NIVELUL VORBITOR

înapoi la CUPRINS link

EXISTENŢA NEMĂRGINITĂ

Noi  ne-am  dezvoltat  de-a  lungul  generaţiilor  şi  suntem  de acum, întrucâtva, sătui. Întrebări despre sensul existenţei se trezesc în tot mai mulţi oameni, care consideră că este practic imposibil să continue să trăiască fără ţintă, fără să ştie care este scopul vieţii. Vacanţe, hobby-uri şi toate celelalte bucurii ale vieţii sunt foarte frumoase, dar ceva totuşi lipseşte.

Înțelepciunea Cabala ne învaţă că aşa cum există nivelurile mineral, vegetal, animal şi vorbitor în evoluţia Naturii, aceleaşi niveluri există şi în dezvoltarea speciei umane. Toate prin câte am trecut până acum sunt parte a dezvoltării speciei umane la nivelurile mineral, vegetal şi animal, în timp ce astăzi, noi suntem la începutul nivelului vorbitor, un nivel complet nou.

La nivelurile mineral, vegetal şi animal am trăit în noi înşine. Desigur, i-am simţit şi pe alţii, dar ei păreau a fi acolo, în fundal, pentru a ne servi. Ne-am apropiat sau ne-am distanţat de ei în funcţie de modul în care egoismul nostru a evaluat situaţia, chiar dacă nu am fost conştienţi de asta.

La nivelul vorbitor, noi trăim în unitate cu alţii. Acest lucru ne aduce o percepţie complet diferită a realităţii, transformând omul într-o creatură cu adevărat nouă. Începem să simţim viaţa nu în noi, ci în afara noastră. În această stare, viaţa nu se va mai limita la câteva decenii. Ne este destinată ascensiunea la acel nivel spiritual – nivelul vorbitor – în timpul vieţii noastre în această lume. Apoi, chiar şi atunci când corpul nostru animat încetează să mai existe, existenţa noastră spirituală va continua.

Spiritualitate nu depinde nici de timp, nici de loc şi nu există moarte acolo.“

Baal HaSulam, Scrierile lui Baal HaSulam, „Din interiorul cărnii mele îl voi vedea pe Dumnezeu

SUFLETUL COLECTIV

Fiecare celulă a corpului nostru există numai pentru a face posibilă viaţa pentru întregul corp. Nicio celulă sau organ din corp nu se gândeşte la sine. Fiecare dintre organele corpului funcţionează numai pentru a asigura nevoile organismului, şi de aceea corpul este viu.

Dacă ne conectăm între noi ca celulele într-un organism, cu conştiinţa trează, vom începe să simţim viaţa „corpului colectiv“ pe care o împărţim cu toţii. Sistemul de conexiuni pe care îl vom construi între noi va fi numit „sufletul colectiv“ şi în el vom simţi viaţa spirituală.

DE LA O CONEXIUNE VIRTUALĂ LA O

CONEXIUNE SPIRITUALĂ

Întrebare: Se pare că oamenii preferă să comunice mai degrabă în scris, prin mesaje pe e-mail, decât vorbind unul cu altul. De ce este aşa?

Aceasta se datorează faptului că egoismul s-a dezvoltat la un asemenea grad, încât preferăm mai mult o conexiune virtuală cu alţii. Nu că noi nu îi vrem pe ceilalţi, dar ne simţim mai confortabil atunci când comunicăm prin mesaje scrise sau prin intermediul unui ecran de computer. În acest fel nu avem deloc contact cu corpuri sau forme exterioare, iar noi preferăm acest mod.

Pentru a înţelege de ce se întâmplă aşa, trebuie să cunoaştem rădăcina fenomenului. Dorinţa de a primi s-a dezvoltat în noi şi vrea să se ridice deasupra nivelului animal, nivelul corpului. Nivelul animal nu ne mai oferă nimic; nu ne furnizează niciun contact cu alţii.

Noi căutăm o legătură mai internă cu alţii şi, între timp, am trecut la o conexiune virtuală. Acest lucru explică revoluţia creată de Internet şi de ce toată lumea este atât de atrasă de el şi de media de socializare. Cu toate că reţelele de socializare şi forumurile sunt de obicei pline astăzi de absurdităţi şi în mod sigur această conexiune nu oferă o împlinire reală, la urma urmei există un anumit nivel de conexiune, iar noi am devenit dependenţi de ea.

La nivelul următor, conexiunea virtuală nu ne va mai satisface şi vom dori o conexiune chiar mai profundă. Noi vom simţi nevoia unei conexiuni interioare cu alţii, la nivelul vorbitor.

VÂRFUL EVOLUȚIEI

Planul Naturii este să conducă specia umană la cel mai înalt nivel, la dezvoltarea maximă, astfel încât acţiunea de a conştientiza „Cine sunt eu?“, „Ce sunt eu?“, „De ce, unde, cum şi pentru ce?“ creşte în noi. Acesta este vârful evoluţiei spre care se îndreaptă totul, încă din zorii Creaţiei.

Atunci când dezvoltăm în noi nivelul vorbitor dobândim tot ceea ce se întâmplă în Natură şi ni se dezvăluie planul general de dezvoltare. Noi devenim precum forţa care înconjoară întreaga Natură şi controlăm tot ceea ce se petrece în Natură prin sentimentele, înţelegerea şi cunoaşterea noastră.

Scopul creaţiei nu se aplică mineralului şi astrelor mari, cum ar fi pământul, luna sau soarele … şi nici vegetalului sau celor însufleţite … Mai degrabă numai omenirii … după ce își schimbă voinţa lor de a primi  într-o voinţă de a dărui, şi ajung la echivalenţă de formă cu Creatorul lor ca să primească toate nivelurile care au fost pregătite pentru ei în Lumile superioare.“

Baal HaSulam, Introducere la Cartea Zohar, pct. 39

ŞASE MII DE ANI

În urmă cu aproximativ 5778 de ani, primul om s-a înălţat la nivelul vorbitor. Numeroasele generaţii de dinaintea lui au trăit fără conştiinţă spirituală. El a fost primul care a dezvoltat dorinţa de a atinge ceea ce se află dincolo de graniţele acestei lumi.

Numele lui este Adam, de la cuvintele Adame LaElyon5 (voi semăna cu Cel Preaînalt) şi reprezintă dorinţa omului de a se asemăna cu Creatorul. El a fost primul cabalist, iar prima carte de Cabala, Îngerul Raziel, îi este atribuită. Semnificaţia titlului este „Forţa ascunsă“ şi face referire la forţa cuprinzătoare a Naturii care ne guvernează şi care este ascunsă de noi.

Ziua în care Adam a început să îl descopere pe Creator este numită „Ziua creării lumii“. Aceasta a avut loc atunci când omenirea a dobândit lumea spirituală pentru prima dată, motiv pentru care acesta este punctul de început al calendarului ebraic. În conformitate cu planul Naturii, pe o perioadă de cel mult şase mii de ani, toţi oamenii trebuie să acceadă la nivelul vorbitor.6

Întreaga omenire este obligată, în cele din urmă, să atingă această imensă evoluţie.“

Baal HaSulam, Esenţa Înţelepciunii Cabala

INFINIT, NEMĂRGINIRE

Noi trăim într-o realitate unică ce pare a fi împărţită în două părţi:revelată şi ascunsă. Partea revelată este simţită prin cele cinci simţuri cu care ne-am născut. Partea ascunsă poate fi dezvăluitănumai atunci când ne vom corecta dorinţele noastre faţă de alţii.

Există niveluri ale percepţiei în descoperirea părţii ascunse. Acest proces gradual poate fi comparat cu cineva care nu vede aproape nimic fără ochelari, dar cu ochelarii lui vede foarte bine; el poate vedea la distanţă cu un binoclu, iar cu un telescop poate observa stelele. Toate aceste instrumente îi îmbunătăţesc percepţia vizuală.

În mod similar, noi ne putem îmbunătăţi percepţia asupra realităţii care în prezent este ascunsă, corectând-ne din ce în ce mai mult vasele de percepţie, dorinţele noastre. Fiecare corectare suplimentară ne va dezvălui mai mult realitatea. Acesta este modul în care ceea ce este ascuns devine revelat.

Atunci când descoperim întreaga realitate, se consideră că ne-am dus înapoi la Adam HaRișon, la Ein Sof [infinit]. Ce este Ein Sof? Este nemărginirea, unde totul este deschis în faţa noastră. Toate dorinţele noastre sunt sută la sută corectate şi pline de Lumina Ein Sof.

Aceste nume, «revelat» şi «ascuns», nu sunt nume permanente date unei anumite cunoaşteri de o gândire lipsită de cunoaştere. Dimpotrivă, ele se aplică numai conştiinţei umane. Adică toate acele concepte pe care cineva le-a descoperit deja şi a ajuns să le cunoască dintr-o experienţă reală, omul le numeşte «dezvăluit», iar toate conceptele care încă sunt de recunoscut în acest mod, omul le numeşte «ascuns».“

Baal HaSulam, Trup şi Suflet

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!