CABALA ȘI ȘTIINȚA

înapoi la CUPRINS link

CABALA – RĂDĂCINA TUTUROR ŞTIINŢELOR

Această Înţelepciune este nici mai mult şi nici mai puţin decât o secvenţă de rădăcini, care atârnă prin intermediul cauzei şi consecinţei, prin reguli fixe, constante, împletindu-se spre un scop unic şi înălţător, descris ca revelaţia Dumnezeirii Sale creaturilor Sale  în această lume.“

Baal HaSulam, Esenţa Înţelepciunii Cabala

Înţelepciunea  Cabala este de  fapt rădăcina  tuturor  ştiinţelor, din moment ce vorbeşte despre forţa colectivă a întregii realităţi – Creatorul. Această forţă înconjoară întrega realitate şi include lumea noastră şi Lumile Superioare. Întreaga realitate este inclusă în această singură forţă.

Cabala ne explică modul în care funcţionează, ce scop are, cum ne guvernează şi ce doreşte de la noi. Atunci când dezvăluim forţa colectivă şi toate componentele sale, care umplu întreaga realitate, înţelegem, de asemenea, scopul existenţei fiecărei componente a realităţii şi modul cel mai bun de utilizare a ei.

„Cel mai mare miracol al acestei Înţelepciuni este integrarea în ea. Cu alte cuvinte, toate elementele acestei realităţi vaste continuă prin aceasta, se integrează, se întrepătrund şi se unesc până când ajung într-un singur punct – Cel Atotputernic – care le include împreună.“

Baal HaSulam, Învăţătura Cabalei şi esenţa ei

REVELAT ŞI ASCUNS

Lumea ne este revelată prin cele cinci simţuri. Suma a ceea ce primim prin cercetarea mediul nostru constituie ştiinţa noastră. Doar din comoditate am împărţit-o în domenii diferite, cum ar fi fizica, chimia, biologia, şi există multe fenomene pe care încă nu le simţim, astfel că nici o ştiinţă a lor nu există încă. Am putea mâine să descoperim aceste domenii şi să începem să le studiem, extinzându-ne astfel ştiinţa.

Cu toate acestea, există fenomene în realitate care nu se află în sfera simţurilor noastre. Nu vom fi capabili să percepem fenomenele spirituale, chiar dacă dezvoltăm tehnologii superbe şi instrumente incredibile pentru a ne amplifica simțurile, întrucât simţurile noastre funcţionează prin absorbţie, în timp ce spiritualitatea poate fi dezvăluită numai prin dăruire şi oferire, atunci când ieşim din noi înşine spre exterior, spre alţii. Această parte a realităţii care va rămâne întotdeauna ascunsă de percepţia noastră egoistă se numeşte Lumea Superioară, lumea spirituală.

Deci, cum avansăm? Forţa Superioară a Naturii care ne-a creat ca fiinţe egoiste poate, de asemenea, să ne schimbe dacă ştim cum să o apropiem de noi. Când Lumea Superioară ne va fi dezvăluită, vom începe să o studiem şi să punem în evidenţă fenomenele sale. Acesta este modul în care este creată Ştiinţa Superioară şi modul în care s-a dezvoltat Înţelepciunea Cabala.

ÎNŢELEPCIUNI EXTERNE

Pentru a face un pas înainte într-un mod ştiinţific, tot ce avem nevoie este Înţelepciunea Cabala, căci toate învăţăturile din lume sunt incluse în Înţelepciunea Cabala.“

Baal HaSulam, Libertatea

Înţelepciunea Cabala ne explică realitatea, pornind de la punctul iniţial din care a fost creată. Ea descrie modul în care această realitate coboară şi se înlănţuie prin toate Lumile Superioare în jos până la lumea noastră. Lumea noastră este ultimul grad al acestei coborâri şi simulează toate detaliile existente în gradul spiritual de deasupra ei.

Cabaliștii se referă la înţelepciunea acestei lumi ca la o „înţelepciune externă“, pentru că tuturor înţelepciunilor şi ştiinţelor pe care le avem în această lume le lipseşte interioritatea – înţelegerea provenienţei lucrurilor şi a motivului pentru care ele există. Lor le lipseşte recunoaşterea Emanatorului, a Forţei Superioare care guvernează totul prin cauză şi efect.

OBSERVAREA DE SUS

Atunci când un om de ştiinţă studiază Natura, el ia o anumită substanţă, o manipulează într-un anumit fel, cum ar fi încălzirea sau răcirea ei, şi măsoară reacţia substanţei la manipulări. Un om de ştiinţă observă aparent de sus. Noi putem să efectuăm astfel de acţiuni la nivelul gradelor inferioare ale Naturii: inanimat, vegetal şi animal, dar nu le putem face pe noi înşine.

Nu ne putem ridica cu adevărat deasupra noastră şi să ne studiem de sus. Pentru a afla ce sunt oamenii trebuie să îi observăm de la gradul de deasupra celui uman. De aceea psihologia şi psihiatria, care studiază problemele „umane“ ale oamenilor (dorinţele şi gândurile lor), nu sunt acelaşi tip de ştiinţă ca ştiinţele naturale. Deşi putem avansa în aceste domenii, lucrurile vor rămâne neclare. Putem învăţa ceva mai mult, dar nu vom fi capabili să pătrundem cu adevărat adâncimile inimii şi minţii umane. Înţelegerea acestor adâncimi este imposibilă fără Înţelepciunea interioară, Înţelepciunea Cabala.

Cabala se ocupă cu interioritatea fiinţelor umane, observând substanţa din care suntem făcuţi şi dezvăluind modul în care suntem guvernaţi, în care răspundem şi acţionăm. Cabala ne permite să urcăm la nivelul de la care suntem guvernaţi şi să ne studiem de acolo.

La fel cum o persoană ar trebui să se adapteze la natura materială şi la forţele ei, doar aşa şi chiar mai mult ar trebui să se adapteze regulilor naturii spirituale, care au mai multă influenţă asupra întregii realităţi … şi sunt dominante în întregul interior al omului.

Raiah Kook, Orot HaKodeș [Luminile sfinţeniei] 4, p. 440

UN MICROSCOP SPIRITUAL

În întreaga creaţie există doar două forţe, două calităţi: Lumina (calitatea dăruirii) şi dorinţa de plăcere (calitatea primirii) pe care a creat-o Lumina. Orice altceva provine din ele. Este similar cu matematica, unde există zero şi altceva, iar întreaga matematică provine din cele două.

Înţelepciunea Cabalei ne permite să dezvoltăm un „microscop interior“, prin care putem „vedea“ forţele spirituale, forţele de dăruire. „A vedea“ înseamnă a le simţi şi a le înţelege. Totuşi, pentru a măsura şi a deveni familiarizaţi cu aceste forţe, trebuie să avem asupra noastră forţele de dăruire.

După ce dobândim forţa de dăruire, o dezvoltăm ca un microscop extrem de sensibil, prin care ne putem concentra în diferite moduri, străbătând adâncimea substanţei (dorinţa) şi observând diferitele fenomene din interiorul ei (primirea-dăruirea), în funcţie de sensibilitatea vaselor noastre de percepţie.

Este o regulă fermă pentru toţi cabaliştii, că «nimic din ceea ce nu dobândim, noi nu definimprintr-un nume şi nici printr-un cuvânt.»“

Baal HaSulam, Esenţa Înţelepciunii Cabala

CE VA URMA

Ştiinţa nu ne poate ridica la un grad mai mare de existenţă, pentru că nu ne putem schimba natura prin ea. Ştiinţa vine doar să ne ajute să ne îndeplinim dorinţele.

Să exemplificăm asta. Să presupunem că ne-am putea satisface pe deplin, să fim cât mai mulţumiţi posibil, în orice moment: mâncând la nesfârşit, auzind la nesfârşit, văzând la nesfârşit – totul la maxim şi fără încetare. Şi ce-i cu asta? Ştiinţa nu ne poate duce la un alt nivel de existenţă.

Pe de altă parte, Înţelepciunea Cabala construieşte în noi o nouă natură. Ea ne ridică la gradul Forţei Superioare şi ne oferă noi dorinţe şi împliniri infinite.

Se pare că există o diferenţă fundamentală între ştiinţă şi Cabala. Ştiinţa ne oferă cunoştinţe care ne pot ajuta să ne îmbunătăţim starea în această lume, în timp ce Cabala ne ridică la Lumea Superioară. Prin urmare, în generaţia noastră, în care această lume nu ne este suficientă, Înţelepciunea Cabalei este descoperită.

Acolo unde se termină înţelepciunea cercetărilor, Înţelepciunea Cabalei începe.“

Rabi Nahman din Breslev, Discuţii despre Moharan, p. 225

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!