Nekudot de SAG

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

Cei cinci Parţufim din Lumea Adam Kadmon au folosit toate Reşimot (Reminişcenţe) din Lumea Ein Sof, astfel fiind posibilă  umplerea lui Malhut până la Tabur.

Desigur, mai rămân dorințe foarte puternice sub Tabur-ul lui Galgalta. Aceste dorințe nu sunt dotate cu un ecran și, prin urmare, nu pot fi umplute cu lumină. Dacă am reuși să umplem partea de jos a lui Galgalta cu Lumină, am ajunge la Gmar Tikun (Sfârşitul Rectificării).

Pentru a desăvârşi această sarcină, un nou Parţuf, Nekudot de SAG, care apare atunci când Lumina se îndepărtează din Parţuf-ul SAG, coboară sub Tabur-ul lui Galgalta. Știm că Galgalta poartă numele de Keter, AB numele de Hochma, SAG: Bina, MA: Zeir Anpin, BON: Malhut.

Parţuf-ul Bina este un Parţuf care se poate extinde oriunde, în orice loc. El are doar dorința de a da, nu are nevoie de niciun pic de Ohr Hochma; atributul său este de a da fără reținere, Ohr Hasadim. SAG s-a născut pe Reşimot din Gimel de HitlabşutBet de Aviut (Desen nr. 4 în Albumul desenelor).

Nici Galgalta, nici AB, care lucrează cu dorințe egoiste de a primi, nu pot coborî sub Tabur, întrucât știu că există dorințe mult mai puternice acolo. Sub Tabur, Nekudot de SAG umple Galgalta cu Lumina Hasadim, adică cu plăcerea de a da. Această plăcere poate fi apoi difuzată fără restricții la orice dorință din Parţuf.

Sub Tabur, Nekudot de SAG formează un nou Parţuf care conține propriile 10 Sfirot: Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod, Yesod și Malhut. Acest Parţuf poartă numele de „Nekudot de SAG”. Este de o importanță capitală în întregul proces de rectificare, întrucât face parte din Bina, care ridică dorințele nerectificate la nivelul său, le rectifică și le ridică deasupra ei.

De sus până la Tabur, Galgalta cuprinde:

  • La nivelul Roş-ului: Sfirot Keter, Hochma și Bina.
  • La nivelul Toh-ului: Hesed, Gvura și Tiferet.
  • Sub Tabur, în Sof: Neţah, Hod, Yesod și Malhut.

Când Nekudot de SAG coboară sub Tabur și încep să transmită Lumina Hasadim către Sof de Galgalta, ei sunt supuși unei reacții puternice din partea Reşimot care rămân în Sof de Galgalta de la Lumina care umpluse anterior aceste Kelim.

Aceste Reşimot sunt de putere DaletGimel. Puterea lui DaletGimel (Hitlabşut de Nivelul 4, Aviut de Nivelul 3) este mai mare decât puterea Masah-ului din Nekudot de SAG (Hitlabşut de Nivelul 2, Aviut de Nivelul 2). Prin urmare, SAG nu se poate opune unei Lumini – Dorințe atât de puternice și începe să dorească să o primească pentru ea însăși.

Acum putem examina faza Bina în emanaţia luminii directe de sus în jos (vezi figura 4). Această fază este compusă din două părți:

  • În prima parte nu dorește să primească nimic, în timp ce dă fără reținere. Această parte se numește GAR de Bina și este dotată cu atribute altruiste.
  • A doua parte are în vedere deja primirea Luminii, deși pentru a o transmite mai departe. Deși primește, nu o face de dragul ei. Această parte a lui Bina se numește ZAT de Bina.

Același lucru se întâmplă și în Parţuf-ul Nekudot de SAG, care posedă atributele lui Bina. Primele șase Sfirot poartă numele de GAR de Bina, iar ultimele patru Sfirot poartă numele de ZAT de Bina.

Puternica Lumină Hochma care ajunge la GAR de Bina nu o afectează; este indiferentă față de această Lumină. În schimb, ZAT de Bina, care doresc să primească pentru a da nivelurilor inferioare, pot primi doar acea Lumină care se referă la Aviut Bet. Dacă dorințele care ajung la ZAT de Bina au o Aviut (grosieritate) mai puternică, apare dorința de a primi doar pentru sine.

Cu toate acestea, după Ţimţum Alef (Prima restricționare), Malhut nu poate primi cu o intenție orientate către sine. Prin urmare, de îndată ce o astfel de dorință apare în ZAT de Nekudot de SAG, Malhut se ridică și se poziționează la granița dintre dorințele altruiste și egoiste care se află în mijlocul lui Tiferet.

Acest act al lui Malhut se numește Ţimţum Bet, a doua restricție. O nouă graniță în calea extinderii Luminii se formează de-a lungul acestei linii: Parsa. Această graniță fusese localizată înainte la Sium de Galgalta.

În timp ce Lumina putuse anterior să se extindă doar până la Tabur, chiar dacă a încercat să pătrundă sub acesta, odată cu extinderea Parţuf-ului Nekudot de SAG sub Tabur, Lumina  Hasadim a pătruns acolo și a deschis calea. ca să spunem așa pentru extinderea Luminii Hochma până la Parsa.

Cu toate acestea dacă, înainte de Ţimţum Bet, Ohr Hasadim   s-ar fi putut extinde sub Tabur, ulterior acesteia nu rămâne absolut nici o Lumină sub Parsa.

(Înapoi la pagina PRELEGERI: ORDINEA CREAŢIEI – click)

error: Content is protected !!