CHESTIONAR

inapoi la ŞTIINŢA CABALA – PTIHA (link)

Chestionar la articolul „Prefaţă la Înţelepciunea Cabala”

 1. Care este substanța („Homer„) din care este făcută Creația? (§ 1)
 2. Care este semnificația luminii și a vasului descrise ca zece Sfirot? (§ 2)
 3. De ce sunt numite cele zece Sfirot numai cele patru Bhinot HuB TuM; de unde vine numărul 10? (§ 3)
 4. De ce Keter a lumii Nikudim nu se extinde în Zat? (§ 74)
 5. Care este motivul împărțirii fiecărei creații în zece Sfirot? (§ 5)
 6. Care este diferența dintre lumile ABYA? (§§ 6, 7, 8 și 9)
 7. De ce lumea Aţilut este considerată ca referindu-se numai la Creator? (§ 6)
 8. Cum a fost separat sufletul (Neşama) de Creator? (§ 7)
 9. Ce este „Zivug de Haka’a” al Luminii Superioare cu un ecran? (§ 14)
 10. Cum au apărut vasele noi care se referă la „dorința de a dărui”? (§ 15)
 11. Cum au apărut vasele noi care se referă la „dorința de a dărui”? (§ 15)
 12. Cum au apărut trei locuri pentru lumile BYA? (§ 67)
 13. De ce sunt poziționați Parţufim unul sub altul după apariția lor (§ 22)
 14. De ce vasele KaHaB TuM sunt amplasate într-o ordine descrescătoare? (§ 24)
 15. De celuminile numite NaRaNHaY sunt în ordine descrescătoare? (§ 24)
 16. Care este diferența dintre Parţuf și lume? (§§ 115, 116)
 17. De ce există o relație inversă între lumini și vase? (§ 25)
 18. Care este diferența dintre Roş-ul și Guf-ul unui Parţuf? (§ 26)
 19. Cum au apărut cei cinci Parţufim ai lumii AK (Roş-ul și Guf-ul) unul sub altul? (§ 27, 28)
 20. De ce lumea AK s-a transformat într-o linie subțire și nu poate umple întregul Univers? (§ 31)
 21. De ce luminiscenta lumii AK se oprește deasupra punctului lumii noastre? (§ 31)
 22. Care este corelația cantitativă dintre Lumina Înconjurătoare și Lumina Interioară în lumea AK? (§ 32)
 23. Cum și unde se manifestă Lumina Înconjurătoare a lumii AK? (§ 32)
 24. De ce sunt conectate Lumina Înconjurătoare și Lumina Interioară una cu alta într-un singur vas? (§ 33)
 25. Care este impactul dintre Lumina Înconjurătoare și Lumina Interioară? (§ 34)
 26. Cum se ridică ecranul cu Reşimot din Guf la Peh de Roş? (§ 38)
 27. Care este motivul pentru formarea Parţuf-ului inferior din Peh a Parţuf-ului superior? (§ 39)
 28. Care este motivul pentru formarea Parţuf-ului inferior din Peh a Parţuf-ului superior? (§ 39)
 29. De ce este Parţuf­ul inferior separat de cel superior și considerat a fi “consecinţa”, “fiul” acestuia? (§ 40)
 30. Ce sunt Reşhimo de Hitlabşut și Reşimo de Aviut (§§ 42, 43)
 31. De ce există în Roş-ul tuturor Parţufim două niveluri- Zachar și Nekeva? (§ 43)
 32. De ce nivelul Parţuf-ului este determinat de nivelul lui Nekeva și de cel al lui Zachar? (§ 44)
 33. Ce sunt Ta’amim, Nekudot, Tagin și Otiot? (§§ 48, 49)
 34. De ce nivelul Ta’amim este al milei (Rachamim) iar nivelul lui Nekudot – al judecăţii (Din)? (§ 48)
 35. De ce fiecare Parţuf este împărțit în Roş, Toh și Sof și fiecare dintre aceste părți – în câte zece Sfirot? (§ 50)
 36. De ce fiecare Parţuf-ul inferior îl îmbracă pe cel superior de la Hazeh în jos? (§ 53)
 37. Care este diferența dintre TA și TB? (§ 58)
 38. De ce nu puteau exista lumile în conformitate cu legile TA? (§ 57)
 39. Care este beneficiul principal al lui TB? (§§ 57, 58)
 40. Ce este Ţimţum NHY de AK și care a fost motivul pentru aceasta? (§ 60)
 41. De ce lumea Nikudim nu îmbracă Parţuf-ul SAG deasupra Tabur-ului? (§ 62)
 42. Care este esența liniei Parsa situată sub lumea Aţilut? (§ 67)
 43. Cum au apărut trei locuri pentru lumile BYA? (§ 67)
 44. De ce există stările de Katnut și Gadlut în fiecare Parţuf? (§ 71)
 45. De ce Partizufim ai lumii AK nu au stările de Katnut și Gadlut? (§§70, 71)
 46. De ce au apărut Zachar și Nekeva (Dechar ve Nukva) în Gar de Nikudim, adică în Keter și AVI? (§ 74)
 47. De ce fiecare nivel din lumea Nikudim a fost împărțit în două părți? (§76)
 48. Ce a dus la apariția „Panim” și „Achoraim” în lumea Nikudim? (§ 76)
 49. De ce sunt Achoraim ale Parţuf-ului superior în interiorul Panim ale celui inferior? (§ 77)
 50. Care este motivul pentru ridicarea MAN? (§ 80)
 51. De ce a apărut Mochin de Gadlut? (§ 84)
 52. Ce este lumina ridicată de vasele AHP și de Gar al luminilor? (§ 84)
 53. Ce este ascensiunea lui Malhut către Nikvey Eynaim și coborârea vaselor AHP? (§ 85)
 54. Care e diferența dintre denumirile Sfirot GE, AHP și KaHaB TuM? (§ 85)
 55. De ce Hesed, Gvura și treimea superioară a lui Tiferet se referă la Kelim de Panim? (§ 85)
 56. De ce cele două treimi inferioare ale lui Tiferet și NHYM se referă la Kelim de Achoraim? (§85)
 57. Ce sunt luminile Holam, Şuruk și Hirik? (§ 89)
 58. De ce se sparge punctul lui Hirik de îndată ce apare în lumea Nikudim? (§ 90)
 59. De ce este Hirik sub litere (Otiot)? (§ 91)
 60. Cum a reușit Zat să ridice MAN la Gar de Nikudim? (§§ 93, 94, 95)
 61. Ce e Sfira Da’at, care apare pentru prima dată în lumea  Nikudim? (§ 98)
 62. De ce Sfira Da’at nu devine a 11-a Sfira? (§ 100)
 63. Care este nivelul Parţuf-ului Ta’amim de Roş și a Guf-ului din lumea Nikudim? (§ 104)
 64. Care este nivelul Parţufim Nekudot de Roş și a Guf-ului în lumea Nikudim? (§ 104)
 65. Ce e Meleh haDa’at în lumea Nikudim și care este nivelul acestuia? (§ 107)
 66. Care este motivul spargerii vaselor? (§ 105)
 67. De ce este starea de Gadlut în lumea Nikudim doar o adăugare? (§ 72)
 68. Care sunt numele nivelurilor AVI și YESHSUT în lumea Nikudim? (§§ 110, 111)
 69. Care este diferența dintre MA al lumii Nikudim faţă de MA Hadaş (în lumea Aţilut)? (§ 113)
 70. Care sunt primul și al doilea Ibur? (§§ 121, 122)
 71. Ce sunt Ibur, Ienika și Gadlut? (§§ 121, 122)
 72. Cum au apărut cele cinci niveluri ale lumii Aţilut unul sub altul? (§§ 122-129)
 73. Care este ordinea suprapunerii („îmbrăcării”) unul peste celălalt a celor cinci Parţufim ai lumii Aţilut? (§ 122-129)
 74. Ce sunt MA și BON în fiecare Parţuf al lumii Aţilut? (§ 129, 133)
 75. Care sunt cele două tipuri de Gadlut care pot exista în lumea Aţilut? (§ 134, 135)
 76. Care este diferența dintre completarea până la 10 Sfirot a Parţuf-ului inferior în detrimentul vaselor AHP ale celui superior și utilizarea propriilor vase AHP în acest scop? (§ 135-138)
 77. Ce fel de completări până la 10 Sfirot folosesc cei 5 Parţufim permanenţi ai lumii Aţilut pentru a ajunge la starea de Gadlut? (§ 138)
 78. Care este dimensiunea Gufim ai lumii AK și Gufim ai lumii Aţilut? (§ 139)
 79. De ce îşi completează lumile propriile 10 Sfirot cu ajutorul vaselor AHP de Aliyah (§§ 142, 143)
 80. Care sunt cele șapte particularități de bază ale lumilor BYA? (§§ 144, 154)
 81. De ce lumile se înalță când sufleteleŢadikim primesc lumina Mochin? (§§ 161, 162)
 82. Care este ordinea celor trei ascensiuni în acel moment? (§§ 163-176)
 83. Cum îmbracă cei 5 Parţufim ai lumii Aţilut cei 5 Parţufim ai lumii AK în timpul fiecăreia dintre aceste ascensiuni? (§§ 163-176)
 84. Care sunt cele patru umpleri ale numelui HaVaYaH: AB, SAG, MA și BON? (§ 181)
 85. Care sunt cele patru părți ale Parţuf-ului? (§ 180)
 86. Care e sensul termenilor: „Peh„, „Hazeh„, „Tabur” și „Sium Raglin” (§ 181)
 87. Care este motivul divizării Parţuf-ului în Keter și ABYA? (§ 180-185)

inapoi la ŞTIINŢA CABALA – PTIHA (link)

error: Content is protected !!