MARI CABALIŞTI

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

De la publicarea Zoharului de către rabinul Şimon Bar Yohai, diferiți autori nu diferă prin explicarea și dezvoltarea în continuare a conceptelor de Cabala.

Rabbi Şimon Bar Yohai

Născut în Galileea și mort în Meron, Israel în secolul al II-lea.

Rabinul Şimon Bar Yohai a fost discipol al lui Rabbi Akiva. Pentru a scăpa de romani, s-a ascuns cu fiul său, Rabbi Elazar, într-o peșteră timp de treisprezece ani. În acest timp, el a compus Zohar-ul, care constituie explicația ezoterică și mistică a Torei, și baza pentru majoritatea scrierilor Cabalei.

Rabbi Moşe Ben Na’hman (Nahmanide) – Ramban

Născut în Gerona în 1195, a murit în Israel în 1270

La fel ca Rambam înaintea lui, Nahmanide a fost atât medic, cât și un mare savant al Torei. Cu toate acestea, spre deosebire de Rambam, el a fost, totodată, informat privind Zohar-ul și Cabala și a scris un comentariu mistic asupra Torei. Ari Z’al confirmase profunzimea și fiabilitatea porțiunii mistice a comentariului lui Ramban referitor la Tora, iar Na’hmanide declarase, de asemenea, că este o Miţva să trăiești în Israel. El s-a mutat și a locuit acolo până la sfârșitul vieții sale.

Rabbi Moşe de Leon

Născut în Spania 1240 – 1305

Rabinul Moşe de Leon a publicat manuscrisele Zohar-ului care intraseră în posesia sa. Unii l-au acreditat și ca fiind autorul acestuia, dar niciunul dintre principalii cabaliști nu este de acord cu asta.

Rabbi Abraham Abulafia

Născut în Zaragoza în 1240, a murit în Grecia după 1291.

Rabbi Abraham Abulafia este precursorul a ceea ce se numește „Cabala profetică”, unde combinațiile și permutările literelor (Otiot), cifrelor și vocalelor (Nikud) sunt simboluri care explică și dezvăluie cele mai profunde semnificații ezoterice. Unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt „Sefer haOt” și „Imre Şefer

Rabbi Yosef Gikatila

Născut în Castilia, a trăit între 1248 – 1310

Între 1272 și 1274, Rabbi Yosef Gikatila a studiat cu Rabbi Abraham Abulafia, care l-a lăudat ca fiind cel mai de succes student al său. A scris „Ginat Egos”, „Şa’ar Orah”, “Şa’arey Ţedek” și „Şa’ar  HaNikud”. Era, se pare, un apropiat al lui Moşe de Leon.

Rabbi Moşe Kordovero

Născut în 1522, a murit în Safed în 1570.

Rabbi Moşe Kordovero a fost fondatorul academiei de Cabala din Safed. Unul dintre cei mai cunoscuți elevi ai săi a fost Rabbi Haim Vital. El a prevăzut venirea învățăturilor lui Ari Z’al și a recunoscut din timp veridicitatea lor. Unele dintre lucrările sale principale sunt „Tomer Deborah”, „Pardes Rimonim” și „Ohr Yakar”.

Ari Z’al – Rabbi Isaac Luria Aşkenazi

Născut în Ierusalim în 1534, a murit în 1572 în Safed.

Ari Z’al, Rabbi Isaac Luria Aşkenazi, a fost principalul cabalist din Safed; el a explicat și a clarificat toate conceptele principale ale Cabalei. El a adus, totodată, elemente inovatoare în explicarea Sfirot și Parţurim (configurații). Este autorul corpusului „Kitve HaAri”, care conține toate lucrările sale sub forma de Şa’arey (porţi). Lucrările sale principale sunt „Eţ Haim„, „Şa’ar HaGilgulim„, „Şa’ar HaKavanot”.

Rabbi Meir Poppers

A murit în Israel în 1622

Rabbi Meir Poppers a fost unul dintre cabaliștii importanți din cercul lui Ari Z’al. El este cunoscut mai ales pentru că a pus în ordine manuscrisele lui Rabbi Haim Vital referitoare la învățăturile Ari Z’al și le-a tipărit. Rabinul Meir însuși a scris câteva lucrări cabalistice importante.

Rabbi Şmuel Vital

Născut în Damasc, a murit în Egipt în secolul al XVII-lea

Rabinul Şmuel Vital a fost fiul rabinului Haim Vital. Moștenise multe dintre manuscrisele tatălui său referitoare la învățăturile cabalistice ale lui Ari Z’al. El le-a aranjat în opt categorii, cunoscute sub numele de Şmoneh Şe’arim (opt porți). Totodată, el a scris mai multe lucrări cabalistice proprii.

Ba’al Şem Tov (Rabbi Israel Ben Eliezer)

Născut în 1698 în Rusia, a murit în Ucraina în 1760

Ba’al Şem Tov a fost fondatorul mișcării hasidice. El a declarat că întregul univers, mintea și materia sunt o manifestare a lui D-zeu și că oricine susține că această viață este lipsită de valoare se găseşte în eroare. Merită mult mai mult; trebuie numai ca omul să știe să o folosească corect. O legendă vie, Ba’al Şem Tov și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în închinare, slujind lui Dumnezeu, învățându-i pe ucenici și dând binecuvântări miilor de oameni care au venit să-l vadă.

Una dintre zicalele sale preferate era aceea că niciun om nu s-a coborât prea jos pentru a nu se putea ridica la D-zeu.

Rabbi Moşe Haim Luzzatto – Ramhal

Născut în Padova, Italia în 1707, a murit în Israel în 1746.

Rabbi Moşe Haim Luzzatto a arătat de la o vârstă fragedă un talent excepțional pentru studiul Cabalei. Se spune că, pe când avea doar paisprezece ani, știa deja pe dinafară toată Cabala lui Ari Z’al, fără ca cineva să fi ştiut asta, nici măcar părinții săi. A fost un scriitor foarte prolific și a scris despre toate aspectele Torei și Cabalei. Unele dintre lucrările sale principale sunt „Kalah Pit’he Hochma”, „Klalut HaIlan” și „Adir Bamaron”.

Rabbi Elyahu din Vilna – Gaon-ul din Vilna

Născut la Vilna, Lituania, a murit la Vilna în 1797.

Rabinul Eliyahu din Vilna a fost unul dintre principalii lideri ai mişcării Mitnagdim (opusă mișcării hasidice). Este considerat unul dintre cei mai mari cabaliști şi erudiţi ai Torei din ultimele două secole. Printre lucrările sale despre Cabala se numără „Kitvei HaGra Be’eniene Kabbalah

Rabbi Şalom Şar’abi – Raşaş

Născut în Şar’ab, Yemen în 1720, a murit la Ierusalim în 1777.

După ce a părăsit Yemenul, Rabbi Şalom Şar’abi s-a alăturat şcolii (Yeşiva) Mekubalim Beth El” din Ierusalim. Este cunoscut ca „Stăpânul Kavanot”. Cartea sa „Sidur HaRaşaş” este Sidur (cartea de rugăciune) folosită de unii cabaliști în rugăciunile lor de zi cu zi și se bazează pe Kavanot a lui Ari Z’al.

Rabbi Şneur Zalman din Liadi

Născut în Rusia, în 1745, a murit în Rusia în 1813.

Rabinul Şneur Zalman din Liadi este numit și „Ba’al HaTanya” (autorul cărţii Tanya); el este fondatorul mișcării „HabadLubavitch” și a fost descendent al Maharal-ui din Praga. A studiat sub Maggid din Mezrich scrierile lui Ari și a compus „Tanya„.

Rabbi Nahman din Breslev

Născut în Rusia în 1772, a murit în Uman, Rusia în 1811

Rabbi Na’hman era strănepotul lui Ba’al Şem Tov. El a acordat o mare importanță aspectului de Dvekut (alipirea de D-zeu) și bucuriei pure. Unele dintre lucrările sale principale sunt „Likutey Moharan, “Tikun HaKlall” şi binecunoscutele sale poveşti şi fabule.

Rabbi Iacov Abe’hţera

Născut în Maroc în 1808, a murit în Dimanhur, Egipt, în 1880.

Rabbi Iacov a fost un cabalist renumit pentru evlavia sa și pentru săvârșirea de minuni. A compus lucrări referitoare la toate fațetele Torei, inclusiv comentarii importante despre explicarea cabalistică a Torei. Unele dintre lucrările sale principale sunt „Makhsof HaLavan” și „Pitu’he Hotam”.

Rabbi Yosef Haim – Ben Iş Hai

S-a născut și a murit în Irak; 1834 – 1909

Ben Iş Hai a fost un autor prolific care a scris cu o viteză incredibilă. Era cunoscut pentru faptul că putea termina de scris o pagină completă înainte ca cerneala din partea de sus a paginii să se usuce. El a explicat Halakhot (legile) la nivel cabalistic, dar într-un limbaj accesibil.

Rav Yehuda Aşlag – Baal HaSulam

Născut în Polonia în 1886, a murit în Israel în 1955.

Rabbi Yehudah Aşlag a fost unul dintre principalii cabaliști contemporani. Lucrările sale principală sunt traducerea întregului Zohar din aramaică în ebraică, inclusiv comentariul numit „HaSulam” și „Talmud ‘Eser HaSfirot”.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!