SCOPUL STUDIERII CABALEI

înapoi la CUPRINS link

Lumina emanată de scrierile marilor cabalişti ne va ajuta să depăşim două provocări: încăpăţânarea şi tendinţa de a uita suferinţa cauzată de încăpăţânarea noastră. Rugăciunea pe care Creatorul o va vedea în inimile noastre este drumul către corectare.

Atunci când ne angajăm total în rugăciune vom dobândi orice alinare căutăm, orice corectare cerem.

Pentru a obţine corectarea trebuie să ne dedicăm în totalitate acestui demers – corp, minte şi spirit. Adevărata rugăciune şi răspunsul primit vin doar dacă omul s-a angajat într-un mare efort, dăruindu-se în întregime acestuia, atât cantitativ cât şi, cel mai important, calitativ.

Aceasta se realizează numai prin studierea în mod corespunzător a Cabalei, prin care putem învăţa cum să eliminăm egoismul şi, astfel, să dobândim eliberarea personală. Dorinţa de eliberare trebuie să fie atât de puternică, încât să ne dedicăm complet studiului, imposibil de a fi distraşi, chiar şi pentru un moment, de la căutarea noastră în înţelepciunea Cabalei.

Totuşi, dacă nu am fost încă încolţiţi de suferinţă asemenea unui animal în cuşcă şi în adâncul inimilor noastre încă dorim plăcere, atunci nu ne vom da seama că egoismul continuă să trăiască în noi. Egoismul este duşmanul pe care trebuie să îl învingem.

Până nu facem acest lucru, nu vom fi capabili să ne ridicăm deasupra chinului nostru şi să depunem un efort deplin pentru a găsi în Cabala puterea şi calea de a scăpa de limitările propriului egoism. Libertatea nu va fi a noastră până când nu învingem egoismul care trăieşte în interior.

Cu toate acestea, deşi am putea fi hotărâţi să urmăm acest unic scop, atunci când începem să studiem se poate întâmpla ca entuziasmul să scadă. Aşa cum am mai menţionat, dorinţele ne determină gândurile, iar mintea acţionează ca instrument în sprijinul lor. Mintea noastră pur şi simplu caută mijloace pentru a împlini voinţa şi dorinţele inimii.

Care este diferenţa dintre studiul Cabalei şi studiul altor sisteme? Răspunsul este simplu: doar prin studiul Cabalei putem să ne eliberăm din lanţurile egoismului.

În timp ce studiem Cabala putem să examinăm din sursă autentică descrierea acţiunilor Creatorului, caracteristicile Sale, propriile noastre caracteristici şi a disparităţii lor faţă de cele spirituale. Cabala ne vorbeşte despre scopul Creatorului faţă de creaturile Sale şi despre modalităţile prin care ne putem corecta egoismul.

Putem vedea Lumina Cabalei – forţa spirituală care ne ajută să învingem egoismul – doar atunci când studiem Cabala. Celelalte elemente ale acestei învăţături ne atrag pur şi simplu, împotriva voinţei noastre, într-o discuţie despre acţiuni materiale şi probleme juridice.

Unii pot studia Cabala numai pentru a-şi extinde cunoştinţele, caz în care vor fi capabili să o perceapă ca pe o poveste. Nu vor fi capabili să extragă Lumina Cabalei din paginile sale. Numai cei care studiază Cabala pentru a se perfecţiona vor obţine acest beneficiu.

Cabala este studiul sistemului rădăcinilor noastre spirituale. Acest sistem emană de Sus. Îl putem studia în concordanţă cu legi stricte care, atunci când sunt unite, tind către un singur scop suprem: „Revelarea măreţiei Creatorului, astfel încât măreţia Lui să poată fi înţeleasă de creaturile acestei lumi.“

Cabala – percepţia Creatorului – este compusă din două părţi: scrierile cabaliştilor care au ajuns la perceperea Creatorului şi corpul cunoştinţelor care este perceput numai de aceia care au dobândit vase spirituale şi dorinţe altruiste în care pot primi senzaţiile spirituale sau percepţiile Creatorului.

În cazul în care, după ce ajungem la un anumit nivel spiritual, ne scufundăm în dorinţe impure, atunci dorinţele bune pe care le-am avut în timpul înălţării spirituale ne vor însoţi alături de cele impure. Acumularea dorinţelor impure descreşte treptat şi continuă astfel, până în momentul în care suntem capabili să rămânem permanent în starea elevată a dorinţelor pure.

De îndată ce am terminat munca şi am revelat toate dorinţele, vom primi de Sus o Lumină atât de intensă, încât ne va scoate pentru totdeauna din carapacea lumii noastre pentru a rămâne în permanenţă în lumea spirituală. Însă cei din jurul nostru nu vor fi conştienţi de asta.

„Linia dreapta“ indică starea în care Creatorul este întotdeauna corect în ochii noştri, justificând supravegherea Creatorului în toate. Această stare este numită „credinţă“. Încă de la primele încercări de a obţine dezvoltarea şi înălţarea spirituală trebuie să acţionăm ca şi cum avem deja încredere deplină în Creator.

Ar trebui să ne imaginăm că putem deja simţi, cu toată fiinţa noastră, faptul că El conduce lumea cu maximă bunăvoinţă şi că întreaga lume primeşte doar bine de la El. Însă după ce examinăm propria noastră situaţie, putem vedea că încă nu avem tot ceea ce dorim. Dacă ne uităm în jurul nostru putem vedea că întreaga lume suferă, fiecare persoană în felul ei.

În ciuda acestui fapt, trebuie să ne spunem că ceea ce vedem este o imagine distorsionată a lumii, văzută prin lupa egoismului nostru şi că adevărata imagine a lumii ne va fi revelată numai atunci când vom obţine o stare completă de altruism. Numai atunci vom vedea că lumea este cârmuită de Creator cu scopul de a conduce creaturile Sale către bucurie absolută.

În această stare, în care credinţa în bunătatea absolută a Creatorului predomină ceea ce vedem şi simţim, experimentăm „credinţa mai presus de raţiune“.

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!