STRIGĂTUL DE AJUTOR

înapoi la CUPRINS link

Singurul lucru creat în noi de către Creator este egoismul. Dacă putem anula efectele egoismului, atunci vom putea din nou să Îl percepem pe Creator, iar egoismul va înceta să existe.

Atunci când lucrăm asupra noastră, ar trebui să cultivăm atât un sentiment al inferiorităţii noastre în raport cu Creatorul, cât şi un sentiment de mândrie pentru faptul că noi, ca fiinţe umane, suntem centrul Creaţiei. Ni se acordă această poziţie dacă împlinim scopul întregii Creaţii; altfel, nu suntem altceva decât animale.

Ca urmare a experimentării acestor două stări contradictorii, se vor dezvolta două reacţii faţă de Creator. Prima este o cerere de ajutor. Cea de-a doua este expresia gratitudinii pentru şansa de a ne înălţa spiritual.

Principalul mijloc prin care putem avansa spiritual este să cerem ajutor Creatorului şi să Îl rugăm să ne crească dorinţa pentru dezvoltarea spirituală. Această cerere pentru a primi darul de a avea tărie, ne va ajuta să trecem peste temerile viitoare. Mai mult decât atât, dacă ne opunem înclinaţiilor propriului egoism, ar trebui să ne creştem credinţa în măreţia, puterea şi Unicitatea Creatorului.

Prin urmare, trebuie să invocăm ajutorul Creatorului pentru a obţine capacitatea de a ne suprima imboldul continuu care ne face să acţionăm în conformitate cu raţiunea noastră. Unii dintre noi vor începe să insiste, în timpul rugăciunilor, pe diferite intenţii (kavanot), cereri sau chiar anumite acţiuni.

Totuşi, Creatorul nu ascultă cuvintele pe care le rostim, dar citeşte, în schimb, sentimentele din inima noastră.

Aşadar, este inutil să consumăm energie în rostirea unor fraze frumoase care nu sunt izvorâte din adâncul inimii sau să citim simboluri necunoscute sau kavanot din cărţile cabalistice de rugăciuni. Singurul lucru care ni se cere este să năzuim cu toată fiinţa spre Creator, să înţelegem esenţa dorinţelor noastre şi să Îi cerem să le schimbe. Şi lucrul cel mai important: niciodată nu ar trebui să încetăm să comunicăm cu Creatorul!

În memoria cabalistului Rav Baruh Aşlag

Creatorul acţionează asupra noastră prin intermediul diferitelor elemente care alcătuiesc această lume. Evenimentele pe care le experimentăm sunt de fapt mesaje de la Creator. Dacă vom răspunde corect acţiunii Divine, vom înţelege în mod clar ce aşteaptă Creatorul de la noi şi Îl vom simţi.

Creatorul acţionează asupra noastră atât prin intermediul oamenilor din jurul nostru, cât şi prin intermediul a tot ceea ce există în această lume. Structura acestei lumi este astfel creată, încât Creatorul poate să ne influenţeze şi să ne apropie de scopul Creaţiei.

Rareori simţim Prezenţa Creatorului în situaţiile cu care ne confruntăm zilnic. Acest lucru se datorează faptului că atributele noastre ne plasează în opoziţie faţă de Creator şi ne pun în imposibilitatea de a-L simţi. De îndată ce vom dobândi atribute similare Creatorului, vom începe să Îl simţim.

Prin urmare, atunci când ne copleşesc greutăţile, trebuie să ne întrebăm: „De ce mi se întâmplă asta?“ şi: „De ce Creatorul îmi face asta mie?“ Pedepsele nu există ca atare, deşi multe sunt menţionate în Biblie (care include Cele Cinci Cărţi ale lui Moise, Scrierile şi Profeţiile).

Există doar „stimulente“ care ne obligă să înaintăm către dorinţele noastre egoiste. Conştientizarea lucrurilor este doar un mecanism auxiliar care ne ajută să înţelegem mai bine ce simţim.

Ori de câte ori ne imaginăm viaţa noastră, ar trebui să ne gândim la o sală de clasă imensă în care omniscientul Creator acţionează ca un învăţător care ne oferă cu dărnicie cunoştinţele pe care suntem pregătiţi să le primim. Acest lucru trezeşte treptat, în noile noastre organele de simţ spirituale, senzaţia Creatorului.

Creatorul a construit o scară pentru ascensiunea noastră. Este o scară în mişcare. Această scară a apărut în visul lui Iacov şi a fost descrisă de Baal HaSulam – Rav Yehuda Aşlag şi de fiul său – Baruh Aşlag.

Adeseori întoarcem spatele sursei de cunoaştere simbolizată de această scară şi numai prin mari eforturi vom reuşi să ne reîntoarcem şi să începem să ne îndreptăm spre Creator. Acesta este motivul pentru care El ne trimite profesori, cărţi şi colegi de studiu.

Cei care urmează învăţăturile Cabalei trăiesc în lumea fizică, însă sunt suprasolicitaţi de egoismul lor. Din acest motiv nu îi pot înţelege corect pe înţelepţii care, fizic, sunt aproape de ei, deşi ei evoluează şi în lumile spirituale.

Cei care pot lăsa deoparte raţiunea şi opiniile, urmând căile celor care au scris cărţi autentice de înţelepciune, vor putea să intre inconştient în legătură cu spiritualitatea. Este aşa, pentru că nu putem vedea sau simţi Creatorul în lumea noastră şi nu putem, egoişti fiind, să renunţăm la conştiinţa noastră pentru El.

Gândurile învăţătorilor sau maeştrilor pot pătrunde minţile elevilor lor şi pot trezi în ei credinţa. Aceasta corespunde cu AHaP-ul învăţătorului spiritual: Auzen (Ureche), Hotem (Nas), Peh (Gura), care reprezintă vasele de primire, apoi coboară către GE (Galgalta ve Einaim), care reprezintă vasele dăruirii de la nivelul inferior (adică nivelul elevului).

Ridicarea la nivelul AHaP-ului maestrului înseamnă conectarea la înţelepciunea şi gândurile acestuia. De asemenea, atunci când elevii se afundă în AHaP-ul textelor înţelepte, ei se ridică temporar, şi spiritualitatea le este dezvăluită.

De câte ori citim lucrările unor cabalişti precum Baal HaSulam şi Şimon Bar Yohai ne conectăm direct cu aceştia, prin intermediul Luminii Înconjurătoare. Suntem atunci luminaţi, iar vasele noastre de primire sunt purificate.

Este important ca atunci când citim să ţinem cont de măreţia autorului, indiferent dacă el trăieşte sau nu. Ne putem conecta oricând cu autorul prin intermediul sentimentelor pe care le avem atunci când îi studiem scrierile.

Există multe căi care conduc spre Creator, iar El se foloseşte de diverse mijloace pentru a acţiona asupra noastră. Orice impas sau obstacol aflat în calea elevului, în special moartea maestrului, poate fi considerat o oportunitate de transformare la nivel individual.

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!