CARTEA ZOHAR

înapoi la CUPRINS link

STRĂLUCIREA SUPERIOARĂ

Această carte a fost numită Cartea Zohar [strălucire] datorită împărţirii acelei Lumini din radianţa superioară.“

Ramak, Cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău, 2

Cartea   Zohar  este  sursa  primară  pe   care  o  avem  pentru corectarea omului şi a lumii. Printre toate scrierile sfinte scrise vreodată, de la Îngerul Raziel la Biblie şi până în timpurile noastre, nicio carte nu egalează puterea spirituală a Cărţii Zohar. Când se spune despre Cabala că este „internalitatea Torei“ sau „Tora adevărului“, asta se referă în primul rând la Cartea Zohar.

În generaţia noastră, Zohar-ul a fost revelat lumii datorită comentariului Sulam [scară] şi datorită introducerii la Zohar scrisă de Rav Yehuda Așlag (Baal HaSulam).

Cartea Zohar este un sistem închis construit într-un mod unic. Aparent, ea ne spune ce se întâmplă în lumea noastră prin povestiri despre oameni, animale, copaci, flori, munţi şi dealuri. Cu toate acestea, ea vorbeşte despre suflet şi despre Forţele Superioare. Acest sistem a fost menit să ne avanseze spre o existenţă fără limite în privinţa înţelegerii şi sentimentelor noastre.

În urmă cu aproximativ 1800 de ani, zece cabalişti din cel mai înalt nivel spiritual s-au unit şi au scris Zohar-ul pentru noi. În acest grup de cabalişti au fost suflete unice, reprezentând cele zece Sfirot, cele zece fundamente ale sistemului global al Creaţiei. Ei au fost capabili să exprime întreaga structură a realităţii. În fruntea lor, Rabi Șimon Bar Yohai reprezenta Sfira Keter, iar ceilalţi care erau cu el reprezentau Sfirot [pluralul de la Sfira]: Hohma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Nețah, Hod, Yesod şi Malhut.

Autorii Zohar-ului au folosit semne numite „litere“ pentru a exprima forma exterioară a sistemului în care se aflau. Dacă vrem să ne conectăm la acest sistem prin litere şi cuvinte, sistemul începe să ne afecteze. Cartea Zohar poate fi comparată cu un ecran tactil, „atingerea“ Zohar-ul ne conectează cu sistemul global al creaţiei şi ne determină să creştem şi să ne dezvoltăm spiritual.

Interdicţia din trecut de abţinere de la studiul deschis al Înţelepciunii adevărului a fost pentru o perioadă limitată, până la sfârşitul anului 1490. De la acea dată se consideră ultima generaţie,  în care interdicţia a fost ridicată şi s-a acordat permisiunea de angajare în Cartea Zohar. Iar din anul 1540 era o mare Mițva (precept) pentru mase să studieze, bătrâni şi tineri.“

Rabinul Abraham Ben Mordehai Azulai, Introducere la cartea Ohr HaHama [Lumina Soarelui], 81

ABORDAREA CORECTĂ

Acest moment necesită dobândirea accelerată a Torei interioare. Cartea Zohar va sparge noi căi şi va face o autostradă în deşert. Zohar-ul şi toată recolta sunt gata să deschidă uşile răscumpărării.“

Raiah Kook, Orot [Lumini], 57

Unii oameni cred că Zohar-ul este o carte de etică care explică ce este un comportament adecvat şi care este pedeapsa preconizată pentru un comportament necorespunzător. Alţii cred ca Zohar-ul descrie o lume mistică existentă undeva, acolo, fără nicio legătură cu omul.

O altă părere susţine că Zohar-ul nu vrea să ne spună nimic. Mai degrabă, ea este o carte scrisă de cabalişti despre ceva ce numai ei înţeleg, iar pentru noi aceste aspecte sunt lipsite de sens. Ei cred că trebuie doar să citim Zohar-ul ca pe un remediu pentru sănătate, protecţie împotriva necazurilor şi pentru a ne aduce succesul în viaţă. Există, de asemenea, cei care cred că această carte nu a fost menită să fie citită deloc şi este suficient să o aibă acasă sau la serviciu pentru ca ea să fie benefică.

Dar, cu adevărat, Zohar vorbeşte doar despre atributele şi dorinţele ascunse din noi şi despre nimic altceva. Zohar-ul descrie „anatomia noastră spirituală“, structura sufletului nostru, forţele pe care le conţine şi stările la care este supus. Sufletul este construit din organe spirituale, cu nume identice cu cele ale organelor fizice ale corpului nostru. În plus, sufletul include tot ceea ce se pare că există în lumea din jurul nostru, nu ca obiecte materiale, ci ca forţe şi calităţi. Cabaliştii au spus despre asta că omul este o lume mică.24

Când deschidem Zohar-ul ar trebui să dorim să identificăm în noi toate lucrurile pe care le menţionează. Totul există în suflet, iar Zohar-ul vorbeşte numai despre asta. Sufletul este „dorinţa de a primi“ colectivă, pe care Creatorul a creat-o, iar noi suntem obligaţi să dezvăluim faptul că nimic altceva nu există cu adevărat. În cadrul acestei voinţe, vrem să detectăm toate tipurile de niveluri, calităţi şi conexiuni.

În timp ce citim ar trebui să încercăm să menţinem această abordare. Când ea se risipeşte, ar trebui să încercăm să o reînnoim. Adevărul este că nu vom detecta nimic prin noi înşine, însă efortul de a găsi cuvintele în interiorul nostru permite Luminii să opereze asupra noastră. Tot ceea ce am citit şi căutăm în noi începe să îşi proiecteze „frecvenţa“ asupra noastră. În conformitate cu pasiunea noastră de a sesiza internalitatea problemelor, „noile simţuri“ încep să apară în noi, cu ajutorul cărora putem simţi imaginea adevărată, imaginea spirituală.

Întrucât Israelului i-a fost destinat să guste din Pomul Vieţii, care este această Carte Sfântă, Zohar, prin ea ei vor fi răscumpărați din exil.“

Cartea Zohar, Porţiunea Naso, pct. 90

CRESCÂND CA UN COPIL

Sfântul Zohar conectează omul la infinit.“

Rabinul Moșe Bar-Eliyahu, Restul Israelului, „Poarta Conexiunilor“ Poarta 1, Tratatul 5, Eseul 2

Cartea Zohar este legătura dintre noi şi sistemul spiritual. Dacă ştim cum să „activăm corect“ Cartea Zohar, vom primi Lumina care reformează prin ea. Lumina acţionează asupra noastră şi ne corectează treptat, ne înalţă, ne purifică, construieşte noi simţuri, sentimente şi gânduri în noi. Noi le dezvoltăm treptat, ca un copil care creşte de la o zi la alta.

Un copil care vine pe lume nu ştie unde se află. Pur şi simplu se deschide pentru a percepe lumea şi pentru a o înţelege. Este echipat cu toate instrucţiunile? Nu este. El dezvoltă simţurile prin care va descoperi lumea, apoi continuă să dezvolte simţuri pentru a descoperi mai mult. În timp ce citim Zohar-ul ar trebui să lucrăm în mod similar. Este cea mai naturală abordare, crescând precum copiii.

În realitate, starea noastră este puţin mai complicată. Un copil se naşte cu simţurile şi el doar le dezvoltă, în timp ce noi nu avem simţuri spirituale de nici un fel. Din punct de vedere spiritual, noi nu ne-am născut. De aceea Zohar-ul construieşte mai întâi acele simţuri în noi, ceea ce înseamnă că dă naştere, în sensul spiritual al cuvântului, şi doar apoi se dezvoltă noile noastre simţuri şi urcăm.

O CĂLĂTORIE ÎN CUVINTE

Cel care nu a văzut Lumina Cărţii Zohar, nu a văzut niciodată Lumina în viaţa sa.

Rabinul Țvi Hirș de Ziditșov, Ateret Țvi [o coroană a gloriei], BeHaalotha [Când ridici]

Textul Zohar-ului este construit în aşa fel încât adâncirea în el este o aventură, precum intrarea într-o junglă deasă. Nu ştii ce te aşteaptă în interior, unde te conduc traseele sau cum să ieşi.

La început, nu ştii nimic. Treptat, începi să pătrunzi cuvintele şi poţi vedea că aceste povestiri au profunzime. Pătrunzi, iar textul începe să te afecteze şi, în schimb, începi să lucrezi cu textul. Fiecare cuvânt şi fiecare concept devin mărețe, şi astfel avansezi.

Pătrunderea în Zohar nu este lipsită de dificultăţi. Scopul dificultăţilor este de a sfărâma intelectul corporal şi emoţia. În mod special aceste dificultăţi ne deschid capacitatea de a înţelege şi de a simţi ceva nou. Noi dărâmăm interiorul şi începem să simţim cu ce ne confruntăm. „Jungla“ începe să se limpezească și începem să simțim sistemul în interiorul ei. Este similar cu maimuţele care sar în mod natural prin copaci, deoarece le este clar ce se întâmplă; ele şi pădurea sunt cu adevărat una. La fel vom deveni şi noi.

Zohar-ul are un sistem de intrare pe mai multe niveluri. În timp ce traversezi de la un nivel la altul, te scapă de idei, perspective şi diverse obiceiuri limitative, în schimbul a ceva nou. Nu ai de ales decât să îţi adaptezi forma până ajungi dincolo. Acest lucru are loc la toate nivelurile: emoţional, intelectual, înţelegere şi perspectivă. Trebuie să ne trecem prin numeroase reţele şi site care ne schimbă continuu în ceva nou, până când ne naştem.

Ei vor străluci ca iluminarea firmamentului … Ei sunt cei care se străduiesc în această strălucire, numită Cartea Zohar“.

Cartea Zohar, BeHaalotha [Când ridici], pct. 88

OMUL ESTE O LUME MICĂ

Omul include totul.“

Baal HaSulam, Semnificaţia concepţiei şi a naşterii

Înţelepciunea Cabala ne învaţă că lumea este în noi. Bineânţeles, noi nu o simţim. În schimb, vedem o lume întreagă din jurul nostru. Ce ar trebui să facem? Pentru a ne ajuta să avansăm spre o percepţie adevărată, Cabaliştii au scris Cartea Zohar pentru noi. Zohar-ul este un „manual“ menit să ne permită să ne îmbunătăţim percepţia asupra realităţii.

În timp ce citim Zohar-ul examinăm tot ceea ce cartea descrie: Moise, Aaron, David, preoţi, leviţi, copaci, animale, Creator, creatură, îngeri şi suflete, toate fiind în noi. Ar trebui să le descriem ca fiind doar calităţile noastre interioare. Nu există nimic în afară de asta, nici persoană, nici lume, nimic. Numai sufletul meu şi discernămintele din el există, aşa cum este descris în Zohar.

Când încercăm să ne imaginăm numele şi conceptele scrise în Zohar, suntem „traşi“ în mod repetat spre reprezentări externe, corporale. Cu toate acestea, încercările noastre de a descrie calităţile şi dorinţele interioare vor începe să ne dezvolte „punctul din inimă“, iar acest punct este începutul sufletului.

După o perioadă de exerciţii continue, adică citirea Zohar-ului, cuvintele sale vor începe să trezească tot felul de senzaţii în interiorul nostru. „Moise trebuie să fie aşa; Faraon este asta, iar aici este Muntele Sinai.“ Cumva, prin ceaţa dezorientării, lucrurile vor începe să se clarifice. Treptat, vom discerne diferite calităţi şi conexiunile dintre ele în suflet. Astfel vom descoperi întreaga Creaţie în noi.

PUNEREA LUMILOR ÎN MIŞCARE

Citirea Zohar-ului este asemănătoare cu apăsarea neintenţionată a butoanelor unui instrument sofisticat şi activarea unui proces dramatic. Este similar cu un bebeluş care ţipă şi îi face pe alţii să se mişte. În timp ce doar stă şi ţipă, strigătele sale îi afectează pe mama şi tatăl său. Copilul nu are nicio idee că fabricile funcţionează în întreaga lume pentru a-i face scutece, jocuri şi tot ce are nevoie ca să îi facă viaţa uşoră şi să-l ajute să se dezvolte. Acesta este modul în care noi afectăm sistemul de forţe superioare în timp ce citim Zohar-ul, dacă vrem să creştem.

Limbajul Zohar-ului remediază sufletul, chiar şi atunci când cineva nu înţelege deloc ce spune. Este similar cu cel care intră într-o parfumerie; chiar şi atunci când nu ia nimic, el totuşi absoarbe parfumul.“

Rabi Moșe Chaim Efraim din Sudilkov, Degel Mahaneh Efraim [Steagul taberei Efraim], Extrase

PRECUM DESCHIDEREA UŞII

Dacă tânjim să ne deschidem inima pentru a iubi, Zohar-ul ne afectează. Este ca şi cum ai deschide uşa casei pentru ca o briză revigorantă să vină de afară.25

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!