CITATE CABALISTICE

înapoi la CUPRINS link

Cel mai important aspect al procesului de autoperfecţionare este cultivarea sentimentului de umilinţă faţă de Creator. Acesta nu ar trebui să fie un demers artificial, ci un scop al eforturilor noastre. Dacă omul începe să dezvolte treptat această calitate ca rezultat al muncii asupra sa, înseamnă că el acţionează pe calea corectă. (Talmud, Avoda Zara)

Fiinţa umană se naşte ca o persoană absolut egoistă, iar această caracteristică este atât de adânc înrădăcinată în sine, încât poate s-o convingă că a devenit deja merituoasă şi s-a eliberat de egoism. (Talmud, Haghiga)

Tora este Lumina Creatorului şi doar cel care primeşte această Lumină se consideră că învaţă Tora (mai degrabă decât dobândirea unei oarecare înţelepciunii). (Zohar, Meţora)

Tora este ascunsă. Ea se revelează doar acelora care au ajuns la nivelul celor merituoşi. (Talmud, Haghiga)

Când omul, prin intermediul studiului, ajunge la nivelul la care acceptă doar strictul necesar pentru a-şi susţine existenţa fizică, acesta este primul pas al ascensiunii sale în lumea spirituală. (Talmud, Psahim)

Cu cât o persoană se simte mai neînsemnată, cu atât se apropie de adevărata sa stare şi de Creator. (Talmud, Sota)

Este interzisă studierea Cabalei în alt scop decât ascensiunea spirituală. (Talmud, Sanhedrin)

Cel mai mare potenţial spiritual al omului este să ajungă la nivelul maase merkav (actului conducerii). Omul este capabil să se corecteze pe sine într-o asemenea măsură încât Providenţa Divină din toată lumea poate acţiona prin intermediul lui. (Talmud, Suka)

O condiţie necesară pentru urcarea spirituală este căutarea continuă a legăturii cu Creatorul. (Rambam, Ilhot zeSodot Tora)

Nu dispera de îndată ce ai intrat pe cale; Creatorul ne asigură succesul dacă direcţia este corectă. (Talmud, Psahim)

Cel mai important aspect al omului îl reprezintă mai degrabă aspiraţiile sale, decât realizările, pentru că egoismul său cere aceste realizări. (Talmud, Zavamot; Talmud, Sota)

Aşa cum omul ar trebui să se străduiască să simtă lipsa de importanţă a trăsăturilor sale înnăscute, tot aşa ar trebui să fie mândru de munca sa spirituală şi de scopul său. (Talmud, Brahot)

Cel care tinde spre Creator este numit copilul Său (Talmud, Şabat), spre deosebire de cel care vrea să primească respect, cunoaştere sau bani pentru studiul său.

Înţelege-L pe Creator. Cabala este cunoscută ca învăţătura celor ascunse (nistar) pentru că omul o poate înţelege doar în măsura în care este capabil să îşi transforme calităţile interioare. Prin urmare, omul nu poate transmite percepţiile sale altora, dar poate şi ar trebui să îi ajute pe ceilalţi să urmeze aceeaşi cale. (Rambam, Ilhot Yesodot Tora)

Cine îşi poate imagina o lume care nu este umplută de Creator? (Talmud, Şabat)

Omul trebuie să îşi imagineze că doar el şi Creatorul există. Diferitele personaje şi poveşti din Biblie semnifică diverse calităţi ale sale şi ale tuturor oamenilor care se află în diferite stadii ale urcării spirituale. Aceste calităţile şi etape poartă numele oamenilor, a acţiunilor lor şi a locaţiilor geografice. (Talmud, Kiduşin)

Omul nu trebuie să dispere atunci când, pe măsură ce studiază şi munceşte pentru a se autoperfecţiona făcând eforturi pentru ridicarea spirituală, ajunge să se vadă pe sine într-o condiţie cu mult mai rea decât cea anterioară studierii Cabalei. Adevărata natură a egoismului este revelată celui care se află la un nivel mai înalt decât alţii şi din acest motiv omul se vede pe sine ca fiind mai rău, chiar dacă el a devenit mai bun. (Talmud, Meghila)

Nu acordaţi atenţie faptului că întreaga lume este în continuă căutare a plăcerilor, în timp ce doar câţiva aspiră către Creator. (Talmud, Roş HaŞana)

Cel mai important aspect al progresului spiritual al omului este cererea de ajutor adresată Creatorului. (Talmud, Yomah)

Cele mai rele manifestări ale egoismului sunt aroganţa şi trufia. (Talmud, Sota)

Omul trebuie să extragă putere din înţelegerea scopului Creaţiei, bucurându-se în avans de inevitabila reformare a întregii lumi şi de instalarea păcii în întreaga umanitate. (Talmud, Truma)

Credinţa este singura cale de salvare. Toate celelalte calităţi pot deveni confuze datorită egoismului, credinţa fiind singura bază a ascensiunii spirituale. (Talmud, Makot)

Credinţa nu se poate manifesta în om fără a fi însoţită de frică, pentru că egoismul se înclină doar în faţa fricii. (Talmud, Şabat)

Chiar dacă omul nu face nimic, egoismul său îl determină să facă tot felul de fapte rele. Astfel, omul care nu a păcătuit poate fi comparat cu omul care a făcut fapte bune. (Talmud, Bava Meţiah)

Unirea omului cu Creatorul poate avea loc numai datorită concordanţei calităţilor lor. (Talmud, Sota)

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!