora „ca mirodenie”, ca mijloc de rectificare. Îi mai spunem, de asemenea, „poțiune a vieții”, întrucât toarnă în noi senzația Creatorului, Lumina eternității și a întregului.

Acelora care studiază din cărți nepotrivite li se refuză acest remediu și rămân cu proprietățile lor. Ei nu îl descoperă pe Creator, iar Tora lor devine uscată, ascunzând scopul Creației chiar mai mult decât înainte.

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!