GLOBALIZAREA SPIRITUALĂ

înapoi la CUPRINS link

TRAMBULINA

Dacă vrem să continuăm să trăim pe această planetă, trebuie să ne examinăm şi să realizăm schimbarea adevărată. Întâmpinăm o criză globală în toate domeniile vieţii: ecologie, securitate, finanţe, educaţie şi societate. Criza mondială care se manifestă este evidentă şi la nivel personal. În fiecare familie există probleme de sănătate, resurse, relaţii, educaţie şi comunicare cu copiii. Goliciunea şi depresia se răspândesc peste tot, iar violenţa este în creştere. Este ca şi cum totul s-ar prăbuşi dintr-o dată.

Înţelepciunea Cabala explică faptul că starea pe care am atins-o nu este una întâmplătoare. Ea este predestinată prin planul de dezvoltare al speciei umane. Noi nu suntem învinuiţi de nimic; a fost necesar să se deterioreze pană la această decădere fără pereche. Suntem la sfârşitul „declinului generaţiilor“, pe care cabaliştii l-au prevăzut în scrierile lor. În ultimul timp, am ajuns la punctul de cotitură, unde ne aşteaptă o ascensiune minunată. Numai o criză globală ar putea fi rampa noastră de lansare la o nouă şi mult mai bună stare de abundenţă şi prosperitate.

Aceste forţe negative care sunt revelate reprezintă cauzele progresului omenirii, prin care ea urcă şi se înalţă ca pe treptele unei scări. Şi ele sunt cu siguranţă destinate să-şi facă treaba, să aducă omenirea la etapa finală de dezvoltare, care este acea stare spre care aspirăm, lipsită de orice cusur sau defect.“

Baal HaSulam, din ziarul Naţiunea

PIERZÂND CALEA

Nimeni nu înţelege ce se întâmplă în lume, nici măcar conducătorii, nici cei înţelepţi, nici cei puternici. Nimeni. Întotdeauna au existat indivizi care au crezut că ştiu ce să facă, cum să transforme lumea într-un loc mai bun, ce revoluţii şi schimbări să facă, dar astăzi nimeni nu are soluţia.

Noi observăm ce se întâmplă şi suntem neajutoraţi; nu avem nici un control. Chiar şi sistemele pe care noi înşine le construim, cum ar fi sistemul economic, au ieşit de sub controlul nostru. Am inventat bani, sistemul bancar, companiile de asigurări şi fondurile de pensii; cu toate acestea, nu putem controla ceea ce se întâmplă.

Nimeni nu ştie ce se va întâmpla mâine, ce „bube se vor sparge în faţa noastră“ ca să se prăbuşească economia mondială. Nu mai este posibil să controlăm egoismul uman sau să oprim corupţia, hoţia şi lăcomia. Ne facem rău singuri şi nu putem face nimic ca să oprim egoismul.

Epoca noastră este foarte specială: epoca dezvăluirii răului. Iar când boala este evidentă, apare remediul – Înţelepciunea Cabala.

DOUĂ REŢELE OPUSE

Atunci când fiecare individ înţelege că propriul său beneficiu şi beneficiul colectivului  sunt unul şi acelaşi lucru,  lumea va ajunge la corectarea ei completă.“

Baal HaSulam, Pacea în lume

Lumea a devenit un mic sat global. Prin urmare, suntem obligaţi să ne comportăm ca părţi integrate într-un sistem. Dar noi nu suntem.

Cabala spune despre criza globală că este rezultatul coliziunii dintre două sisteme opuse. Este adevărat că suntem conectaţi, dar într-o manieră inversă. Conexiunile noastre sunt mai degrabă egoiste, exploatatoare şi nu de interes reciproc. Această inversiune face ca procese cu care suntem obişnuiţi, precum cel economic, să devină brusc disfuncţionale. Încercăm să gestionăm noul sistem cu regulile vechi, iar aceasta este cauza pentru care lucrurile nu merg.

CE ESTE GLOBALIZAREA

Avem tendinţa de a percepe globalizarea ca o extindere a conexiuni financiare între ţări. O singură ţară produce maşini, alta se concentrează pe agricultură, a treia este binecuvântată cu resurse naturale şi a patra excelează în high-tech. Ele au schimburi comerciale şi toată lumea beneficiază.

În conformitate cu Înţelepciunea Cabala, globalizarea este într-adevăr o conexiune, dar nu numai la nivelul transferului de mărfuri, schimbului de cunoştinţe sau legăturilor culturale. Globalizarea este o conexiune internă, o revelaţie a reţelei de conexiuni care leagă inimile tuturor oamenilor de pretutindeni.

În zilele noastre am ajuns la un nou nivel al egoismului, la care reţeaua de legături dintre noi devine evidentă. Este ca şi cum am fost legaţi unul de altul cu lanţuri de fier. Până acum am hoinărit peste tot şi, dintr-o dată, suntem legaţi împreună. Chiar dacă oprim transferul de mărfuri între noi, această reţea va exista în continuare. Ea nu poate fi anulată. Astăzi, această reţea apare din interior, iese dintr-o dată la suprafaţă şi ne prinde strâns pe fiecare dintre noi, arătându-ne că suntem legaţi unul de celălalt cu frânghii interioare care nu pot fi dezlegate. Suntem conectaţi pentru totdeauna.

Ce facem? Trebuie să învăţăm să ne înţelegem în această lume nouă. Cu cât cunoaştem mai mult legea globală care reglementează sistemul unic, cu atât vom suferi mai puţine lovituri. Trebuie să învăţăm să ne reevaluăm viaţa, să învăţăm cum să tratăm în mod corespunzător tot ce este în jurul nostru, cum să tratăm natura globală.

Fiecare individ în parte este în societate ca o roată, care este legată de alte roţi ale unei maşini. Iar această singură roată nu are în sine nicio libertate de mişcare, ci continuă mişcarea celorlalte roti  într-o anumită direcţie, pentru ca maşina să fie capabilă să-şi îndeplinească rolul său general.“

Baal HaSulam, Pacea în lume

NU AVEM UNDE FUGI

În situaţia unei crize financiare globale, fiecare ţară crede că este mai bine să se poată delimita de alte ţări şi să aibă tot ce îi trebuie pentru întreţinerea ei, la fel cum a fost acum o sută de ani. Vom întoarce timpul înapoi, făcând lucrurile aşa cum au fost odinioară; vom mări tarifele la importuri, vom face comerţ cu alte ţări numai pentru a ne asigura necesităţile minime şi vom îngheţa legăturile de afaceri. Vom trăi mai simplu, dar măcar vom fi mai puţin dependenţi de alţii.

Noi nu înţelegem că nu există nici o cale de întoarcere, iar ţările care se separă vor îndura lovituri şi mai mari. Ele nu vor înţelege de unde vin loviturile când, de fapt, ele vor veni de la forţa integrală a Naturii. Este ca şi cum o parte a corpului vrea să se separe de restul organismului, cu scopul de a se salva de o boală care a atacat corpul. Ar putea exista pe cont propriu?

Noi nu mai putem să discutăm sau să avem de-a face cu o conducere care promite doar bunăstarea unei ţări sau a unei naţiuni, ci doar bunăstarea întregii lumi, deoarece beneficiul sau efectele negative ale fiecărei persoane din lume depind şi sunt măsurate prin beneficiul tuturor oamenilor din întreaga lume.“

Baal HaSulam, Pacea în lume

ENERGIA NUCLEARĂ

Puterea energiei nucleare a fost descoperită pentru a ne arăta cât de conectaţi suntem toţi între noi. Tot ce se întâmplă la un capăt al pământului afectează pe toată lumea, fie că ne dorim sau nu, aşa cum am văzut în mod clar în cazul dezastrului din Japonia. În epoca energiei nucleare, care furnizează deja 9% din necesarul de energie la nivel mondial, este foarte clar că stăm cu toţii într-o singură barcă.

AVEM NEVOIE DE AJUTOR

Noi nu vom putea ieşi singuri din criză globală. Nicio soluţie dintre cele pe care deja le cunoaştem sau din cele pe care le inventăm nu va ajuta.

De aici înainte, inteligenţa, emoţiile şi experienţa pe care am acumulat-o nu vor ajuta. Am ajuns la un punct mort, într-un impas total – la o dorinţă egoistă exhaustivă.

De acum încolo, doar dorinţa globală ne va domina, iar noi nu ştim cum să ne ocupăm de o dorinţă globală. Dacă eu sunt dependent de tine, tu eşti dependent de mine şi noi toţi suntem dependenţi de toată lumea, avem o problemă fără soluţie. În cele din urmă, ne-am putea distruge unii pe alţii.

În realitatea globală care ni s-a dezvăluit, avem nevoie de ajutor şi cunoştinţe noi pentru a supravieţui şi a ne continua dezvoltarea. Acesta este motivul pentru care Înţelepciunea Cabala este astăzi în curs de dezvăluire.

Deschideţi aceste cărţi şi veţi găsi întregul mod bun  în care să ne comportăm, până la sfârşitul zilelor. Veţi găsi, de asemenea, învăţăminte bune prin care să puteţi pune în ordine și lucrurile  lumeşti actuale.“

Baal HaSulam, Scrierile ultimei generaţii

TOATĂ LUMEA VA SIMȚI

De-a lungul istoriei, noi am fost în contrast cu rădăcina noastră, opuşi Creatorului, pentru că natura noastră este egoistă, pe când natura Creatorului este una de dragoste şi dăruire. Cu toate acestea, pentru că egoismul nostru era mic, această opoziţie nu ne-a provocat multă durere. Am avut probleme şi greutăţi, dar nu aveau dimensiuni globale, aşa cum au astăzi. Acum, egoismul nostru a crescut atingând ultimul său nivel şi a devenit un egoism unic la nivel mondial. De aceea fiecare dintre noi experimentează dintr-o dată atât de multă durere.

Haideţi să explicăm mai profund această problemă.

Lumina se răspândeşte de la Creator şi traversează toate „Lumile Superioare“. Lumile sunt o înşiruire de ascunderi, un lanţ de filtre care diminuează Lumina. În cele din urmă, doar o mică scânteie a Luminii ajunge la noi. Atunci când suntem egoişti, când suntem diferiţi faţă de Lumină, suferim în funcţie de mărimea diferenţei dintre scânteia de Lumină şi egoismul nostru.

Până acum, fiecare dintre noi a fost un individ egoist, o entitate separată, contrară Luminii. De aceea suferinţa nu a fost atât de teribilă. Ne consolăm gândindu-ne că toată lumea suferă, că asta este viaţa, că trebuie să mergem mai departe şi să o scoatem la capăt. Dar acum am intrat într-o nouă etapă: suntem în lumea globală. Care este diferenţa? Simplu: acum suntem cu toţii conectaţi.

De acum înainte, toată lumea va simţi din ce în ce mai mult întreaga noastră opoziţie faţă de Lumină. Fiecare dintre noi va experimenta durere, goliciune şi disconfort în viaţă. Aceasta este Legea Existenţei întregului sistem care a fost revelat. Cu toate acestea, un grad atât de puternic de opoziție duce, în mod special, la începutul procesului de echivalenţă cu Lumina.

Pacea mondială şi cunoaşterea lui Dumnezeu sunt unul şi acelaşi lucru.

Baal HaSulam, Pacea

TOTUL ÎN DIMENSIUNI GIANTICE

Într-o lume globală, fiecare acţiune induce o consecinţă globală. Un exemplu tipic de sistem global este corpul uman. Fiecare organ are un rol în cadrul funcţionării generale a organismului. Un uşor blocaj în orice organ este suficient pentru a provoca un lanţ de daune. Încercaţi să vă amintiţi momentul în care aţi avut o problemă aparent minoră, să spunem cu o unghie de la picior. Cum a fost afectată starea generală a corpului?

Din exemplul respectiv putem învăţa cât de puternice sunt acţiunile oamenilor într-o lume globală. Într-un astfel de sistem este posibil să se piardă mult timp sau să se câştige mult timp. Unde altundeva ai putea găsi o bancă dispusă să-ţi dea dobândă şapte miliarde „la sută“ la fiecare investiţie?

VIITORUL OMENIRII

Chiar dacă încă nu simţim importanţa lumii globale în care am intrat, intensitatea legăturilor dintre noi va ieşi în curând la suprafaţă.

Deocamdată, ne putem gândi la ea în felul următor: În întreaga lume, fiecare dintre noi deţine supapa de oxigen a tuturor celorlalţi. Dacă cineva nu deschide supapa pentru mine, eu nu voi avea aer deloc. Acest exemplu este valabil pentru noi toţi.

Faptul că oamenii vor deschide sau vor închide supapele, aceasta defineşte atitudinea lor faţă de mine. Eu nu îi pot forţa să le deschidă; numai iubirea îi va determina să o facă. Într-o astfel de lume nu vom putea supravieţui fără grijă reciprocă.

LIPSĂ SAU ABUNDENŢĂ

Dacă suntem uniţi prin dragoste şi interes reciproc, lumea va fi plină de abundenţă şi nimănui nu îi va lipsi niciodată nimic. Acest lucru se datorează faptului că insuficienţa sau abundenţa rezultă din modul în care ne-am adaptat la Lumina Superioară ce coboară spre lumea noastră.

Consecinţele concordanţei noastre cu Lumina sau lipsa acesteia se manifestă pe toate nivelurile Naturii: inanimat (mineral), vegetal, animal şi uman.

Cutremure, uragane, inundaţii, incendii, pe lângă probleme precum: depresii, lipsa funcţionalităţii familiei şi prăbuşirea economiei mondiale, toate provin dintr-o lipsă a concordanţei noastre cu Lumina.

În consecinţă, controlul situaţiei în care se află lumea este în mâinile noastre.

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!