CABALA PENTRU ÎNCEPĂTORI

(înapoi la pagina CĂRŢI MICHAEL LAITMAN – click)

Cabala pentru începători este o carte pentru toți cei care caută răspunsuri la întrebările esențiale ale vieții. Vrem toți să știm de ce suntem aici, de ce există durere și cum ne putem face viața mai plăcută. Cele patru părți ale acestei cărți ne oferă răspunsuri fiabile la aceste întrebări, precum și explicații clare despre esența Cabalei și despre implementările sale practice.

Partea întâi discută descoperirea Înțelepciunii Cabala și a modului în care aceasta a fost dezvoltată și, în cele din urmă, ascunsă până în zilele noastre. Partea a doua introduce esența Înțelepciunii Cabala, folosind zece desene pentru a ne ajuta să înțelegem structura lumilor spirituale și cum se leagă acestea de lumea noastră. Partea a treia dezvăluie concepte cabaliste care sunt în mare parte necunoscute publicului, iar partea a patra detaliază practicile pe care le puteți lua și implementa pentru a ne face viața mai bună și mai plăcută pentru noi și copiii noștri.

CUPRINS

 • INTRODUCERE
 • PRIMA PARTE: ISTORIA CABALEI
  • CAPITOLUL 1: CRONICILE CABALEI
   • Prima etapă
   • Etapa a doua
   • Etapa a treia
  • CAPITOLUL 2: NEMURiTORII ÎNVĂŢĂTORI AI CABALEI
   • Rabbi Akiva
    • Punctul de cotitură
    • Descoperind Legea Iubirii
    • Revolta Bar-Kokheva
    • Două lovituri asupra lucrărilor lui Rabbi Akiva
   • Rabbi Shimon Bar-Yochai (Rashbi)
    • De la student la fugar
    • Peştera de la Piqiin
    • Unul la un milion
   • Isaac Luria (Sfântul Ari) 1534-1572
    • Un om al Misterului şi al Legendei
    • Pregătirea pentru Revelaţie
   • Rabbi Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam) 1884-1954
    • Lucrările lui principale
    • Răspândirea cuvântului
 • PARTEA A DOUA: ESENŢA ÎNŢELEPCIUNII CABALA
  • CAPITOLUL 3: ORIGINEA CREAŢIEI
   • Lumile Spirituale
    • Gândul Creaţiei
    • Patru Faze de bază (şi rădăcinile lor)
    • Faza a Patra – Setea pentru Mintea Creatorului
   • Cercetarea Gândului Creaţiei
   • Calea
    • Folosind Ecranul
    • Dorinţe folositoare şi nefolositoare
   • Sufletul comun
    • Marea Cădere
  • CAPITOLUL 4: CORECTAREA LUI ADAM PENTRU ATINGEREA PERFECŢIUNII
   • Piramida
   • Facerea Lumii
    • Precum Sus, tot aşa şi Jos
   • Urcând Scara
   • Construind Vasele
   • Dorinţa pentru Spiritualitate
    • Faza patru – Faza Evoluţiei Conştiente
 • PARTEA A TREIA: VORBIND DESPRE REALITATE
  • CAPITOLUL 5: TOŢI ÎN UNUL ŞI UNUL ÎN TOŢI
   • Trei graniţe în studierea Lumilor Superioare
    • Prima graniţă – Ce percepem
    • A doua graniţă – Unde percepem
    • A treia graniţă – Cine percepe
   • Perceperea corectă a Realităţii
   • O Realitate inexistentă
   • Mecanismele de măsură
   • Al Şaselea Simţ
   • Creează Realitatea ta perfectă
   • Gândul Creaţiei
   • Înapoi în Viitor
    • Două Abordări, două Căi
    • Dorinţele sunt făcute pentru progres
 • PARTEA A PATRA: CRIZE ŞI CORECŢII
  • CAPITOLUL 6: O NOUĂ METODĂ PENTRU O NOUĂ DORINŢĂ
   • Întunericul dinaintea zorilor
   • O Lume Nouă şi curajoasă, în patru paşi
   • A-ţi cunoaşte limitele
   • Frâiele Vieţii
   • Schimbarea societăţii pentru a mă schimba pe mine
  • CAPITOLUL 7: CEI PATRU FACTORI AI CONSTRUCŢIEI NOASTRE
   • Alegerea mediului înconjurător pentru corecţie
    • Nu este loc pentru anarhişti
   • Moartea inevitabilă a Ego-ului
   • Tratamentul
   • Falsa Libertate
   • Ascunderea – O condiţie pentru Libera Alegere
   • Implementarea Liberei Alegeri
    • Credinţa
    • Raţiunea
 • ANEXA UNU: ÎNTREBĂRI FRECVENTE
  • Ce este Înţelepciunea Cabala?
  • Ce este Spiritualitatea?
  • Revelarea Creatorului
  • Cabala nu este misticism
  • Studiind Cabala
  • Trup, Suflet şi Reîncarnare

(înapoi la pagina CĂRŢI MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!