MEIŞORIM

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

6) Cuvintele Meişorim Ahavuha. – „…Pe drept eşti iubit.” (Cântarea Cântărilor 1: 4) poartă cu ele următoarea semnificație: Meişorim implică celelalte litere ale alfabetului care au rămas din cele douăzeci şi două litere, și care sunt acestea? Sunt Mem (ם), Nun (ן) Ţadik (ץ), Pey (ף) și Kaf (ך) terminale, pe scurt MANŢEPA’CH.

Niciuna dintre celelalte litere nu se numește Meişorim, “Drept”, cu excepția acestor cinci litere MANŢEPA’CH (ךףץןם).

Aceste litere, desemnate cu denumirea de “Drept”, sunt dublate și unite una cu cealaltă în următoarea ordine: Mem (מ) cu Mem (ם), Nun (נ) cu Nun (ן), Ţadik (צ) cu Ţadik (ץ), Pey (פ) cu Pey (ף) și Kaf (כ) cu Kaf (ך).

Cele douăzeci și două de litere sunt conținute în cuvântul Boch (ךב – În Tine Însuţi). Restul literelor ebraice, cunoscute sub numele de Meişorim (םירשימ) sunt MANŢEPA’CH, literele terminale.

Ultimul cuvânt al versetului în discuție este Ahavuha, (Iubit) însemnând că cele douăzeci și două de litere tânjesc să fie incluse (Boch) în Tine Însuţi.

Aceste litere ebraice Meişorim, MANŢEPA’CH sunt litere ascunse, ceea ce explică de ce sunt ascunse în lumea superioară. În orice caz, atunci când prima lumină a fost ascunsă, aceste litere Meişorim au fost ascunse și ele. Adam HaRişon știa despre ele.

După ce Adam a păcătuit, MANŢEPA’CH (ךףץןם) i-au fost ascunse ca la început.

7) Avraam Patriarhul, în virtutea luminii spirituale care strălucea asupra lui, a cunoscut aceste litere mai târziu. Isaac Patriarhul a moștenit cunoașterea MANŢEPA’CH. Acest lucru este sugerat în Geneza, astfel: “Avraam a dat lui Isaac toate averile sale.” (Geneza 25: 5). Patriarhul Isaac, la rândul său, le-a transmis ca moștenire lui Iacov, care a transmis această moștenire fiului său Iosif.

De îndată ce Iosif a plecat din această lume și copiii lui Israel au plecat în exil, aceste litere MANŢEPA’CH au fost ascunse, adică au fost îndepărtate în lumile superioare, ca la început. Sensul ascuns al literelor MANŢEPA’CH nu le-a fost dezvăluit lui Israel până când  au şezut la Muntele Sinai, atunci când Tora le-a fost dată. Atunci Israel au aflat complet despre ele, adică le-a cunoscut ca nume gravate de neșters. Până când Israel au păcătuit şi au privați de MANŢEPA’CH, care au calitățile cele mai benefice şi mai superbe.  Acest lucru este subliniat versetul: „Copiii lui Israel şi-au scos de pe ei podoabele…” (Exodul 33: 6).

Moise, Învățătorul nostru, Ioşua și cei Șaptezeci de Bătrâni cunoşteau înțelepciunea literelor MANŢEPA’CH. Asta a fost cee ace le-a permis lui Israel să intre în țară.

8) De îndată ce Sfântul Templu a fost ridicat și a fost revelată Şir haŞirim, Cântarea Cântărilor, aceste litere, MANŢEPA’CH (ךףץןם) au fost gravată în cele douăzeci și două de litere ale alfabetului ebraic. Această valoare numerică – 22 – este un simbol al cuvântului ebraic Boch (ךב). Toate acestea sunt transmise în cele două cuvinte Meişorim Ahavuha, adică literele Meişorim te iubesc, însemnând că MANŢEPA’CH, care sunt considerate „drepţi”, tânjesc să se unească în Tine Însuţi (Boch), adică cu cele douăzeci și două de litere.

Este scris astfel: “Tu-i întăreşti pe cei drepţi” (Meişorim) (Psalmi 99: 4).

Următoarele cuvinte se referă, de asemenea, la excelența literelor MANŢEPA’CH: „Şi gura ta toarnă un vin ales, care curge lin”. (Cântarea cântărilor 7: 9)

9) Literele MANŢEPA’CH: Meişorim (Drepţii), la care tocmai s-a făcut referinţă, sunt de fapt acele Sfirot care sunt ascunse în lumea superioară Bina, (Inţelegerea).

Toate aceste litere constituie într-adevăr un izvor după altul Secretele gravate ale Numelor Sfinte din Gândul Superior. Ele sunt gravate în ordinea principiilor masculin și feminin, astfel încât armonia, conformitatea și solidaritatea să predomine între ele, având drept rezultat faptul că sălăşluiesc împreună.

Unitatea și armonia existente între literele  MANŢEPA’CH nu se regăsește în restul literelor alfabetului ebraic. Pentru a arunca mai multă lumină asupra aspectelor tratate acum, este correct să subliniem din nou că literele alfabetului ebraic sunt de fapt vasele fiecărui Parţuf și că un Parţuf este o persoană spirituală completă constând din Roş (cap), Guf (corp) și Sium (terminaţie), fiecare parte având câte zece Sfirot. Împreună, sunt treizeci de Sfirot.

Se știe, de asemenea, că, în general, există doar trei vase în fiecare Parţuf. Acestea sunt Sfirot Bina, ZA (א”ז) și Malhut. Aceste trei Sfirot dețin cele trei lumini Neşama, Ruah și Nefeş. În ce priveşte cele două lumini supreme, Haya şi Yechida, nu există vase care să poată conține aceste lumini.

Asta înseamnă că Roş-ul Parţuf-ului este Bina, mijlocul Parţuf-ului este ZA (א”ז) și terminaţia Parţuf-ului este Malhut (מלכות).

În particular, însă, există nouă Sfirot în Bina, care este Roş-ul Parţuf-ului și nouă Sfirot în ZA, mijlocul Parţuf-ului. Malhut, sfârşitul, terminaţia Parţuf-ului are nouă Sfirot.

Asta arată că cele douăzeci și șapte de litere ale alfabetului ebraic corespund numărului de Sfirot ce se găsesc într-un Parţuf: nouă vase în Bina, nouă vase pentru a reține lumina în ZA și nouă în Malhut.

10) Cele nouă vase ce se găsesc în Sfira Bina au o valoare numerică din seria de unităţi, adică literele încep cu prima literă, Alef (א) urmând pe rând cele nouă litere, adică până la litera Yud (י). Următoarele la rând sunt cele nouă litere din seria zecilor, care se găsesc în ZA. Acestea sunt aranjate de la Yud (י) la litera Kuf (ק).

Vasele care aparțin Parţuf-ului Malhut sunt literele care încep de la Kuf (ק), a cărei valoare numerică este 100, până la ultima literă, Tav (ת), a cărei valoare numerică este 400, inclusiv literele terminale MANŢEPA’CH. Cu alte cuvinte, Malhut conține următoarele:

Litera ebraică       Denumirea literei        Valoare numerică

     ק                      Kuf                                           100

     ר                       Reiş                                          200

     ש                      Şin                                           300

     ת                      Tav                                           400

     ך                       Kaf (terminală)                         500

     ם                      Mem (terminală)                      600

     ן                       Nun (terminală)                       700

     ף                      Pey (terminală)                        800

     ץ                      Ţadik (terminală)                      900

11) Întregul alfabet ebraic este astfel împărțit în trei părți: Roş-ul (capul), Guf-ul (corpul) și Sium-ul sfârșitul Parţuf-ului. Prin urmare, litera cu care începe Roş-ul Parţuf-ului este Alef (א). Litera cu care începe Guf-ul Parţuf-ului este Yud (י), în timp ce litera care se află în Roş-ul terminaţiei Parţuf-ului este Kuf (ק).

Fiecare valoare numerică ce urmează se încadrează de asemenea și în trei categorii. Prin urmare, următoarele litere sunt:

Litera ebraică       Denumirea literei        Valoare numerică

     ב                       Bet                                           2

     כ                       Kaf                                           20

     ר                       Reiş                                          200

Cu alte cuvinte, fiecare trei litere sunt o combinaţie între începutul, mijlocul și terminaţia unui Parţuf, adică Alef (א) se găseşte în Keter din Sfira Bina, Yud (י) în Keter din Parţuf-ul ZA (א”ז) iar Kuf (ק) în Keter din Malhut.

Alef (א), Yud (י) și Kuf (ק) sunt cele trei coroane ale lui Bina, ZA (א”ז) și Malhut. Iarăşi, Keter de Bina este Alef (א), Keter de ZA este Yud (י) și Keter de Malhut este Kuf (ק).

12) Cele trei litere ebraice – Bet (ב), Kaf (כ) și Reiş (ר) constituie cele trei Sfirot din Hochma ale unităţilor, zecilor şi sutelor.

Sfira Hochma, care se află în Bina, are litera Bet (ב), Hochma din ZA (א”ז) are litera Kaf (כ), iar în Hochma din Malhut sălăşluieşte Litera Reiş (ר).

13) Cele trei litere ebraice – Gimel (ג), Lamed (ל) și Şin (ש) constituie cele trei Sfirot Bina ale Parţuf-ului, adică unităţile, zecile și sutele, respectiv Sfira Bina din Bina conţine litera Gimel, Bina din ZA (א”ז)   conține litera Lamed (ל), în timp ce Bina din Malhut este locul în care se află litera Şin (ש).

14) Literele Dalet (ד), Mem (מ) și Tav (ת) se află în Sfira Hesed din Bina (unităţi, zeci și sute).

Dalet (ד), a cărui valoare numerică este 4, se află în Sfira Hesed din Bina, litera Mem (מ), a cărei valoare numerică este 40, se află în Sfira Hesed din ZA (א”ז), în timp ce litera Tav (ת), a cărei valoare numerică este de 400, aparține lui Sfira Hesed din Malhut.

15) Literele Hey (ה), Nun (נ) și Kaf (ך), de asemenea, unităţi, zeci și sute se găsesc în Sfirot Gvura din Bina, ZA (א”ז) și Malhut. Hey (ה), având valoarea numerică de 5, aparține lui Sfira Gvura din Bina, Nun (נ), a cărei valoare numerică este 50, se află în Sfira Gvura din ZA (א”ז), în timp ce Kaf terminală (ך), a cărui valoare numerică este de 500, se află în Sfira Gvura din Malhut.

Cele trei litere ebraice Vav (ו), Sameh (ס) și Mem terminală (ם) sunt cele trei Sfirot Tiferet din Bina, ZA (א”ז) și Malhut, cu valoare numerică unităţi, zeci și sute.

16) Vav (ו), având valoarea numerică de 6, se află în Sfira Tiferet din Bina, Sameh (ס), cu valoarea numerică 60, se află în Sfira Tiferet din ZA (א”ז), în timp ce Mem închisă (ם), cu valoare numerică 600, se află în Sfira Tiferet din Malhut.

17) Literele Zayin (ז), Ayin (ע) și Nun terminală (ן), subdivizate, de asemenea, în unităţi, zeci și sute, reprezintă Neţah (Triumful) celor trei Sfirot care se găsesc în Bina, ZA (א”ז) și Malhut. Zayin (ז),  având valoarea numerică de 7, se află în Sfira Neţah din Bina, litera Ayin (ע), având valoarea numerică 70, se află în Sfira Neţah din ZA (א”ז), în timp ce litera, Nun (ן) terminală,  cu valoare numerică 700, se află în Sfira Neţah din Malhut.

18) Cele trei litere ebraice Chet (ח), Pey (פ) și Pey terminală (ף) sunt adăpostite în Sfira Hod (Glorie). Litera Chet (ח), cu valoarea numerică de 8, se află în Sfira Hod din Bina, litera Pey (פ), cu valoarea numerică 80 aparține lui Sfira Hod din ZA (א”ז), în timp ce Pey terminală (ף) se află în Sfira Hod din Malhut.

19) Cele trei litere Tet (ט), Ţadik (צ) și Ţadik terminală (ץ) se găsesc cele trei Sfirot din Yesod (Fundația) din Bina, ZA (א”ז) și Malhut. Litera Tet (ט), cu valoarea numerică de 9, se află în Sfira Yesod (Fundația) din Bina, litera צ Ţadik (צ), având valoarea numerică 90, se află în Sfira Yesod ZA (א”ז), în timp ce Ţadik terminală (ץ), având valoarea numerică 900, se găseşte în Sfira Yesod din Malhut.

Acest lucru explică faptul că cele 27 de litere sunt împărțite astfel:

Nouă litere rămân în Roş.

Nouă litere în Guf.

Nouă litere la sfârșitul Parţuf-ului.

inapoi la UN ESEU DESPRE LITERE – link

error: Content is protected !!