INTRODUCERE

înapoi la CUPRINS link

Este mai presus de mintea umană înţelegerea esenţei unor calităţi spirituale precum altruismul şi iubirea. Însăşi existenţa acestor sentimente este dincolo de înţelegerea noastră; se pare că avem nevoie de un stimulent pentru a executa o acţiune în care nu există perspectiva unui câştig personal.
Acesta este motivul pentru care o calitate precum altruismul poate fi dată numai de Sus, şi numai aceia dintre noi care au experimentat-o o pot înţelege.

Rav Michael Laitman

Introducere

Dacă asculţi cu inima o faimoasă întrebare, sunt convins că toate îndoielile legate de necesitatea de a studia Cabala vor dispărea fără urmă. Această întrebare este una amară şi corectă, rostită de toţi cei care s-au născut pe acest pământ: „Care este sensul vieţii mele?“

Rav Yehuda Aşlag, Introducere în Studiul celor Zece Sfirot

Printre toate textele şi notele folosite de Rav-ul meu, Baruh Şalom Halevi Aşlag, a existat un anumit carnet pe care l-a avut tot timpul asupra sa. Acest carnet conţine toate transcrierile discuţiilor sale cu tatăl său, Rav Yehuda Leib Halevi Aşlag, Rabin al Ierusalimului şi cabalist. El este autorul a 21 de volume ce conţin comentarii la cartea Zohar, precum şi autorul a şase volume de comentarii ale textelor cabalistului Ari şi ale multor altor lucrări de Cabala.

Pentru că nu se simţea bine de Anul Nou Evreiesc, în septembrie 1991, Rav-ul meu m-a chemat la el şi mi-a înmânat carnetul său, spunându-mi:

„Ia-l şi învaţă din el.“ În dimineaţa următoare, profesorul meu s-a sfârşit în braţele mele, lăsându-mă pe mine şi pe mulţi alţi discipoli ai lui fără îndrumare în această lume.

El obişnuia să spună: „Vreau să te învăţ să te întorci mai curând către Creator, decât către mine, pentru că El este singura putere, singura Sursă a tot ceea ce există, Singurul care te poate ajuta cu adevărat, şi El aşteaptă rugăciunile tale pentru ajutor. Când cauţi ajutor fiindcă încerci să te eliberezi din sclavia acestei lumi pentru a te ridica deasupra ei, atunci când vrei să te cunoşti pe tine, şi atunci când vrei să-ţi stabileşti scopul tău în viaţă, atunci trebuie să te întorci către Creator, pentru că El îţi trimite toate aceste aspiraţii cu scopul de a te obliga să te întorci la El.“

În această carte am încercat să transmit, aşa cum am perceput eu, câteva idei din carnetul său. Este imposibil să exprim în întregime ceea ce este scris acolo, de vreme ce fiecare din noi înţelege ceea ce citeşte în limitele înţelegerii imediate, deoarece fiecare dintre noi este limitat de calităţile sufletelor noastre individuale. Prin urmare, în cursul interacţiunii cu Lumina Supremă, fiecare dintre noi va interpreta aceste idei aşa cum le percepe sufletul său.

Fie ca gândurile lui Rav Yehuda Aşlag să pătrundă în această lume prin cuvintele celui mai mare dintre fiii săi, Rav-ul meu, şi fie ca ei să ne ajute pe noi toţi să ne unim cu Creatorul în timpul vieţii noastre, aici, în această lume!

Rav Michael Laitman

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!