CA UN SINGUR OM CU O SINGURĂ INIMĂ

înapoi la RELEVAREA ZONARULUI – link

Creatorul a creat un Kli (vas) numit Adam haRişon și l-a spart în numeroase fragmente minuscule, în așa fel încât acestea să învețe împreună ce înseamnă să iubești și să ajungă împreună până la El.

Din cartea Inima înțeleaptă

Grupul constituie unul dintre mijloacele necesare pentru dezvoltarea spirituală.

Creatorul deșteaptă în noi două senzații cu scopul de a ne pregăti pentru dezvoltarea spirituală: prima este aceea de goliciune față de lumea aceasta iar cea de-a doua este o aspirație de a cunoaște sursa vieții. Aceasta este trezirea „punctului din inimă.”

Punctul din inimă ne conectează cu locul de unde îl putem hrăni și alimenta, cu un grup. Vedem așadar că aceia în care s-a trezit punctul din inimă sunt atrași în mod natural unul către celălalt. Iar acest lucru este caracteristic societății omenești: cine se aseamănă se adună.

Grupul permite alăturarea cu alții în concordanță cu principii noi de iubire și dăruire, opuse urii și separației. Din acest motiv, munca în grup este un mijloc necesar pentru dobândirea revelației Creatorului. Ea îi permite omului să-și măsoare precis relațiile cu ceilalți, nepermițându-i să considere în mod greșit că se găsește deja în contact personal cu Creatorul, având în vedere că de fapt Creatorul este calitatea de dragoste și dăruire care există în interiorul conexiunii corectate dintre noi.

Astfel de grupuri au existat dintotdeauna. Aceste grupuri au creat condițiile necesare ca noi să percepem adevărata realitate, prin schimbarea relațiilor dintre membrii lor, în unele bazate pe unitate și iubire reciprocă. În urma vastei experiențe acumulate, ei au descris lumea care li s-a deschis în fața ochilor. Cărțile lăsate moștenire ne permit să atingem această viață nouă urmând o cale scurtă și eficientă.

Un astfel de grup se numește „un grup de cabaliști,” singurul lor scop fiind acela de a se uni „Ca un singur om cu o singură inimă” după cum e scris, „Ce ție nu-ți place altuia nu-i face” și „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți.”

Atmosfera creată într-un grup de cabalişti este una foarte specială. Ca să o gustăm și noi, haideți să examinăm câteva exemple de legături create între membrii unor grupuri binecunoscute din trecut:

Ne-am asumat cu toții sarcina de a ne purta cu iubire și frăție, de a respecta onoarea prietenului la fel ca pe a noastră.

Grupul de înțelepți din Egipt din care făcea parte și ARI, 1558

Am legat strâns între noi o conexiune indestructibilă de iubire, frăție și pace… ca și cum am fi un corp, ca și cum am fi frați dintr-o mamă și un tată, de la concepție și până la naștere și pe tot parcursul zilelor noastre.

Grupul de înțelepți din Egipt, 1564

Să ne gândim cu toții, din răsputeri și cu tot sufletul nostru, la prietenul de lângă noi ca și cum el ar fi cu adevărat o parte din noi.

Să ne unim ca un singur om, prieteni în toate cele, pentru a ne ajuta și susține, pentru a ne întări și a ne sprijini unul pe celălalt.

Grupul Raşaş, Cabaliștii din Beit El, Ierusalim, 1757

Ei au luat asupra lor iubirea reciprocă… și încearcă să vină cu toții împreună, zilnic, pentru a studia Zohar-ul.

Grupul Ramhal, Padova, Italia, 1731

Corectarea relațiilor din grup de la iubirea de sine la iubirea pentru ceilalți poate fi realizată cu ajutorul aceleiași Forțe Superioare care a creat egoismul nostru. Ea singură poate transforma înclinația rea într-una bună. Creatorul spune, „Eu am creat înclinația rea, Eu am creat pentru ea Tora, ca mirodenie, căci lumina cuprinsă în ea o reformează,”31 schimbând-o în unitate și iubire. (*)

Chiar și acum, noi ne găsim într-o realitate corectată – suntem strâns legați unul cu celălalt ca părțile unui singur organism, deși încă nu am învățat să recunoaștem această stare. Această recunoaștere, această putere revitalizantă care este lumina reformatoare, poate fi obținută doar atunci când ne strângem împreună.

În grup citim împreună cartea Zohar. Zohar-ul vorbește despre starea noastră de conexiune; de aceea, atunci când o citim împreună cu scopul de a atinge unitatea și dragostea, ea atrage lumina care reformează.(**)

_______________

(*) Niciodată omul singur nu poate avea forța de a merge împotriva naturii sale, căci în ceea ce privește mintea și inima care trebuie reconstruite, ajutorul vine prin intermediul Torei, așa cum au spus înțelepții noștri, „Eu am creat înclinația rea, Eu am creat Tora ca mirodenie.” Angajându-se în ea, lumina din acesta îl reformează. (Rav Baruh Şalom Aşlag, Rabaş, Scrierile lui Rabaş, eseuri, „Ce reprezintă Tora și munca pentru Domnul”)

(**) Angajându-ne în studiul acestei compoziții… Divinitatea strălucește și iluminează din acea Lumină, ca atunci când a fost creată prIma oară. Și toți cei care se angajează în studiu trezesc acea binefacere și acea Lumină primordială, revelată de Raşbi împreună cu prietenii săi atunci când au compus-o. (Ramak, Ohr Yakar (Lumina prețioasă), Poarta 1, par. 1)

înapoi la RELEVAREA ZONARULUI – link

error: Content is protected !!