PARŢUF – CONFIGURAŢIE

(inapoi la CONCEPTE FUNDAMENTALE – link)

Lumina Creatorului este de o unicitate perfectă, fără variabile sau diferențe. Odată ce această energie intră într-o anumită Sfira, rezultatul sau efectul acesteia se transformă într-o anumită forță sau atribut prin care Creatorul guvernează lumile. Un Parțuf este o configurație a uneia sau mai multor Sfirot care acționează în coordonare. Parțuf în aramaică înseamnă față, figură sau chip. O față este compusă din numeroase elemente precum ochi, nas, gură, frunte și așa mai departe, dar toate sunt coordonate ca o singură unitate. Un chip este, de asemenea, unic; arată identitatea particulară a unei persoane și este principalul vehicul de comunicare.

Unele configurații, Parțufim, sunt masculine și conferă bunătate, în timp ce altele sunt feminine și conferă rigoare. Masculinul corespunde bunătății – Hesed și este de aspectul numelui MA (45). Femininul corespunde rigorii – Gvura și este de aspectul numelui BON (52). Prin împerecherea lor, diferite echilibre ale acestor două forțe (bunătatea și rigoarea) generează guvernarea. Rigoarea completă ar fi distrugerea a tot ceea ce nu este perfect, în timp ce bunătatea deplină ar permite totul fără restricții. Însă, aceste două aspecte sunt necesare pentru guvernarea justiției și pentru a oferi omului posibilitatea de a alege liber.

Configurațiile – Parțufim – se află într-o stare permanentă de acțiune, iluminare și inter-relaționare între ele. Acest dinamism al schimbului și al influenței energiilor este numit Tikunim al Parțufim. Aceste Tikunim duc la diferite iluminări de diferite intensități, în funcție de timp și de acțiunile omului. Ele traduc voința superioară în influențe și efecte speciale, pentru guvernarea lumilor.

Construcția unei configurații – Parțuf – se realizează prin intermediul unui Zivug (împerechere) a două Parțufim superioare, masculin și feminin, urmat de o perioadă numită gestație în configurația feminină superioară și naștere, atunci când este revelată. Ulterior este peroada de alăptare, unde are loc hrănirea energiilor din Parțufim superioare și, în cele din urmă, starea de maturitate atunci când este de acum complet independentă.

Există cinci configurații principale – Parțufim:

 • Arikh Anpin – Fața lungă
 • Aba – Tată
 • Ima – Mamă
 • Zeir Anpin – Fața mică
 • Nukva – Femininul

Și unul deasupra lor: Atik Yomin (îmbrăcat în interiorul lui Arikh Anpin).

Din aceste cinci configurații principale reies încă șapte. Toate emană din cei zece Sfirot după cum urmează:

Din Keterכתר:

 • Atik Yomin și a sa Nukva – נוקבה
  • Arikh Anpin şi a sa Nukva – אריך אנפין și נוקבה

Din Hochmaחכמה:

 • AbaאבהDin Mahut – מלכות a lui Aba – אבה – Israel Saba Din Malhut – מלכות a lui Israel SabaIsrael Saba 2

Din Binaבינה:

 • ImaאימהDin Mahut – מלכות a lui Ima אימה- TvunaDin Mahut – מלכות a lui TvunaTvuna 2

Israel Saba și Tvuna sunt, totodată, numite după inițialele lor ISOT sau ISOT 2.

Din Hesed, Gvura, Tiferetחסד, גבורה, תיפארת, Neţah, Hod şi Yesod הוד și יסוד:

 • Zeir Anpin זעיר אנפין numit și Israel

Din Zeir Anpinזעיר אנפיןIacov

Din Malhutמלכות:

 • Nukva –  נוקבה, împărțit în două Parțufim: Rahela și Lea

Configuraţia Atik Yomin

Configurația Atik Yomin este superioară tuturor configurațiilor. Are zece Sfirot. Aspectul său al numelui MA (45) corespunde principiului masculin; aspectul său al numelui BON (52) corespunde femininului. El se numește Atik și Nukvaנוקבה. A sa Nukvaנוקבה – femininul lui este atașat de el, spatele la spatele. Atik este astfel toată fața, orientată către spate, configurația sa feminină, orientată către față, configurația sa masculină. Fiecare dintre aceste aspecte – masculin și feminin – este alcătuit din zece Sfirot.

Aspectul masculin al lui Atik nu este îmbrăcat în prima lume a lui Aţilutאצילות. Primii trei din cele zece Sfirot ai lui Nukva – נוקבה – aspectul feminin – sunt deasupra lui Aţilutאצילות și împreună fac configuraţia RADLAרישה דלא אתידע (capul necunoscut). [1]

[1] Rezultatele acțiunilor sale sunt mai presus de înțelegerea noastră

Ale sale șapte Sfirot feminine inferioare se atașează de lumea de jos și se îmbracă în configurația Arikh Anpinאריך אנפין în felul următor: חסד din Atik în Keterכתר a lui Gvura – ​​, גבורה Arikh –  אריך, în Tiferet -, תיפארתHochma – חכמה în Bina – בינה. Cele trei Sfirot ale lui NHY (נצח, הוד, יסוד) au trei părți fiecare: prima parte a NHY în חסד, גבורה și תיפארת, a doua parte a lui NHY în Neţah, Hodהוד și Yesodיסוד, a treia parte a lui NH (נצח , הוד) și Malhutמלכות din Atik în Nukvaמלכות a lui Arich Anpinאריך אנפין.

Sfira inferioară a unei lumi face legătura cu lumea de sub ea și devine configurația Atik [2] a lumii respective. În Aţilutאצילות -ul Malhutמלכות a lui Adam Kadmon devine configurația sa Atik. Este la fel și în celelalte trei lumi Briya. Yeţira şi Asiyaבריה, יצירה și עשיה Malhut – מלכות a lumii de deasupra devine configurația Atik a lumii de dedesubt.

[2] Există continuitate de atașament și comunicare în toate lumile

Configuraţia Arikh Anpinאריך אנפין

Arikh Anpinאריך אנפין este configurația principală în fiecare lume; toate celelalte configurații sunt „ramurile” sale. El și femininul său alcătuiesc o singură configurație; numită Arikh Anpinאריך אנפין și Nukvaנוקבה. Masculinul său este partea dreaptă, femininul este stânga. Arikh Anpin –  אריך אנפין este prima configurație din Lumea Aţilut – אצילות și rădăcina tuturor celorlalte.

Arikh Anpin –  אריך אנפין este diferit de celelalte configurații, primele sale trei Sfirot, care se numesc cele trei capete ale sale, nu se află în dispunerea pe trei coloane; Sfira Bina בינה este sub Keter şi Hochmaכתר și חכמה, care sunt în linie dreaptă.

Arikh Anpin –  אריך אנפין ajunge de sus în josul unei lumi. Aba şi Imaאבה și אימה îi îmbracă brațul drept și stâng (Sfirot Hod şi Gvura – חסד și גבורה);Keterכתר ale lor ajung la Binaבינה și Malhut –  מלכות la Tiferetתיפארת.

Arikh Anpin –  אריך אנפין are trei capete, care sunt rădăcinile direcțiilor de bunătate, rigoare și milă. Primul este Keterכתר, al doilea este în spațiul dintre Keter şi Hochma –  כתר și חכמה, al treilea este Hochmaחכמה. Numele lor sunt:

 1. Galgalta – al său Keterכתר
 2. Avira – în spațiul dintre Keter şi Hochmaכתר și חכמה
 3. Mo’ha – a sa Hochmaחכמה

Aceste trei capete emană de la Arikh Anpinאריך אנפין la configurațiile Aba şi Imaאבה și אימה și, de acolo, la configurația Zeir Anpinז׳א [3]. Emanațiile și acțiunile configuraţiei Arikh Anpinאריך אנפין sunt numite ale sale Tikunim.

[3] De la ז׳א la נוקבה și apoi la lume

Alte Tikunim – emanații de energii și acțiuni – ies de pe fața lui Hochma חכמה din Arikh Anpin – אריך אנפין și se răspândesc în jos; li se spune alegoric părul sau barba. Se împart în treisprezece și sunt numite cele treisprezece Tikunim din Dikna – barba lui Arikh Anpin אריך אנפין. Aceste emanații sunt numite păr și barbă, întrucât se răspândesc în canale individuale.

Celelalte Tikunim, emanații de lumini din Arikh Anpin אריך אנפין, sunt pentru dobândire și abundență. Cu toate acestea, guvernarea în sine este din Dikna, luminile bărbii, și prin ele se revarsă abundența.

Configuraţiile Aba şi Imaאבה și אימה

Aceşti doi Parțufim (configurații) sunt esențiali pentru guvernarea lumilor; ei sunt legătura dintre configurația Arikh Anpinאריך אנפין, care este cea mai înaltă configurație, și configurația Zeir Anpinזעיר אנפין care comunică aceste emanații lumilor prin Zivug-ul său (împerecherea) cu configurația Aba – אבה.  Nikvaנוקבה este Sfira Hochmaחכמה iar Imaאימה este Sfira Binaבינה.

Ele emană prin Zivug-ul (împerecherea) dintre configurația Arikh Anpin cu Nukva (femininul) – אריך אנפין cu נוקבה. Aba – אבה este aspectul masculin iar Imaאימה este aspectul feminin. Sunt influențați și construiți de luminile configurației Arikhאריך și se află la nivelul brațelor sale – Sfirot Hod şi Aba חסד și .אבה Gvuraגבורה este în dreapta – Sfira Hod – חסד, iar Ima – אימה este în stânga – Sfira Gvura גבורה.

Pentru a comunica emanațiile lor, Aba şi Imaאבה și אימה se împerechează pentru a emana influența lor. Există pentru Aba şi Imaאבה și אימה două tipuri de Zivug (împerechere): Zivug-ul permanent se numește exterior și este pentru subzistența lumilor [4], în timp ce al doilea se numește interior și este pentru reînnoirea lui Mo’hin – forţa de direcţionare a lui ZON (Zeir Anpin şi Nukva – זעיר אנפין și נוקבה).

[4] Neinfluențat de acțiunile bărbaților

Sfira Malhut מלכות a lui Abaאבה devine o altă configurație numită Israel Saba. În mod similar, Malhutמלכות a lui Imaאימה devine o altă configurație numită Tvuna. Aceste două configurații (Parţufim) secundari acționează ca o extensie a lui Aba şi Imaאבה și אימה pentru a transmite o intensitate redusă a emanațiilor lor. Aceştia sunt numiţi mai ales prin inițialele lor ISOT. Ei înșiși au propriile configurații secundare numite Israel Saba 2 și Tvuna 2 – ISOT 2. Ele transmit o intensitate și mai redusă a emanațiilor lui Aba şi Imaאבה și אימה.

Rolul principal al lui Aba şi Imaאבה și אימה este de a da configurației ZA (Zeir Anpin) – ז׳א, forța de direcţionare Mo’chin [5]. Există diferite stări de maturitate (Gadlut) pentru configuraţia Zeir Anpinז׳א. În prima sa stare de Gadlut, el primește forța de direcţionare, Mo’hin, de la configurațiile ISOT (Israel Saba și Tvuna), iar în cea de-a doua stare de Gadlut, mai importantă, le primește direct de la Aba şi Ima – אבה și אימה.

[5] Cele trei lor Sfirot- נצח, הוד și יסוד

Configuraţia Zeir Anpinזעיר אנפין

Configuraţia Zeir Anpin –  זעיר אנפין este cel mai adesea numită prin inițialele sale ZA – ז׳א. El este compus din cele șase Sfirot inferioare: Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod şi Yesod (חסד, גבורה, תיפארת, נצח, הוד și יסוד) [6] Pentru creaturi,Zeir Anpin – ז׳א cu configurația Nukva – נוקבה constituie principalele configurații pentru guvernare. Toate relațiile noastre cu cele superioare sunt direcționate mai întâi către ZONZeir Anpin şi Nukva (זעיר אנפין și נוקבה).

[6] Devine zece Sfirot când își primește forța călăuzitoare

Zeir Anpinזעיר אנפין este o configurație dinamică, într-un proces constant de a trece de la o stare mai slabă la una de creștere pentru a-și reînnoi forțele și influența. La început, ZA – ז׳א este incomplet având doar șapte Sfirot și se află într-o stare de Tardema (somnolență). În interiorul lui ZA -,ז׳א Imaאימה trece printr-o perioadă de gestație, urmată de o primă perioadă de copilărie – Katnut și o primă creştere. Pentru a acționa, el trebuie să își obțină forța de direcţionare Mo’chin, care sunt primul sale trei Sfirot: Hokhma, Bina şi Da’atחכמה, בינה și דעת și să ajungă într-un stadiu de creștere. I se dau într-o ordine specifică din configurațiile de deasupra lui; ISOT sau Aba şi Imaאבה și אימה.

În timpul gestației, ZA – ז׳א nu acționează cu adevărat, întrucât este pec ale de a fi construit. În momentul alăptării începe să acționeze, iar în stadiul de Gadlut este gata să acționeze și să influențeze.

Când cele trei Sfirot din NHY Neţah, Hod şi Yesod (נצח, הוד, יסוד) din ISOT 2 sunt forța de direcţionare a lui ZA – ז׳א, acesta se află în stadiul primei creșteri (Gadlut 1). Dar când NHY din ISOT 1 sunt îmbrăcate în el, se consideră că Aba şi Imaאבה și אימה ar fi îmbrăcate în el în mod direct ca forța sa de direcţionare Mo’chin, iar această etapă este a doua creștere. Abia după a doua creștere, ZA – ז׳א își atinge întregul potențial. Aceasta se numește Gadlut 2.

(inapoi la CONCEPTE FUNDAMENTALE – link)

error: Content is protected !!