PUNCTUL DIN INIMĂ

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

Acela care dorește să obțină atributele Creatorului și să se unească cu El este numit Yehudi (evreu); de la cuvântul ebraic Yechud (unic), pentru a semnifica actul de unificare. Depinde numai de dorința lui, iar Creatorul îi dă asta de Sus. Dacă el are acea dorință, atunci Cabala se ocupă de împlinirea ei. Dacă nu există nicio dorință, în primul rând el nu se va apropia niciodată de Cabala. De aceea nu există constrângere în spiritualitate și nu există nici un angajament de a o practica, ci numai pentru cei care au o dorință, ceea ce mărturisește faptul că a venit timpul ca ei să se apropie de Creator.

Toate sufletele sunt părți ale unui singur suflet global, dar fiecare dintre ele se dezvoltă în ritmul său. De aceea există suflete care cer dezvoltarea spirituală chiar acum, tot aşa cum există suflete, care nu o cer. Majoritatea sufletelor se dezvoltă încă în cadrul lumii noastre.

Individul nu-şi poate impune sieşi dorința de spiritualitate. El dorește diferite lucruri în această viață și, într-un moment foarte neașteptat din viața sa, se trezește în el o dorință de spiritualitate. Aceasta se numeşte „punctul din inimă”, o sămânță, embrionul sufletului. Când se întâmplă acest lucru, individul începe să caute, până când găsește Înțelepciunea Cabala.

Dacă el se află încă în stadiul în care nu a ajuns să-și dea seama unde ar trebui să acţioneze și de ce, ci simte doar o vagă dorință de spiritualitate, ar putea dura ani și poate vieți, până să ajungă la Cabala și numai la Cabala. Acesta va fi cazul întregii omeniri, așa cum spune profetul: „Ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare” (Ieremia 31, 34). De aceea, impunerea Înțelepciunii Cabala oricui este pur și simplu imposibilă.

Pentru a-i găsi pe cei câţiva potriviţi pentru a avansa în spiritualitate, Baal Şem Tov a pus bazele întregii mișcări Hasidut. Se spune despre asta: „O mie intră într-o cameră … și unul iese să învețe”, adică descoperă lumina, Creatorul.

Mișcarea Hasidut nu a înlocuit Cabala. Alături de Hasidut a apărut mișcarea Mitnagdim (în opoziție față de Hasidut), dar ambele au fost mișcări religioase. Cabala, însă, nu este o mișcare religioasă, ci o știință. O înțelepciune care depășește religia, de unde și numele „Înțelepciunea Cabala”.

Cabala este o știință care studiază sistemul creației, modul în care aceasta a fost formată, rădăcina esenței și structura sa. Ea examinează modul în care Creatorul conduce acest sistem și modul în care creația ar trebui să se rectifice pentru a se ridica la gradul Creatorului, acesta fiind de fapt scopul creației. Cabala este o știință care se ocupă de apropierea de Creator, în timp ce religia indică pur și simplu oamenilor ce ar trebui să facă cu trupurile din proteine ale lumii noastre.

Înțelepciunea Cabala nu are nicio legătură cu mișcările religioase populare. Mişcarea Hasidut a fost creată pentru a-l ajuta pe iudeul ortodox să integreze o anumită cantitate de intenție spirituală în îndeplinirea Miţvot (preceptelor) fizice. Cu toate acestea, fondatorul Hasidut, Baal Şem Tov, a fost în primul rând un cabalist de cel mai înalt grad. Prin urmare, el a pus bazele Hasidut ca o mișcare populară pentru a selecta din masă pe aceia puțini care aveau dorința și capacitatea de a deveni cabaliști.

În acest fel a reușit să găsească discipoli care mai târziu au devenit primii Admorim (maeștri și învăţători evrei), care au continuat să-și stabilească propriile tendințe în Hasidut. Sarcina mișcării a fost să îi selecteze pe cei care doreau să-l atingă pe Creator din colectiv și să ofere un anumit sprijin mulţimii largi.

Un cabalist este acela care studiază sistemul creației prin eforturi interioare, numite „muncă”. El se cercetează profund pe sine însuşi și efectuează acțiuni numite „rectificări”. Astfel, el urcă scara lumilor spirituale până la sfârșitul rectificării, întru desăvârşirea echivalenței de formă cu Creatorul și contopirea totală cu El.

Acest lucru poate fi dobândit numai prin Înțelepciunea Cabala și numai cineva care a fost deja trezit la spiritualitate poate ajunge acolo. Baal Şem Tov a presupus că, dacă el ar împărtăși publicului cunoașterea fundamentală a Înțelepciunii Cabala prin mișcarea Hasidut, cei care doreau cu adevărat să-l dobândească pe Creator ar ajunge până la urmă la El. Toți oamenii vor ajunge în cele din urmă să simtă că au nevoie de înălțare spirituală, dar acesta este un proces treptat.

Toate bolile și suferinţele din lume provin din folosirea greșită a voinței de a primi. Prin urmare, tot ce ne trebuie este cunoașterea modului de utilizare corectă a dorințelor spirituale și corporale.

Înțelepciunea Cabala îi explică omului cum să-și folosească dorințele în cel mai eficient mod astfel încât să beneficieze atât el cât şi familia și întreaga omenire acum și în veci.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!