ASCENSIUNILE LUMILOR

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

155) Diferenţa principală dintre lumile AK și Aţilut constă în faptul că Parţufim ai lumii lui Adam Kadmon au apărut ca o consecință a lui Ţimţum Alef. Fiecare dintre nivelurile lor include 10 Sfirot complete având un singur vas – Malhut. Primele nouă  Sfirot constituie exclusiv lumina, Creatorul.

Parţufim ai lumii Aţilut sunt rezultatul lui Ţimţum Bet. Când spunem că în acea zi Creatorul a creat Cerul și Pământul, înțelegem că Rahamim (milostivirea) a fost inclusă în judecată în timpul ascensiunii lui Malhut (nivelul lui Din) la Bina (nivelul lui Rachamim) și faptul că au fuzionat.

Drept urmare, a apărut în Bina un nou Sium al Luminii Superioare, la nivelul lui Hazeh (întrucât Malhut Mesayemet se ridică la Bina). Malhut Mizdaveget, care se afla în Peh de Roş, s-a ridicat la Bina din Roş numită Nikvey Eynaim, astfel încât numai vasele Keter și Hochma au rămas la nivelul de VAK fără Roş, adică luminile Nefeş și Ruah. Din cele cinci vase, Bina, ZA și Malhut lipsesc, precum și luminile Neşama, Haya și Yehida.

Lumile au două părți: cea interioară și cea exterioară. Locul lumilor ABYA poartă numele de lumile exterioare. În interiorul acestui loc, trebuie să existe o parte interioară în care se află lumea Nikudim. Rădăcina părții exterioare a lumilor este Parţuf-ul Nekudot de SAG care a fuzionat cu Bhina Dalet în timpul coborârii sale sub Tabur de Galgalta. Din fuzionarea Bhinot Bet și Dalet, locul dintre Tabur și Sium s-a împărțit în două părți: locul lumii Aţilut și locul lumilor BYA.

Există 10 vase în fiecare Parţuf al lumilor ABYA și Nikudim. Acesta a fost rezultatul ridicării lui Malhut la Bina a fiecărei Sfira. În TA, există doar un Kli, deoarece mai jos există doar o singură Malhut, care primește lumina de la primele nouă Sfirot.

În TB se formează zece Kelim. Urmare a celei de-a doua restricționări, Malhut urcă la primele nouă Sfirot (Tet Rişonot). Sunt aceste Sfirot considerate lumini? Malhut se ridică la lumini?

Există o regulă: Bhina Dalet este numită Kli, iar primele nouă Sfirot sunt numite lumini. „Dorința de a primi” este Bhina Dalet; prin urmare, este separată de lumină. În lumea spirituală, Bhina Dalet este o primire pentru sine, fără nici un indiciu de dăruire.

Primele nouă Sfirot sunt luminile și Malhut primește tot ce au de oferit aceste nouă Sfirot. Acum, această Bhina împinge lumina departe, ca și cum ar fi spus dacă pot lucra cu intenția altruistă precum lumina, atunci ar trebui să primesc de dragul dăruirii. Această transformare a intenției este diferența esențială dintre a munci de dragul Creatorului și a primi pentru sine.

156) După cum s-a afirmat mai sus, cu ajutorul ridicării lui MAN în timpul celui de-al doilea Ibur, Parţufim din lumea Aţilut au primit lumina Hochma de la Parţufim AB-SAG de AK. Această lumină a coborât din nou Malhut de la Nikvey Eynaim de Roş la Peh, așa cum era de TB. Prin urmare, Parţufim dobândesc din nou Kelim de Bina, ZA și Malhut și, în consecință, luminile Neşama, Haya și Yehida.

Acest lucru se referă numai la cele 10 Sfirot de Roş, dar nu şi la cele din Guf, întrucât lumina Hochma nu s-a răspândit încă de la Peh de Roş la Guf, deci, chiar și după primirea Mochin în starea de Gadlut a Roş-ului, Gufim au rămas încă în TB, ca în starea de Katnut.

Astfel, Parţufim ai lumii Aţilut sunt consideraţi ca nivelul celor 10 Sfirot care a apărut pe Aviut de Bhina Alef. Acesta corespunde nivelului ZA (VAK fără Roş) și se numește lumea MA. Ele  îmbracă Parţufim din MA (ZA) a celor cinci Parţufim de AK, situaţi sub Tabur.

Există o anumită interdicție în lumea Aţilut: lumina din Roş nu se extinde la Guf. Cândva, starea de Gadlut s-a extins de la Roş la Guf în lumea Nikudim, ceea ce a dus la spargerea vaselor. În lumea AK, vedem că indiferent ce se află în Roş se extinde ulterior la Guf.

După spargerea vaselor din lumea Nikudim, au rămas Reşimot. Acestea declară clar că starea de Gadlut, care s-a instalat la Roş după ridicarea lui MAN, nu va fi transmisă la Guf – este interzis. Prin urmare, lumina lui Gadlut nu va trece niciodată de la Roş la Guf, în lumea lui Aţilut. Înseamnă că vasele de primire nu pot fi folosite? Atunci cum va avea loc rectificarea?

Întregul proces care urmează este o rectificare a egoismului cu ajutorul unei metode foarte speciale, definită ca AHP de Aliyah sau linia de mijloc. Cu toate acestea, în lumea lui Aţilut, lumina lui Gadlut nu se va extinde niciodată la Guf, chiar în condiţiile în care se face un calcul exact care să precizeze că este suficient de prudent să primească lumina de dragul Creatorului. Nu se va mai întâmpla niciodată în lumea spirituală din cauza acelor Reşimot rămase.

Toţi Parţufim ai lumii Adam Kadmon sunt împărțiţi în felul următor: Roş-ul este numit Keter, locul de la Peh la Hazeh se numește Hochma, de la Hazeh până la Tabur Bina, de la Tabur până la YesodZA, iar locul de la Yesod până la Sium se numește Malhut. De pildă, Galgalta: Roş-ul său se numește Keter; de la Peh la Hazeh este AB, de la Hazeh la Tabur SAG, de la Tabur până la YesodMA și de la Yesod la SiumBON.

Fiecare Parţuf al lumii Aţilut îmbracă partea corespunzătoare a Guf-ului lumii AK. De exemplu, Parţuf-ul Atik din lumea Aţilut se raportează la Parţuf-ul Galgalta ca MA, adică în felul în care ZA se raportează la Keter.

Roş-ul oricărui Parţuf este o consecință a stării anterioare, care a trecut deja și a lăsat nişte Reşimot. O nouă stare apare în baza acestor Reşimot cu toate detaliile corespunzătoare. Prin urmare, Roş-ulconține toate informațiile din trecut.

Ca și în lumea noastră, nu este nimic neobișnuit sau necunoscut. Cunoscând calitățile părinților, ni-l putem imagina și descrie mai mult sau mai puțin pe viitorul lor copil. Odată cu apariția fiecărui nou Parţuf, se poate prevedea cu acurateţe cum va fi acesta.

Cu toate acestea, ceea ce s-a întâmplat în lumea Nikudim nu pare să fi fost preprogramat. Există încă un alt RoşYEŞSUT, care este sub Tabur-ul lui Galgalta și se raportează la TA. Raşim inferiori nu știu ce se întâmplă în TA; ei își pot găsi legăturile numai în propriul cadru (TB).

YEŞSUT conține toate informațiile. Cu privire la TA, el este interesat de spargerea ulterioară. Dacă vasele (Kelim)ale Guf-uluilumii Nekudim ar fi posedat toate informațiile referitoare la TB, ele nu ar fi putut să primească lumina de dragul Creatorului, deoarece ecranul lor nu ar fi rezistat. După spargerea vaselor, o anume Reşimo din Roş-ul lumii Aţilut împiedică răspândirea luminii la Guf. Guf-ul poate fi doar în starea de VAK.

157) Atik al lumii Aţilut primește lumina de la MA de Galgalta, adică îl îmbracă de la Tabur la Yesod. Parţuf-ul Arih Anpin (AA) al lumii Aţilut îmbracă Parţuf-ul AB de la Tabur în jos și primește lumina de la MA de AB. Parţuf-ul Aba ve Ima de Aţilut îl îmbracă pe SAG de AK de la Tabur în jos și primește lumina de la MA.

ZON de Aţilut îmbracă pe cei doi Parţufim MA și BON din lumea AK și primește lumina la acest nivel. Astfel, fiecare Parţuf al lumii lui Aţilut primeşte lumina de la Parţuf-ul corespunzator din lumea AK la nivelul de VAK bli Roş de la Tabur la Yesod, adica la nivelul lui MA de AK. Nu îmbracă, însă, complet Parţuf-ul corespunzator al lumii Adam Kadmon.

În pofida faptului că nivelul Luminii Hochma din Raşim de Aţilut ajunge la GAR, luăm în considerare numai acel nivel al lui Hochma, care se extinde de la Peh de Roş la Guf, adică VAK bli Roş sau ZA.

Universul este constituit din cinci lumi, care la rândul lor includ cinci Parţufim; fiecare dintre aceştia este împărțit în câte cinci părți în funcție de nivelul de Aviut. Începând cu TB, fiecare Parţuf are trei stări: Ibur, Yenika și Mochin, unul în interiorul celuilalt. AHP ale Parţuf-ului superior se află în interiorul vaselor GE ale celui inferior. KeterParţuf-uluiinferior poate primi numai de la Malhut a celui superior.

Fiecare Parţuf îl îmbracă pe cel anterior de la Peh a acestuia în jos ca și în TB. Parţufim construiţi conform TB au, însă, legi proprii. Totul depinde de ce funcție trebuie să fie îndeplinită. În afară de asta, toate Ketarim sunt interconectate și la fel sunt și Hohmot (pluralul pentru Hochma) etc. Hochma a Parţuf-ului inferior nu poate primi lumina de la ZA sau Bina ale celui superior. Hochma primește de la Hochma de-a lungul întregului lanț. Atât în general, cât și în particular, totul se supune legii similarităţii proprietăților.

Omul începe să dobândească întreaga complexitate a sistemului  numai atunci când capătă vasele corespunzătoare acestuia El devine parte integrantă a sistemului, poate să-l influențeze și este afectat în permanenţă de el.

158) Asta nu înseamnă că fiecare dintre cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut imbracă Bhina corespunzătoare din lumea AK. Acest lucru este imposibil, pentru că cei cinci Parţufim ai lumii AK se îmbracă unul pe celălalt. Același lucru se întâmplă și cu cei cinci Parţufim Aţilut. Asta înseamnă că nivelul fiecărui Parţuf al lumii Aţilut se corelează cu nivelul corespunzător lui al celor cinci Parţufim ai lumii AK și-şi primește lumina de acolo.

Acum, să ne uităm la Diagrama 3 din „Sefer haIlan” (Cartea Arborelui) și la scurtul comentariu la aceasta. Ea ilustrează starea permanentă a celor cinci Parţufim ai lumii AK, din care au apărut în permanența lor cei cinci Parţufim de MA Hadaş (sau Aţilut). Întrucât aceştia constituie vasele de dăruire, niciodată nu se produce în ei vreo diminuare, ci sunt numai în starea de Gadlut.

De asemenea, cartea examinează divizarea fiecărui Parţuf în Keter și ABYA, care se numesc alternativ Keter, AB, SAG, MA și BON sau Yehida, Haya, Neşama, Ruah și Nefeş. Fiecare Roş în jos până la propria Peh este numit Keter sau Yehida. Distanța de la Peh la Hazeh în fiecare dintre ei se numește Aţilut, AB sau Haya; de la Hazeh la TaburBriya, SAG sau Neşama; sub TaburYeţira și Asiya, MA și BON, sau Ruah și Nefeş.

Acum, să ne uităm la ordinea în care Parţufim se îmbracă unul pe celălalt. Fiecare Parţuf inferior îl îmbracă pe cel superior de la Peh în jos, conform următoarei legi: Roș-ul fiecărui Parţuf inferior îmbracă AB – Aţilut al celui superior, AB – Aţilut al celui inferior îmbracă SAG – Briya al celui superior; SAG – Briya al celui inferior îmbracă MA și BON (Yeţira și Asiya) ale celui superior.

Astfel, Peh a Parţuf-ului superior este nivelul lui Galgalta al celui inferior; Hazeh al celui superior serveşte drept Peh a celui inferior, Tabur­-ul celui superior este Hazeh-ul celui inferior. Apariția lui MA Hadaş devine clară în fiecare dintre cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut și în Parţuf-ul corespunzător al lumii AK.

159) Pentru ca Parţufim superiori să poată răspândi Mochin de la Peh până la Gufim ale celor cinci Parţufim din lumea Aţilut, Parțufim inferiori trebuie să ridice MAN. Doar atunci pot să primească o creștere a celor zece Sfirot din al doilea tip suficiente pentru Gufim. MAN este ridicat în trei etape.

Mai întâi, MAN, pe Aviut Bet, dă naștere celor 10 Sfirot de Bina, adică SAG în starea de Gadlut cu lumina Neşama. Apoi MAN pe Aviut Gimel dă naştere celor 10 Sfirot de Hochma, adică AB cu Mochin Haya. Când se ridică MAN pentru a treia oară pe Aviut Dalet, se nasc 10 Sfirot la nivelul lui Keter sau Galgalta cu Mochin de Yehida.

Lumina care vine de Sus, ca urmare a ridicării MAN crește  Partfufim inferiori la 10 Sfirot și le oferă suficientă putere pentru a crea un ecran pe proprietățile lor nerectificate și pentru a trece de la starea de Katnut la cea de Gadlut folosind metoda a doua, adică prin adăugarea vaselor AHP la vasele GE pentru a forma 10 Sfirot.

Lumina care intră într-un Parţuf depinde de Aviut a Masah-ului, de dorința pe care Parţuf­-ul o poate folosi. Într-adevăr, cantitatea de lumină pe care o poate absorbi un Parţuf este egală cu gradul în care acesta este dispus să folosească lumina de dragul Creatorului.

Imediat ce se schimbă ceva într-unul dintre Parţufim, toţi ceilalţi sunt transformaţi instantaneu, pentru că toate sunt interdependente și interconectate. Dacă omul face chiar și o mică rectificare, el generează imediat o lumină extraordinară în toţi Parţufim și în toate lumile. Acesta este rolul pe care îl are omul în schimbarea stării lumii. Fiecare element al creației simte exact ceea ce simt celelalte.

După dispariția luminii, rămân Reşimot în ecran, care se ridică apoi la Roş și cere putere în conformitate cu acele Reşimot. După spargerea vaselor din lumea Nikudim, ecranul cu toate Reşimot urcă, dornic să fie umplut din nou, și cu voința de a dobândi noua putere a intenției.

Fiecare nivel consecutiv poate fi născut numai după generarea completă a celui anterior, adică, Parţuf-ul Arih Anpin nu poate fi născut înainte ca Atik să fi fost complet format. Roş de SAG analizează Reşimot Dalet-Gimel și dă naștere Parţuf-ului Atik. Bhinat Hochma nu poate ieși înainte ca acesta să se fi născut.

După ce Roş de SAG umple Parţuf-ul Atik și îl aduce în starea de Gadlut, îi transmite lui Atik toate Reşimot pe care le avea pentru ca Atik să o aleagă pe cea mai mică dintre ele. Prin urmare, Atik alege MAN (un ecran) și Reşimot ale lui Bhinat Hochma.

Apoi, după formarea stărilor de Katnut și Gadlut în AA, acesta primește toate Reşimot și o selectează pe cea mai mică pentru Bhinat Bina. Acum că AA este în starea de Gadlut de Neşama, el poate genera  starea de Katnut pe Aba ve Ima (AVI) în locul lui Bina de Aţilut (Bina de MA). Pentru a da forță vaselor AHP de AVI pentru a primi lumina „de dragul Creatorului”, trebuie făcut un Zivug ABSAG. Această lumină coboară din SAG sub Tabur, prin toţi Parţufim ai lumii Aţilut, la locul relevant.

160) Partizufim inferiori care trebuie să ridice MAN sunt sufletele umane („NaRaN de Ţadikim”), incluse deja în lumile BYA și capabile să ridice MAN la ZON de Aţilut, care, la rândul lor, ridică MAN la proprii lor Parţufim superiori: Arih Anpin, Aba ve Ima și mai sus, până când ajung la Parţufim ai lumii AK.

Apoi, ca răspuns la MAN, Lumina Superioară coboară din Lumea Ein Sof către AK. Cele 10 Sfirot apar în conformitate cu Aviut de MAN prezentă acolo. Dacă este Bhina Bet, corespunde nivelului lui Neşama, Bhina Gimel este egal cu nivelul lui Haya, iar Bhina Dalet atrage lumina Yehida.

Treptat, Mochin coboară de la același nivel prin Parţufim ai lumii AK până la Parţufim ai lumii Aţilut, până ajunge la ZON de Aţilut. Cu ajutorul Mochin, ZON de Aţilut constrânge NaRaN de Ţadikim să ridice MAN din BYA. Regula generală spune că fiecare nouă Mochin vine direct din Lumea Ein Sof. Nici un nivel nu poate ridica MAN sau să primească lumina Hochma fără Parţuf-ul superior cel mai apropiat.

Locul lumii Aţilut se află între Tabur-ul lumii AK și Parsa. Lumile BYA cu sufletele nerectificate se află sub Parsa. Dacă, prin anumite acțiuni, aceste suflete pot primi puterea pentru rectificarea ZON de Aţilut, ele ridică cererea lor mai sus, către Roş-ul lui Galgalta al lumii AK, care este în contact cu Lumea Ein Sof și atrage Lumina Superioară pentru a o transmite lumilor BYA.

Lumina care se extinde de sus este de multe ori mai puternică decât a fost cerută din lumile BYA, dar în timp ce coboară și trece prin toţi Parţufim și toate lumile, ea diminuează mărimea cererii, astfel încât să nu-i facă rău solicitantului.

Oriunde s-ar afla Parţuf-ul, el îl simte doar pe acela aflat exact deasupra lui. Solicitarea sa este îndreptată doar spre Parţuf-ul superior şi nu spre niveluri mai înalte. În conformitate cu rectificarea realizată și ecranul dobândit, nivelul său se va schimba, dar Parţuf-ul seva adresa întotdeauna celui de la nivelul imediat superior.

Rectificarea sufletului începe în lumea noastră. Omul din această lume, o creatură albuminică cu două picioare, primește un semnal de Sus și începe să caute ceva ce nu poate înțelege încă. Totuşi, dacă găsește un Învățător, un grup și nişte cărți, şi apoi studiind cu perseverenţă, alături de ceilalţi membri ai grupului, conduși de către Învățător, un student poate atinge starea de Ibur a celui mai scăzut Parţuf spiritual.

Apoi vasele lui de dăruire (GE) se vor naşte treptat. O astfel de stare se numește Katnut. Apariția vaselor GE marchează apariția lumii interioare Aţilut cu Aviut Şoreş și Alef.

Continuarea studiilor generează în el dorința de a reveni cu o cerere către nivelul superior pentru vasele de primire, adică pentru starea de Gadlut, pentru a primi cu intenţia de a dărui. Cu toate acestea, după cum știm, vasele de primire au fost restricționate prin TB. Lumea Nikudim a vrut să le primească și s-a spart. La fel a fost şi cu Adam HaRişon când a vrut să lucreze cu ele.

Deci, cum e posibil să fie primite aceste vase? Numai cu ajutorul vaselor AHP de Aliyah. Omul cere puterea de a lucra cu vasele de primire fără riscul de a le sparge. Dacă omul cere măsura rectificării,  vasele sale sunt pregătite pentru ea, iar dacă știe exact de ce are nevoie, o forță spirituală vine către el și răspunde cererii sale.

Dacă el a avut anterior vase GE cu Aviut Şoreş / Alef, acum omul începe să lucreze cu vase AHP având probabil Aviut Bet. El depăşeşte nivelul de Katnut și primește primul nivel al stării de Gadlut (Bhina Bet) și urcă pentru prima dată. Prin eforturi suplimentare, el câștigă mai multă putere pentru a lucra cu Aviut Gimel și se ridică din nou. În cele din urmă, el dobândește vasele de primire ale nivelului Dalet și urcă pentru a treia oară în starea de deplină Gadlut.

Când omul are vase GE, el este la nivelul ZON de Aţilut. Prima dată în starea de Gadlut, el se ridică la nivelul lui YEŞSUT, a doua oară – la Aba ve Ima de Aţilut, a treia oară – la AA de Aţilut, adică  îmbracă complet ZON de Nekudim (sparte) și le rectifică. Astfel, prin propriile sale eforturi, omul se întoarce la rădăcina sa spirituală, primește întreaga lumină spirituală.

Ţadikim sunt suflete într-o anumită stare spirituală în lumile BYA care sunt dispuse să justifice acțiunile Creatorului. Singura noastră sarcină este să atingem nivelul de Ţadik Gamur (absolut drept), atunci când toate acțiunile Creatorului îi sunt revelate omului. Văzând că toate acțiunile Lui sunt corecte și drepte, omul îl numește Cel Drept. Prin urmare, el însuși este numit un om drept. Dacă acțiunile Creatorului îi sunt ascunse omului, parțial sau total, el este numit un om parțial drept, un păcătos total sau parțial.

Starea și numele nostru depind numai de amploarea revelării Creatorului. Dorințele și proprietățile noastre se vor schimba în consecință. De ce este un suflet numit Neşama? Motivul este că aceasta este cea mai puternică lumină pe care sufletul o poate primi. Lumea Adam Kadmon este compusă din cinci Parţufim, întrucât Creatorul afectează toate cele cinci părți ale lui Malhut.

ZON de Aţilut este partea de sus a Parţuf-ului pentru toate lumile BYA, includerea a tot ceea ce se găsește de la Parsa în jos. Orice MAN se ridică mai întâi la GAR a lumii Aţilut. Cu toate acestea, ZON nu poate răspunde la cererea lumilor BYA. Lumina rectificării sau lumina care umple vasul cu încântare poate veni numai de Sus.

Lumina de care s-au bucurat Parţufim înainte de spargere este diferită de cea care le rectifică și le umple. Aceasta vorbește despre cât de încântat sunt în timp ce Îl încânt pe Creator. Prin urmare, o astfel de lumină coboară din Lumea Ein Sof; nu poate fi în ZON de Aţilut.

Orice mișcare spirituală este altruistă. Parţuf-ul superior nu poate, eventual, să-i dea celui inferior ceva care să-i facă rău. Următorul Parţuf este întotdeauna o continuare naturală a dezvoltării celui anterior (dorințe, gânduri). Galgalta și-a epuizat complet toate resursele. Nu poate face mai mult pentru Creator. Prin urmare, apare o nouă oportunitate: să accepte mai multă lumină pe un Aviut mai mic, adică la nivelul lui AB, care continuă ceea ce a început Galgalta.

După (sub) lumea Aţilut, primele șapte Sfirot de la Parsa la Hazeh ale lumii Briya (70 Amah) sunt încă într-o oarecare legătură cu lumea Aţilut. Apoi, cele 10 Sfirot complete de la Hazeh-ul lumii Briya la Hazeh-ullumii Yeţira (2.000 Amah) pot fi folosite în continuare de Şabat, când Parţufim se ridică la lumea Aţilut. Vedem că trecerea de la Hazeh-ulal lumii Yeţira la Hazeh-ul lumii Briya este mult mai dificilă decât de la Parsa la Hazeh-ul lumii Briya. Firește, aceste aprecieri sunt relative.

161) Ar trebui știut că Parţufim inferiori nu pot primi lumina de la ZON de Aţilut înainte ca toți Parţufim superioari ai lumii Aţilut și AK să fi dobândit starea de Gadlut. Noua Mochin coboară numai din Lumea Ein Sof. Cu toate acestea, NaRaN de Ţadikim pot primi Mochin numai de la Parţuf-ul anterior, adică de la ZON de Aţilut.

De aceea, Mochin trebuie să coboare și să se răspândească prin toţi Parţufim situaţi deasupra lui ZON de Aţilut, până când ajunge la acesta. Doar după aceea, Mochin va trece la NaRaN de Ţadikim în lumile BYA. Știm deja că nimic nu dispare vreodată în domeniul spiritual. Contrar a ceea ce se întâmplă în lumea noastră, o entitate  spirituală care trece de la un loc la altul continuă să rămână în poziția sa inițială.

Acest lucru poate fi comparat cu aprinderea lumânărilor una de la alta. Când prima lumânare trece flacăra alteia, ea continuă să rămână aprinsă. Regula spune că lumina primară (rădăcina) rămâne în poziție în timp ce ramura își schimbă poziția. Acum veți înțelege că aceeași lumină care coboară prin toate lumile superioare și ajunge la NaRaN de Ţadikim rămâne la fiecare nivel prin care trece. Toate nivelurile primesc mai multă lumină datorită faptului că trebuie să o transmită la NaRaN de Ţadikim.

O mică lucrare minuțioasă a omului mai jos generează o lumină extraordinară în toate lumile. Meritul omului constă în faptul că primirea luminii este realizarea sa personală.

162) Din cele de mai sus, trebuie să înțelegem cum, prin acțiunile lor, entităţile spirituale inferioare determină apariția lumilor și a Parţufim. Dacă acțiunile lor sunt corecte, ele ridică MAN și atrag lumina. Apoi, toate nivelurile prin care aceasta trece cresc şi se înalţă. Atunci când acțiunile lor se deteriorează, acelaşi lucru se întâmplă și cu MAN; Mochin dispare din niveluri, lumile superioare încetează să mai transmită lumina celor inferioare; astfel, ele coboară la starea inițială permanentă (minimală).

Nimic nu dispare; îndiferent ce a fost înainte, continuă să existe. Ascensiunile și coborârile lumilor sunt determinate numai în raport cu sufletele care, prin agravarea acțiunilor lor, coboară lumile; totuși, făcând fapte bune, ele contribuie la ascensiunea lumilor.

Tot ce se întâmplă în lume contribuie la rectificare și apropierea de Gmar Tikun. Fiecare gând, fiecare eveniment și fiecare acțiune sunt doar o treaptă înainte către rectificare. Ce inseamna că un suflet este răsfăţat? A lucrat la sine însuşi, pentru a face o acțiune spirituală, a se înălța și a fuziona cu Creatorul la un anumit nivel. A ridicat MAN, a primit lumina și puterea să se înalţe. Odată ce este dobândit noul nivel, sufletul nu poate rămâne nemișcat.

Pentru a-l face să se miște, este adăugat sufletului mai mult egoism, pentru care nu are încă un ecran. Afectat de această încărcătură, el cade și se deteriorează. Fiecare cădere este necesară pentru redobândirea puterilor, pentru a te ridica şi mai sus, primind o altă porţie de egoism. Astfel, toate dorințele inițial egoiste sunt transformate treptat în altele altruiste.

Baal HaSulam dă următorul exemplu. Un rege, care voia să-şi  mute capitala în alt loc, nu știa cum să-și transfere toate comorile fără a fi jefuit. Prin urmare, el a dat câte o monedă de aur fiecăruia dintre supuşii săi. Regele putea să aibă încredere în ei pentru o asemenea sumă. Astfel, în porțiuni mici, el a reușit să-și transfere întreaga bogăție. Acest exemplu sugerează rectificarea egoismului general prin împărțirea lui în părți mici, care apoi sunt transferate în lumea Aţilut. Acolo, se vor uni din nou într-un vas comun,  într-un singur suflet.

163) Acum vom clarifica modul în care cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut se ridică la cei cinci Parţufim ai lumii AK. Vom clarifica, de asemenea, ascensiunea celor trei lumi BYA către YEŞSUT și ZON ai lumii Aţilut, începând cu starea lor de Katnut (minimă), până la starea finală care va fi dobândită până la sfârșitul perioadei de 6.000 de ani, în Gmar Tikun. De obicei vorbim despre trei ascensiuni principale care sunt împărțite în mai multe în detaliu.

Știm că, după TA, primul Parţuf din lumea AK a fost Galgalta. Următorii patru Parţufim din lumea AK l-au îmbrăcat pe acesta: AB, SAG, MA și BON. Sium Ragley al lumii AK se află deasupra punctului lumii noastre. Galgalta este înconjurat de lumina Ein Sof din toate părțile. Această lumină este nelimitată, iar măreția ei este de nedescris. Partea acestei lumini care intră în Galgalta se numește o linie sau Lumina Interioară.

164) Există un Parţuf numit TNHYM al lumii AK în interiorul Parţufim MA și BON ai lumii AK. Este definit şi ca Nekudot de SAG de AK. În timpul TB, Malhut Mesayemet, care era deasupra punctului lumii noastre, s-a ridicat la Tiferet și a stabilit un loc în Hazeh pentru acest Parţuf sub treimea superioară a lui Tiferet. Un nou Sium s-a format acolo pe lumina superioară (incapabilă să se extindă mai jos). Acest Sium a fost numit Parsa de sub lumea  Aţilut. 

Acele Sfirot ale Parţuf-ului Nekudot de SAG, care au rămas sub Parsa, au constituit locul pentru lumile BYA în următoarea ordine: cele două treimi inferioare ale lui Tiferet până la Hazeh au pregătit un loc pentru lumea Briya. Neţah, Hod și Yesod au pregătit un loc pentru lumea Yeţira. Malhut a format un loc pentru lumea Asiya. Astfel, locația celor trei lumi BYA începe de la Parsa și se termină cu punctul lumii noastre.

Parsa, adică Tiferet, se numește „Bina de Gufa„. Afectată de Ţimţum (restricționare), se găseşte sub GAR (Gimel Rishonot) de Bina. Trebuie să ne amintim că Guf-ul Parţuf-ului (Tiferet) este împărțit în trei părți: treimea superioară a lui TiferetHaBaD, treimea mijlocie a lui TiferetHaGaT și treimea inferioară a lui Tiferet NHY. Malhut se ridică la nivelul de sub GAR de Bina într-un loc numit „Hazeh„. Legea TB funcţionează de aici în jos și o Parsa se formează sub lumea Aţilut.

165) Cele patru lumi, Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya, se află între Tabur și punctul lumii noastre. Lumea lui Aţilut se află între  Tabur-ul lumii AK și Parsa. Locul pentru lumile BYA a fost format între Parsa și punctul lumii noastre. Starea lumilor AK și ABYA este permanentă și nu va exista niciodată o diminuare a acestora.

Toți Parţufim și lumile din această stare au doar nivelul de VAK bli Roş. În plus, chiar dacă GAR se află în Raşim ai primilor trei Parţufim din lumea Aţilut, lumina nu se poate răspândi sub Peh, iar toate Gufim ale lor sunt în starea de VAK bli Roş. Aceeași stare este prezentă în lumea BYA. Chiar și în Parţufim ai lumii AK, GAR este considerat absent în raport cu Lumina Înconjurătoare (Ohr Makif).

GAR reprezintă Roş-ulși lumina autentică Hochma, în timp ce VAK reprezintă Ohr Hasadim cu o scânteie de Ohr Hochma.

Deci, ce se întâmplă în lumea Aţilut? Să începem explicația noastră cu Galgalta. Galgalta primește lumină din Lumea Ein Sof. Știm că există o relație inversă între lumini și vase. Cu cât este mai grosier vasul, cu atât mai mare este ecranul pe care îl poate folosi,  şi cu atât mai puternică este lumina pe care o poate primi. Dimpotrivă: cu cât vasul este mai mic, cu atât mai slab este ecranul pe care îl are și cu atât mai puțină este lumină pe care o va primi.

Totul depinde de modul în care entităţile spirituale cele mai inferioare, sufletele, vor cere puteri pentru rectificarea egoismului lor. Până când ele nu sunt complet rectificate, Galgalta, AB și SAG sunt umpluţi numai cu cea mai mică lumină.

Mai întâi, lumina lui Nefeş intră în Kli-ul Keter. Pe măsură ce apare Kli-ul Hochma, Ohr Nefeş trece la el, iar Ohr Ruah intră în Keter și așa mai departe până când este activată Malhut, vasul cel mai mare. Atunci cea mai puternică lumină Yehida umple Keter. Vedem că vasul cel mai egoist – Malhut – trebuie să înceapă să acționeze pentru a construi un ecran, pentru primirea celei mai înalte lumini.

Pentru Malhut de Malhut din lumea Ein Sof există interdicţia (este în imposibilitatea) de a se lucre cu ea până la Gmar Tikun. Omul nu poate să o rectifice sau să o umple cu adevărata lumină Hochma înainte de venirea lui Maşiah. De aceea, GAR (adevărata lumină Hochma) este absentă în Parţufim Galgalta, AB și SAG, apărând numai atunci când este utilizată Malhut.

Spargerea vaselor demonstrează că este imposibil să se lucreze cu vasele primire; ele pot fi incluse treptat în vasele altruiste – AHP de Aliyah. Înseamnă că lumina Hochma în a sa integralitate și perfecțiune nu poate intra în vas până la rectificarea finală a acestuia – Gmar Tikun.

Cum s-a mai spus de nenumărate ori, după TB nu se poate lucra decât cu  Kelim de GE (umplute cu lumina lui Hasadim) și Kelim de AHP (care nu primesc nici un fel de lumină) incluse în vasele GE. Totuşi, întrucât ele sunt încă egoiste,prin natura lor, vasele AHP atrag în mod automat iluminarea lui Hochma, adică ele sunt în VAK de Hochma sau VAK bli Roş, dar nu în GAR.

Toate legile lumii Aţilut sunt create pentru nu permite extinderea luminii puternice dedesubt. Există Ohr Hochma în Raşim de Parţufim ai lumii Aţilut, dar numai o mică parte din ea se extinde mai jos. Dacă Roş-ul are GAR, numai VAK a acestei lumini se extinde la Gufim.

ABSAG nu este lumina plăcerii. Ea coboară pentru a rectifica vasele, pentru a da o intenție altruistă dorințelor sale. Nu avem niciun control asupra dorințelor noastre; acestea sunt date de Creator. Ele pot numai să primească o intenție altruistă. Să presupunem că aș vrea o ceașcă de cafea. Nu pot schimba această dorință. Totuși, o pot bea, fie pentru că vreau să primesc plăcere, fie o pot face pentru a-i face plăcere Creatorului. Acest lucru se întâmplă numai atunci când Îl simt și înțeleg că El îmi dăruieşte, așa încât doresc să-I întorc plăcerea. Pentru aceasta, trebuie să-L simt pe Cel care dăruieşte.

Lumina ABSAG coboară pentru a rectifica o dorință sau, mai degrabă, pentru a-i imprima acesteia o intenție altruistă. Omul începe să-L reveleze pe Creator, a cărei măreție începe să o simtă. Atunci omul este gata să facă totul pentru El. Importanța și măreția spiritualității sunt mult peste nivelul plăcerilor noastre; prin urmare, ele ne dau puterea de a face totul pentru Creator. În lumea noastră, când văd pe cineva remarcabil și important, suntem de acord, cu plăcere, să facem totul pentru acea persoană.

166) Există trei ascensiuni generale pentru a completa lumile cu trei niveluri: Neşama, Haya și Yehida. Aceste ascensiuni depind de MAN ridicat de entităţile inferioare. Prima ascensiune este atunci când MAN se ridică la nivelul lui Aviut de Bhina Bet. Apoi, vasele AHP de Bina (Ohr Neşama) sunt rectificate prin completarea celor 10 Sfirot de al doilea tip, adică cu ajutorul iluminării lui Şuruk. Ca atare, Mochin strălucește și pe Zat și pe Gufim, ca și în Parţufim ai lumii AK, unde toate nivelurile celor zece Sfirot din Raşim se extind și în propriile Gufim.

Lumile ABYA nu utilizează propriile AHP autentice. Cu toate acestea, fiecare dintre aceste lumi primește lumină în vasele sale AHP și le umplu treptat cu întreaga lumină necesară pentru sfârșitul rectificării, starea ei finală. Cum se întâmplă asta?

La început, toţi Parţufim dobândesc pe lângă GE (Aviut Şoreş și Alef), şi Awzen (Aviut Bet). Atunci vine o forţă şi ajută la primirea Bet de Aviut şi a lumii Neşama. Totuşi, întrucât sunt folosite vasele AHP de Aliyah (nu propriile lor AHP), lumile urcă un nivel (cele 10 Sfirot). 

În sfârșit, vine lumina care rectifică Bhina Dalet (Peh), ceea ce duce la o a treia ascensiune a lumilor cu un nivel (cele zece Sfirot). In total, cele trei ascensiuni sunt necesare pentru primirea tuturor luminilor lipsă: Neşama, Haya și Yehida

În consecință, întregul ansamblu de cinci Parţufim ai lumii Aţilut îmbracă cei cinci Parţufim ai lumii AK: fiecare Parţuf al lumii Aţilut îmbracă de la Tabur în jos Parţuf­-ul superior corespondent în lumea AK. Partea Parţuf-ului de la Tabur la Sium este numită VAK.

În prima ascensiune, Parţuf-ul aflat în starea de Katnut (Nefeş-Ruah, GE) este completat cu nivelul lui Neşama, SAG. Apoi îmbracă  partea corespunzătoare a lumii AK, de la Hazeh până la Tabur, deoarece Bina de Gufa (SAG al fiecărui Parţuf) este localizată acolo.

În cea de-a doua ascensiune, fiecare Parţuf îmbracă Parţuf-ul corespunzător din lumea AK, de la Peh la Hazeh, adică la nivelul lui Hochma, Haya, AB.

În cea de-a treia ascensiune, fiecare Parţuf al lumii Aţilut îmbracă Roş-ul Parţuf-ului lumii AK și primește Mochin (lumina) de Yehida.

Fiecare Parţuf trebuie să îmbrace locul în care strălucesc Reşimot ale nivelului precedent al Guf-ului lui Galgalta. Roş-ul lui AB trebuie să îmbrace, nu Roş-ul lui Galgalta, ci locul de la Peh la Hazeh, întrucât lumina trebuie să se extindă acolo de unde a dispărut, adică în Hazeh de Galgalta și nu în Roş.

Roş de Nekudim (YEŞSUT) îmbracă Roş-ul lui Galgalta. Keter îl îmbracă pe AB al lumii AK, Aba ve Ima – pe SAG al lumii AK. Fiecare trebuie să umple Parţufim ai lumii AK. Întrucât în Gufim ale Parţufim din GAR de Aţilut aflaţiîn „Maţav haKavuah” (starea inițială) există doar lumina lui VAK, sunt posibile doar trei ascensiuni ale lumilor BYA.

Atunci când Parţufim inferiori ridică MAN, ca și cum ar cere puterea să reziste dorințelor noastre, să ne dea proprietățile lui Bina care sunt în lumea Briya, puterea poate fi primită din lumina Şuruk, adică lumina descendentă de la Aba ve Ima Panim be Panim; atunci putem începe să urcăm spiritual.

167) Pe măsură ce lumina trece prin lumea Aţilut, fiecare din cei cinci Parțufim ai lumii primește lumina lui Bina, numită Neşama sau Mochin de SAG, care strălucește pe Parţufim de Aţilut așa cum au avut-o în AK. Ei primesc lumina lui Gadlut și îmbracă Parţufim ai lumii AK în funcție de nivelul lui Mochin pe care o posedă.

168) De îndată ce Atik primește Mochin de Bina, se ridică și  îmbracă Parţuf­-ul Bina din lumea AK, care corespunde nivelului lui SAG (Bina) de Galgalta al lumii AK. Acolo primeşte Bhinat Neşama de Yechida a lumii AK, ce străluceşte în al său Guf.

Când Mochin ajunge la Parţuf-ul Arih Anpin din lumea Aţilut, se ridică și îmbracă Roş-ul Parţuf-ului Atik, la nivelul SAG al    Parţuf-ului AB al lumii AK și primește Bhinat Neşama de Haya din lumea AK, ce strălucește și în al său Guf. Când Mochin ajunge la Parţuf-ul Aba ve Ima, crește cu un nivel și îmbracă GAR ale lui Arih Anpin, care corespund nivelului Bina de SAG al lumii AK. De acolo primește lumina lui Neşama de Neşama a lumii AK ce strălucește în Zat.

Când Mochin ajunge la YEŞSUT și ZON de Aţilut, se ridică și  îmbracă Parţuf-ul Aba ve Ima din lumea Aţilut, care corespunde lui Bhinat Bina al Parţufim MA și BON din lumea AK. De acolo primesc lumina Neşama de Nefeş-Ruah din lumea AK. Apoi, NaRaN de Ţadikim primesc Mochin de Neşama din lumea Aţilut. Când Mochin ajunge la Parţufim din lumea Briya, această lume se ridică și îmbracă Nukva din lumea Aţilut, primind de la ea Bhinat Nefeş de Aţilut.

Când Mochin ajunge în lumea Yeţira, ea se ridică și îmbracă  lumea Briya, primind Bhinat Neşama și GAR a lumii Briya din ea. În cele din urmă, pe măsură ce Mochin ajunge la lumea Asiya, ea se ridică și îmbracă lumea Yeţira, primind de la ea Bhinat Mochin de VAK a lumii Yeţira. Astfel, am învățat ceea ce primea fiecare Parţuf în timpul primei ascensiuni cauzată de MAN de tipul al doilea, ridicat de sufletele lumii BYA.

Vedem cum, influențate de cererile și rugăciunile ridicate de sufletele lumilor BYA, ele se înalță prin toate lumile la Roş de Galgalta. Acesta face un Zivug cu lumina Lumii Ein Sof și o primește. Atunci lumina trece prin toţi Parţufim ai lumilor AK, şi ABYA și ajunge la sufletul care a atras această lumină, umplându-l. Sufletul și toate lumile se află într-o stare de înălţare. Firul care leagă acest suflet de Lumea Ein Sof îl leagă de Creator.

Nefeş și Ruah sunt două lumini permanente strălucind în lumi. În timpul ascensiunii, Neşama li se adaugă. Fiecare Parţuf urcă un nivel. Roş-ul Parţuf-ului inferior ajunge la Roş-ul celui superior,     împlinindu-şi toate gândurile și calculele sale.

Să ne uităm la diagrama 7 din cartea „Sefer haIlan„. În diagrama 3, am văzut o stare minimală permanentă a lumilor BYA. Diagrama 7 prezintă stările lumii BYA după prima ascensiune, când au primit lumina Neşama. Să remarcăm că Roş-ul fiecărui Parţuf a îmbrăcat MA al Parţuf-ului corespunzător al lumii AK.

Roş-ul fiecărui Parţuf al lumii Aţilut îmbracă SAG al Parţuf-ului corespunzător al lumii AK. Astfel, lumile ABYA au urcat un nivel mai sus față de starea anterioară şi de lumea AK. Primind lumina din Lumea Ein Sof , lumea AK se ridică și ea. Aici scopul nostru este acela de a vedea lumina suplimentară primită de lumile ABYA. Putem spune că, datorită cererii sufletelor, toate lumile au primit lumina Neşama și toate vasele de la Lumea Ein Sof în jos până la lumea noastră au fost umplute cu ea.

169) A doua ascensiune a avut loc ca urmare a ridicării lui MAN pe Aviut de Bhina Gimel, când vasele AHP ale lui Hochma (Haya) sunt rectificate. Se instalează starea de Gadlut și sunt completate cele 10 Sfirot de al doilea tip întrucât Mochin strălucește în Zat și în Gufin, precum și în Parţufim ai lumii AK. Când Mochin trece prin lumile BYA, fiecare Parţuf afectat de această lumină crește și urcă încă un nivel.

Umplerea suplimentară cu lumină se numește ascensiune. De fapt, nimic nu urcă sau coboară în lumea spirituală. Este necesar să avem un vas suplimentar care să poată fi creat printr-o cerere trimisă de jos.

Ce alte metode de rectificare și umplere a vaselor avem la îndemână? Lumina poate veni de Sus și să trezească temporar o dorință pentru spiritualitate. Ea rectifică și susține toți Parţufim și toate sufletele din lumile BYA, umplându-le cu o lumină redusă. Acest lucru se întâmplă în Roş Hodeş, de Şabat și de sărbători.

În funcție de lumina care coboară de Sus, putem ști ce sunt aceste zile și sărbători. Diversitatea este determinată de lumină, de felul ei. Prin urmare, avem calendarul timpului, introdus de Creator. Lumina vine de Sus, trezește vasele, le umple și le golește. Această lumină nu este legată de cererea sufletelor.

În funcție de natura și intensitatea cererii, ridicată de suflet, el poate urca unul, două sau trei niveluri. Ascensiunea sufletului prin toate cele trei niveluri înseamnă că a obținut Gmar Tikun. A rectificat tot ce putea cu ajutorul vaselor AHP de Aliyah, adică a inclus propriile sale vase în vasele de dăruire și nu lucrează cu Lev haEven, care sunt rectificate numai odată cu sosirea lui Maşiah.

Astfel, există două tipuri de ascensiuni ale sufletelor. Prima este stimularea de sus; aceasta este lucrarea Creatorului, care activează acest mecanism extrem de complicat numit natură. Procesul este în totalitate dincolo de puterile noastre. Cel de-al doilea tip include o pregătire mai amănunțită pentru stimularea de jos, depășind influența luminii de sus, fără să-i acorde atenție, ridicându-se independent.

Prin aceasta, Klipot coboară și încetează să mai fie paralele cu lumile pure. Acest lucru le împiedică să exercite o influență negativă. De aceea, după ce au terminat cele trei ascensiuni către lumea Aţilut, sufletele se îndepărtează complet de Klipot. Până atunci, există o opoziție între lumile pure și impure. Omul trebuie să-și analizeze cu grijă gândurile, intențiile și sentimentele și să încerce să separe altruistul de egoism.

170) Când Mochin ajunge la Parţuf-ul Atik din lumea Aţilut, Atik se ridică și îmbracă Parţuf-ul Hochma din lumea AK, numit AB. Aceasta corespunde nivelului lui AB de Galgalta al lumii AK și primește lumina Haya de Yehida. Când Mochin ajunge la Parţuf-ul Arih Anpin din lumea Aţilut, AA se ridică și  îmbracă  GAR ale lui SAG din lumea AK, ce corespunde nivelului lui AB din lumea AK și primește lumina Haya de Haya din lumea AK.

Când Mochin ajunge la Parţuf-ul Aba ve Ima din lumea Aţilut, se ridică și îmbracă GAR ale Parţuf-ului Atik în starea de Katnut. Asta corespunde Parţuf-ului AB de SAG al lumii AK și primește lumina Haya de Neşama din lumea AK, ce strălucește și pentru Zat și Gufim. Când Mochin ajunge la YEŞSUT din lumea Aţilut, se ridică și îmbracă GAR ale Parţuf-ului Arih Anpin în starea de Katnut. Asta corespunde cu Parţuf-ul AB de MA din lumea AK și primește lumina Haya de MA din lumea AK.

Când Mochin ajunge la Parţuf-ul ZON al lumii Aţilut, se ridică și îmbracă GAR ale Parţuf-ului Aba ve Ima. Asta corespunde lui AB de BON din lumea AK și primește lumina Haya de BON din lumea AK. Sufletele Ţadikim primesc lumină de la ZON. Dacă Mochin ajunge în lumea Briya, se ridică și îmbracă ZA a lumii Aţilut și primește lumina Ruah a lumii Aţilut.

Când lumea Yeţira primește Mochin, ea se ridică și îmbracă  Nukva a lumii Aţilut, primind lumina Nefeş a lumii Aţilut. Dacă Mochin ajunge în lumea Asiya, ea se ridică și îmbracă lumea Briya și primește Bhinat GAR și Neşama a lumii Briya. Atunci, lumea Asiya este plină cu toate luminile NaRaN ale lumilor BYA. Astfel, am învăţat despre a doua ascensiune a fiecărui Parţuf al lumilor ABYA care s-au ridicat şi au crescut întrucât NaRaN ale Ţadikim au ridicat MAN de Bhina Gimel.

A doua urcare este identică cu prima. În ceea ce privește lumea AK, care rămâne în locul ei, lumile ABYA urcă. Din diagrama 8 de la sfârșitul cărții, vedem cum Roș-ul fiecărui Parţuf îmbracă locul corespunzător al Parţuf-ului AB al lumii AK (nu SAG, ca în timpul primei ascensiuni). Parţuf-ul Atik îmbracă Parţuf-ul AB al lui Galgalta, Arih Anpin îmbracă AB de AB, Aba ve Ima îmbracă AB de SAG, adică toți primesc lumina lui Hochma de la AB.

171) Cea de-a treia ascensiune a lumilor se produce ca răspuns la MAN ridicat de suflete pe Aviut Dalet. Vasele AHP ale lui Keter sunt rectificate și Parţuf-ul primește lumina Yehida prin completarea celor 10 Sfirot (de al doilea tip). De asemenea, Mochin strălucește în Zat și în Gufim, așa cum a făcut-o în Parţufim ai lumii AK. În timp ce trece prin Parţufim ai lumilor ABYA, fiecare dintre aceştia creşte, se ridică și îl îmbracă pe cel corespunzător de deasupra, în funcție de tipul de lumina din el.

Următorul paragraf descrie a treia ascensiune. Din diagrama 9, putem vedea cum toţi Parţufim ai lumilor ABYA urcă încă un nivel și primesc lumina Yehida. Prin asta, toţi Parţufim din lumea Aţilut îi îmbracă pe Parţufim corespunzători ai lumii AK. Astfel, toate lumile ABYA, care erau la nivelul GE (KeterHochma), cu ajutorul celor trei ascensiuni, au căpătat vasele Bina, ZA și Malhut și au fost umplute complet cu lumină.

În timpul primei ascensiuni, lumea Briya s-a ridicat peste Parsa până la lumea Aţilut. În timpul celei de-a doua ascensiuni, Yeţira a ajuns la Aţilut, iar în cea de-a treia ascensiune, Asiya s-a ridicat peste Parsa până la Aţilut. În timpul primei ascensiuni, lumea Asiya s-a ridicat la nivelul lumiiYeţira; în timpul celei de-a doua – la nivelul lumii Briya; iar în cea de-a treia – la nivelul lumii Aţilut.

Toate Reşimot care au rămas de la spargerea vaselor formează un lanț, de la cea mai slabă la cea mai puternică, mai grosieră, de la o rectificare ușoară la una mai dificilă. Fiecare ciclu de rectificare a anumitor suflete se numește generație; ele primesc lumina care le corespunde de sus. Pe măsură ce sufletele mai grosiere coboară, ele necesită o lumină mai puternică, care duce la o rectificare considerabilă, atât în ​​lumea spirituală, cât și în lumea noastră. Toate acestea continuă până când va veni Rectificarea finală (Gmar Tikun).

172) Când Mochin vine la Parţuf-ul Atik din lumea Aţilut, acesta se ridică și îmbracă GAR ale lui Galgalta din lumea AK primind  lumina Yehida de Yehida. Când Mochin ajunge la Parţuf-ul Arih Anpin din lumea Aţilut, acesta din urmă se ridică la nivelul GAR al lui AB din lumea AK și primește lumina Yehida de Haya din lumea AK. Când Mochin ajunge la AVI, acest Parţuf urcă spre GAR al lui SAG al lumii AK primind lumina Yehida de Neşama de AK.

Când Mochin ajunge la AVI, acest Parţuf urcă spre GAR ale lui SAG al lumii AK primind lumina Yehida de Neşama de AK. Atunci când Parţuf-ul YEŞSUT primește Mochin, se ridică la GAR ale lui MA din lumea AK primind lumina Yehida de MA din lumea AK. Atunci când Mochin ajunge la ZON, acesta din urmă se ridică la GAR de BON din lumea AK și primește lumina Yehida de BON din lumea AK. Atunci NaRaN de Ţadikim primesc lumina Yehida de la ZON din lumea Aţilut.

Când Mochin ajunge la lumea Briya, această lume se ridică la YEŞSUT al lumii Aţilut și primește lumina Neşama din lumea Aţilut. Mochin ridică lumea Yeţira la Parţuf-ul ZA al lumii Aţilut, primind lumina Ruah din lumea Aţilut. Pe măsură ce Mochin ajunge la Asiya, lumea se ridică la Parţuf-ul Nukva de Aţilut, primind lumina lui Nefeş de Aţilut (vezi diagrama 9 din „Sefer haIlan”).

173) Rezultă că în timpul celei de-a treia ascensiuni, fiecare dintre cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut s-a extins pe seama Neşama, Yehida și Haya din lumea AK, prin îmbrăcarea celor 5 Parţufim corespunzători ai lumii AK. NaRaN de Ţadikim și lumile BYA au primit și GAR și s-au ridicat peste Parsa. Lumina Hochma strălucește în Lumina Hasadim a lor.

174) Trebuie să se știe că NaRaN de Ţadikim (sufletele umane care trăiesc în lumile BYA) se îmbracă tot timpul numai în Parţufim ai lumilor BYA, sub Parsa. Nefeş se îmbracă în cele 10 Sfirot ale lumii Asiya, Ruah – în cele 10 Sfirot ale lumii Yeţira, iar Neşama – în cele 10 Sfirot ale lumii Briya. Deși sufletele primesc lumină de la ZON de Aţilut, aceasta vine la ele prin lumile BYA, cu care se îmbracă. NaRaN de Ţadikim se ridică odată cu ascensiunile celor trei lumi BYA. Lumile BYA se înalță în concordanţă cu primirea luminii de către NaRaN de Ţadikim, adică în funcție de puterea MAN ridicat de ele.

Am vorbit despre Parţuf-ul Adam haRişon care s-a spart și ale cărui vase au fost amestecate și sunt acum în lumile BYA. Conform cererii ridicate de fiecare dintre aceste fragmente, lumile BYA se agită și, la rândul lor, trezesc ZON de Aţilut. Atunci, acesta trece în GAR de Aţilut și apoi la lumea AK, care primește lumină din Lumea Ein Sof, care trece treptat, prin toate lumile, coborând spre sufletul care a înălțat MAN. Sufletul se ridică pentru rectificarea sa individuală, în concordanţă cu lumina primită.

175) Toate lumile și Parţufim care sunt în starea lor permanentă obișnuită au doar VAK bli Roş. Acest lucru înseamnă că fiecare nivel folosește numai șase dintre propriile Sfirot superioare, umplute cu cele 6 lumini inferioare. Chiar și NaRaN de Ţadikim nu sunt mai mult decât VAK, în ciuda faptului că au GAR de Neşama din lumea Briya. În comparație cu lumea Aţilut, aceste GAR sunt VAK.

Același lucru se poate spune despre Parţufim ai lumii Aţilut. Deși există lumina GAR în ale lor Raşim, această lumină nu se extinde, totuși, la Gufim; prin urmare, aceşti Parţufim sunt, de asemenea, consideraţi ca fiind VAK. Utilizarea vaselor (Sfirot) suplimentare, care conduc la primirea mai multor lumini, are loc doar ca urmare a faptului că MAN a fost ridicat de Ţadikim (adică de sufletele umane în lumea BYA).

Cu toate acestea, primirea acestei lumini (Mochin) este posibilă numai prin ridicarea Parţuf-ului inferior la nivelul celui superior. Parţufim superiori ai lumii Aţilut (AA, AVI și YEŞSUT) sunt completaţi până la 10 Sfirot în concordanţă cu al doilea tip (cu propriile lor AHP). Cu toate acestea, ZON sunt completaţi până la 10 Sfirot în concordanţă cu primul tip, adică prin urcarea la nivelul Parţuf-ului superior cu AHP ale acestuia și nu ale lor.

Acest lucru se întâmplă deoarece AHP de ZON din lumea Aţilut este o dorință enormă de a primi, similară cu esența creației (Malhut de Malhut). Aceste dorințe nu pot fi rectificate înainte de Gmar Tikun. Prin urmare, cei cinci Parţufim din lumea Aţilut pot primi luminile Neşama, Haya și Yehida numai în timpul ascensiunii lor către Parţufim corespunzători ai lumii AK.

Lumile BYA pot primi, de asemenea, luminile Neşama, Haya și Yehida în timpul ascensiunii lor către YEŞSUT și ZON ai lumii Aţilut. Lumea Briya îl îmbracă pe YEŞSUT, lumea Yeţira – pe ZA iar lumea Asiya – pe Malhut (Nukva) a lumii Aţilut. Se pare că în timpul acestei ascensiuni, spațiul de la Parsa în jos (locul lumilor BYA) rămâne gol lipsit de orice lumină. Cu toate acestea, pe de o parte, există o diferență între cele zece Sfirot ale lumii Briya și cele șase Sfirot superioare ale lumii Yeţira și, pe de altă parte, faţă de toate celelalte Sfirot.

Astfel, 14 (din cele 30) Sfirot inferioare din locul lumilor BYA constituie o locație permanentă numai pentru Klipot (adică „dorința de a primi” lumina pentru propria plăcere fără ecran). Numai din cauza „păcatului” lui Adam, cele 14 Sfirot inferioare ale lumilor BYA au coborât în ​​acest loc. Anterior, după cum știm, aceste lumi aveau cel puțin 14 Sfirot mai înalte. Prin urmare, după ascensiunea lumilor BYA la nivelul lumii Aţilut, nu mai există absolut”nimic” în spațiul dintre Parsa şi Hazeh (pieptul) lumii Yeţira, nici lumile BYA, nici Klipot; în timp ce spațiul de la Hazeh-ul lumii Yeţira în jos este luat de Klipot.

176) Astfel, primirea luminilor suplimentare, Neşama, Haya și Yehida, depinde de ridicarea MAN de către Parţufim inferiori și, în cele din urmă, de înălțrea MAN de către sufletele umane (NaRaN de Ţadikim). Dacă se întâmplă ceva cu NaRaN de Ţadikim și, din anumite motive, ele nu pot ridica MAN, luminile „suplimentare” se îndepărtează din toţi Parţufim ai lumilor ABYA. Cu toate acestea, luminile permanente – Nefeş și Ruah, care umplu vasele Keter și Hochma în asemenea stări, nu le părăsesc niciodată.

177) După cum s-a afirmat deja, avem MA în partea dreaptă a lumii Aţilut, adică propriile sale vase, și BON pe partea stângă, adică vasele sparte ale lumii Nikudim, care sunt rectificate cu ajutorul a vaselor MA din lumea Aţilut. Nu trebuie să ni se pară  ciudat că Arih Anpin de BON este considerat Keter a lumii Aţilut iar Aba ve Ima – consideraţi AB al lumii Aţilut.

Arih Anpin este jumătatea inferioară a lui Keter de BON, iar Aba ve Ima sunt jumătatea inferioară a lui Hochma și Bina ale lumii Nikudim. Așadar, Parţuf-ul Keter al lumii AK (Galgalta) se presupune că trebuie să corespundă lui AA de Aţilut. Fapt este că toți Parţufim de BON sunt Nekevot, adică nu au nici o oportunitate ei înşişi de a primi; ei pot dobândi numai ceea ce le dau Parţufim corespunzători ai lui MA (Zeharim).

Prin urmare, toate ascensiunile se petrec numai cu Zeharim (Parţufim de MA). Întrucât vasele Parţufului AA de MA nu corespund lui Keter, ci numai lui Hochma iar Parţuf-ul AVI de MA are numai vasele care corespund lui Bina, Parţuf-ul AB al lumii AK corespunde lui AA iar Parţuf-ul SAG al lumii AK corespunde lui AVI. Parţuf-ul Keter al lumii AK corespunde doar Parţuf-ului Atik, care a preluat întregul nivel al lui Keter de MA.

În timpul stării de Gadlut a lumii Nikudim, Roş-ul lui YEŞSUT     s-a ridicat la Roş-ul lui Galgalta; Roş-ul lui Keter s-a ridicat la nivelul lui AB al lumii AK; în timp ce AVI s-a ridicat la Roş-ul lui SAG. În timpul stării de Gadlut a lumii Nikudim, Aba ve Ima aveau nivelul lui Keter. Atunci de ce se spune că au nivelul lui Hochma și Bina?

Nivelul celor 10 Sfirot ale Luminii Directe diferă de cel al stării de Gadlut, întrucât faza Luminii Directe este primul punct, numit Keter. În starea de Katnut, vasele GE ale lui Keter erau la nivelul său, în timp vasele sale AHP erau în GE ale lui Aba ve Ima.

Keter în starea de Gadlut avea nivelul lui Keter. Aba ve Ima, numită Hochma și Bina, ca şi Bhinot de Ohr Yaşar, a primit nivelul (Komah) lui Keter în starea de Gadlut (în stare de Katnut ei aveau Aviut Alef).

178) Ordinea Parţufim în toate lumile nu se schimbă ca rezultat al acestor ascensiuni. După cum știm, MAN ridicat de NaRaN de Ţadikim a fost cauza primirii unei lumini suplimentare în toţi Parțufim superiori, care le-au transmis lumina din Lumea Ein Sof, lăsând o parte din ea pentru ei înșiși, fiecare în concordanţă cu poziția lui, crescând ca mărime, urcând din ce în ce mai sus.

Fiecare Parţuf se ridică la nivelul celui superior, adică toţi Parţufim urcă fără a schimba ordinea pozițiilor lor. De exemplu, atunci când ZON se mută din poziția lor permanentă sub Tabur-ul lui AA, ele se ridică la un nivel mai sus, adică la Hazeh-ul lui AA. Cu toate acestea, AA se ridică simultan cu un nivel, adică de la Peh a lui Atik la GAR al lui Atik.

Bineînțeles, toate Sfirot se ridică de asemenea. HaGaT ajung la nivelul anterior al lui GAR, în timp ce Sfirot care se aflau între Hazeh și Tabur s-u ridicat la locul lor etc. Astfel, ZON se află acum la nivelul Tabur-ului și sub Parţuf-ul AA, adică poziția acestora a rămas neschimbată (vezi diagrama 4 din „Sefer haIlan”), unde în timpul primirii luminii Neşama, ZON s-au ridicat la GAR de YEŞSUT, situat sub Peh a lui Aba ve Ima, poziționat sub Hazeh al lui AA).

Cu toate acestea, în timpul primirii luminii Neşama, toţi Parţufim ai lumii Aţilut au urcat de asemenea cu un nivel (vezi diagrama 7 din „Sefer haIlan”). Prin urmare, ZON se întâmplă încă să îmbrace spațiul de sub Peh a lui YEŞSUT, situat sub Hazeh al lui AVI, poziționat sub Tabur-ul Parţuf-ului AA. Fără excepție ascensiunile tuturor Parţufim se petrec într-un mod similar (vezi diagramele de la 3 până la 12 din „Sefer haIlan”).

179) Trebuie remarcat şi faptul că, în timp ce urcă, toţi Parţufim lasă „urme” la toate nivelurile anterioare. Cu alte cuvinte, în acelaşi timp ei se ridică și rămân în locurile lor, pentru că nimic nu dispare în lumea spirituală. De pildă, deși GAR de AVI urcă la nivelul lui GAR de AA, acestea rămân, în același timp, în locul lor anterior – sub Peh a Parţuf-ului AA, unde s-a ridicat acum YEŞSUT (la HaGaT de AVI) şi a primit aceeași lumină pe care o primeau HaGaT de AVI când erau în acest loc înainte de urcare.

Astfel, există acum la acel nivel trei Parţufim în același timp; GAR de AVI (după urcare) ia locul permanent al GAR de AA, trec lumina în poziția anterioară – de la Peh de AA în jos. Acum, acest nivel este luat de YEŞSUT, deoarece GAR de AA, AVI și YEŞSUT strălucesc simultan într-un singur loc. Deci, toţi Parţufim ale lumii AK și ABYA se aliniază în timpul ascensiunilor. 

De aceea, atunci când Parţuf-ul se ridică, trebuie acordată atenție nivelului ascensiunii sale în raport cu poziția permanentă a Parţufim superiori, a noilor lor locații (a se vedea diagrama 3 din „Sefer haIlan”, unde sunt arătate pozițiile permanente ale Parţufim. În diagramele 4, 5 şi 6 putem vedea 3 ascensiuni ale lui ZA în raport cu locaţia permanentă a Parţufim ai lumii Aţilut. În diagramele 7, 8 și 9 se pot vedea trei ascensiuni ale celor cinci Parţufim ai lumii Aţilut în raport cu cei cinci Parţufim ai lumii AK. În diagramele 10, 11 și 12 se pot vedea trei ascensiuni ale celor cinci Parţufim ai lumii Aţilut în raport cu poziția permanentă a Liniei Infinitului).

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!