PRIN CE AR TREBUI SĂ TRECI PENTRU A DOBÂNDI SPIRITUALITATEA ?

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

Întrebare: Ce ar trebui să facă cel care îşi caută direcția?

Răspuns: La început ar trebui doar să studieze.

Întrebare: Este posibil să descriem calea de la început până la sfârșitul rectificării?

Răspuns: Nu este nimic asemănător cu prezentul, unde ajungem la un anumit individ pentru a-i accelera progresul într-o direcție corectă, din cauza unei evoluții colective, posibil, proaste care ar putea apărea. Este vorba despre cel care ajunge la această cale în mod natural, pentru că se simte rău și a terminat căutatul plăcerilor în această lume și începe să caute dincolo de ea. Deodată, sufletul său cere mai mult decât îi cere inima, care este dorința de plăceri lumești. Acesta este momentul în care se trezeşte punctul din inimă, gena spirituală. Începe să-și revendice propria dorinţă. S-a dezvoltat deja până la punctul în care individul începe să o simtă în cotrapondere cu celelalte dorințe ale sale. În acel moment începe să se simtă atras de ceva aparent inexistent. Pare să existe ceva dincolo de bogăție, onoare, putere și cunoaștere, dar el nu poate găsi acel ceva. Abia atunci începe să caute.

Acesta este momentul în care ajunge la Cabala sau la alte metode, după cum îi este potrivit. În Cabala, nu există niciodată presiuni sau acțiuni împotriva altor metode, întrucât cel care trebuie să-şi găsească drumul este individul. Este interzis dar și imposibil să-l forțezi în vreun fel. Nu există constrângere în spiritualitate. Cel interesat poate veni timp de două săptămâni, un an sau doi și apoi să plece. Nu poate fi forțat. El își urmează propriul suflet, acele unde care îi vin din suflet. S-ar putea să se sature și să-i fie dor de alte lucruri. Nu există presiune și constrângere și, dacă cineva vine la noi, de obicei îl acceptăm. Vine, se așează și începe să studieze.

Curriculumul este simplu și constă din două părți: prima este mai emoțională, alcătuită din articole și scrisori care vorbesc despre modul în care sufletul evoluează, foarte asemănător cu discuţiile inimă către inimă atunci când vorbim despre cum se simte cel care este pe cale, dar nu simte că progresează. A doua parte constă din înțelepciunea însăși, structura realității, lumile, Sfirot și sufletele. În acestă parte se explică modul în care sunt aşezate lucrurile în interiorul sufletelor, prin ce legi operează și cum poţi intra în interiorul lor și ce poţi schimba.

Lucrurile sunt foarte bine definite în studiul în sine. Definițiile sunt exacte; există calcule matematice, tabele, diagrame și valori numerice, precum și alte lucruri pe care le găsim în orice știință obișnuită. Totodată, este posibil să învățăm de la acestea cum pot fi exprimate lucrurile, ce formulă să folosim pentru a exprima inter-conexiunile și legăturile dintre lumi, pentru a o face mai mult decât în cuvinte, dar în acelaşi timp foarte precis. Și nu numai precis, ci exact pentru fiecare suflet, influențându-l direct.

Grupul are propriile sale legi. Calitatea de membru al grupului necesită participarea la diverse lucruri, cum ar fi învăţarea Cabalei. În timpul studiului, se urmărește atragerea forțelor speciale de Sus. Studiem texte care au fost scrise de cabaliști precum Rav Şimon Bar-Yochai și Ari, care erau la un anumit grad de control și conștientizare a realității. Când citim aceste texte, putem să ne ridicăm la nivelul autorului. Nu spunem acest lucru unui începător, dar, de fapt, el poate deja (mai ales dacă se află într-un grup care are experiență în acest sens) să se unească cu forţa respectivă, cu gradul în care era cel care a scris textul respectiv. Apoi, o forță se revarsă asupra lui de Sus, o lumină care începe să accelereze evoluția genei sale spirituale – rădăcina sufletului său – mai departe. Evoluția prin lumină continuă până când punctul ajunge şă facă un întreg de zece Sfirot. Punctul pare să se umfle și atunci când în loc de punct există acum zece Sfirot, ceea ce este considerat a fi o structură completă, corpul unui suflet, un vas. În acest vas se percepe realitatea.

Realitatea este formată din toate cele zece Sfirot. Vasul mic al omului este, şi el, format din zece Sfirot. Drept urmare, el poate simți respectiv ceea ce se întâmplă în întreaga realitate. Restul drumului este o deschidere suplimentară a sufletului și amplificarea celor zece Sfirot la dimensiunea întregii realități. Astfel, fiecare om trebuie să ajungă la fel de mare precum Creatorul.

Întrebare: După ce omul dobândeşte cele zece Sfirot în primul grad și a trecut bariera, începe să se ridice în lumi?

Răspuns: Înainte ca cineva să dobândească primele zece Sfirot, acesta nu este considerat încă un grad, întrucât trăirea în felul în care o facem nu constituie încă o evoluție conștientă. Nu este considerată o ascensiune în grade. Omul se ridică în grade și lumi numai după ce dezvoltă acest vas.

Din primele zece Sfirot, care constituie nucleul, omul începe să evolueze precum un făt în pântecele mamei sale, adăugând dorințe rectificate vasului respectiv. Adăugarea fiecărei dorințe rectificate la acest vas se numește Miţva. Procesul de creștere a vasului de la primul său grad, numit „barieră” (Mahsom), până la gradul final, numit „sfârșitul rectificării”(Gmar Tikun), este împărțit în 125 de grade: cinci lumi, fiecare având cinci Parţufim (pluralul pentru Parţuf) în interiorul lor, și cinci Sfirot în fiecare Parţuf. O sută douăzeci și cinci de grade, prin ele trebuie să treacă sufletul. În acelaşi mod procesul poate fi împărțit și în 620 de grade, fiecare dintre ele fiind o Miţva.

Când se dobândeşte un nou grad, se adaugă o nouă cantitate (nelimitată) de egoism (linia stângă) și opus acestuia (de pe linia dreaptă), o nouă forță vine să rectifice acest egoism în altruism (linia de mijloc). Acest proces susţine evoluția. Orice act care dezvoltă individul de la un grad la altul se numește rectificare pe trei linii.

Toate Miţvot practice din lumea noastră sunt aparent o replică corporală a lucrurilor pe care individul trebuie să le facă în spiritualitate. În această lume, însă, replica nu are consecințe, prin urmare acestea sunt doar semne. Din momentul în care cineva deschide o carte, el începe să schimbe dramatic gestionarea realității față de el. El intră într-o apropiere complet diferită față de forțele spirituale. Prin acest proces îşi doresc cabaliștii să treacă toţi oamenii.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!