POPORUL ALES

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

Întrebare: Tuturor oamenilor, adică pentru întreaga omenire, nu numai pentru evrei?

Răspuns: Da. Dar există o ordine a dezvoltării. Noi, evreii, „poporul ales”, trebuie să fim primii care să cunoaştem forțele care vin din lumea superioară și să le folosim corect, pentru a transmite această cunoaștere restului lumii și a conduce întreaga realitate. În asta constă faptul că suntem poporul „ales”. Trebuie să fim primii care o studiază pentru ca, apoi, să o transmitem restului omenirii. Progresul evreilor determină progresul tuturor celorlalți și chiar acum suntem foarte mult în întârziere, ceea ce face ca și celelalte națiuni să fie întârziate.

Nu am inventat eu aceste lucruri, toate fiind scrise în cărțile de Cabala. Conform planului lumii superioare, toate creaturile fără excepție trebuie să se ridice din starea lor actuală la un grad mult mai înalt, iar acest lucru se poate face numai prin studiul Forței Superioare și prin conectarea cu aceasta. Omul își poate schimba viața în timp ce se află în această lume. El poate evita suferinţele inutile, şi poate dobândi fericirea, completitudinea și eternitatea. Atunci, nu va exista nicio diferență între viață și o moarte fizică întrucât omul va trăi în ambele lumi concomitent.

Întrebare: Cum se poate ca evreii să fie poporul ales, atâta timp ce noi nici măcar nu înțelegem de ce este aşa și nu ne comportăm într-un mod care să justifice această reputație?

Răspuns: Noi, evreii, avem de îndeplinit un rol special: trebuie să găsim calea de a ne ridica din viața corporală, de animal, la un grad mai înalt, la viața spirituală și trebuie să arătăm lumii cum se face asta. Acesta este singurul lucru pentru care suntem „aleși”. Până una alta, noi nu ne facem treaba și de aceea arătăm atât de rău și de nevrednic.

Întrucât avem suflete speciale, iar sufletele noastre sunt speciale, trebuie să fim primii care lucrează la dobândirea acestei cunoașteri și, în consecință, să facem ceea ce trebuie. Nu avem nicio prevalenţă față de nimeni, ci doar în sensul acesta trebuie să începem să studiem lumile superioare, forța care vine din lumea superioară, și „să ne adâncim” mai întâi în această muncă pentru ca apoi să o transmitem tuturor celorlalte națiuni. Așa spun toate cărțile profeților și ale Cabalei.

Acest lucru este cunoscut de întreaga lume, cu excepția noastră. În numeroasele mele călătorii, în special în America de Nord, cu ocazia prelegerilor pe care le țin la diverse universități și în interviurile la radio și televiziune, sunt întrebat critic de neevrei: De ce nu faceţi ceea ce ar trebui să faceţi? Ei au un fel de înțelegere sau cel puțin senzaţia clară că noi evreii trebuie să facem ceva care să le îmbunătățească viața. Dar noi nu vrem să ne înțelegem menirea și prin aceasta oprim dezvoltarea întregii omeniri.

Întrebare: Are această menire o natură exclusiv spirituală?

Răspuns: Nu aș spune că este exclusiv spirituală. Este o datorie foarte practică pe care trebuie să o îndeplinim zi de zi.

Întrebare: Este necesară și alegerea unei conduceri politice?

Răspuns: Nu are nicio legătură cu politica. Aș spune liderilor țării că urmează să ne confruntăm cu un mare necaz, mai mare decât am cunoscut până acum. Singura cale de ieșire este prin educarea întregii națiuni și prin a face cunoscută misiunea noastră ca popor ales – în ce fel suntem aleși, cu ce ar trebui să ne ocupăm în afară de treburile noastre zilnice, pe care, evident, încă nu le putem abandona, până când nu ajungem să cunoaștem forțele superioare și suntem suficient de puternici pentru a le controla până la punctul în care restul lumii ne va urma și toate națiunile vor veni în ajutorul nostru, așa cum se spune: „…vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri”. (Isaia 49, 22)

Întrebare: Cum rămâne cu îndatoririle noastre în respectarea legilor religioase iudaice, asta nu face parte din datoria noastră?

Răspuns: Ceea ce cunoaștem drept legile iudaismului sunt reguli stabilite de cei mai mari cabaliști din fiecare generație. Ei       le-au stabilit în funcție de nevoile timpului lor și de scopul pe care doreau să îl atingă. Scopul a fost să păstreze națiunea și tradiția iudaică pentru a traversa toate perioadele de exil, până când vom fi fost ieșiţi din ultimul exil și ne vom fi întors în țara lui Israel. Singurul lor scop era să nu ne uităm iudaismul și să ne asimilăm în națiuni. De aceea au stabilit legi și obiceiuri care să păstreze ceea ce aveam. Este un grad numit “cadrul sacru”.

Numai datorită acelor legi am supraviețuit acestui lung exil și ne-am întors ca evrei în țara lui Israel. Dar de la întoarcerea noastră, rolul nostru de evrei s-a schimbat: scopul este acum mult mai activ. Baal HaSulam scrie la sfârșitul Introducerii la Cartea Zohar: „Dacă iudeii nu adaugă practicarea spirituală a preceptelor la practicarea în concret, adică studiul legilor lumii superioare și utilizarea lor pentru dezvoltarea omului și abordarea sa către Creator, atunci nu vom mai putea exista.

Practicarea în concret a preceptelor (Miţvot, legile iudaismului), care a fost importantă în timpul celor două mii de ani de exil, a fost ceea ce trebuia făcut. Acum, însă, când ni s-a dat țara lui Israel din nou, de când am început să ne așezăm în ea, am început o nouă eră. Trebuie să ne echivalăm viața corporală cu legile spirituale ale țării lui Israel. Cea la care ne referim, ca pământ corporal al Israelului, este de fapt o valoare spirituală, sublimă, cu o mare putere spirituală, pe care doar aici o putem dobândi.

Dacă vom continua să ne comportăm așa cum am făcut-o în exil, nu vom putea continua să trăim aici. Nu vom fi alungați de aici, dar desemnarea noastră ca popor ales ne va fi impusă brutal şi fără milă. Forța Superioară, așa cum am spus mai sus, ne îndreaptă spre unicul său obiectiv în cel mai scurt și mai rapid mod.

Zohar-ul ne promite că suntem deja în ultima fază și după aceea totul se va aşeza la locul său. Dar avem un moment dificil înaintea noastră, numit „venirea lui Mesia”. Între timp trebuie să descoperim legile superioare pentru a învăța cum să le folosim. Și asta se poate face numai ca evrei în țara corporală a lui Israel.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!