NAŞTEREA ŞI RUPEREA LUI ADAM HARIŞON

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

Pe parcursul rectificărilor lui Malhut despre care am discutat, Malhut de Malhut încă nu a fost umplută, adică Malhut, centrul tuturor lumilor. Tot ce s-a întâmplat până acum, Ţimţum Alef şi Ţimţum Bet, spargerea vaselor și rectificările au fost făcute toate pe  cele Nouă Sfirot Superioare ale lui Malhut, nu pe Malhut în sine, Bhina Dalet de Dalet. Asta întrucât a fost restricționată să nu primească nimic în interiorul ei, adică în voința de a primi.

Orice lumină primită după Ţimţum Alef este primită numai în vasele de dăruire sau vasele lui Malhut de Ein Sof. Acestea au fost impresionate cu cele nouă superioare, de voința de a dărui a Luminii Superioare.

Malhut de Malhut va fi rectificată și umplută cu Ohr Hochma,  ca şi înainte de Ţimţum Alef (Prima Restricționare), numai dacă Malhut va dobândi dorințe de dăruire care să se amestece cu dorințele de primire ale sale. Malhut a fost amestecată cu cele Nouă Sfirot Superioare ale sale la spargerea vaselor, creând astfel lumile. Dar asta nu rectifică încă nimic din Malhut în sine, pentru că ea nu s-a amestecat cu dorințele de dăruire.

După coborârea lumilor BYA, Malhut de Aţilut (care se află la locul lui Ima) face un Zivug pe starea de Katnut, la unirea vaselor de dăruire cu Bhina Dalet de Dalet. De aceea, acestui Parţuf îi este strict interzis să folosească propriile vase de primire, AHP.

Acest Parţuf se numește Adam HaRişon (Primul Om), căruia i    s-a interzis să mănânce din pomul cunoașterii, adică să facă un Zivug pe vasele de primire, AHP.

La nașterea lui Adam HaRişon, lumile BYA s-au extins către locul lui Hazeh de Yeţira. Apoi a apărut Lumina de la Ein Sof, numită „trezirea de sus”, care a ridicat toate lumile cu un grad.

Prin urmare, capătul lumii Asiya s-a ridicat de la locul lui Hazeh de Yeţira până la locul lui Hazeh de Briya. Apoi a venit o altă trezire de Sus, ridicând lumile cu încă un grad, astfel încât capătul lumii Asiya s-a ridicat peste Parsa.

Fiind în interiorul lumilor BYA, Adam HaRişon s-a ridicat odată cu ele la Aţilut. El a crezut că acum poate primi toată Lumina în vasele sale de primire, pentru a dărui, ceea ce înseamnă în AHP, Bhina Dalet de Bhina Dalet.

Dar, la fel ca în cazul spargerii vaselor în lumea Nekudim, când a atras Ohr Hochma în vasele de primire, a pierdut ecranul, scopul intenţia de a dărui. Corpul său a fost spart în 600.000 de fragmente, numite „organe” sau „suflete”, care au căzut în Klipot (coji) și au primit intenţia de a primi pentru a primi.

Toate fragmentele împreună și fiecare în parte au căzut mai adânc în jos (acestea sunt păcatele despre care ne vorbeşte Tora în primele generații de după păcatul lui Adam HaRişon). Aceste fragmente sunt îmbrăcate în oamenii din lumea noastră. O persoană care are un astfel de fragment simte dorința de a se ridica și de a se uni cu originea sa în Adam HaRişon. Această origine se numește „rădăcina sufletului omului”.

Pentru a deveni o creatura, adică să-şi câștige acest nume (de creatură), aceasta trebuie să devină independentă, adică să nu fie  influențată de Creator. Prin urmare, Creatorul se ascunde pe Sine Însuși, ajutând astfel creaturile să se egalizeze cu El prin propriile eforturi. Rezultă că o persoană din lumea noastră, al cărei suflet se îmbracă într-unul dintre fragmentele Primului Om, este o creatură.

O creatură este un fragment din Adam HaRişon care se află în interiorul unei persoane din lumea noastră. Toate creaturile, adică sufletele, sunt părți ale corpului lui Adam HaRişon. Toate trebuie să își corecteze spargerea, revenind astfel la starea de dinaintea păcatului și să adauge contopirea cu Creatorul. Ele sortează părțile din interiorul cojilor (Klipot). Noi toți trebuie să ajungem la rădăcinile sufletelor noastre în timp ce ne aflăm în această lume fizică. În caz contrar, ne vom întoarce aici până când vom împlini scopul creației noastre.

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!