ZOHARUL PENTRU TOȚI

înapoi la RELEVAREA ZONARULUI – link

_______________________________________________________________________________

Înțelepciunea adevărului,… la fel ca înțelepciunile seculare, trebuie trecute din generație în generație. Fiecare generație adaugă o verigă la cele anterioare și astfel, înțelepciunea evoluează. Mai mult, devine mult mai adaptată la  diseminarea pe scară largă.

Baal HaSulam, „Învățătura Cabalei și esența ei”

Institutul de cercetare și educație cabalistă Bnei Baruch este o organizație care are o vastă experiență în studiul și predarea Cărții Zohar.

Experiența acumulată în urma lecțiilor susținute în fața oamenilor din medii variate, din diferite țări ale lumii, ne-au condus la o decizie, care nu a fost ușor de luat și anume să rescriem textul cărții pentru a-l adapta la cititorul modern. Ne-am dat seama că, în forma sa originală, Zohar-ul era accesibil unui număr extrem de mic de oameni, datorită structurii sale arhaice și a folosirii neobișnuite a literelor îngroșate sau a diverselor fonturi. Drept rezultat, Zohar-ul a rămas inaccesibil majorității oamenilor.

Întâmpinând dificultăți în lectură, majoritatea cititorilor abandonează cartea refuzându-și astfel corectarea propriilor suflete. După multe ezitări am luat hotărârea să rearanjăm textul original al lui Baal HaSulam pentru a aduce Zohar-ul mai aproape de oameni.

Am făcut acest lucru cu cea mai mare grijă, fără să îndepărtăm nimic important, schimbând doar aspectul textului, nu și conținutul său.

Uneori Baal HaSulam și-a scris comentariile printre rândurile Zohar-ului, alteori a adăugat explicații ample după cuvintele din Zohar. Experiența noastră ne-a arătat că este cel mai bine să prezentăm mai întâi textul din Zohar, apoi comentariile și explicațiile din Sulam. Pentru a ușura sarcina cititorului, am unit textele, rezultând o lectură fluentă.

Vom ilustra ceea ce am făcut printr-un exemplu de text preluat din Zohar (în limba ebraică, mai jos) din porțiunea Aharei mot (După moarte). Mai întâi apare textul original din Zohar, aproape în întregime în aramaică (de aceea a fost lăsat netradus), urmat de textul din Zohar cu comentariul Sulam și în final, Zohar-ul pentru toți, adică textul adaptat de noi pentru ca sursa – lumina care reformează – să ne devină accesibilă.

Textul original din Zohar:

Cartea Zohar cu comentariul Sulam:

94) Rav Hiya a început, etc.: Rav Hiya a început să spună, „Ceea ce există a existat dintotdeauna iar ceea ce va fi…” „Ceea ce există a existat dintotdeauna,” adică mai înainte de a crea această lume, Creatorul a creat lumile și le-a distrus, aceasta fiind spargerea vaselor, consultându-se cu Tora, cu linia din mijloc, în dorința sa de a crea lumea aceasta. Apoi El a fost corectat prin corecțiile Sale, împodobit prin podoabele Sale și a creat această lume. Apoi tot ce există în lumea aceasta a stat în fața Sa, în momentul creației, fiind întemeiat înaintea Sa.

95) VeTa’ana kol inun (în aramaică), etc.: Am învățat că toți liderii lumii din fiecare generație stau înaintea Creatorului în formele lor, înainte de venirea lor pe lume. Chiar și sufletele oamenilor, absolut toate, sunt gravate în ceruri în fața Sa, înainte de a veni pe lume, în forma exactă pe care o au în această lume. Și tot ce învață în această lume, cunosc deja dinainte de a veni pe lume…

Comentariu. La crearea sufletelor, pe când se găsesc încă Sus, înainte de a coborî în această lume la timpul lor, acestea se află în eternitate, peste timp, acolo unde trecutul, prezentul și viitorul există în unitate, datorită naturii eternității. Rezultă că toate acțiunile pe care sufletele le îndeplinesc pe rând atunci când vin pe lume, există acolo simultan. Aceasta este semnificația a ceea ce este scris (la punctual 95), Kol inun nișmatin, etc. behahu diokna mamas de inun behai alma, adică, în conformitate cu acțiunile lor din această lume.

Zohar-ul pentru toți

94) „ Ceea ce există a existat dintotdeauna iar ceea ce va fi…” „Ceea ce există a existat dintotdeauna…” Mai înainte de a crea această lume, Creatorul a creat lumile și le-a distrus. Aceasta este spargerea vaselor. În final, Creatorul a dorit să creeze lumea aceasta consultându-se în acest scop cu Tora, cu linia din mijloc. Apoi El a fost corectat prin corecțiile Sale, împodobit prin podoabele Sale și a creat această lume. Apoi tot ce există în lumea aceasta a stat în fața Sa, în momentul creației, fiind întemeiat înaintea Sa.

95) Toți liderii lumii din fiecare generație stau înaintea Creatorului în formele lor, înainte de venirea lor pe lume. Chiar și sufletele oamenilor, absolut toate, sunt gravate în ceruri în fața Sa, înainte de a veni pe lume, în forma exactă pe care o au în această lume. Și tot ce învață în această lume, cunosc deja de dinainte de a veni pe lume…

La crearea sufletelor, pe când se găsesc încă Sus, înainte de a coborî în această lume la timpul lor, acestea se află în eternitate, peste timp, acolo unde trecutul, prezentul și viitorul există în unitate, datorită naturii eternității. Rezultă că toate acțiunile pe care sufletele le îndeplinesc pe rând, atunci când vin pe lume, există acolo simultan. Aceasta este semnificația cuvintelor „sufletele oamenilor, absolut toate, sunt gravate în ceruri în fața Sa, înainte de a veni pe lume, în forma exactă pe care o au în această lume” adică, în conformitate cu acțiunile lor din această lume.

Așa cum puteți observa, am încercat să doborâm cât mai multe bariere care separă Zohar-ul de popor, oferind o versiune a acestuia puțin mai scurtă și mai ușor de citit. Sperăm ca Zohar-ul pentru toți să vă ajute în a vă familiariza cu Cartea Zohar, pentru ca apoi să puteți trece la comentariul Sulam, astfel munca noastră va fi ca un fel de scară spre comentariul Scara.

___________________________________________________________________________

Marile întrebări spirituale, care erau pe vremuri rezolvate doar de cei mari și excelenți, trebuie acum să fie rezolvate la diferite niveluri în folosul întregii națiuni, pentru a coborî chestiunile exaltate și sublime, de la înălțimea turnului lor, până la cei mai jos oameni. Acest proces necesită o extraordinară bogăție a spiritului, însoțită de un angajament constant, regulat, căci doar atunci mintea se va expanda, limbajul va deveni tot mai clar, într-atât încât chestiunile profunde să fie exprImate într-o manieră ușoară și populară, capabilă să resusciteze sufletele însetate.

Rav Raiah Kook, Ikvei HaȚon, Pe urmele turmei, 54

==========================================

înapoi la RELEVAREA ZONARULUI – link

error: Content is protected !!