CITATE ALESE CARE PREAMĂRESC CARTEA ZOHAR

înapoi la CĂRŢI – link

Zoharul Pentru Toţi

Interdicția de Sus de a studia în mod deschis înțelepciunea adevărului a existat doar pentru o perioadă scurtă de timp, până la sfârșitul anilor 1490. După aceea se consideră că apare ultima generație, în care această interdicție este ridicată, fiind acordată permisiunea de a studia Cartea Zohar. Începând cu anul 1540 se consideră că este o Mițva importantă aceea ca toată populația să studieze, atât tinerii cât și bătrânii.

Avraam Ben Mordehai Azulai, Introducere la cartea, Ohr HaHama (Lumina soarelui) 81

Cuvintele Sfântului Zohar au putere asupra sufletului și sunt accesibile pentru fiecare suflet al lui Israel, mic sau mare, fiecare după capacitatea sa de înțelegere și după rădăcina propriului său suflet.

Rav Ţvi Hirş Horoviţ din Backşwiţ, Haganot Yeșarot (Ghidarea de Sus), pct 5

Vitalitatea celor din Israel depinde de Cartea Zohar, de studiul ei cu plăcere și bucurie, cu frică și iubire, fiecare în concordanță cu dobândirea și cu sfințenia sa, căci toți membrii lui Israel sunt sfinți.

Rav Yiţhak Yehuda Yehiel Safrin din Komarno, Noţer hesed (Păstrarea milei), Cap 4, Învățătura 20

ARI a spus că în acele timpuri lucrurile ascunse se vor revela, iar învățarea secretelor Torei precum și revelarea acestora pentru toți membrii lui Israel vor dărui bucurie Creatorului.

Rav Yiţhak Yehuda Yehiel Safrin din Komarno, Heihal HaBraha (Sala binecuvântării), Dvarim (Deuteronomul) 208

Această lucrare, Cartea Zohar, este ca arca lui Noe, în care există multe specii, care au supraviețuit doar pentru că au intrat in arcă. La fel … cei drepți trebuie să se îmbibe cu semnificația acestei lucrări pentru a supraviețui. Puterea ei constă în faptul că, angajându-se în studiu dintr-un impuls propriu, iubirea Creatorului îl va atrage în interior la fel cum magnetul atrage fierul. Iar el va intra înăuntru pentru a-și salva mintea, sufletul și spiritul, dar și corecția. Chair dacă este corupt, el nu trebuie să se teamă să intre.

Rav Moşe Kordovero (Ramak), Or Yakar (Lumina prețioasă), poarta 1, pct 5

Nădăjduim că toți frații noștri din casa lui Israel vor studia împreună Cartea Zohar, atât cei bogați cât și cei săraci, cei tineri și cei bătrâni. Și cât de bine și de plăcut va fi când vor încerca să devină prieteni în acest scop. Cu atât mai mult acum, când scânteile salvării au început să înflorească, este necesar să ne străduim în acest studiu sacru.

Introducerea Râvnelor la Zohar, Jerba printing

O dată cu apropierea zilelor lui Mesia, chiar și nou-născuții din această lume vor descoperi secretele înțelepciunii, aflând din ele sfârșitul, precum și calculele salvării. În acelați timp toate vor fi revelate întregii omeniri.

Aceasta este semnificația spuselor, „Căci atunci Mă voi întoarce către oameni.” Ce este „atunci”? Este timpul în care Adunarea lui Israel se ridică din țărână și Creatorul o înalță, atunci „Eu mă voi întoarce către oameni cu un limbaj clar, pentru ca toți să poată chema numele Domnului, să-L servească umăr la umăr.”

Cartea Zohar cu comentariul Sulam (Scara), VaYera, pct 460, Necesitatea Studiului în Zilele Noastre

Acest moment necesită accelerarea dobândirilor în Tora internă. Cartea Zohar deschide drumuri noi, trasând o autostradă prin deșert, Zohar-ul  și toate recoltele sale sunt gata să deschidă porțile salvării.

Rav Raiah Kook, Orot(Lumini), 57

Singurul meu scop, în toate notițele mele și în tot ceea ce scriu, este acela de a deștepta în inimile discipolilor celor înțelepți, ale celor tineri și bătrâni deopotrivă, dorința de a se angaja în studiul internalității Torei.

Rav Raiah Kook, Igrot (Litere), Vol 1, pag 41-42

De aceea se spune în Zohar că această carte va fi revelată doar la Sfârșitul zilelor, în zilele lui Mesia… Și, din moment ce a apărut în generația noastră, avem dovada vie că ne aflăm deja în zilele lui Mesia, la începutul ridicării generației despre care s-a scris, „căci pământul va fi plin de cunoașterea Domnului.”

Baal HaSulam. „Discurs la încheierea Zohar-ului”

Cărțile de Cabala și cartea Zohar sunt pline de parabole materiale. De aceea, oamenii se tem ca nu cumva să aibă mai mult de pierdut decât de câștigat… Acest lucru m-a determinat să compun o lucrare care să interpreteze în mod acceptabil scrierile lui ARI și acum, sfântul Zohar. Și am îndepărtat această îngrijorare în totalitate, căci am explicat cu claritate și am dovedit faptul că totul are o semnificație spirituală, fiind abstract și lipsit de orice formă materială, mai presus de spațiu și timp, așa cum vor constata cititorii, în scopul de a permite întregului Israel să studieze Zohar-ul și să se încălzească la Lumina lui sacră.

Baal HaSulam, „Introducere la cartea Zohar”, punctul 58

Apariţia Cărţii Zohar

Cartea Zohar a trebuit să fie ascunsă… până la apariția în lume a ultimei generații, la sfârșitul timpului, când îi vine sorocul să apară.

Rav Isaia Horowiţ (Sfântul Șlah), În zece rostiri, „Primul articol”, pag 17

Studiul Carții Zohar este de mare trebuință pentru a ne salva și a ne proteja de tot răul, o dată cu dezvăluirea astăzi a acestei înțelepciuni, în generațiile deficiente.

Înțeleptul Yaakov Ţemah, Introducere la Pomul Vieții

În timpurile lui Mesia vor crește răul, nerușinarea și viciul, sub conducerea căpeteniilor mulțimii amestecate. Apoi Lumina Ascunsă va apărea din cer – Cartea Zohar și Tikunim (Corectări), urmate de scrierile învățătorului nostru, ARI. Și acel studiu va dezrădăcina răul din sufletul său, omul fiind recompensat cu aderarea la Lumina Superioară și cu toate virtuțile din lume.

Rav Yiţhak Yehuda Yehiel Safrin din Komarno, Heihal HaBraha (Sala Binecuvântarii), Dvarim (Deuteronomul), 208

Studiul s-a revelat cu atâta strălucire și pe scara atât de largă în aceste vremuri pentru că răul crește tot mai mult iar Adunarea lui Israel cade. Prin acest studiu, sufletul este purificat. Într-adevăr, studiind secretele și în mod special Cartea Zohar și Tikunim (corectări), sufletul este iluminat.

Rav Yiţhak Yehuda Yehiel Safrin din Komarno, Calea poruncilor tale, Introducere, „Calea unificării” 1, pct 4

Rav Șimon Bar Yohai a garantat în corectări că această carte va rămâne ascunsă până în ultima generație, generația lui Mesia, care trebuie să se angajeze în această înțelepciune pentru a uni Creatorul cu Divinitatea Sa și a o atașa la exil. De aceea, Cartea Zohar a apărut în această ultimă generație, pentru a garanta salvarea adevărată și a ajuta și sprijini Divinitatea.

Avraam Ben Mordehai Azulai, Ohr HaHama (Lumina soarelui), pag 105, în numele lui Ramak

De La Exil La Salvare

Pentru că Israel urmează să guste din Pomul Vieții, adică din sfânta Carte Zohar, va fi salvat din exil datorită ei.

Rav Șimon Bar Yohai, Cartea Zohar, Porțiunea Naso, pct 90

Salvarea va veni prin studiul sfântului Zohar.

Rav Eliahu Ben Sulimani, Tronul lui Elijah, poarta 4

Studiul corecțiilor din sfântul Zohar purifică trupul și sufletul și poate aduce salvarea rapid, în zilele noastre.

Rav Efraim Ben Avraam Ardot, Mate Efraim (Bagheta lui Efraim), Vârful baghetei, pct 23

Salvarea lui Israel și înălțarea sa depind de studiul Zohar-ului și al internalității Torei.

Baal HaSulam, „Introducere la cartea Zohar” pct 69

Toți cei care se angajează în studiul acestei cărți aduc salvarea mai aproape și fac mare plăcere Celui care i-a făcut… căci așa a hotărât Creatorul – că ea nu va fi revelată, rămânând ascunsă până la sfârșitul zilelor și că prin meritul său va veni libertatea, căci puterea ei este mai presus de toate.

Rav Şalom Ben Moşe Buzaglo, Templul Regelui, despre corecțiile din Zohar

Zohar-ul Aduce Abundenţă

Cuvintele și graiul sfântului Zohar în sine leagă omul la infinit.

Rav Moşe Israel Bar Eliahu, Rămășițele lui Israel, Poarta conectărilor, Poarta unu, Midraș 5, Eseul 2

O grămadă de nebuni fug de studiul secretelor lui ARI și al Cărții Zohar, care sunt viața noastră. Dacă poporul meu s-ar lua după mine în timpul lui Mesia, când răul și erezia cresc, s-ar adânci în studiul Cărții Zohar și al Tikunim și al scrierilor lui ARI, în fiecare clipă a vieții. Ei ar anula astfel toate sentințele aspre, atrăgând abundența și Lumina.

Rav Yiţhak Yehuda Yehiel din Komarno, Noțer hesed (Păstrarea milei), cap 4, învățătura 20

Studiul Zohar-ului anulează toate felurile de tragedii.

Rabinii din Ierusalim, 1921

Cel care rostește în fiecare zi cuvintele Zohar-ului, va avea provizii.

Rav Pinhas Şapira din Kuriţ, Midraș Pinhas

Lumina din Zohar

„Și cel înțelept va străluci ca sclipirea firmamentului” sunt autorii Cabalei. Ei sunt cei care se străduiesc în această strălucire, numită Cartea Zohar, care este ca arca lui Noe, adunând doi dintr-un oraș, șapte împărății și uneori unul dintr-un oraș și doi dintr-o familie, în care devin adevărate cuvintele „Pe fiecare fiu nou născut îl vei arunca în râu”… Aceasta este lumina din Cartea Zohar.

Cartea Zohar cu comentariul Sulam (Scara), BeHa’alotcha, pct 88

Cât de fericiți și de binecuvântați suntem, pentru că am fost răsplătiți cu lumina sa (a cărții Zohar) și cu contemplarea cuvintelor plăcute ale strălucirii de sus, ale luminii sfinte. Această muncă de a înțelege și a fi educat în actul creației și în munca de Merkava (structură/adunare), în scopul de a deveni o Merkava pentru reunirea sufletelor și întoarcerea lor la origine și rădăcină,  este dulce la gust și este în întregime plăcere fără sfârșit și apă înfinită. Sufletul meu declară ceea ce este gravat în el: cel care nu a văzut Lumina Cărții Zohar, nu a văzut Lumina în viața lui.

Rav Ţvi Hirş din Zidithov,  Ateret Ţvi (O coroană de glorie) Parașat BeHa’alotcha

O Lumină nouă este reînnoită permanent, până când devine o creație nouă, prin Zohar și învățătorul nostru ARI.

Heihal HaBraha (Sala binecuvântării), Dvarim (Deuteronomul), pag 11

Iar această carte va fi numită Cartea Zohar datorită infuenței Luminii din Strălucirea Superioară (Zohar). Prin Lumina sa, toți cei care se angajează în studiul ei au parte de secretele Torei. Ea curge de acolo, din Cartea Zohar, adică se extinde din Zohar (din strălucirea aceea).

Ramak, Cunoaște-l pe Domnul tatălui tău, 2

Prin înțelepciunea cărții Zohar, inimile copiilor lui Israel se însuflețesc către Tora și lucrează în înțelepciunea internalității, care este mai dulce decât mierea și nectarul; ea deschide ochii și revitalizează sufletul, este încântare ascunsă, dulce ca lumina pentru ochi și bună la suflet, pe care-l rafinează     și-l iluminează cu calități bune și înălțătoare, pentru a gusta aroma Luminii ascunse a lumii viitoare în lumea aceasta.

Rav Yiţhak Yehuda Yehiel Safrin din Komarno, Netiv Mițvoteha (Calea poruncilor Tale), Introducere

Fața celui care studiază Zohar-ul strălucește. De aceea este numită Cartea Zohar (Cartea strălucirii). …Este o privire asupra chestiunilor sublime, căci cuvântul Zohar este Ein Sof (infinit) în Gematria.

Zohar, Livorno, introducerea editorului

Când omul se angajează în această lucrare, el trezește puterea sufletelor cu ajutorul puterii lui Moise, deoarece prin acest angajament ei reînnoiesc Lumina generată și creată în timpul compunerii ei. Divinitatea strălucește și iluminează din acea Lumină ca atunci când a fost creată la început. Și toți cei care se se angajează în studiu trezesc același beneficiu și aceeași Lumină pe care Rașbi și prietenii săi au revelat-o pe când au compus Cartea Zohar.

Ramak, Ohr Yakar (Lumina prețioasă), Poarta 1, Pct 5

Cartea Zohar Ne Influenţează  chiar dacă Nu O Înţelegem

Limbajul Cărții Zohar repară sufletul, chiar dacă omul nu înțelege nimic din ceea ce spune. Ca și când ar intra într-o parfumerie, chiar dacă nu cumpără nimic, el absoarbe totuși aromele.

Rav Moşhe Haim Efraim din Sudilkov, Degel Machane Efraim (Steagul taberei lui Efraim), Fragmente

Chiar și cel care nu a fost recompensat cu înțelegerea Cărții Zohar ar trebui să o citească, căci cuvintele sale pot purifica sufletul și îl pot ilumina cu o strălucire grozavă.

Cartea de rugăciuni a lui Rav Şabtai Raşkovar, „Ordinea studiului,” pag 17

Studiul Zohar-ului este o mare desăvârșire pentru suflet. Chiar dacă nu le înțelege, cuvintele din Zohar îl influențează cu putere.

Rav Hanoch Hanich din Alsek, Ordinea studiului, pct 2

Crel care se angajează extensiv, ar trebui să-și dedice majoritatea timpului în studiul Zohar-ului, chiar dacă nu înțelege, căci de ce ar conta că nu înțelege când este oricum o Sgula (remediu special)?

Rav Schneier Zalman din Laddi, Eseuri scurte ale vechilor ADMOR, pag 571

Este adevărat că Zohar-ul poate curăța sufletul chiar și pentru cel care nu știe nimic.

Rav Ţvi Elimelech Şapira (MAHARŢA), Adăugirile lui MAHARŢA, pct 9

Încă din timpurile în care a strălucit lumina prețioasă a celor două mari lumini, Cartea Tikunim și Cartea Zohar, evreii, Adunarea lui Israel, au luat asupra lor sarcina de a studia permanent Tikunim (corecțiile) și Zohar-ul, fiecare de unul singur dar și împreună cu alții, tineri și bătrâni. Și, deși nu pot dobândi și nici înțelege semnificația cuvintelor pure din aceste cărți sfinte, ei se adapă din ele cu sete și le citesc cu mare entuziasm.

Rav Yosef Haim din Bagdad, Fiul omului viu, Benaiahu, introducere

Studiul Cărții Zohar este sublim și poate purifica și sfinți sufletul. Chair dacă omul nu înțelege ce spune și greșește de nenumărate ori, strădania lui contează pentru Creator, așa cum este scris, „Și steagul lui deasupra mea este iubire.” Înțelepții noștri au interpretat astfel, „Și faptul că el îmi trece cu vederea este iubire.”

Cum adică? Este ca un bebeluș care nu știe nimic și rostește jumătăți de cuvinte, pe care le repetă bâlbâindu-se, dar tatăl său și mama sa râd împreună cu el și se bucură să-l audă. La fel este și Cel care locuiește Sus: râde și se bucură când un om din Israel iubește Tora și vrea să învețe, deși mintea lui nu poate pricepe și nici nu are cine să-i predea, așa că învață atât cât poate. Prin aceasta el aduce cu siguranță mulțumire Celui care l-a făcut și primește de la El răsplată. Ca atare, cel care nu știe cum să învețe nu are loc de scuze; acest argument nu-l scapă în ziua judecății căci ar fi trebuit să învețe după puterile sale.

Rav Eliezer Bar Yiţhak Pappo, Minunatul sfetnic, paragraf Zohar

Cine poate aprecia marea sfințenie a Cărții Zohar precum și beneficiile pe care ni le aduce, când cuvintele sale sunt ascunse și tăinuite ca torțele arzătoare care iluminează și strălucesc. Conținutul său este deschizător de ochi, originea vieții și viața sufletelor, iubire de neînfrânt, cuvintele sale incită inima la iubire și la frica de Domnul cel de temut și plin de onoare. Chiar și omul care nu înțelege conținutul ascuns al cuvintelor sale, îi poate gusta și învăța limbajul, căci aceste cuvinte sunt capabile să-i ilumineze și să-i purifice sufletul. 

Introducere la ediția din 1804 a Cărții Zohar, Curtea din Amsterdam

Am auzit foarte clar de la Bătrânul Admor din Liazni că există o întunecare a minții, etc., și că lectura Cărții Zohar este un leac bun pentru aceasta, chiar dacă omul nu înțelege ce citește.

Rav Yiţhak, Isaac HaLevi Epstein din Hamil, Ariel a făcut tabără, Exodul, pag 64

Corectarea Sufletului

Baal Șem Tov spune… că Zohar-ul este bun pentru suflet.

Calea lui RASHI, în numele lui Rav Hillel din Paritch

Absolut fiecare literă din Cartea Zohar și din scrierile marelui nostru învățător. Rav Haim Vidal… sunt mari corecții pentru suflet, pentru a corecta reîncarnările.

Rav Yehuda Yehiel Safrin din Komarno, Noțer hesed (Păstrarea milei), cap 4, învățătura 20

Fiii și frații mei, învățați-vă cu studiul profund al cuvintelor Cărții Zohar și al corecțiilor. Cel care nu a văzut niciodată Lumina din Zohar, mai dulce decât mierea, nu a văzut Lumini în viața lui și nu a gustat aroma din Tora. Mai mult, ea purifică și curăță sufletul. Doar rostirea din buze a cuvintelor sale este deja un mare remediu și o corectare a sufletului. În special cartea corecțiilor, care corectează în fapt orice suflet de greșeală, murdărire și boală.

Rav Yehuda Yehiel Safrin din Komarno, „Introducere la Aței Eden (Arborii din Eden)”

Trebuie să se obișnuiască cu studiul Cabalei, pentru că lecturarea Cabalei este o corectare a acestei nedreptăți. De aceea cabaliştii sunt numiți „cei care strâng recolta câmpului” căci taie și îndepărtează toate Klipot (coji). Iar studiul Cărții Zohar este o parte din această corectare.

Cornul celor drepți, pct 53

Studiul a doar cinci pagini zilnic din Zohar aduce un beneficiu imens și o mare corectare în suflet, iluminându-l și purificându-l, căci vindecă și corectează păcatele și greșelile sufletului.

Toiagul lui Efraim, pct 516, subpunct 7

Interpreții au scris: Cel care studiază sfântul Zohar corectează lumile superioare iar cel care studiază corecțiile îndepărtează Klipot (coji) și corectează lumea Asiya. De aceea, Rav Șimon Bar Yohai a stabilit că sfânta carte Zohar va fi foarte mare iar cartea corecțiilor, foarte mică. Aceasta este și semnificația cuvintelor „Și Domnul a creat cele două mari lumini,” care implică sfânta carte Zohar și cartea corecțiilor…. Astfel, studiul lor este foarte important pentru corectarea lumilor din cer și de pe pământ.

Rav Haim Huri, Milă și adevăr

Purificarea Inimii

Rostirea cuvintelor din Zohar poate purifica inima.

Lumina celui drept, „Mirul pur”

Întotdeauna să-ți alipești sufletul la Cartea Zohar și la scrierile învățătorului nostru, Ari. Și să procedezi cu frică, iubire și umilință, ca nu cumva ținta ta să fie aceea de a deveni Rav sau lider, căci aceasta este cu adevărat idolatrie. Ca atare, frații mei, fiii mei, suflete dragi, sublime și elevate, alipiți-vă la cartea Zohar.

Rav Yehuda Yehiel Safrin din Komarno, Noțer hesed (Păstrarea milei), cap 4, învățătura 1

El a mai spus că l-a rugat pe rav-ul său să fie salvat de mândrie și a stăruit pe lângă el pentru aceasta. Rav i-a spus „Studiază Zohar-ul” iar el a răspuns, „Studiez Zohar-ul”. Atunci rav i-a spus, „Studiază din greu Zohar-ul.”

Rav Pinhas Shapira din Kuritz, Midraș Pinhas, 36, pct 73

Studiul Zohar-ului în Comparaţie Cu Alte Studii

Citirea cuvintelor din Zohar este mai benefică pentru Divinitate și pentru suflet decât tot angajamentul în Tora.

Corecția din noaptea de Hoșa’ana Raba (Marea rugăciune)

Ce este mai important pentru noi decât această carte sfântă, Cartea Zohar, care interpretează căile, îndepărtează din drup pietrele, facă să intre în inima omului iubirea și frica, învățându-ne, conducându-ne prin cercurile justiției și direcționându-ne către odihnă și moștenire.

Zohar, ediția Mentoba, introducerea editorilor

Nimeni nu va primi viața dacă nu o va face prin studiul Zohar-ului. …Iar în această generație este imposibil de atras Șhina (Divinitatea) de Sus altfel decât prin Zohar și prin scrierile lui ARI și Haim Vidal, care au fost rostite în spiritul sfințeniei. În această generație, „Cine este acel om care care dorește viața și iubește zilele” fără să irosească nici măcar o zi fără sfințenie? Ca să vadă bunătatea lumii viitoare încă din lumea aceasta, trebuie ca sufletul să i se alipească doar de Cartea Zohar și de scrierile lui ARI și ale lui Rav Haim Vidal.

Heihal HaBraha (Sala binecuvântărilor), Dvarim (Deuteronomul), 58

Este cunoscută deja valoarea studiului Cărții Zohar, așa cum spunea ARI, „O singură zi de studiu a Cărții Zohar și a secretelor Torei este egală cu un an întreg de studiu propriu-zis. Prin acest merit, Creatorul le va prelungi zilele în bunătate și anii în plăcere, bogăție și onoare. Ei vor fi întregiți cu fii și fii de fii, casele lor se vor umple din abundență cu binecuvântarea Domnului și a lui Elijah.”

Zohar, Editura Livorno, Introducere

Studiul Cărții Zohar… construiește lumi. Cu atât mai mult cu cât omul este recompensat cu studiul și înțelegerea semnificației unui articol. Acesta îl va corecta într-o oră mai mult decât studiul propriu-zis într-un an.

Rav Şalom Ben Moşe Buzzaglo, Tronul regelui, Tikkun (Corectare) 43, pct 60

Motivul pentru care au scris înțelepții că studiul Cărții Zohar inspiră venerație și înalță … în toată Tora există PARDES și în toate studiile ceea ce este ascuns nu este deloc vizibil. Mai mult, cel care repetă doar ceea ce este scris nu înțelege că există un secret în Tora și în toate celelalte. Altfel stau lucrurile cu Zohar-ul, în care secretele sunt deschise iar discipolul știe că se vorbește despre minunile și secretele din Tora, pe care nu le cunoaște, dar acest lucru este foarte eficient în corectarea sufletului.

Rav Haim din Voluzhin, Nefeş HaHaim (Sufletul vieții), pct 7

Nu încape îndoială că orice studiu asupra sfintei Tora este sublim, înălțător și dătător de speranță, mai ales dacă este cu adevărat Lișma (pentru numele ei). El construiește ascensiunea omului în ceruri, corectează lumile și-i unește pe cei ce iubesc.

Cu toate acestea, studiul Zohar-ului este sublim. Biblia, Talmudul și Mișna sunt foarte îmbrăcate, înțelesul lor fiind ascuns. Cu totul altfel stau lucrurile cu Cartea Zohar, care vorbește deschis despre secretele Torei, astfel că și cel mai naiv dintre oameni poate citi și înțelege din cuvintele ei secretele profunde ale Torei. Fiind revelate fără nici o acoperire, secretele Torei luminează și fac să strălucească sufletul.

Rav Haim Yosef David Azulai (CHIDA)

Cei mari pentru CHIDA, „Un sistem de cărți,” pct 2

Studiul Cărții Zohar înalță mai mult decât oricare alt studiu, chiar când omul nu înțelege ce citește și chiar când interpretează greșit ceea ce a citit. Ea aduce o corectare sufletului pentru că, deși Tora este alcătuită în întregime din numele Creatorului, totuși ea este îmbrăcată în povești, așa că cititorul care înțelege poveștile o apreciază ca atare, pe când Cartea Zohar este alcătuită din secretele în sine, revelate, iar cititorul știe că sunt secrete care cuprind semnificația Torei, dar care nu pot fi percepute din cauza lipsei de înțelegere a omului și a profunzimii lucrurilor care trebuie dobândite.

Rav Haim Yosef David Azulai (CHIDA), Arătând cu degetul, pct 44

Există oameni a căror minte nu este atrasă de cărțile sfinte și grozave cum ar fi Cartea Zohar, sau cărțile lui ARI, deși în ele sunt lucruri extrem de noi, care iluminează ochii și sunt mai dulci ca mierea; ei, însă, sunt atrași de alte chestiuni, cum ar fi cercetarea – aflați că aceasta se datorează faptului că, din cauza temperamentului, nu pot tolera chestiunile cu adevărat sfinte. Omul are de ales și poate într-adevăr să-și înfrângă caracterul rău, dar, deoarece   s-a născut astfel, cu un temperament rău, trebuie să sufere mari amărăciuni până să-și înfrângă natura.

Rav Nachman din Breslev, Convorbiri cu Rav Nachman, 40 

Cel care studiază Zohar-ul aduce mai aproape salvarea. Așa a afirmat Rav în introducerea la cartea sa Adevărul lui Iacov despre Zohar și corectări. Rav a avertizat explicit că, dacă nu studiază Cartea Zohar și Înțelepciunea Cabala, ci doar Tora scrisă și orală, omul va fi pedepsit cu severitate.

Zohar, Editura Livorno, Introducerea editorului

Nu există comparație între studiul celor revelate și studiul Cărții Zohar și al corecțiilor.

Rav Pinhas Şapira din Koriţ, Midraș Pinhas, 72, pct 3

Cel mai important lucru este Zohar-ul, împreună cu corecțiile sale.

Integritate, Cuvinte adevărate, pct 39

Cartea Zohar Ca Mijloc De Aflare a Creatorului

Trebuie să știți că întreaga carte Zohar și obligația de a o studia, etc., constituie o Mițva (obligația de a îndeplini o anumită acțiune) pozitivă, aceea de a te alipi la ea și de a ști că Domnul se află în cunoașterea sacră, în particular și în unificări, cu iubire, frică și în unitate.

Rav Yiţhak Yehuda Yehiel Safrin din Komarno,  Netiv Mițvoteha (Calea poruncilor Tale), calea 2, pct 3

Ascultați-mă fraților și tovarășilor, prieteni care aspirați la aflarea adevărului, adevărul muncii inimii – de a cuprinde plăcerea de la Creator și de a vizita Palatul Său: sufletul meu se va apleca și alipi de Cartea Zohar, căci puterea angajamentului în studiul cărții sfinte este cunoscută prin înțelepții din vechime.

Rav Ţvi Hirş Eichenstein din Ziditshov, Sur MeRa (Îndepărtarea de rău), pag 4

Se știe că studiul Carții Zohar este cu adevărat folositor. Aflați că studiul acestei cărți creează o dorință și cuvintele sfinte din ea evocă munca pentru Dumnezeu.

Rav Nachman din Breslev, Convorbiri cu Rav Nachman, 108

Este imens de mare meritul celor care contemplă cuvintele Domnului viu, din cartea Zohar și din toate cele care o însoțesc, cuvintele înțelepților adevărului, precum și cele din scrierile lui ARI. Printr-un angajament permanent, ei vor descoperi porțile luminii și ușile înțelepciunii pentru toți cei care urmează cu sinceritate calea Domnului, ale căror suflete doresc să se apropie de palatul Regelui Onoarei care trăiește veșnic, binecuvântat fie El. De aceea, toți cei care se angajează din propria lor voință în studiul înțelepciunii, măcar o oră sau două pe zi, în fiecare zi … Creatorul adaugă un gând bun la fiecare acțiune. Se consideră că este ca și cum ei ar sta întreaga zi în curțile Domnului, iar locuințele lor s-ar afla în secretele Torei.

Rav Raiah Kook, Scrisorile lui Raiah, Partea întâi, pag 85

Cel care studiază Zohar-ul, adică Înțelepciunea Cabala, devine un fiu pentru Creator.

Zohar, Livorno, introducerea editorului

Fie ca toți fiii lui Israel să se întărească în studiul sfântului Zohar, chiar dacă trebuie să treacă peste diverse încercări menite să-i separe de acest studiu. Mai mult, chiar dacă trebuie să suporte multiple încercări din partea celor materializați în substanța lor, adică ai bufonilor acelei generații, ei stau printre aceștia ca trandafirul printre spini…

Fie ca omul cu suflet de Israel, care vrea să adere cu putere la Creator… deși i se pare uneori că este precum un trandafir printre spini, să nu acorde atenție acestui fapt. Să devină puternic însușindu-și forța lui Ein Sof, binecuvântat fie El și binecuvântat, Numele Său.

Rav Eliezer Bar Yiţhak Pappo, (Eliezer di Damasc), Introducere, Calea sfințeniei, pct 12

Orele de Studiu Recomendate de Înţelepţi

Baal Şem Tov le-a poruncit discipolilor săi să studieze cuvintele din Zohar mai înainte să se roage.

Rav Yiţhak Bar Yişaiah Atia, Doreş Tov (Căutând binele), „Cu privire la Zohar

Înainte de rugăciune vorbiți cât mai puțin posibil și studiați un paragraf din sfântul Zohar sau din corecții sau din noul Zohar.

„Ordinea zilei și precauțiile sfințeniei”, din cartea de rugăciuni a Casei lui Aaron

Omul nu ar trebui să se roage, nici mult și nici puțin, înainte de a studia sfântul Zohar.

Masa pură, paragraf 93, pct. 2

Asigură-te că studiezi sfântul Zohar sau legendele în fiecare seară, înainte de a merge la culcare.

Rav Yehiel Michal din Zlotchov, Conduita lui Rav Michal din Zlotchov, pct 21

Învățătorul nostru, Baal Şem Tov, i-a scris următorul sfat lui Rav David din Michaelikov, cum să nu aibă coșmaruri în timpul nopții: înainte de a se culca să studieze una dintre corectări.

Coroana lui Şem Tov, în numele lui Rav Israel Baal Şem Tov, BAASHT

Dacă cineva este recompensat cu studiul sfântului Zohar în stările de veghe, mulțumită lui Israel va fi salvat din exil, căci exilul este precum noaptea.

Cartea de rugăciuni, Poarta cerului, cu privire la ordinea studiului așa cum afost ea descrisă de cei din vechime

Sufletul meu se alipește la Cartea Zohar așa încât și atunci când zac și atunci când mă ridic, sunt atașat de ea. Inima mea nu este împăcată și nici nu se odihnește căci într-adevăr puterea angajamentului în studiul ei este cunoscută și vestită; ea este sursa tuturor cărților celor care se tem.

Dintr-o scrisoare a autorului lui Ateret Ţvi către Rav-ul său, Raiah din Afta

Unii studiază sfântul Zohar tot anul, împărțindu-i paginile după numărul de zile din an. Fericiți sunt aceia și fericită le este partea!

Rav Eliahu Ben Sulimani, Tronul lui Elijah, poarta 4

Gaon cel drept, Rav Şlomo Bloch, a spus în numele rav-ului său, Hafeţ Haim, „Nu există limite cu privire la studiul Zohar-ului, pentru că este alcătuit în mare parte din Midraș (comentarii). Hafeţ Haim obișnuia să-i îndemne pe toți să studieze porțiunea din Zohar corespunzătoare cu Parașa (porțiunea din Tora aparținând fiecărei săptămâni în parte), chiar și pe bărbații necăsătoriți.”

Rav Yosef Ben Şlomo din Pojin, Hosafot Binian Yosef (Adăugirile construcției lui Yosef)

Prima regulă este aceea de a institui un studiu constant, în așa fel încât acest studiu sacru, al cărții sfinte Zohar și al corecțiilor, să nu se oprească, fiecare dintre studenți își va însuși, pe rând, partea sa.

Când Moise s-a ridicat, citate minunate din Rav Moşe Haim Lozzato, Ramhal

În școala sa, el a stabilit studiul continuu al Zohar-ului, al corecțiilor și al noului Zohar, din zori și până în noapte.

Când Moise s-a ridicat, citate minunate din Rav Moşe Haim Lozzato, Ramhal

Deasemenea să vă asigurați, fiii mei, că studiați sau cel puțin rostiți zilnic, dimineața devreme, pe nemâncate, o lecție din sfântul Zohar. Ea este foarte bună pentru purificarea sufletului.

Mila tatălui, paragraf 3

Omul trebuie să fie horărât în a studia zilnic cinci pagini din Zohar. Acest studiu este extrem de benefic și o mare corectare a sufletului, pe care îl iluminează, îl curăță, îl corectează îndepărtându-i spinii, calitățile rele și dorințele greșite, pentru a fi dăruit cu plăcerea de la Creator.

Rav Yiţhak Isaac Yehuda Yechiel Safrin din Komarno, Calea poruncilor Tale, Introducere, „Calea Torei”, 1, pct.31

Învățătorul meu (ARI), i-a dat lui Rav Avraam HaLevi un sfat bun cu privire la dobândire – să studieze Zohar-ul doar pentru cunoaștere, fără un studiu aprofundat, câte cincizeci sau șaizeci de pagini zilnic, și să citească de mai multe ori Cartea Zohar.

Rav Haim Vidal, Scrierile lui ARI, „Poarta spiritului sfânt”

În fiecare an, omul trebuie să se asigure că parcurge în întregime vechiul Zohar, noul Zohar și corecțiile. Trebuie însă să studieze ordinea porțiunilor sfântului Zohar după ordinea săptămânilor și uneori va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru o prțiune din cele mai lungi.

De aceea, el trebuie să-și stabilească numărul paginilor de studiat din sfântul Zohar și din corecții, la trei pagini pe zi, pentru a putea încheia studiul vechiului Zohar, al noului Zohar și al corecțiilor, într-un singur an. Iar după ce termină studiul celor trei pagini, poate să-și continue studiul altor cărți de Cabala, studiindu-le în ce ordine poate, până când termină toate cărțile cabalişte disponibile. Trebuie subliniat însă, că omul trebuie să se asigure că încheie sfântul Zohar și corecțiile în fiecare an și să procedeze în acest fel tot restul vieții sale.

Rav Alexander Ziskind din Hrodna, Baza și rădăcina muncii, „A șasea poartă, poarta scânteierii”

Efortul de A Studia Zohar-ul

Cartea Zohar are o semnificație diferită în fiecare zi.

Rav Moşe Haim Efraim din Sudilkov, Deghel Machaneh Efraim (Steagul taberei lui Efraim), porțiunea Bo (Vino), pag 84

În timpul studiului Zohar-ului trebuie să considerăm că absolut fiecare cuvânt este demn de înțelepciunea adevărului.

Cartea de rugăciuni a lui Rav Şabtai Raşkovar, „Ordinea studiului,” pag 17

În timpul studiului Zohar-ului, trebuie să contemplăm fiecare cuvânt în parte, căci fiecare literă este o inovație în sine, iar lucrurile care par evidente sunt de fapt secrete, iar Zoahr-ul este în întregime, lumină.

Rav Haim HaCohen, Bunele purtări, pct 46

În timpul studiului Zohar-ului, omul trebuie să plângă mult pentru a i se acorda înțelegerea.

Despre Rav Nachman din Breslev, Convorbiri cu Rav Nachman, 8

Înţelepciunea Cărţii Zohar Faţă de Celelalte Înţelepciuni

Toți cei care gustă din Cartea Zohar vor percepe ei înșiși faptul că există o asemenea înțelepciune în lume precum înțelepciunea profunzimilor secretelor aromelor Torei, în comparație cu care toate celelalte înțelepciuni sunt considerate inutile și lipsite de formă.

Rav Ţvi Hirş din Ziditshov, Pleacă din rău și fă binele

El dezvolta extensiv subiectul, lăudând cât este de imensă sfințenia din Tikunei Zohar (corecțiile din Zohar). Era obișnuit să se trateze pe larg acest subiect…și spunea că toate înțelepciunile din lume sunt incluse în cartea corecțiilor.

Despre Rav Nachman din Breslev, Convorbiri cu Rav Nachman, 128

Raşbi şi Grupul care a Scris Zohar-ul

Niciodată n-am fi putut dezbrăca Tora de îmbrăcămintea sa dacă nu ar fi existat Raşbi și prietenii săi.

Ramak, Cunoaște-ți pe Domnul tatălui tău, 16

Iar Rav Șimon Bar Yohai revela secretele Torei și prietenii săi îi ascultau vocea, alăturându-i-se în această lucrare, fiecare adăugând partea sa… Și aici Rav Șimon Bar Yohai l-a instruit pe Rav Aba să fie scriitorul și organizatorul tuturor cuvintelor pe care înțelepții și studenții seminarului le vor rosti.

Ramhal, Adir BaMarom (Cel atotputernic din ceruri), 24

Rașbi a compus Cartea Zohar în conformitate cu iluminarea care a venit la el atunci când a fost corectat în peșteră… Este o lucrare imensă și grozavă, care revelează profunzimile secretelor Torei cu mare claritate, fiind numită „Revelarea internalității Torei.”

Ramhal, Adir BaMarom (Cel atotputernic din ceruri),24

Doar în timpul zilelor lui Rașbi, după cei 13 ani petrecuți în peșteră, porțile înțelepciunii s-au deschis asupra lui, pentru a străluci pentru întregul Israel până la sfârșitul zilelor.

Ramhal, Adir BaMarom (Cel atotputernic din ceruri), ghidarea 13, 1892

înapoi la CĂRŢI – link

error: Content is protected !!