MOISE, TORA ŞI LIMBAJUL RAMURILOR

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

Următoarea compunere semnificativă, după Cartea Creației și Îngerul Raziel, este cartea Zohar, dar între Avraam Patriarhul și apariţia Zohar-ului au fost mulți mari cabaliști, dintre care cel mai important a fost Moise.

Moise era cunoscut pentru că era diferit de alți cabaliști, întrucât, pe lângă faptul că a dobândit revelarea, i s-a ordonat să o facă cunoscută întregii omeniri. Asta nu s-a întâmplat cu cabaliștii anteriori. De atunci, toți cabaliștii formează grupuri de studiu.

Moise a avut șaptezeci de discipoli, iar Yehoşua Ben Nun (Ioşua, fiul lui Nun) a fost cel care a moștenit în cele din urmă de la el atât înțelepciunea, cât și conducerea. Moise a făcut mai mult decât să cerceteze lumea superioară. El s-a ocupat de obţinerea în practică a dobândirii sale spirituale în lumea noastră, cum ar fi exodul din Egipt. Cu înțelepciunea pe care a dobândit-o și forțele superioare pe care le-a primit de Sus, el a reușit să scoată poporul Israel din exil.

Sarcina lui Moise a fost să elibereze poporul lui Israel din Egipt și să scrie o carte cu care orice om să poată „cuceri” lumea superioară și să lase Egiptul în duh – să nu se mai închine la idoli, obiecte, soare și alți zei falși. El a dorit să permită oamenilor să dobândească intrarea în țara spirituală a lui Israel, numită lumea Aţilut – o lume a eternității și a completitudinii. Este o stare pe care o dobândim în interior, dincolo de granițele timpului și spațiului.

Metoda introdusă de Moise în cartea sa se numește Tora, de la cuvântul Ohr (lumină). Conține instrucțiuni despre cum să folosim lumina pentru a intra în lumea spirituală, cum să trăim pentru un scop veşnic în loc de viața trecătoare pe care o trăim în această lume. Cu această carte, individul poate descoperi întreaga imagine a creației, deși poate trăi experienţa numai a unei mici părţi din ea. El poate calcula corect și poate obține rezultatul dorit, își poate construi viața către scopul final, pe care Moise a vrut să îl dobândească. Asta este ceea ce dobândeşte gradual individul care studiază metoda dezvoltată de Moise.

Metoda lui Moise, rezultată din Tora, permite oricui trăitor pe pământ să-și dobândească nivelul spiritual, ceea ce înseamnă că poate ieși din această lume cu simţămintele sale și poate intra în lumea superioară, ce constituie întreaga creație. Rădăcina ebraică a numelui Moise este cuvântul Moşe, care înseamnă a ieși din această lume. Tora este o poveste istorică despre exodul poporului Israel din Egipt. Dar, de fapt, ea descrie o ieșire dintr-o stare de josnicie corporală numită Egipt către o stare superioară numită „Țara lui Israel”.

Moise a folosit limbajul ramurilor. El a folosit nume de obiecte, sentimente și acțiuni ale lumii noastre, dar a intenționat să indice entităţi din lumea spirituală: puteri supreme, forțe secrete, ieșiri și intrări de putere și informații și efecte, inclusiv cele dăunătoare. Toate aceste teme sunt descrise ca o poveste istorică despre dezvoltarea umană. De fapt, Tora descrie o anumită epocă în dezvoltarea umană, dar se referă de fapt la rădăcini spirituale.

Dacă nu interpretăm Tora doar ca pe un document istoric, suntem capabili să percepem forțele spirituale care vin din lumea superioară către a noastră. În loc de figuri din carne și sânge, cum ar fi Moise și Faraon, sau animale și națiuni, vom vedea forțe spirituale. Dacă înlăturăm învelișul exterior al Torei, vom vedea un tablou complet diferit, desprins de această lume. Apoi, treptat, vom intra în contact cu aceste forțe și le vom folosi pentru înălțarea spirituală.

Cu ajutorul celor șaptezeci de discipoli ai săi, Moise a compus un ghid pentru ascensiunea spirituală. El a făcut mai multe copii ale acestuia și l-a predat în grupuri care împreună au devenit cunoscute sub numele de „poporul lui Israel”. Astfel, poporul lui Israel a provenit dintr-un grup de cabaliști, discipolii lui Moise, iar apartenența la acea națiune este determinată de o căutare a spiritualității. Prin urmare, oricine din națiunile lumii care simte dorința de spiritualitate poate deveni evreu.

Evreii sunt acel grup de oameni care au adoptat conceptul de monoteism în timpul lui Avraam. După moartea lui Avraam, s-a înființat un grup de oameni care credeau într-o singură forță de conducere, o forță la care se putea apela. Succesorii lui Avraam, care se numeau evrei, erau unici prin faptul că îşi doreau unitatea cu Creatorul, Dvekut (alipirea) la El. De asemenea, au fost numiți evrei de la cuvântul ebraic Ivri, adică unul care a trecut din această lume în spiritualitate.

În cartea Torei, Moise a dezvoltat o știință a dobândirii contactului cu lumea superioară. Pentru majoritatea oamenilor este, însă, dificil dacă nu chiar imposibil să vadă ceva mai profund decât saga și istoria unor familii. Nici măcar nu vom putea simți ceea ce este ascuns în ea, așa cum ne spun cabaliștii.

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

error: Content is protected !!