NAŞTEREA UNUI PARŢUF

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

KATNUT şi GADLUT ale lumii Nekudim

Keter și AVI nu știu că Lumina de la AB SAG, careprovine de Sus și dă vasului puterea de a trece de la starea de Katnut la starea de Gadlut, nu poate intra sub Parsa. De aceea, până acum, Parsa nu a fost anulată. Dar acum, când Ohr Hochma (Lumina Înțelepciunii) începe să umple vasele de sub Parsa, vasele încep să se spargă, deoarece încă lucrează pentru a primi.

Când Roş de AVI face un Zivug pe Reşimot de grad 4/3, există Ohr Hochma care izvorăște din ele și intră în Guf-ul lumii Nekudim. Lumina care se extinde prin GE vrea să treacă prin Parsa și să intre în AHP ale Guf-ului. În acel moment, vasele AHP încep să primească Ohr Hochma cu intenţia de a primi. Vasele GE care se găsesc peste Parsa se unesc cu vasele AHP de sub Parsa pentru a forma un Guf. Drep urmare, şi GE – vasele de dăruire – se sparg împreună cu AHP – vasele de primire.

Când Ohr Hochma vine de la Peh de AVI și se extinde la Guf de Nekudim, format atât din GE cât și din AHP, asta generează primul Parţuf în stare de Gadlut în lumea Nekudim și se sparge în două faze:

A. Vasele Guf-ului își pierd ecranul.

B. Ele cad din gradul anterior întrucât vor să primească pentru a primi.

Spargerea face ca ecranul Parţuf-ului în stare de Gadlut (AVI) să se rafineze şi să se ridice alături de Reşimot de grad 3/2, care rămân în el, până la Roş de AVI, să facă un Zivug de Haka’a pe aceste Reşimot și să genereze următorul Parţuf, al cărui Roş se numește YEŞSUT (Israel Saba ve Tvuna). Odată ce a apărut Roş-ul, acesta calculează și produce un Guf. Parţuf-ul YEŞSUT se sparge și moare, de asemenea.

De aceea, ecranul se rafinează din nou și se ridică la Peh de YEŞSUT cu Reşimot de grad 2/1. Aceste Reşimot nu mai pot produce un Guf, întrucât nu există suficientă Aviut pentru a primi Lumina.

Astfel, vedem că cei doi Parţufim care au apărut, AVI și ZON, au fost sparţi. Patru Parţufim de Nekudot au fost generaţi în procesul de rafinare a fiecărui Parţuf. Aceştia au continuat să genereze în total opt Parţufim, numiți „cei opt regi”, întrucât sunt controlați de Malhut (Împărăţia); care este voința de a primi pentru a primi.

Fiecare Parţuf este alcătuit din HaVaYaH, sau patru părți, care constituie structura fiecărei creaturi. Fiecare parte este formată din propriile zece Sfirot, deci numărul total de părți se ridică la 8x4x10 = 320 (8 regi, 4 HaVaYaH, 10 Sfirot și 320 de părți). În Gematria (valoarea numerică a literelor) acest număr se numește Şak, alcătuit din două litere ebraice: Şin (ש) = 300 și Kaf (כ) = 20.

Spargerea s-a produs în toate Sfirot. Toate au fost amestecate unele cu altele, astfel încât în ​​fiecare fragment spart erau 320 de mici fragmente. Prin urmare, întreaga muncă a rectificării constă în sortarea fiecărui fragment rezultat din spargere.

Figura 15

Sortarea se petrece prin luarea fragmentului cel mai puţin spart din cele 320 fragmente sparte și alegerea fragmentelor interioare ale lui Malhut, care au provocat spargerea. Cele 320 de fragmente sunt alcătuite din nouă Sfirot de ZON de Nekudim, şi Malhut cea de-a zecea parte din cele zece Sfirot. Astfel, în cele 320 de fragmente sunt 32 de fragmente din Malhut.

Ohr Hochma este cea care face sortarea fragmentelor din Malhut. Atunci când strălucește pe fiecare dintre fragmentele sparte, ea poate străluci doar către nouă dintre Sfirot, însemnând 320 – 32 = 288 fragmente, exclusiv cea de a zecea Sfira, adică cele 32 de fragmente din Malhut.

Malhut este singura parte rea, care îi neagă omului accesul în spiritualitate. În mod natural, noi stăm departe de rău și învățăm   să-l urâm, pentru că în spiritualitate ura separă, și de aceea ne despărțim de acest rău (voința de a primi pentru sine).

Omul este apoi lăsat cu 288 de fragmente demne de rectificare, numite Rapah, alcătuite din Reş (ר) = 200, Pe (פ) = 80 și Het (ח) = 8, care fac 288 și 32 de fragmente care nu sunt demne de rectificare (adică fragmentele pe care creatura nu le poate rectifica) rezultate din literele ebraice Lamed (ל) = 30 și Bet (ב) = 2, care fac împreună 32 de fragmente, cunoscute și sub numele de Inima de Piatră).

După sortarea celor 32 de fragmente ale lui Malhut menţionate, care nu pot fi folosite, rămân 288 de fragmentele sparte ale celor nouă Sfirot superioare.

Primele sortate dintre aceste vase sunt cele de dăruire, GE (Galgalta ve Eynaim). Ele conţin ZON ale lumii Aţilut .

Tot aşa cum există zece Sfirot în extinderea Luminii în vas de Sus în jos, sxistă şi zece Sfirot în interiorul vasului. Acestea au fost generate ca urmare a amestecului Sfirot cu Lumina Reflectată. Cele zece Sfirot interioare sunt numite:

KeterMocha (măduvă)
HochmaAţamot (oase)
BinaGidin (vene)
Zeir AnpinBassar (carne)
MalhutOr (piele)

Regula lui Ţimţum Bet (a Doua Restricționare) este cea care operează în ele la fel ca în Sfirot pe lungime.

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!