POSFAŢĂ

(înapoi la UN POD FOARTE ÎNGUST – click)

POSFAŢĂ

„De mai multă vreme, conștiința mi s-a împovărat cu nevoia de a întocmi o lucrare fundamentală cu privire la esența iudaismului, a religiei și a Înțelepciunii Cabala și a o pune în circulaţie în rândul naţiunii, astfel încât oamenii să cunoască și să înțeleagă în mod corect aceste lucruri înalte în adevărata lor semnificaţie.”

Baal HaSulam, „Time to Act”, 1933

În această carte, am încercat să mă concentrez asupra esenței Cabalei și a motivelor rezistenței la aceasta. Privind prin perspectiva marilor cabaliști, am aflat despre ruptura istorică ce a persistat în poporul evreu de la ruina celui de-al Doilea Templu.

Poporul lui Israel a provenit din ideea spirituală a lui Avraam. El a explicat cum oamenii se pot uni în iubire și, prin relațiile lor, să reveleze forța singulară care creează și operează întreaga realitate.

De la Avraam până la ruina Templului, poporul lui Israel a susținut diferite grade de conștientizare a acelei forțe, Creatorul. Dar, odată cu ruina, națiunea s-a scindat și a mers pe două trasee opuse.

Una dintre căi a fost ascunsă și linia descendenței cabaliștilor a pășit pe ea, trecând mai departe internalitatea Torei, și anume Înțelepciunea Cabala, de la învățător la discipol. Pe acest traseu, intenția inițială și-a păstrat adevăratul înţeles de a rectifica natura umană în acord cu calitățile Creatorului – dăruirea și iubirea.

Cealaltă cale a fost deschisă tuturor, și pe aceasta a mers majoritatea națiunii. Cadrul religios care s-a format în jurul acestei căi a însoțit poporul lui Israel de-a lungul generațiilor și au fost stabilite diferite mecanisme și instituții de control și guvernare. Mai târziu, pe măsură ce ego-ul s-a intensificat, luptele pentru putere au șters chiar și puținul care mai rămăsese din intenția de a rectifica inima înspre iubirea pentru ceilalți.

Pe parcursul exilului, cele două căi s-au ciocnit ocazional. Opoziţia între internalitatea şi externalitatea Torei a favorizat rezistența la Înțelepciunea Cabala.

Astăzi, însă, când dorința omului a evoluat la un nivel care necesită înțelegerea scopului existenței, iar lumea interconectată se confruntă cu crize care necesită un mod de viață adecvat pentru o societate conectată, Înțelepciunea Cabala, care este înțelepciunea conexiunii, trebuie revelată. La fel ca în cazul oricărei nașteri, este un proces plin de dureri și de obiecții, dar la sfârșitul său se află un viitor nou și luminous – al iubirii, deasupra tuturor diferențelor dintre noi.

„Când omenirea își va atinge scopul … aducându-i la gradul de iubire deplină pentru ceilalți, toate corpurile din lume se vor uni într-un singur trup și o singură inimă … numai atunci toată fericirea destinată umanității va deveni revelată în toată Gloria sa.”

Baal HaSulam, „Libertatea”

Aș dori să închei această carte pe un ton mai personal. Mă umple de bucurie să văd că mulți oameni se angajează astăzi în Înțelepciunea Cabala. Există diferite cercuri, diferite grupuri de studiu, oameni care preferă să învețe singuri, iar învățarea s-a răspândit în toată lumea. Apariția Înțelepciunii Cabala abia începe, dar putem vedea deja că oamenii își schimbă în bine atitudinea față de înțelepciune.

Chiar dacă astăzi se pare că nu există nicio legătură între diferitele grupuri care se angajează în Cabala, tânjesc după ziua în care toate se vor ridica deasupra considerațiilor personale și se vor uni în dragoste și-şi doresc forța singulară a Creatorului.

În ceea ce vă privește, dragi cititori, sper cu adevărat că inima voastră va fi umplută de abundența pe care cabaliștii doresc atât de mult să vi-o transmită. Dorința lor este să transmită linia de lumină direct din Forța Superioară în inima fiecărei persoane. Îmi doresc ca inimile voastre să crească și să primească discernămintele spirituale, să învăţaţi să aveți grijă de ceilalți la fel de mult ca și de voi înșivă și să puteți absorbi în voi întreaga creație, așa cum ar dori Creatorul să fie.

Cu dragoste,

Michael Laitman

(înapoi la UN POD FOARTE ÎNGUST – click)

error: Content is protected !!