ISRAEL

înapoi la CUPRINS link

NE-AM NĂSCUT DIN DRAGOSTE

La vârsta de patruzeci de ani, Avraam a ajuns să îl cunoască pe Creatorul lui … El a început să cheme întreaga lume. El va merge şi va chema, adunând oamenii, din oraş în oraş şi din regat în regat … În cele din urmă, mii s-au adunat, iar ei sunt oamenii casei lui Avraam. El a insuflat această mare învăţătură în inimile lor şi a compus cărţi despre ea … Şi naţiunea era în creştere şi în intensificare între fiii lui Iacov şi însoţitorii lor. Astfel, o naţiune care îl ştia pe Creator s-a născut în lume.“

Maimonide, Mișneh Tora, Legile idolatriei, 11-16

În cazul  în care  vrem să  fim o naţiune  unificată, cu  un  scop comun şi respect reciproc general putem folosi doar o singură metodă, metoda care în trecut ne-a transformat într-o naţiune. La origine, noi suntem un grup de oameni care au un scop spiritual creat de Avraam. După ce Avraam a dezvoltat metoda revelării Creatorului, a invitat locuitorii anticului Babilon să studieze metoda lui, Cabala. Astfel s-a format un grup de oameni care au învăţat cum să se ridice deasupra egoismului şi să reveleze între ei Creatorul, Forţa iubirii şi dăruirii. Acel grup de cabalişti a fost denumit „naţiunea lui Israel“, datorită pasiunii lor de a merge Yașar (drept) – El (Dumnezeu), direct spre revelarea Creatorului.

Nici o altă naţiune nu s-a născut din principiul iubirii şi unităţii între oameni. Aceasta este întreaga viaţă a naţiunii lui Israel, legea existenţei sale. Acesta este scopul pentru care a luat fiinţă şi este motivul pentru care nu putem exista prin nicio altă cale. De îndată ce Forţa care ne-a adunat împreună „ca un singur om cu o singură inimă“ a dispărut, am încetat să mai fim o naţiune. Ca rezultat, Templul a fost distrus, iar noi am fost exilaţi.

De asemenea, în prezent putem vedea că lipsa acestui unic principiu al unificării este motivul pentru care nu ne simţim ca o naţiune. Oamenilor nu le pasă unul de altul, şi mulţi israelieni caută modalităţi de a pleca în altă parte. Din când în când ne unim, dar este numai atunci când problemele comune ne ameninţă din exterior. Atunci când ne presează, ne unim pentru a supravieţui. Iar dacă nu ar fi existat aceste probleme, demult ne-am fi mâncat unii pe alţii.8

În mod natural, noi nu avem legături de naţionalitate, cum există în alte naţiuni. Legătura noastră este una spirituală, iar când o pierdem, nu putem fi uniţi; noi nu mai suntem o naţiune. Se pare că pentru a ne stabili aici, avem nevoie de o metodă care să ne permită să împlinim Legea existenţei naţiunii Israel: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi.“

DEASUPRA ABISULUI

Atâta timp cât nu ridicăm scopul nostru deasupra vieții corporale, nu vom avea nici o revigorare corporală … căci noi suntem copii ai ideii.“

Baal HaSulam, Exil şi răscumpărare

Înţelepciunea Cabalei explică faptul că la nivel corporal nu poate fi găsit un numitor comun. În lumea noastră totul este divizat într-un număr infinit de părţi. Rădăcina noastră comună este Creatorul. Numai dacă stabilim că atingerea Creatorului (atributul iubirii şi al dăruirii) este scopul vieţii noastre vom fi capabili să eliminăm toate golurile dintre noi.

Înţelepciunea Cabala reuşeşte să unească oameni foarte diferiţi, deoarece ignoră calităţile corporale. Ea vizează punctul în inima al fiecărui individ şi îl dezvoltă. Atunci când „punctul din inimă“ apare în oameni, orice aparenţă corporală se îndepărtează şi se creează o adevărată legătură, deoarece acest punct nu poate fi umplut pe cont propriu.

ORDINEA CORECTĂRII LUMII

Poporul Israel a fost construit ca un fel de poartă prin care scânteile de puritate vor străluci asupra întregii rasei umane din întreaga lume … astfel încât să înţeleagă iubirea şi liniştea care se găsesc în ungherul iubirii altora.“

Baal HaSulam, Garanţia reciprocă, pct. 24

În cele din urmă, întreaga omenire va îndeplini legea: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi.“ Pentru a face procesul de corectare al naturii umane mai uşor, această metodă de corectare a fost dezvoltată în cadrul unui anumit grup de oameni, cunoscut sub numele de „Poporul lui Israel“.

Astăzi, noi trebuie să restabilim faptul că suntem o naţiune spirituală, cunoscând încă o dată internalitatea Torei, a Înţelepciunii Cabala, punând în aplicare pe noi înşine metoda corectării, ca să ajutăm întreaga lume să urce. Aceasta înseamnă a fi „lumină pentru naţiuni“9 şi aceasta este întreaga noastră menire ca naţiune aleasă.

Subconștient, lumea simte că cheia fericirii este în mâinile noastre, că avem ceva special ce ascundem de toată lumea. În conformitate cu Înţelepciunea Cabalei, acest sentiment este sursa antisemitismului. Cu cât mai mult este întârziată corectarea lumii, suferinţa creşte şi, odată cu ea, antisemitismul creşte în rândul naţiunilor.10

În Cartea Zohar sunt scrie cuvinte dure despre antisemitism şi rolul evreilor: „Vai de acei oameni … Ei sunt cei care fac să se usuce Tora, fără nici un fel de urmă de înţelegere şi raţiune … Ei nu îşi doresc să încerce să înţeleagă Înţelepciunea Cabalei. Vai de ei, căci prin aceste acţiuni ei duc la existenţa sărăciei, ruinei şi tâlhăriei, jafurilor, uciderii şi distrugerilor din lume.“11

În Introducere la Cartea Zohar, Baal HaSulam prezintă aceste cuvinte şi le explică: „Motivul pentru cuvintele lor este … că, atunci când toţi cei care se angajează în Tora degradează propria lor internalitate şi internalitatea Torei, abandonând-o ca şi cum ar fi fost redundantă în lume … prin aceste acţiuni ei provoacă toate formele exterioare din lume să copleşească toate părţile interne din lume … Într-o astfel de generaţie, toţi distrugătorii din cadrul naţiunilor lumii ridică capul şi doresc în primul rând să distrugă şi să-i omoare pe copiii lui Israel, după cum spun înţelepţii noştri: «Nicio nenorocire nu vine în lume, decât pentru Israel.» Acum este asupra noastră … pentru a corecta această greşeală îngrozitoare … Şi apoi naţiunile lumii vor recunoaşte şi vor mărturisi meritul Israelului faţă de ei. Iar ei vor păstra cuvintele lui Isaia: «Şi poporul îi va lua şi îi va aduce la locul lor şi casa lui Israel va stăpâni în ţara Domnului.» Şi, de asemenea: «Ei vor duce pe fiii voştri pe braţele lor şi pe fiicele voastre le vor purta pe umerii lor.»“12

Mai simplu spus, cheia pentru schimbarea stării lumii şi atitudinea negativă faţă de evrei este în mâinile evreilor. În momentul în care ei încep să pună în aplicare metoda corectării, antisemitismul va dispărea, chiar şi cei mai răi duşmani vor deveni prietenii lor.

Acum se apropie zilele ca toţi să ştie şi să recunoască faptul că izbăvirea Israelului şi izbăvirea întregii lumi depind doar de apariţia Înţelepciunii Luminii ascunse a internalităţii secretelor Torei într-un limbaj clar.“

Rav Raiah Kook, Scrisori 1, 92

TEMPLUL

Inima unui om ar trebui să fie un Templu … ar trebui să fie răsplătită cu insuflarea Divinităţii.“

Rav Baruh Șalom Așlag (Rabaș), Scrierile lui Rabaș, Vol. 2, „Ce este «Ai dat pe cei puternici pe mâinile celor slabi» în muncă“

„Acasă“ este dorinţă şi „Sfânt“ este iubire şi dăruire. Dacă omul are o dorinţă sfântă, o dorinţă de a iubi pe ceilalți şi le dăruieşte lor, aceasta se numeşte „Templul Sfânt“ din interiorul lui.

În trecut acest sentiment a existat în mulţi oameni care erau conectați între ei. Apoi, ei au înţeles cum să-şi exprime realizarea spirituală şi în corporalitate. Ca rezultat, un Templu Sfânt a fost construit şi în lumea materială. Astăzi, trebuie să ne concentrăm asupra corectării inimilor tuturor fiinţelor umane, prin urmare, metoda corectării este descoperită în lume.13

Atunci când toţi omenii se unesc şi toate părţile sufletului colectiv se adună împreună în iubire, vom atinge starea cea mai înaltă a realităţii: „Al Treilea Templu Sfânt“. Lumina care va fi dezvăluită în noi în această stare va fi cea mai mare Lumină care există – Lumina „Yehida“, Lumina de la gradul de „Keter“.

EVREII ŞI NAŢIUNILE LUMII

Când se spune că este interzis să îi înveţi Tora pe adoratorii de idoli … înseamnă că este imposibil să îi înveţi Tora atâta timp cât ei sunt încă în starea  în care se închină la idoli, adică atunci cât încă sunt cufundați în iubirea de sine.“

Rav Baruh Șalom Așlag (Rabaș), Scrierile lui Rabaș, Vol. 2, „Ce înseamnă «Este interzis să îi înveţi Tora pe adoratorii de idoli» în muncă“

„Interzis“, în conformitate cu Înţelepciunea Cabalei, înseamnă „imposibil“. „Adoratori de idoli“ înseamnă a fi încă în starea de iubire de sine, închinându-se egoismului. „Studiind Tora“ înseamnă descoperirea căilor prin care Lumina Superioară se extinde în Kelim (vase) ale tale.

Spiritual vorbind, fiecare individ este iniţial considerat un „adorator de idoli“, „naţiunile lumii“. Numai după ce corectează egoismul şi devine similar cu Creatorul, cu forţa iubirii şi a dăruirii, este considerat evreu, capabil să „studieze Tora“. Un evreu este o stare spirituală pe care trebuie să o dobândim noi înşine. Nu este ceva cu care ne naştem. „Evreu“ (în ebraică, yehudi) vine de la cuvântul yehud (unitate) şi este cel care se uneşte cu Creatorul ca urmare a echivalenţei cu El.14

Se pare că la început toţi suntem „naţiuni ale lumii“ şi nu putem „studia Tora“ pentru că suntem incapabili să revelăm Lumina. Ce putem face? Aici e locul unde metoda de corecare, Cabala, intră în scenă. Ea ne permite să ne conectăm cu „Lumina care reformează“, un tip de iluminare care vine de la starea noastră corectată la starea noastră actuală, în funcţie de intensitatea dorinţei noastre de a avansa. Această iluminarea ne purifică treptat şi ne transformă în evrei, ceea ce ne permite „să studiem Tora“.15

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!