PURIFICARE PRIN TRANSMIGRARE

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

Transmigrarea are drept scop purificarea. Este un act de Hesed / bunătate Divină menit să ușureze chinul sufletului și să-l ajute să-și recapete strălucirea inițială. Valoarea numerică a cuvântului ebraic pentru reîncarnare, Gilgul, este 72 (Gimel 3, Lamed 30, Gimel 3, Vav 6, Lamed 30 = 72). Aceasta este aceeași valoare numerică cu cea a  cuvântului ebraic pentru bunătate, Hesed (Chet 8, Sameh 60, Dalet 4 = 72). Gilgul este de fapt o formă de Hesed (Chayit Ma’arechet Elokut, 10. Likutei Torah L’Arizal, Yisro. Megalah Amukhot, 11. Emek Hamelech, Hakdamah 2:3). Prin experiența de a fi întrupat într-o altă formă de existență și de a nu se putea exprima complet sau chiar parțial, sufletul este capabil să-și reatingă starea de a fi integrat armonios și poate intra și reintra în Gan Eden, în „paradis”.

Reducerea la tăcere și oprirea propriei exprimări de sine este una dintre modalitățile prin care un suflet care a emanat negativitate se poate vindeca și restabili. O persoană care a trăit o viață complet imorală și nelegiuită, radiind negativitate și ticăloșie, este capabilă să se curețe, fiind pusă într-o stare care nu permite exprimarea de sine, intrând astfel într-o formă care este total și radical incompatibilă cu masca sufletului său. Reducerea la tăcere este ea însăși o Tikun.

Uneori, după ce a existat într-o piatră, de pildă, unei persoane i se oferă șansa deplină de a se reîncarna într-o formă umană pentru a anula și a înălța viața trecută. Când o persoană folosește puterea de a fi uman (adică vorbitor) pentru negativitate, el coboară la nivelul de mineral și se va reîncarna sub forma unei pietre tăcute (Şa’ar HaGilgulim, 22). Acesta este ceea ce se învață despre Nabal (Naval), care a vorbit disprețuitor împotriva regelui Dovid / David (Şmuel 1, 25:10). Despre Naval se spune că „Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte şi s-a făcut ca o piatră” (Şmuel 1,25:37). A devenit o „piatră”. Misticii învață că Nabal a fost o reîncarnare a lui Bilam / Bala’am, magicianul infam care dorea să-și folosească discursul pentru a blestema poporul lui Israel în deșert, dar în schimb i-a binecuvântat. S-a reîncarnat apoi în lumea celor neînsuflețite, ca o piatră. Mai târziu i s-a dat o altă șansă și s-a reîncarnat în Nabal. Când Nabal a repetat aceeași greșeală, adică atunci când și-a folosit gura pentru a vorbi negativ, iar soția lui i-a reamintit despre asta, versetul spune: „ Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte şi s-a făcut ca o piatră”. Inima i-a murit când și-a amintit că a fost odată o piatră – adică în interiorul unei stânci. Din acest motiv, versetul nu spune: „El a devenit o stâncă”, ci mai degrabă „Inima Luis-a făcut ca o piatră.” Inima i-a murit când și-a amintit că era o piatră și i s-a dat o altă șansă de a trăi într-o ființă umană să-și anuleze complet acțiunile trecute, dar a încurcat lucrurile. Nu și-a realizat Tikun.

Să ne gândim la cele de mai sus în termenii unui învăţător care încearcă să inițieze un elev într-o teorie științifică nou descoperită. Cu condiția ca elevul să aibă o înțelegere de bază a științei, învăţătorul își poate formula învățăturile pe baza cunoștințelor sale anterioare. Totuși, dacă tot ceea ce posedă elevul este o înțelegere greșită a științei, învăţătorul îi poate cere elevului să „uite” tot ceea ce a învățat vreodată despre știință și să o ia de la capăt. În acest fel, învăţătorul ar încerca să-l pună pe elev să deconstruiască vechea paradigmă pentru a reconstrui o nouă înțelegere. Uneori, singura modalitate de a construi sau reconstrui din nou este prin demolarea mai întâi a cee ace este vechi, dărâmarea structurii anterioare defecte pentru a construi una nouă.

Acest proces de rectificare este compus din două aspecte. Prima înseamnă spălarea toxicităților spirituale ataşate. Acest lucru se realizează prin reducerea la tăcere a sufletului, așa cum s-a explicat. Și în al doilea rând, pur și simplu existând într-o altă formă de realitate, alta decât omul, sufletul își reface și își dezvăluie adevărata natură transcendentă. Toată creația, în afara omului, este complet sincronizată cu energia vieții sale spirituale.

În natură, spre deosebire de umanitate, nu există dorințe conflictuale între trup și suflet. Luați un animal de exemplu. Animalele, după cunoștințele noastre, sunt creaturi integrate. Acțiunile și ființa lor sunt una și aceeași. Ele fac ceea ce sunt. Ele acționează instinctiv și reflexiv, fără o alegere gândită, și asta întrucât Creatorul a ales deja pentru ele. Un suflet uman, prin simpla sălăşluire într-un animal integrat (sau orice alt element non-uman din creație, de altfel) își atinge Tikun manifestându-se supus voinței Creatorului și intrând în contact cu propria sa natură adevărată.

Timpul pe care un suflet trebuie să-l petreacă într-o altă formă de existență depinde de gradul de negativitate care trebuie eradicat și șters. Dacă un suflet trebuie să locuiască timp de un an într-un animal, de exemplu, și acel animal moare, sufletul umanoid va fi apoi transferat în corpul altui animal. Iar când timpul ce i-a fost destinat se va fi terminat, se va întoarce automat la Sursa sa. Acesta este procesul fără intervenția umană. Cu toate acestea, cu intervenția umană, întreaga procedură poate fi accelerată. O ființă umană care consumă un produs care conține un suflet uman are puterea de a elibera acel suflet chiar înainte de timpul stabilit inițial.

O ființă umană are potențialul de a ușura și elibera sufletele prinse în capcană, cu condiția să existe o legătură suflet-la-suflet, cum ar fi o rădăcină sufletească comună, între cel care mănâncă și cel mâncat. Persoana care consumă mâncarea trebuie să împărtășească o rudenie spirituală cu sufletul pe care îl interiorizează literalmente. Într-o anumită măsură, aceasta seamănă mult cu un catch 22. În cea mai mare parte, motivul pentru care cineva este atras de acele gusturi particulare, spre deosebire de altele, este pentru că sufletul dorește să se întindă, să se conecteze și să ridice acele scântei specifice care sunt conținute în acele alimente.

Mai mult decât să însuflețească și să dea viață corpului, sufletul informează și ghidează corpul / mintea să urmărească ceea ce este legat în mod inerent. Gusturile și antipatiile fizice – indiferent dacă sunt persoane, alimente, obiecte sau subiecte de interes – sunt toate manifestări tangibile ale dorinței sufletului de a se conecta. Presupusele înclinații naturale către anumite zone ale vieții sunt rezultatul dorinței sufletului de a se alătura cu energiile spirituale care există în acele zone și de a le ridica. Această atracție, rezonanță și consonanță se extinde în toate aspectele vieții, de la prietenii pe care îi alege la locul de muncă pe care îl are, până la locul în care trăiește – toată viața este inclusă în aceşti parametri. Tot ceea ce o persoană are sau este înclinat să aibă conține scântei care sunt conectate la rădăcina sufletului său.

De-a lungul vieții descoperim că există unii oameni de care suntem atrași instantaneu, în timp ce cu alții apar imediat frecuşuri într-un mod greșit. Uneori întâlnim pe cineva pentru prima dată și suntem atrași în mod misterios și inexplicabil de acea persoană. Ne simțim instantaneu în siguranță în prezența sa și simțim că nu există niciun motiv să continuăm să purtăm masca obișnuită pe care le-o aruncăm și le-o proiectăm celorlalți. Avem impresia că am cunoscut dintotdeauna o astfel de persoană și, la un anumit nivel, am cunoscut-o. În lumea sufletelor există o legătură profundă suflet-la-suflet. Nu este vorba că împărtășim exact aceeași rădăcină sufletească care ar putea fi cauza frecuşurilor așa cum am menționat anterior, dar există un fel de conexiune sufletească profundă, un magnetism incontestabil. În acest fel, ambele suflete au nevoie unul de celălalt pentru a-și atinge propria dezvoltare spirituală.

Mâncatul devine o activitate sacră pe măsură ce devenim conștienți de modul în care putem ajuta sufletele prinse în ridicarea lor prin acest act. Atracția naturală a cuiva față de anumite alimente este urmare a faptului că un suflet (cel care mănâncă) este atras de celălalt suflet din hrană (cel mâncat). Cu toate acestea, este clar că pur și simplu devorarea alimentelor nu va genera nicio reorientare pozitivă a sufletului închis acolo. De fapt, poate provoca chiar rău celui care mănâncă (Şiur Komah, Şit Aifei, 4. Şa’ar HaMiţvot, Ekev, 43. Safer  HaGilgulim, Sader Gilgulim, 4. Yarot D’vaş, Druş 1). Pentru a inspira cu adevărat o înălțare și pentru a avea un efect pozitiv asupra sufletului prins în interior, și nu invers, avem nevoie de o Kavana / intenție adecvată. O cerință pentru înălțime este o măsură a intenționalității, înainte, în timpul și după masă. Recitarea unei binecuvântări și recunoașterea faptului că, prin mâncare, cineva va avea puterea de a sluji atât Creatorului, cât și creației cu mai multă vitalitate și vigoare, este minimul necesar pentru a stimula o eliberare de energie sufletească în orice hrană dată.

Intenționalitatea în timpul consumului este doar un ingredient necesar în ceea ce privește ființele umane. Animalele, totuși, pot inspira înălțarea sufletelor conținute în iarbă, fân sau oricare dintre alimentele lor, pur și simplu mâncând. De vreme ce animalele nu au liberul arbitru independent, tot ceea ce fac este în conformitate cu voința Creatorului. Ca atare, pășunatul lor este o activitate divină și sfântă prin însăși natura sa, stimulând astfel înălțarea necesară prin simplul pășunat.

În rezumat: există două tipuri fundamentale de reîncarnări și nu trebuie confundate. Unul este cursul obișnuit al reîncarnării (de la o ființă umană la alta), iar celălalt curs de reîncarnare este de la o ființă umană într-o altă formă de existență. În aceasta din urmă, aspectele individualizate ale sufletului se reîncarnează pentru a fi purificate și curățate. Acest tip de reîncarnare este oarecum neobișnuit. În prima, care este mai comună și mai universală, elemente noi ale sufletului continuă să se reîncarneze, nu de dragul pedepsei, ci mai degrabă pentru a articula și actualiza resursele sufletești originale, neexplorate și neexploatate.

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

error: Content is protected !!