SUFLETELE

înapoi la CUPRINS link

EU SUNT ETERN

Nimeni nu  crede  că  viaţa se  termină  cu  moartea  lui. Chiar dacă spun altfel, subconștient oamenii nu cred asta. Dacă am crede, nu am avea puterea să trăim nici măcar o singură clipă mai mult.

Adânc în interiorul fiecăruia din noi, există o scânteie care ne conectează la eternitate. Toţi simţim că viaţa noastră este oarecum diferită de cea a animalelor. Chiar dacă nu suntem conştienți, acest concept ne influenţează întreaga abordare a vieţii.

DEZVOLTAREA SUFLETULUI

Dorinţa de a primi este imprimată în fiecare creatură, şi constituie o diferenţă de formă faţă de Creator, prin urmare sufletul s-a despărţit de El, ca un organ care s-a separat de corp … Aceasta clarifică ce vrea Creatorul de la noi – echivalență de formă, pentru că atunci ne lipim încă o dată de El … adică ne schimbăm calităţile, voinţa de a primi, şi dobândim calităţile Creatorului, care sunt doar de dăruire, astfel încât toate acţiunile noastre vor fi numai pentru a dărui celorlalţi şi a le aduce beneficii  în cel mai bun mod în care suntem capabili. Prin aceasta, noi atingem scopul separării de El, căci aceasta este echivalenţa de formă.“

Baal HaSulam, Scrierile ultimei generaţii, Partea I

Dezvoltarea sufletului înseamnă dezvoltarea unei calităţi similare cu cea a Creatorul, o calitate de dăruire şi iubire. Dacă am dobândi această calitate, atunci am deveni similari cu Creatorul. În cadrul acestei calități descoperim Creatorul, în timp ce trăim în această lume.22

MOARTEA CLINICĂ

Întrebare: Ce spune Cabala despre fenomenele care sunt uneori simţite în timpul morţii clinice, când omul iese din corp şi se uită la el de sus?

Nu este nimic mai mult decât un fenomen psihologic. Nu este o persoană care se află deja în interiorul sufletului şi observă corpul din interiorul lui. Deşi este o oarecare detaşare de corp, nu este nimic mai mult de atât. Acestea sunt mai degrabă fenomene psihosomatice, nu unele spirituale.

Este important să înţelegem că dacă o persoană nu îşi dezvoltă sufletul în timpul vieţii, ea nu va avea niciun sentiment al lumii spirituale atunci când trece dincolo. Acea persoană rămâne cu acelaşi punct potenţial încorporat la naştere şi va trebui să se întoarcă în această lume ca să-l dezvolte data viitoare.

Însă cel care şi-a dezvoltat sufletul va simţi simultan ambele lumi. Persoana simte această lume prin cele cinci simţuri, iar lumea spirituală (cunoscută şi sub numele de „lumea cealaltă“) prin suflet. Când corpul moare, iar persoana încetează să mai simtă această lume prin cele cinci simţuri, sufletul împreună cu sentimentul lumii spirituale rămân.

Omul găseşte în viitor numai Lumina pe care a atras-o cu bună ştiinţă în această lume. Cel care cunoaşte internalitatea  se va bucura de Lumina interioară,  iar cel care nu a atins-o, nu se va bucura în niciun fel de ea.“

Ramhal, Din scrisoarea lui către Rabinul Bassan (în cartea Yarim Moșe, (Când Moise s-a ridicat), Scrisoarea nr. 62

ÎNCARNĂRILE

Fiecare om se naşte cu o mică parte din sufletul lui Adam HaRișon. Atunci când corectează acea parte, el nu mai are nevoie să se reîncarneze.“

Rabaș, Scrierile lui Rabaș, Vol. 1, „Care este gradul pe care cineva trebui să îl atingă pentru a nu se mai reîncarna?“

Creatorul a creat un singur suflet, numit Adam HaRișon; acest suflet s-a împărţit în numeroase suflete omeneşti. Dacă în această viaţă, prin studiul Cabalei, se trezește în om o dorinţă de spiritualitate, el poate să dezvăluie lumea spirituală şi se poate întoarce la rădăcina sufletului din Adam HaRișon.

Cel care procedează în acest fel în timpul vieţii se realizează pe sine. Cel care şi-a încheiat viaţa fără să atingă rădăcina sufletului revine în această lume şi se naşte într-un corp nou. Lucrurile continuă în felul acesta până când toţi oamenii se corecteză şi se includ din nou în Adam HaRișon.

Omul se reîncarnează până când merită să atingă pe deplin Înţelepciunea adevărului. Fără ea, sufletul lui nu va creşte până la atingerea unei măsuri depline.“

Baal HaSulam, Din trupul meu îl voi vedea pe Dumnezeu

CINE SE AFLĂ ACOLO

În principiu, cel care intră în lumea spirituală vede cine este şi cine nu este în ea. Însă dacă un cabalist vrea să se ascundă, el nu poate fi văzut. Există cabaliști care au anumite roluri şi care se ascund. Alţi cabalişti au rolul de a primi sufletele noi care ajung în lumea spirituală şi de a le familiariza cu ea.

O persoană care a fost răsplătită cu „deschiderea ochilor“ – revelaţia lumii spirituale – întâlneşte un „ghid“ care o asistă. Zohar-ul23 dedică un eseu special care vorbeşte despre acele suflete unice care le adună pe cele individuale. Un astfel de suflet se numeşte „conducătorul măgarului“, deoarece ajută o persoană să urce cu „măgarul“ ei – cu problema ei (voinţa de a primi) – pe cele 125 de grade ale lumii spirituale până la Ein Sof (infinit).

înapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!