Partea II – 10 Lecţii despre Cabala

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

Scopul următoarei serii de lecţii-prelegeri este acela de a vă ajuta să parcurgeți primele etape către înțelegerea tărâmului spiritual

CUM TREBUIE CITIT TEXTUL CABALISTIC

Termeni ebraici în cuprinsul lecțiilor

Aş dori să subliniez că nu este necesar să traducem termenii ebraici folosiți în Cabala într-o altă limbă, întrucât fiecare dintre aceşti termeni desemnează o entitate spirituală (Parţuf) sau una dintre părțile sale.

Am oferit o traducere paralelă pentru a ajuta studentul vorbitor de limbă română. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că traducerile pot duce la asocierea cu imagini ale lumii noastre. Acest lucru este strict interzis, întrucât nu ar trebui să încercăm să coborâm spiritualul la nivelul lumii noastre.

Termeni precum cap (Roş), gură (Pey), cuplare (Zivug) etc., ar putea induce asocieri care nu au nimic de-a face cu Cabala.

De aceea, este recomandat să rămânem la denumirile din limba ebraică. Studenții, care nu înțeleg ebraica, au de fapt un avantaj față de vorbitorii de ebraică, întrucât acești termeni nu vor face referire la reprezentări din lumea noastră.

Cum trebuie citite Lecţiile

Dificultatea explicării și învățării Cabalei constă în faptul că lumea spirituală nu are omolog în lumea noastră. Chiar dacă obiectivul studiului devine clar, înțelegerea acestuia este doar vremelnică. Înţelegerea provine din componenta spirituală a cunoașterii noastre, care este reînnoită constant de Sus. Astfel, un subiect înțeles la un moment dat de un individ îi poate apărea acestuia din nou neclar în alt moment, mai târziu. În funcție de dispoziţia și starea spirituală a cititorului, textul poate apărea fie plin de semnificații profunde, fie complet lipsit de sens.

Nu dispera dacă ceea ce ţi-a fost atât de clar ieri devine pentru tine foarte confuz astăzi. Nu renunța dacă textul pare vag, ciudat sau lipsit de sens. Cabala nu este studiată pentru a dobândi cunoștințe teoretice, ci pentru a vedea și a percepe. Atunci când cineva începe să vadă și să perceapă, urmare a propriei examinări și după dobândirea forței spirituale, primirea consecventă de către el a luminilor și nivelurilor spirituale rezultate îi va oferi o cunoaștere sigură.

Până când nu va avea o înțelegere a Luminii Superioare și o percepție a entităţilor spirituale, el nu va înțelege în ce mod este construit și funcționează universul, întrucât nu există analogii în propria noastră lume cu subiectul învățat.

Aceste lecții pot ajuta la facilitarea primilor pași spre percepția forțelor spirituale. În etapele ulterioare, progresul poate fi realizat numai cu ajutorul unui învăţător.

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!