Partea I – Capitolul 1.1

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

Ce este Cabala?

Cabala este o metodă precisă de investigare și definire a poziției omului în univers. Înțelepciunea Cabala ne spune motivul pentru care omul există, de ce se naște, de ce trăiește, care este scopul vieții sale, de unde vine și încotro se îndreaptă după ce   și-a încheiat viața în această lume.

Cabala este o metodă de a ajunge în lumea spirituală. Ne învață despre lumea spirituală și, studiind-o, dezvoltăm un simț suplimentar. Cu ajutorul acestui simț putem fi în contact cu lumile superioare.

Cabala nu înseamnă un studiu teoretic, ci unul foarte practic. Omul învață despre sine, cine este, cum este. Învață ce trebuie să facă pentru a se schimba etapă cu etapă și pas cu pas. El își conduce căutările prin sinele său interior.

Toate experimentările se desfășoară asupra lui însuși, în interiorul său. De aceea, Cabala este numită „Înțelepciunea ascunsă”. Prin Cabala, o persoană suferă schimbări interioare pe care doar el le simte și știe că acestea au loc. Această activitate are loc în individ; este unică pentru el și numai el știe despre asta.

Cuvântul Cabala provine din cuvântul ebraic Lekabel, a primi. Cabala descrie motivele acțiunilor ca fiind „dorința de a primi”. Această dorință se referă la primirea diverselor tipuri de plăcere. Pentru a primi plăcere, o persoană este de obicei dispusă să facă eforturi mari. Întrebarea este: cum se poate obține cantitatea maximă de plăcere plătind în același timp un preț minim pentru aceasta? Fiecare încearcă să răspundă la această întrebare în felul său.

Există o anumită ordine în felul în care se dezvoltă și crește dorința de a primi. În prima etapă, omul poftește după plăcerea fizică. Apoi caută bani și onoare. O dorință și mai puternică o constituie setea de putere. Mai târziu, el poate dezvolta o dorință de spiritualitate, care se află în vârful piramidei dorinţelor. O persoană care recunoaște cât de mare este dorința sa de spiritualitate începe să caute modalități de satisfacere a acestei dorințe.

Trecerea prin diversele etape ale dorinței de a primi face ca o persoană să se familiarizeze cu abilitățile și limitările sale.

Cabala se ocupă de lumile superioare, rădăcinile senzaţiilor și gândurilor noastre, pe care nu le putem înțelege. Întrucât nu avem control asupra lumilor, nu știm cum și de ce sunt create senzaţiile și gândurile noastre. Ne punem întrebări în legătură cu experiențe de gemul dulce – amar, plăcut – neplăcut și așa mai departe. Nu reușim să construim instrumente științifice pentru a ne examina senzaţiile, chiar și în domeniul psihologiei, psihiatriei și altor discipline sociale. Factorii comportamentali rămân ascunși înțelegerii noastre.

Cabala este un sistem de evaluare științifică a senzaţiilor noastre: Cabala ia totalul senzaţiilor și dorințelor noastre și oferă o formulă științifică exactă pentru fiecare fenomen, la fiecare nivel, pentru fiecare tip de înțelegere și senzaţie.

Aceasta este opera senzaţiilor/sentimentelor combinate cu intelectul. Cabala utilizează, pentru studenţii începători, geometria, diverse matrici și diagrame. Când studiază Cabala, ei recunosc fiecare dintre propriile senzaţii și încep să le înțeleagă. Știu ce nume ar trebui să li se dea în funcție de puterea, direcția și caracterul lor.

Înțelepciunea Cabala este o metodă veche și dovedită. Prin aceasta, omul poate primi o conștienţă de sine mai înaltă și poate dobândi spiritualitatea. Acesta este cu adevărat scopul său în această lume. Când o persoană simte o dorință de spiritualitate, începe să tânjească după ea și apoi poate dezvolta dorința prin Înțelepciunea Cabala care ne-a fost furnizată de Creator.

Cabala este un cuvânt care descrie scopul cabalistului: să dobândească tot ceea ce omul este capabil să fie, ca ființă gânditoare, cea mai înaltă dintre toate creaturile.

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!