Poarta 11

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

LUMINA CARE ÎNCONJOARĂ CREAŢIA & LUMINA CARE UMPLE CREATURILE

OHR SOVEV & OHR MEMALEH

LUMINA CREATORULUI SE MANIFESTĂ ÎN DOUĂ MODURI. Există o lumină care înconjoară toate lumile, Ohr haSovev Kol Almim, numită și Sovev, pe scurt. Aceasta este o energie transcendentă care „planează deasupra” Creației. Există, de asemenea, o lumină care umple toate lumile, Ohr Memaleh Kol Almim sau, pe scurt, Memaleh. Aceasta este o energie imanentă atotpătrunzătoare, o lumină care umple universul, pătrunzând toată creația.

În mod clar, termenii „creație înconjurătoare” și „creația care umple” sunt metafore spațiale care nu ar trebui luate la propriu. Aceste două lumini se disting de fapt prin gradul lor de revelare în ceea ce privește experiența noastră. Lumina Divină a lui Sovev este numită „înconjurătoare”, întrucât este revelată indirect și numai într-un moment de uimire, când ne dăm seama că există mult dincolo de ceea ce putem înțelege sau articula. Lumina Memaleh poate fi observată și simțită direct ca orchestrare Divină unificatoare în detaliile vieții noastre.

În procesul de creație, energia transcendentă a lui Sovev dă naștere substanței unui lucru, în timp ce energia imanentă Memaleh dă formă substanței într-o anumită structură sau configurație. Sovev permite să fie ceva, în timp ce Memaleh animă acel ceva. Memaleh înconjoară intim universul, așa cum un corp învelește un suflet.

În lumea lui Memaleh fluxul natural este rigid și previzibil, totul într-o anumită ordine și structură. Există o desfășurare organică a naturii, a timpului și a spațiului. Ne naștem cu un set distinct de gene, într-un anumit cadru și mediu, și chiar sub influența unei configurații specifice (Mazal) a zodiacului. Este posibil să îţi bazezi viața ca reacție față de aceste detalii fixe. Când ne trăim viaţa doar supunându-se circumstanțelor și condiționării, permițând acestor factori să ne determine comportamentul, atunci trăim exclusiv în domeniul lui Memaleh. Aceasta este o viață trăită într-o manieră pasivă, ca efect al unor cauze prestabilite.

Din fericire, în cadrul Creației există și un element al lui Sovev, o capacitate transcendentă de a te elibera de cauzalitate, de a apăsa butonul de „restart” în orice moment.

POARTA 11

Adânc în noi se află Lumina SOVEV, propria noastră putere de a da naștere vieții pe care vrem să o trăim.

Avem puterea de a ne depăși limitările personale, de a alege să valorificăm această energie dincolo de cauzalitate, și de a deveni creatorii propriei noastre vieți.

Ne aflăm, în acelaşi timp, dincolo de creație și în cadrul creației.

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

error: Content is protected !!