INTERNALITATEA TOREI

înapoi la CUPRINS link

IEŞI DIN ŢARA TA

Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău  şi vino în ţara în care ţi-o voi arăta.“

Geneza, 12:1

Avraam  este  o  forţă  în  interiorul  nostru,  simbolizând începutul dezvoltării sufletului. După ce un om se dezvoltă de-a lungul vieţii în diverse forme, fără să ştie exact unde merge, ce se întâmplă cu el şi de ce, începe să simtă că, probabil, viaţa are un scop pe care el nu îl cunoaşte. Există altceva care merită realizat în viaţă; viaţa nu este doar la nivelul la care trăim, terminându-se acolo. Atunci când o persoană începe să gândească în acest fel, se spune că „Avraam“ vorbeşte în el.

De unde a venit Avraam? Din „idolatrie“.29 Până în prezent, omul a apreciat toate tipurile de scopuri corporale, chiar până la punctul de a-şi face „idoli“ din ele. Dar când cineva începe să reflecteze la ceea ce iese din această viaţă, în cele din urmă el rupe relaţia cu idolii şi începe să căute ceva nou.

O astfel de persoană caută, dar nu ştie exact ce caută. Apoi, din această situaţie aude o voce interioară spunând: „Tu nu vei putea să avansezi, în situaţia în care eşti acum. Trebuie să mergi într-un loc nou, spre o nouă perspectivă asupra vieţii.“

Ieşi din ţara ta“ înseamnă din voinţa ta – dorinţa cu care cineva se naşte, şi anume «dorinţa pentru a primi încântare şi plăcere», care este iubirea de sine.“

Rav Baruh Șalom Așlag (Rabaș), Scrierile lui Rabaș, Vol. 1, Ieşi din ţara ta

EVENIMENTE INTERIOARE

O persoană care se dezvoltă spiritual descoperă ce este scris în scrierile sfinte. El sau ea experimentează totul ca evenimente interioare pe treptele spirituale ale dezvoltării, care „îmbrăcă“ fiecare cuvânt, fiecare propoziţie şi fiecare poveste din Tora. Lumea interioară a omului este construită scenă de scenă, la fel ca într-un film. Acesta este modul în care se dezvoltă sufletul.

Fiecare suflet este dispus să atragă sufletele lui Moise, Aaron, Samuel, David şi Solomon  în interiorul lui, cât timp le experimentează.  În timpul ieşirii din Egipt şi primirii Torei, sufletul lui Moise apare asupra lui; în timpul celor şapte pe care-i cuceresc, sufletul lui Iosua; iar la construirea Templului, sufletul regelui Solomon.“

Baal HaSulam, 600 000 de suflete

PĂCATE ŞI TOT MAI MULTE PĂCATE

Când citim Tora, se pare ca Israel continuă să păcătuiască şi să-l mâhnească pe Creator. Ei nu îl ascultă şi se răzvrătesc împotriva Lui. Creatorul vrea să îi distrugă, iar Moise stă între ei, stăruind în numele lor şi protejându-i. Se pare că nu există speranţă pentru naţiunea Israel şi că  vor fi mereu probleme.

Cu toate acestea, ceea ce se întâmplă cu adevărat este exact opusul. Din primele cuvinte ale Torei: „La început, Dumnezeu a făcut“, până la ultimele cuvinte: „În ochii întregului Israel“, Tora vorbește de un singur lucru: corectarea sufletului.

Sufletul este format din 613 dorinţe30pe care trebuie să le corectăm pe fiecare din cele 125 de niveluri spirituale. Trebuie să schimbăm modul în care folosim aceste dorinţe, de la modul  egoist la cel altruist, de la „pentru a primi“ la „pentru a dărui“. Procesul de corectare are loc prin Lumina care reformează, ceea ce ne duce din treaptă în treaptă până la sfârşitul corectării. Tora vorbeşte numai despre acest proces, în care mai întâi se dezvăluie şi apoi este corectată o dorinţă egoistă. Răul este întotdeauna revelat primul şi numai atunci este corectat în bine.

Atunci când ceea ce este scris în Tora este înţeles greşit, lucrurile par cu siguranţă discutabile. De exemplu, de îndată ce poporul Israel a fost răsplătit cu ieşirea din Egipt, ei au făcut un viţel de aur. Totuşi, ar trebui să înţelegem că acesta este modul în care avansăm, de fiecare dată când dezvăluim răul la un nivel superior şi îl corectăm. Numai în acest fel putem să ne mişcăm în sus pe treptele scării spirituale la infinit.

SCRIE-LE PE ARDEZIA INIMII TALE

Există o poruncă care stipulează că fiecare persoană ar trebui să scrie o carte a Torei pentru el.31 Sub aspectul internalităţii Torei, asta înseamnă că omul ar trebui să experimenteze pe plan intern toate stările scrise în Tora lui Moise. Ea vorbeşte despre gradele spirituale la care ar trebui să ne ridicăm prin corectarea naturii noastre egoiste, dezvăluind tot ceea ce are loc în interiorul nostru.

Scrierea Torei se face pe inimă, pe dorinţele noastre. La fiecare grad noi dorinţe apar în interiorul nostru, iar noi trebuie să scriem pe ele Taamim, Nekudot, Tagin şi Otiot (TANTA). Odată ce am terminat de scris TANTA pe toate dorinţele noastre, obţinem adeziunea deplină cu Creatorul.32

„Scopul creaţiei … [este] să ridice persoana la un grad mai Înalt şi mai important, să îl simtă pe Dumnezeul ei ca și senzaţie umană, care i-a fost deja dată. După cum cineva ştie şi simte dorinţele prietenul său, aşa va învăţa și căile Creatorului, aşa cum este scris despre Moise: «Domnul i-a vorbit lui Moise faţă în faţă, ca un om care vorbeşte cu prietenul său.» Orice persoană poate fi ca Moise.“

Baal HaSulam, Învăţătura Cabalei şi esenţa ei

SFINTELE SCRIPTURI

Internalitatea Înţelepciunii Cabala nu este altceva decât internalitatea Bibliei, Talmudului şi a legendelor.“

Baal HaSulam, Învăţătura Cabalei şi esenţa ei

Sfintele Scripturi vorbesc unei persoane care trăieşte în această lume numai despre dezvăluirea Creatorului. Autorii care compun aceste scrieri au avut dobândire spirituală şi au scris numai despre dezvăluirea vieţii spirituale. Într-adevăr, acesta este scopul existenţei noastre aici, pe pământ.

Scripturile merită titlul de „sfinte“, deoarece rolul lor este să ne conducă spre descoperirea sfinţeniei, calitatea iubirii şi a dăruirii – atributul Creatorului.

Sfintele Scripturi au fost scrise în mai multe stiluri. Fiecare Cabalist a scris în funcţie de starea sufletelor din timpul său şi în conformitate cu rădăcina propriului său suflet. Autorii ne explică modul în care Creatorul este revelat în interiorul omului în diferite moduri, folosind tot felul de forme şi imagini, direct şi indirect, obscur şi explicit. Cu toate acestea, noi suntem obişnuiţi să vedem doar imaginea superficială a unui bou care împunge o vacă, a lui David cu Bat Șeba sau a nomazilor care cuceresc ţara lui Israel şi îi alungă pe locuitorii săi.

Procedând astfel, coborâm sfânta Tora de la înălţimea ei divină şi o transformăm într-un roman istoric, o carte de etică sau o constituţie. Nu ne-am conectat cu autorul, care a dorit să ne conecteze cu Creatorul.

Vai celui care spune că Tora vine să ne spună poveşti literale şi cuvinte lipsite de sens precum Esau şi Laban.

Dacă este aşa, chiar şi astăzi noi putem transforma cuvintele unei persoane fără educaţie într-o lege şi chiar mai plăcută decât al lor. Iar dacă Tora indică chestiuni lumeşti, chiar şi conducătorii lumii au printre ei lucruri mai bune, aşa că haideţi să le urmăm şi să le transformăm în acelaşi mod în lege. Însă toate cuvintele Torei au înţelesul cel mai înalt.

Cartea Zohar cu Comentariul Sulam [Scara], BeHaaloteha [Când muntele], pct. 58

LIMBAJUL RAMURILOR

Tora, metoda de corectare pe care Moise a dat-o poporului Israel, a fost scrisă în limbajul ramurilor. Ea foloseşte concepte corporale (ramuri) pentru a indica elemente spirituale (rădăcini).

Cabaliștii, oamenii care ating ambele lumi, corporală şi spirituală, pot „decoda“ limbajul ramurilor. Ei identifică ce rădăcină spirituală indică în mod precis spre o anumită ramură corporală, deci, ei văd în Tora, în internalitatea Torei, instrucţiunile pentru munca interioară care corectează egoismul şi dezvoltă sufletul.

Oamenii fără realizare spirituală pot vedea numai descrieri corporale, în limba ramurilor. Ei văd numai externalitatea Torei şi nu cred că există ceva ascuns în ea. Acest fenomen este o „problemă de materializare“33 şi provine din mileniile de detaşare a lui Israel de lumea spirituală.

Până în prezent, Cabaliştii nu au spus nimic despre asta. Însă când imigraţia în ţara lui Israel a început, indicând sfârşitul exilului, au ieşit din ascundere. Ei au declarat că este timpul să se familiarizeze din nou, prin Înţelepciunea Cabala, cu scopul vieţii, ceva ce a fost uitat de la ruina Templului.

Unicitatea Înţelepciunii Cabala constă în faptul că ea nu ne permite să tratăm lucrurile într-o manieră corporală.34 Ea descrie în detaliu toate elementele „dorinţei de a primi“, precum şi etapele de corectare a fiecăreia dintre ele, completate cu schiţe şi calcule. Cabala ne conduce pas cu pas până la nivelurile corectării şi ne învaţă ce şi cum trebuie să facem la fiecare nivel. Ea nu ne permite să ne imaginăm că putem obţine ceva bun în viaţa noastră dacă nu ne corectăm egoismul şi ne arată că modalitatea de a  face acest lucru este prin acţiuni interne.

Numai prin extinderea Înţelepciunii Cabala la nivelul maselor vom obţine răscumpărarea completă … Atât individul, cât şi naţiunea nu îşi vor împlini scopul pentru care au fost create, decât prin atingerea internalităţii Torei şi a secretelor sale. Prin urmare, trebuie să stabilim seminarii şi să scriem cărţi pentru a grăbi diseminarea Înţelepciunii în întreaga naţiune.“

Baal HaSulam, Introducere la Cartea Panim Meirot uMasbirot, pct. 5

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!