MARI CABALIŞTI DE-A LUNGUL ISTORIEI

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

Datorită capacității noastre de a absorbi diferite imagini și impresii ale lumii din jurul nostru, putem descrie ceea ce simțim în această viață și putem crea cărți din experiențele noastre. Dar cărțile de Cabala descriu ce simte o persoană care trăiește atât în lumea fizică, cât și în lumea spirituală, superioară, în același timp, lucru pe care alții nu îl percep.

Aceasta este unicitatea cărților de Cabala. Ele descriu lucruri pe care o persoană obișnuită nu le poate simți, deși pot fi dobândite. Un cabalist nu este doar o persoană care simte lumea superioară, ci cineva care poate descrie emoțiile într-un limbaj clar, astfel încât oricine să le poată înțelege. Astfel, studiind aceste cărți, vom putea hrăni simțurile lipsă din interiorul nostru, cele cu care vom putea simți lumea superioară până la punctul în care să ne putem vedea viețile trecute și viitoare. La urma urmei, „nu există timp în spiritualitate”. Prin Cabala, putem dobândi cu toții senzația lumii veşnice superioare și putem trăi de bunăvoie în ambele lumi simultan.

Există o forță specială în cărțile de Cabala: orice persoană care le studiază sub îndrumarea potrivită poate dobândi gradul spiritual al autorului. De aceea este crucial să știm ce cărți să studiem. Există multe cărți de Cabala, scrise în diferite stiluri și forme și scrise de cabaliști aflaţi în diferite grade de dobândire. Știm acum care dintre cărți sunt cele care ne ajută să intrăm în lumea spirituală și care dintre ele ne îndreaptă precum un ghid destinat unuia pierdut într-o țară străină.

Există mai multe moduri de a descrie lumile spirituale. Lumea spirituală și lumea noastră sunt paralele. Totul în lumea spirituală se raportează la lumea nostră. Toate evenimentele își au originea în lumea superioară. Ei coboară din ea în lumea noastră și îmbracă obiectele potrivite ale acestei lumi cu mare acurateţe.

Cu toate acestea, ar trebui să ne ferim de gândul că există spiritualitate în lumea noastră materială. Spiritualitatea este ca o forță abstractă în spatele obiectelor acestei lumi și gestionează întregul proces care se desfășoară în această lume. Aceasta reiese din versetul din Tora, „Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare” (Exodul 20:4), care constituie interdicția de a vedea orice ar avea vreo legătură cu sfinţenia și spiritualitatea în lucrurile corporale.

Nu există un obiect, fenomen sau forță în această lume care să nu fie o consecință a lumii superioare. Prin urmare, cabaliștii folosesc cuvinte luate din lumea noastră pentru a descrie obiecte spirituale, întrucât acestea constituie rădăcinile întregii noastre lumi.

Un om obişnuit, care nu are încă un ecran spiritual, se raportează la cărțile de Cabala ca la nişte poveşti despre lucruri care se întâmplă în lumea noastră. Dar cabaliștii nu vor fi înşelaţi de cuvinte, pentru că ei știu cu exactitate din ce ramură provin acestea și ce consecință în lumea noastră se corelează cu rădăcina din lumea spirituală.

Așa a fost scrisă Tora. Cu toate acestea, cărțile profeților au fost scrise într-un limbaj diferit, anume limbajul legendelor, în timp ce Talmudul descrie legile lumii spirituale ca pe nişte acte, legi și porunci ce există în lumea noastră. Astfel, chiar și în spatele cuvintelor Talmudului ar trebui să vedem obiectele și acțiunile din lumea superioară.

În capitolele următoare, vom rezuma principalele cărți de Cabala de la începutul timpurilor până astăzi precum și autorii lor, marii cabaliști de-a lungul istoriei.

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

error: Content is protected !!