CEI CINCI PARŢUFIM AL LUMII ADAM KADMON

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

26) Înțelegem foarte clar noțiunea de Masah (ecran), plasat peste Kli-ul Malhut (Bhina Dalet) după TA, precum și cele cinci tipuri de Zivugey de Haka’a care au loc pe acest ecran pentru a crea cinci niveluri de câte 10 Sfirot, unul sub celălalt. Acum vom învăța despre cei cinci Parţufim ai lumii Adam Kadmon (AK) care preced cele patru lumi ABYA.

Știm că Ohr Hozer, care se ridică în urma unui Zivug de Haka’a, îmbracă cele 10 Sfirot ale Luminii Superioare; acest lucru este suficient doar pentru a crea „rădăcinile” viitoarelor Kelim definite ca 10 Sfirot ale Roş-ului.

Malhut se întinde de sus în jos, în funcție de înălțimea nivelului celor 10 Sfirot ale Roş-ului. Asta are drept rezultat crearea Kelim numite „Guf” (corpul) Parţuf-ului (vezi §14). Prin urmare, există întotdeauna două tipuri din cele zece Sfirot în Parţuf: Roş și Guf.

În fiecare Parţuf, ar trebui determinate două tipuri din cele 10 Sfirot: Roş și Guf. Cei care nu cunosc limba ebraică consideră că este mult mai ușor să studieze Cabala, pentru că ei nu iau în mod literal asemenea termeni cabalistici precum Peh-gură, Roş-cap, Guf-trup, Tabur-buric, etc. Ei îi pot înţelege în mod abstract, și astfel nu-şi figurează corporal aceşti termeni.

Acești studenți percep cu ușurință toți termenii menționați mai sus ca forțe, dorințe, intenții, nu ca părți ale trupului. Nu există trupuri în lumea spirituală, ci numai dorința de a primi plăcere, intenția pentru ce sau pentru cine poate primi omul această plăcere și plăcerea însăși.

Locul unde se află Masah­-ul reflectant se numește Peh. La început, Masah-ul îndepărtează toată Ohr Yaşar, care este în fața lui, ca și cum ar vrea să spună că nu doreşte să primească nimic pentru sine. Apoi, este făcută o evaluare în Roş pentru a determina cât de mult poate fi primit oricum, nu pentru sine, ci de dragul Creatorului. Apoi, Ohr Hozer îmbracă cele 10 Sfirot ale Luminii Superioare (Ohr Elion) de jos în sus.

Este suficient numai pentru luarea unei decizii clare; rădăcinile vasului (Şorşey Kelim). Cele 10 Sfirot ale Luminii Reflectate, care îmbrăcă 10 Sfirot ale Luminii Directe, formează împreună 10 Sfirot ale Roş-ului Parţuf-ului.

Pentru a finaliza formarea Kelim și a primi cu adevărat lumina, cele 10 Sfirot de Ohr Yaşar îmbracă cele 10 Sfirot de Ohr Hozer. Ele „trec” prin Masah, răspândindu-se de sus în jos, lărgind astfel a zecea Sfira a Roş-ului – Malhut de Roş pentru propriile sale 10 Sfirot – de la Keter la Hochma și formarea Kelim ale Guf-ului.

Înainte ca Malhut să poată primi de dragul Creatorului, acesta a fost comprimat, limitat la dimensiunea unui punct. Cu toate acestea, primind ecranul, a dobândit o nouă intenție de a primi de dragul Creatorului și atunci „s-a extins” de la un punct la cele 10 Sfirot, primind lumina în Guf.

27) De îndată ce s-a născut primul Parţuf al lumii Adam Kadmon, după TA, Bhina Dalet a încetat imediat să fie Kli-ul pentru primirea Luminii Superioare, fiind astfel rectificată cu ajutorul ecranului. Lumina Superioară a coborât pentru a fi îmbrăcată în Kli-ul Malhut conform naturii sale.

Cu toate acestea, ecranul, care s-a poziționat în faţa lui Malhut, a reflectat-o și a întors-o la sursă. În urma Zivug-ului de Haka’a, Ohr Hozer a urcat la nivelul lui Keter de Ohr Elion. Acest Ohr Hozer a devenit embrionul vaselor („Şorşey Kelim”) pentru cele 10 Sfirot ale Roş-ului primului Parţuf al lumii Adam Kadmon.

Apoi, folosind puterea celor 10 Sfirot ale Roş-ului, Malhut de Roş împreună cu Ohr Hozer s-au extins și s-au răspândit de sus în jos, creând astfel în interior 10 noi Sfirot, care sunt Kelim adevărate și complete. Tot ce a existat în Roş s-a manifestat și a luat formă în Guf. Astfel, a fost finalizată crearea Roş-ului și Guf-ului primului Parţuf al lumii Adam Kadmon.

După TA, când Malhut a făcut o restricționare la primirea luminii, a decis să primească o parte din ea cu ajutorul ecranului de dragul Creatorului. Întâia primire a format primul Parţuf din lumea Adam Kadmon (Keter sau Galgalta). În general, există cinci Parţufim în lumea Adam Kadmon.

Masah-ul din Kli-ul Malhut a respins întreaga Lumină Superioară. Printr-un impact puternic (Haka’a) cu Masah-ul, a cărui forță era egală cu cele cinci Bhinot, Lumina Reflectată (Ohr Hozer)  s-a ridicat la nivelul lui Keter al Luminii directe (Ohr Yaşar) și a îmbrăcat cele 10 Sfirot ale Roş-ului primului Parţuf din AK, apoi Malhut s-a extins și lumina s-a răspândit în ea, formând cele 10 Sfirot ale Guf-ului.

Partea Kli-ului (Guf) care era plină de lumină, se numește Toh (partea interioară), iar lumina din ea este numită „Ohr Pnimi” – Lumina Interioară. Partea din Guf, care a rămas goală, se numește Sof (terminaţie, capăt), iar lumina din acesta se numește Ohr Hasadim.

Această parte refuză să primească orice plăcere, deoarece nu are un ecran adecvat; astfel încât, dacă primește lumina, aceasta va duce la primirea plăcerii din motive proprii. Limita care separă  Toh-ul de Sof este numită Tabur (buric). Lumina care nu a intrat în Kli este numită Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare).

Fiecare Parţuf vede ce lumină este în fața lui numai cu ajutorul Luminii Reflectate. Dacă puterea Luminii Reflectate este egală cu puterea ecranului pe toate cele cinci Bhinot, el poate vedea lumina  Keter. El împarte această lumină în cinci părți, umple Toh­-ul cu ele, lăsând Sof-ul gol. O lumină de orice intensitate poate străluci în  Roş-ul  Parţuf-ului, dar Malhut din Peh de Roş va vedea numai cât de mult îi permite Ohr Hozer.

Simțurile noastre se bazează pe același principiu. Dacă le-am face mai sensibile ele vor vedea obiecte de dimensiunea micronilor, vor simți microbii, etc. Cu alte cuvinte, totul depinde nu de ceea ce ne înconjoară cu adevărat, ci de ceea ce putem detecta, adică depinde de perceptibilitatea senzorilor noștri.

Fiecare Parţuf ulterior are un ecran al unei cantităţi și al unei calităţi de dorințe (Bhinot) mai mici decât cea precedentă; prin urmare, a sa Ohr Hozer este mai mică și el vede lumina unui nivel inferior. Seamănă cu o persoană a cărei vedere s-a deteriorat și care poate vedea obiecte numai de la o distanță foarte mică.

Dacă ecranul are puterea lui Bhina Gimel, el poate vedea lumina nivelului Hochma cu privire la Parţuf-ul precedent. În ce-l privește pe el însuși, el primește aceleași cinci părți ale luminii NaRaNHaY, dar la nivelul general al lui Hochma, şi nu al lui Keter. Să luăm exemplul acestei lumi: o persoană înaltă și una scundă sunt constituite în mod natural din aceleași „părți”. Cu toate acestea, spunem că unul dintre ei este cu un cap mai înalt decât celălalt, adică cel din urmă este, aşa cum rezultă, mai scund cu un cap.

Noi studiem lumile descendente. Când a apărut Universul, a fost creat Parţuf-ul Adam HaRişon (primul Om). Apoi, acest Parţuf  s-a împărțit în 600.000 de fragmente numite suflete. Fiecare dintre aceste fragmente trebuie să primească partea sa din Lumina Superioară.

Când sufletul, adică un fragment al lui Adam HaRişon, ajunge la un anumit nivel în lumea spirituală, el primește puțin din partea sa de lumină. Deși nu a primit încă întreaga lumină atribuită, sufletul percepe această stare ca fiind absolut perfectă. Apoi, îi este adăugat un pic mai mult egoism (sufletul) și din nou începe să-și dorească mai mult. Prin rectificarea acestei porțiuni a egoismului, el primește o nouă porțiune a luminii în vasele noi rectificate și abia atunci își dă seama că există o perfecțiune mai mare care trebuie dobândită.

Dacă un om nu are această dorință interioară, nevoia sau punctul din inima sa, el nu este în stare să înțeleagă cum poate cineva să fie interesat de spiritualitate. Pentru că veni vorba, ghicitul viitorului, amuletele, medicina alternativa şi binecuvântările nu au nimic de-a face cu spiritualitatea. Cabala interpretează spiritualilatea ca aspirație către Creator, către proprietățile Sale. De fapt, mai mereu descoperim că ceea nouă ni se părea ceva supranatural se dovedește a fi, mai mult sau mai puțin, o chestiune de talent al unor escroci care folosesc forțe ale lumii noastre, necunoscute majorității oamenilor, precum și psihologia și puterile interioare ale corpului uman.

28) După cele de mai sus, a existat încă un Zivug de Haka’a pe ecranul Kli-ului Malhut. De data aceasta, însă, Bhina Dalet a lipsit. Ecranul are acum doar patru vase: Keter, Hochma, Bina și Tiferet. Prin urmare, următorul Parţuf al lumii Adam Kadmon, care a apărut la un nivel inferior Parţuf-ului Galgalta, la nivelul Hochma, se numește AB. În acest caz, Ohr Hozer îmbracă cele patru lumini NaRaNH, în timp ce partea a cincea, Ohr Yehida, lipsește.

Bhinot Dalet și Gimel lipsesc pe ecranul celui de-al treilea Parţuf. Prin urmare, acesta a apărut un nivel mai jos decât Parţuf-ul AB, adică la nivelul Bina, iar luminile Yehida și Haya sunt absente în el. Este cu două trepte mai jos decât primul Parţuf și numai cu o treaptă mai jos decât cel de-al doilea. Se numește Bina sau SAG.

Apoi, un Zivug de Haka’a a avut loc pe Masah cu Aviut Alef; astfel, Roş-ulși Guf-ul au apărut la nivelul lui Tiferet cu luminile Nefeş și Ruah, în timp ce luminile Neşama, Haya și Yehida sunt absente. Nu există Kelim Dalet, Gimel și Bet; prin urmare, lipsesc și luminile corespunzătoare. Acest Parţuf se numește Tiferet sau MA.

Ultimul, al cincilea Parţuf,a apărut pe Aviut Şoreş cu lumina Nefeş. Se numește Malhut sau BON.

29) Deci am investigat formarea celor cinci Parţufim ai lumii Adam Kadmon numiţi Galgalta, AB, SAG, MA și BON, unde fiecare Parţuf ulterior este cu o treaptă mai jos decât cel precedent. De exemplu, nu există lumina Yehida în Parţuf AB, și nici lumina Haya în SAG (aceasta era în AB). Lumina Neşama lipsește în Parţuf-ul MA. Nivelul fiecărui Parţuf depinde de rigiditatea ecranului pe care se face Zivug de Haka’a (vezi §18). Cu toate acestea, nu am clarificat încă motivul diminuării rigidităţii ecranului la formarea unui nou Parţuf.

După TA, Malhut dobândește un ecran cu cinci grade de rigiditate, de aceea poate funcționa cu toate cele cinci niveluri ale dorințelor sale. Folosind forța ecranului, aceasta reflectă întreaga lumină iar Lumina Reflectată junge la nivelul Keter. Ea vede „toate cele cinci părți ale luminii care vine: luminile din Sfirot Keter, Hochma, Bina, Tiferet și Malhut, care se află în Roş. Aproximativ 20% din fiecare lumină poate fi primită în Toh.

Nivelul general al acestei lumini este determinat în funcție de cea mai înaltă lumină – Yehida, care corespunde nivelului lui Keter (Komat Keter). În cel de-al doilea Parţuf, Malhut poate primi mai puțină lumină, deoarece pierde un nivel mai ridicat de dorință – Aviut Dalet și lumina Yehida.

Cantitatea de lumină în partea a treia, a patra și a cincea a acestor Parţufim este şi mai mică. Nivelul acesteia devine din ce în ce mai scăzut din cauza diminuării Aviut care se găseşte de la Gimel la Bet în al treilea Parţuf, de la Bet la Alef în al patrulea și de la Alef la Şoreş în al cincilea. Conform gradului de Aviut, nu există luminile Yehida și Haya în cel de-al treilea Parţuf SAG, apoi Yehida, Haya și Neşama – în al patrulea și Yehida, Haya, Neşama și Ruah – în al cincilea.

Parţufim arată în acest fel numai unul în raport cu celălalt, unde fiecare Parţuf care urmează este „cu un cap” mai mic decât cel precedent ca nivel al luminii, al puterii și al calității. Cu toate acestea, fiecare dintre ei are propriile sale, 5 Sfirot (sau 10, întrucât Sfira Tiferet este formată din 6 Sfirot) KaHaB-TuM, respectiv 5 lumini NaRaNHaY.

Fiecare Parţuf trebuie să aibă un set din toate cele 10 părți din care este alcătuită Creația. Parţufim diferă numai prin puterea ecranului lor. Prin urmare, atunci când ecranul devine mai slab, un nou Parţuf se naște cu o treaptă mai jos decât cel precedent.

După TA, Kli-ul constă din „dorința de a primi” și un Masah. Umplerea Kli-uluise petrece în concordanță cu puterea și mărimea acestui Masah. Ecranul poate respinge plăcerile care corespund celor cinci, patru, trei, două sau chiar unei singure dorințe. Fiecare Parţuf este compus din cinci părți, definite ca fiind:

KeterPuctul de început al literei Yud
HochmaYud
BinaHey
TiferetVav
MalhutHey

Aceste litere constituie coaja Parţuf-ului, cele cinci părți permanente care constituie Kli-ul. În funcție de puterea ecranului, Parţuf-ul umple aceste părți cu lumină mai mult sau mai puțin intensă – Ohr Hochma sau Ohr Hasadim. Ohr Hochma este îndicată de litera Yud iar Ohr Hasadim – de litera Hey. Prin urmare, putem desemna fiecare Parţuf printr-un cod de litere sau printr-un număr.

Așa cum s-a explicat în articolul „Literele lui Amnon-Saba” (p.104): „Fiecare Parţuf este alcătuit din cinci părți = 5 Sfirot: un punct și patru litere: Keter-punctul + HochmaYud + BinaHey + ZA-Vav MalhutHey = HaVaYaH“. Diferența dintre toţi Parţufim constă în lumina care îi umple, în timp ce coaja HaVaYaH rămâne aceeași. Acest lucru se datorează faptului că dorința nu poate fi formată decât dacă lumina Creatorului trece prin cinci etape preliminare, unde numai a cincea etapă constituie nașterea noii creații – o nouă dorință.

Întregul Univers și toate lumile sunt doar cele 10 Sfirot sau numele Creatorului HaVaYaH:

SfiraLiteraParţuf-ulLumeaLumina
KeterPunctGalgaltaAKYehida
HochmaYodABAţilutHaya
BinaHeySAGBriyaNeşama
ZAVavMAYeţiraRuah
MalhutHeyBONAsiyaNefeş

Umplerea lui HaVaYaH cu lumină se numește revelarea Lui, căci până la acest nivel, Creatorul se revelează în această dorință. Prin această acțiune, literele apar din starea de ascundere și de gol. În general, există cinci Parţufim: Keter (Galgalta), AB, SAG, MA, BON

Keter este principalul Parţuf, sursa tuturor celorlalte. În cadrul celor 10 Sfirot ale Parţuf-ului Keter este un HaVaYH simplu sau interior. În plus, fiecare dintre cele patru litere ale lui HaVaYaH ies în afară și creează un nou Parţuf care îmbracă Parţuf-ul Galgalta.

Deci, următorii Parţufim se nasc din KeterGalgalta:

YudParţuf-ul Hochma, AB
HeyParţuf-ul Bina, SAG
VavParţuf-ul ZA, MA
HeyParţuf-ul Malhut, BON

Astfel, Parţuf-ul Keter este desemnat pur şi simplu prin HaVaYaH, în timp ce Parţufim care-l îmbracă sunt desemnaţi prin HaVaYaH cu diverse umpluturi. Înregistrarea HaVaYaH cu lumina care o umple este numită „Miluy” (umplutură). Pentru desemnare prescurtată a Parţuf-ului, a fost introdusă noțiunea de Gematria (valoarea numerică a umpluturilor).

Literele alfabetului:

NumelePronunţiaGematria
Alef[a], [e]1
Betb, v2
Gimelg (gard)3
Daletd4
Hey[a], [e]5
Vavv, [u], [o]6
Zaynz7
Heth (ham)8
TetT9
Yudy, i (in)10
Hafh, k20
Lamedl30
Memm40
Nunn50
Samehs60
Ayn[a], [e]70
Peyp80
Ţadyţ90
Kufk100
Reişr200
Şinş, s300
Tavt400

Gematria Parţuf-ului care nu este umplut de lumină, adică Gematria lui HaVaYaH gol este egală cu Yud + Hey + Vav + Hey = 10 + 5 + 6 + 5 = 26.

Umplerea fiecărei litere formează Gematria lui HaVaYaH umplut: fiecare literă a alfabetului ebraic are un nume complet: A – Alef, B – Bet și așa mai departe, conform tabelului de mai sus.

Prin urmare, există 4 tipuri de umpluturi ale lui HaVaYaH:

 • a) AB;
 • b) SAG;
 • c) MA;
 • d) BON.

a) HaVaYaH cu umplerea lui AB:

 • Yud: Yud + Vav + Dalet = 10 + 6 + 4 = 20
 • Hey: Hey + Yud = 5 + 10 = 15
 • Vav: Vav + Yud + Vav = 6 + 10 + 6 = 22
 • Hey: Hey + Yud = 5 + 10 = 15

Total: 72 = 20 + 15 + 22 + 15 = AB, unde litera A nu este Alef = 1, ci Ayn = 70 (ele se pronunţă exact la fel, deci în limba română sunt marcate cu aceeași literă).

HaVaYaH, umplut cu o asemenea lumină, este numit Parţuf-ul AB, Parţuf-ul Hochma, pentru că litera Yud ca umplere înseamnă Ohr Hochma. O astfel de umplere a lui HaVaYaH se numește HaVaYaH cu umplutura lui Yud.

b) HaVaYaH cu umplutura de SAG. Parţuf-ul, umplut cu lumina Hasadim, se numește SAG, pentru că aceasta este Gematria sa: SAG = Sameh (60) + Gimel (3) = 63:

 • Yud: Yud + Vav + Dalet = 10 + 6 + 4 = 20
 • Hey: Hey + Yud = 5 + 10 = 15
 • Vav: Vav + Alef + Vav = 6 + 1 + 6 = 13
 • Hey: Hey + Yud = 5 + 10 = 15

Total: 60 + 3 = Sameh + Gimel = SAG. Dacă Kelim și umplutura lor provine din Ţimţum Alef (TA), atunci există Yud în umplerea lui HaVaYaH. Vom afla că mai târziu a existat o altă restricționare Ţimţum Bet (TB). Aşadar, dacă Kelim sunt umplute cu lumina de la TB, atunci în umplerea lui HaVaYaH este prezentă litera Alef în loc de Yud.

Diferența dintre AB și SAG se găseşte în umplerea literei Vav: în AB Gematria lui Vav = 22 de la umplerea cu lumina Hochma iar în SAG Gematria literei Vav = 13, din umplerea cu lumina Hasadim. Din propoziţia de mai sus, este clar că AB îşi are originea în TA, iar în Parţuf-ul SAG, litera sa Vav, sau ZA derivă din TB.

c) HaVaYaH cu umplerea lui MA:

 • Yud: Yud + Vav + Dalet = 20
 • Hei: Hey + Alef = 6
 • Vav: VavAlefVav = 13
 • Hey: Hey + Alef = 6

O astfel de umplere a lui HaVaYaH se numește: 20 + 6 + 13 + 6 = 45 = 40 + 5 = Mem + Hey = MA. Litera Hey este pronunțată ca [a].

d) HaVaYaH cu umplerea lui BON:

 • Yud: Yud + Vav + Dalet = 20
 • Hei: Hey + Hey = 10
 • Vav: Vav + Vav = 12
 • Hey: Hey + Hey 10

O astfel de umplere a lui HaVaYaH se numește 20 + 10 + 12 + 10 = 52 = 50 + 2 = Nun + Bet, și se pronunță în ordinea inversă: BON.

Malhut al Lumii Ein Sof este o simplă „dorință de a primi”. Ecranul, prin împărțirea lui Malhut în diferite părți, atrage mai departe varietatea formelor sale:

 • Divizarea lui Malhut în cinci părți generale numite „lumi”.
 • Împărțirea fiecărei lumi în alte cinci părți numite „Parţufim„.
 • Divizarea fiecărui Parţuf în alte cinci părți care se numesc „Sfirot„.

Fiecare Sfira, la rândul ei, este alcătuită din încă cinci sub-Sfirot, care, la rândul lor, sunt alcătuite din propriile lor 10 Sfirot și așa mai departe la infinit.

Lumea noastră este o reflectare a celei mai de jos lumi spirituale și are aceleași tipuri și feluri de entităţi-obiecte ca și în lumea spirituală, numai că sunt făcute, de fapt, dintr-o substanță diferită. Ele constau dintr-o dorință materială de a primi plăcere fără ecran, din porțiunea de lumină, desprinsă complet de Creator. O resimţim ca pe o plăcere, dar nu simţim sursa ei. Prin urmare, studiind lumea spirituală, poţi dobândi în totalitate întreaga natură a lumii noastre, toate legile acesteia.

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!