ZOHAR – O CARTE CU MULTE STRATURI

înapoi la RELEVAREA ZONARULUI – link

Studiul Zoharului construiește lumi.

Rav Shalom Ben Moshe Buzzaglo, Tronul Regelui

Zece cabalişti conduși de Rabi Șimon Bar Iohai (Rashbi), s-au unit la cel mai înalt nivel spiritual. De la nivelul unității lor, ei au scris pentru noi Cartea Zohar. Zohar-ul nu este doar o carte, ci este un sistem închegat, care se întinde de la nivelul nostru până la cel mai înalt nivel al realității. Este un sistem capabil să ne impulsioneze în a experimenta existența fără limite, atât în înțelegerea cât și în perceperea Naturii ca întreg.

Această carte este concepută într-un mod cu totul special. Deși vorbește despre lucruri care se petrec în lumea noastră, cu povești despre oameni, animale, copaci și flori, dealuri și munți, în realitate ea ne descrie, de fapt, sufletul și forțele superioare.

La mii de ani după scrierea Zohar-ului, marele cabalist al secolului douăzeci, Baal HaSulam, a scris comentariul Sulam (scara) referitor la Zohar, în care a explicat Zohar-ul în limbaj cabalist. Limbajul Cabalei ne ajută să asamblăm toate piesele pentru a înțelege ceea ce este scris de fapt în Zohar.

Atunci când citim Zohar-ul cu comentariul Sulam, deși la început nu înțelegem cum decurg lucrurile, totuși cartea începe să ne schimbe percepția actuală într-una opusă. Ne schimbă practic atitudinea față de lume. Zohar-ul ne pune la dispoziție exemple care ne conectează la starea următoare, una mai evoluată în ceea ce privește dăruirea.

Într-un mod similar ne creștem și ne educăm copiii. Le arătăm mereu exemple care ilustrează o stare ceva mai avansată, în scopul de a-i dezvolta. Treptat, îi aducem astfel la stări din ce în ce mai evoluate. Zohar-ul ne influenţează în acelaşi mod, prin dezvăluirea nivelului următor care ne așteaptă.

Lumea pe care o percem astăzi este starea cea mai de jos și mai rea cu putință. În mod deliberat am fost aduși aici, mai jos cu 125 de niveluri față de cea mai înaltă stare a forței generale a realității.

În starea noastră inițială, cea curentă, nivelul următor se găsește chiar în fața noastră: eu+1. Apoi vine următorul nivel: eu+2, apoi eu+3, și așa mai departe. Ne stau în față 125 de niveluri, fiecare dintre ele conținând o bucățică de informație care definește cum ar trebui să ne comportăm. În limbajul Cabalei, această bucățică este numită Reșimo (amintire, reminiscenţă). Mai târziu vom dezvolta această idee, deoarece ea are un impact crucial asupra vieților noastre.

Conexiunea dintre eu-l nostru actual și eu-l de la nivelul următor se formează cu ajutorul Cărții Zohar. Ca un veritabil părinte, Zohar-ul ne ridică de la o lume la alta. O „lume” este reprezentată de starea curentă în care ne aflăm, iar o „Lume Superioară” sau „lumea de Sus” este starea noastră mai înaltă.

Este important de înțeles faptul că, pe parcursul dezvoltării noastre spirituale, noi nu „dispărem” din această lume. Nu încetăm să muncim și să funcționăm ca de obicei. De fapt, viața noastră primește o adăugire sub forma senzației forței care acționează asupra întregii realități. Ajungem la o stare în care întreaga realitate ne apare ca fiind o entitate unică, un sistem unitar. Simțim că există aici o singură forță care acționează – eternă, unică, dincolo de timp, de spațiu și de mișcare. Zohar-ul ne ajută să descoperim toate aceste lucruri.

__________________________________________________________________

Toate comportamentele Creației, din toate ungherele sale, din afară și dinăuntru, sunt prestabilite în întregime, în scopul creșterii speciei umane în sânul ei, pentru a-i îmbunătăți calitățile până când vom putea simți Dumnezeirea, așa cum ne putem simți prietenul.

Baal HaSulam, „Esența Religiei și Scopul ei”

 =================================

înapoi la RELEVAREA ZONARULUI – link

error: Content is protected !!