ASOCIEREA MILEI CU JUDECATA

înapoi la Vol.2 Cabala pentru student – link

Baal Hasulam

Esența muncii este alegerea, însemnând “aşadar alege viaţa”, adică Dvekut (adeziune), Lişma (în Numele Ei). Aşadar, răsplata omului este Dvekut şi Viaţa Vieţilor.

Atunci, însă, când Providența este deschisă, nu mai este loc de alegere. De aceea Cel de Sus a ridicat Malhut, care ce este Midat haDin (calitatea judecăţii), la Eynaim (ochi), Asta a creat o ascundere, cu alte cuvinte a devenit evident pentru cel de jos că există o deficiență în Cel de Sus, anume că nu există Gadlut (măreție) în Cel de Sus. În această stare, calitățile Celui de Sus sunt plasate celui inferior; cu alte cuvinte acestea sunt deficiente.

Rezultă că aceste Kelim (vase) sunt egale cu cele inferioare: neexistând nici-o hrană pentru cel inferior, nu există hrană pentru calitățile Superioare. Asta înseamnă că nu există mireasmă în Tora și Miţvot; ele sunt lipsite de viață.

În această stare este loc pentru alegere, însemnând că cel inferior trebuie să spună că toată această ascundere pe care el o simte se datorează faptului că Cel de Sus s-a restricționat în favoarea celui inferior. Asta se numeşte „când poporul lui Israel este în exil, divinitatea este cu ei.” Prin urmare, indiferent ce mireasmă ar simţi omul, el spune că nu este vina lui că nu simte gustul vieții, dar asta înseamnă, după el, că nu există într-adevăr viață în Cel de Sus.

Iar dacă devine mai puternic și spune că gustul amar pe care îl simte în această hrană este numai din cauză că el nu are vasele potrivite primirii abundenței, dat fiind că vasele sale sunt pentru primirie și nu pentru dăruire, şi regretă că Cel de Sus trebuie să se ascundă, permiţându-i celui inferior să clevetească, atunci se consideră că cel inferior ridică MAN. Prin asta, Cel de Sus își ridică AHP, iar ascensiune înseamnă că Cel de Sus îi poate arăta celui inferior slava și încântarea în vasele AHP pe care Cel de Sus le poate dezvălui. Aşadar, cu privire la cel inferior, Cel de Sus înalță GE ale celui inferior, prin faptul că cel inferior vede meritul Celui de Sus. Rezultă că, împreună cu AHP ale Celui de Sus, se ridică și cel inferior.

Astfel, atunci când cel inferior vede măreția Celui de Sus, prin asta, creşte el însuși. Dar, la început, cel inferior merită să primească doar Katnut (micime). Iar atunci când în Cel de Sus apare în Gadlut (măreția), există o separare între dreapta și stânga, între credință și cunoaștere.

Însă chiar și Cel de Sus este apoi diminuat de cel inferior, privit ca Masah de Hirik. Cu alte cuvinte, pentru ca cel inferior să primească gradele Celui de Sus, să primească cunoaşterea doar pe măsura credinței și nu dincolo de ea, se consideră că cel inferior restricționează linia stângă a Celui de Sus. Asta înseamnă că cel inferior este cauza. Și atunci, cel inferior poate exista deoarece cuprinde atât cunoaştere cât și credință. Asta se numeşte „trei linii” și constituie modalitatea prin care cel inferior primește perfecțiunea.

înapoi la Vol.2 Cabala pentru student – link

error: Content is protected !!