CEI CINCI PARŢUFIM AI LUMII AŢILUT MA ŞI BON ÎN FIECARE PARŢUF

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

120) Acum MA Hadaş s-a transformat într-o lume independentă precum Nikudim.

Fiecare Parţuf din lumea AK a apărut pe o pereche de Reşimot (de pildă, Dalet / Dalet etc.). După cum s-a spus deja, Nekudot de SAG sub Tabur a primit de asemenea Reşimot Dalet / Gimel de la NHYM de Galgalta, pe lângă cele pe care a apărut acest Parţuf.

Astfel, există două tipuri de Reşimot sub Tabur: Bet de Hitlabşut Alef de Aviut și Dalet de Hitlabşut Gimel de Aviut. Primul a generat lumea Nikudim în starea de Katnut, în timp ce al doilea a dat naștere unei serii de Parţufim similari cu AB-SAG. Lumea Aţilut a apărut pe Alef de Hitlabşut și Şoreş de Aviut, deși rămâne Reşimo DaletGimel.

Prin urmare, o a doua dorință apare în Masah, care se ridică și la Roş de SAG: pentru a primi lumina de la DaletGimel. Aşadar, ca și lumea Nikudim, şi Aţilut apare inițial în starea de Katnut pentru ca apoi să dorească să treacă la starea de Gadlut.

Luminiscența lui ZON de AK prin Tabur și Yesod din Gar de Nikudim a readus Malhut de la Bina la locul ei, adică de la Nikvey Eynaim înapoi la Peh. Astfel, toate nivelurile lumii Nikudim au apărut în Gadlut, dar mai târziu, după cum știm, au dispărut, s-au spart și lumina a ieșit din ele. TB a revenit la locul său; Bhina Dalet s-a alăturat Masah-ului.

121) De aceea, ca și în lumea lui Nikudim, cele două forțe domnesc şi în MA Hadaş, care a apărut din Meţah: Katnut și Gadlut, adică prima stare de Katnut pe Hitlabşut Alef (ZA), numită HaGaT, și Malhut (Şoreş) Aviut, numită NHY, datorită apariției în ea „a trei linii”. Cele trei linii sunt linia pe dreapta (Neţah), linia pe stânga (Hod) și linia de mijloc (Yesod). Cu toate acestea, întrucât nu există decât Bhinat Hitlabşut fără Aviut în Bhina Alef, nu au nici un Kli, astfel încât nivelul HaGaT, datorită lipsei vaselor proprii, folosesc Kelim ale NHY. Un astfel de Parţuf se numește Ubar (embrion). El crește apoi până la Aviut Alef și primește numele de Katan (mic). După ce ajunge la Aviut Gimel, intră în starea de Gadlut.

În lumea lui Nikudim erau doar două stări: Katnut și Gadlut; și trei – în Aţilut. Gadlut s-a născut imediat în AK. Lumea Nikudim este numită ZA sau HaGaT; lumea Aţilut este numită mai întâi Ubar sau NHY, apoi Katan (ZA) sau HaGaT-NHY. În starea de Gadlut,                se numește HaBaD-HaGaT-NHY, Aviut Bet-Gimel-Dalet. Când      Parţuf-ul s-a născut în starea de Ubar, are Aviut de Şoreş, vasul lui Keter și luminile Nefeş și Ruah.

Deci, unde este Ohr Ruah? Rezultă că este împreună cu Ohr Nefeş. Cu toate acestea, este adevărat că Malhut se ascunde în Ubar, întrucât Reşimo Dalet Gimel, pe care nu a fost făcut un Zivug, este încă acolo. Mai târziu, în starea de Aviut de Şoreş, Ubar primește lumină de la  Parţuf-ulanterior și crește până la Aviut Alef, în timp ce ecranul coboară de la Meţah la Nikvey Eynaim (de Eynaim). În această stare  Parţuf-ul este numit Katan. Dacă ecranul coboară mai jos, Parţuf-ul va fi în starea de Gadlut, trecând treptat de la Aviut Bet la Gimel și apoi la Dalet.

Când se naște un Parţuf, înseamnă că se naște un ecran, nu mai mult. Dorințele sunt create de Creator, în timp ce lumina a precedat dorințele. Acum se naşte numai intenția de a primi de dragul Creatorului. Ecranul este o inversiune a ceea ce aş putea face cu plăcerea pe care o pot simți. Întreaga scară, de la noi la Creator, este gradată în conformitate cu ecranele – de la 0%, nivelul cel mai scăzut, până la 100%, nivelul cel mai înalt. Parţuf-uleste o măsură a reacției ecranului la Lumina Superioară. După ce s-a născut, Parţuf-ul coboară instantaneu la locul lui în funcție de ecranul său. În TB, numai GE (vasele de dăruire) sunt folosite în toate stările Parţuf-ului de la Şoreş la Dalet.

122) După nașterea sa în starea de Katnut, Parţuf-ul ridică MAN pentru a doua oară în Roş-ul lui SAG și se numește Ibur Bet (a doua concepție). Aici primește Mochin, adică lumina AB-SAG a lumii AK. Apoi Bhina Dalet coboară de la Nikvey Eynaim la locul său de la Peh de Roş. Un Zivug pe Bhina Dalet dă naștere celor 10 Sfirot ale lui Keter. Vasele AHP se întorc la locul lor în Roş. Astfel,    Parţuf-ul se extinde la 10 Sfirot (atât vasele, cât și luminile). Această lumină se numește Mochin a stării de Gadlut a Parţuf-ului. Așa a apărut primul Parţuf al lumii Aţilut, numit Keter sau Atik de Aţilut.

Numele Atik derivă din cuvântul „Ne’etak„, adică izolat de restul de Parţufim inferiori. Este un fel de intermediar între lumile AK și Aţilut. Atik funcționează în conformitate cu legile TA, dar se îmbracă în „Searot” (Parţufim exteriori), care se află deja în Roş de SAG și este perceput de către alţi Parţufim ca un Parţuf care există în conformitate cu legile TB. În ceea ce privește Galgalta, Atik este la nivelul Hochma, întrucât apare pe Reşimo DaletGimel. Aceasta corespunde Parţuf-ului AB (Hochma de Galgalta). În ceea ce privește lumea Aţilut, primul Parţuf al nivelului Keter este cel care inițiază întreaga rețea de Parţufim din lumea Aţilut, cărora le va dărui.

De fapt, Keter de Aţilut nu este Atik, care este atât de izolat și ascuns încât este practic incapabil să contacteze orice alt Parţuf. El îşi transmite funcţiile celui de-al doilea Parţuf al lumii AţilutArih Anpin, care este de fapt Keter și efectuează toate rectificările vaselor.

Patru dintre cele 6 volume ale cărţii „Studiul celor zece Sfirot” vorbesc despre lumea Aţilut. Controlul general al întregului Univers, legătura dintre suflete și Creator, totul provine de acolo. Aproape nimic nu se spune despre Atik întrucât, el ca atare, nu are nimic de-a face cu lumea Aţilut. De fapt, Aţilut începe cu Arih Anpin, care, faţă de toţi ceilalţi Parţufim, joacă rolul lui Galgalta din lumea AK. Toţi Parţufim din lumea Aţilut o imbracă pe aceasta.

123) Știm deja că, după spargerea vaselor, toate AHP au căzut din nou de la nivelul lor la cel de mai jos nivel. AHP ale lui Keter de Nikudim sunt acum la nivelul GE de Hochma. AHP ale lui Hochma se află la nivelul GE de Bina și așa mai departe. Acum, în timpul lui Ibur Bet, adică în starea de Gadlut a Parţuf-ului Atik, vasele AHP s-au ridicat, împreună cu vasele GE de Hochma, și au fost rectificate împreună. GE de Hochma a ajuns la Bhinat Ibur Alef.

Când un Parţuf se naşte în starea de Katnut, vasele sale AHP nu primesc lumina și sunt în interiorul vaselor GE ale nivelului inferior. Pe măsură ce Parţuf-ul superior începe să-şi ridice AHP și să le umple cu lumină, Reşimot GE ale Parţuf-ului inferior,încă nenăscut, urcă împreună cu ele. AHP ale Parţuf-ului superior pregătesc un loc pentru nașterea acestui Parţuf. Parţuf-ul superiortrece prin Ibur Bet, în vreme ce GE ale Parţuf-ului inferior trec prin Ibur Alef.

Astfel, căderea fiecărui AHP cu un singur nivel mai jos a creat o oportunitate, cu revenirea lor la nivelul originar, de a ridica și rectifica GE ale nivelului inferior, cu alte cuvinte, căderea lor a permis vaselor GE ale Parţufului inferior să intre în Ibur Alef, în timp ce Parţuf-ul superior a intrat în Ibur Bet.

După spargerea vaselor din lumea Nikudim, au rămas dorințele egoiste fără ecran (Reşimot). Nu pot ieși singure din acea stare. Întrucât există Reşimot ale vaselor GE ale următorului Parţuf în toate vasele AHP care au căzut, devine posibilă rectificarea vaselor GE ale Parţuf-ului inferior în timpul ridicării și rectificării acestor AHP. Miracolul restricționării TB și spargerea vaselor constă din acest proces.

124) După ce GE de Hochma trec prin Ibur și Ienika (Ibur Alef, Katnut), Hochma trece în Ibur Bet, pentru a primi Mochin de Gadlut. Apoi Bhina Gimel coboară spre Peh de Roş, şi un Zivug pe el formează toate cele 10 Sfirot de Hochma; AHP se ridică și împlinesc acest nivel. În acest fel, a apărut starea de Gadlut a celui de-al doilea Parţuf de Aţilut, numit Arih Anpin.

Trecerea la starea de Gadlut se face cu ajutorul luminii AB-SAG, care permite dobândirea unui ecran și începe lucrul cu vasele de primire (AHP). Arih Anpin înseamnă o față lungă. Hochma simbolizează o față. „Lung” sugerează că există o mulțime de Ohr Hochma în Arih Anpin, spre deosebire de ZA (fața mică), unde există doar o mică Ohr Hochma. Când creația începe să înțeleagă măreția Creatorului cu ajutorul luminii ABSAG, începe să lucreze cu vasele de primire neutilizate anterior.

125) Vasele GE din Bina s-au ridicat împreună cu vasele AHP ale lui Arih Anpin și au primit acolo Ibur Alef și Yenika. Apoi au urcat la Roş-ul lui Arih Anpin pentru Ibur Bet, și-au ridicat vasele AHP și au primit lumina Mochin de Gadlut. Apoi, Parţuf-ul Bina a început să folosească toate cele 10 Sfirot, atât vasele, cât și luminile. Acest al treilea Parţuf al lumii Aţilut este numit Aba ve Ima și YEŞSUT, unde Aba ve Ima sunt GAR de Bina iar YEŞSUT este Zat de Bina.

GE au Aviut Şoreş și Alef. Când Parţuf-ultrece prin toate etapele formării ecranului, Şoreş, Alef, Bet, Gimel și Dalet ale lui Aviut de Şoreş, el constituie concepția. Apoi ecranul apare pe Şoreş, Alef, Bet, Gimel și Dalet de Aviut de Alef. Acesta este Yenika și nașterea      Parţuf-ului în starea de Katnut, adică utilizarea numai a vaselor GE (Aviut Şoreş și Alef). Apoi, acest Parţuf se ridică din nou la Roş-ul Parţuf-ului precedent. Aceasta este o etapă a lui Ibur Bet (a doua concepție). Apoi, el își ridică AHP și primește lumina Mochin de Gadlut, adică toate cele 10 Sfirot.

126) GE de ZON s-au ridicat împreună cu AHP de Aba ve Ima și YEŞSUT și au primit Ibur Alef și Yenika acolo. Astfel Parţuf-ul ZON a fost completat și a atins nivelul VAK de ZA și Nekudah de Nukva. În felul acesta toţi cei cinci Parţufim ai lumii MA Hadaş sau Aţilut sunt în starea minimă: Atik, Arih Anpin, Aba ve Ima și ZON.

Parţuf-ul Atik a apărut la nivelul lui Keter, Arih Anpin – la nivelul lui Hochma; Aba ve Ima este la nivelul lui Bina, iar ZON este la nivelul lui VAK și Nekuda, adică ZA și Malhut. Nu poate fi nici o coborâre a acestor cinci niveluri. Nici o acțiune a Parţufim inferiori nu poate ajunge la Atik, Arih Anpin și Aba ve Ima, deci nu le pot altera. În ceea ce privește ZA și Nukva, întrucât acestea dobândesc starea de Gadlut, acțiunile entităţilor spirituale inferioare (sufletele) pot ajunge doar la vasele lor AHP, dar nu şi la vasele lor GE.

Entităţile inferioare sunt sufletele din AHP de ZON ale lumii Aţilut. Ele nu se pot rectifica, dar pot ridica MAN la ZON de Aţilut, care ridică vasele lor AHP. În timp ce MAN face un Zivug pe ele, dă naștere simultan stării de Katnut a sufletului individual.

Sarcina constă în furnizarea unui ecran nou vaselor sparte și umplerea treptată a acestora cu lumină. Această activitate se desfășoară de jos în sus. Începe cu vasele mai puțin egoiste și se termină cu cele mai grosiere și mai egoiste, adică începe cu vasele ușor de rectificat şi termină cu cele mai dificile. Munca începe cu nașterea lumii Aţilut.

După ce vasele se sparg, ecranul urcă spre Roş de SAG și face un Zivug de Haka’a pe cele mai pure Reşimot, ceea ce are drept rezultat apariția primului Parţuf Atik. Apoi Atik face un Zivug pe cele mai pure Reşimot, ceea ce duce la apariția lui Arih Anpin. Arih Anpin ia cele mai pure Reşimot dintre cele rămase și face un Zivug pe ele, ceea ce creează Parţuf-ul Aba ve Ima. Din Reşimot rămase, Aba ve Ima creează Parţuf-ul ZON.

După aceea, ar putea fi făcut un Zivug pe Reşimot care nu mai sunt pure. Sunt activate numai Reşimot care pot duce la starea de Katnut a lumii Aţilut. În mod similar, Katnut a lumii Nikudim a fost creată la timpul său. Aceste lumi seamănă între ele; diferența fiind că Aţilut este construită astfel încât vasele din ea nu se pot sparge.

De fapt, există 12 Parţufim în lumea Aţilut. Fiecare dintre aceştia este împărțit în două părți: sus și jos, stânga și dreapta, etc. Toate aceste stări intermediare sunt create pentru a folosi AHP la maximum, rectificându-le fără a sparge vasele.

Cum pot fi folosite AHP după spargerea vaselor, atunci când li se  interzice utilizarea? TA și TB nu trebuie încălcate. Cu toate acestea, TA este în vigoare perpetuu, în timp ce TB – numai pe parcursul celor 6.000 de niveluri. Întregul proces de rectificare este controlat de TB. Care este semnificaţia lui Ţimţum Bet? Din cele cinci dorințe, pot fi folosite numai Keter și Hochma, care sunt aproape lipsite de egoism. Cele trei dorințe rămase, Bina, ZA și Malhut, adică AHP, nu trebuie folosite dată fiind natura lor egoistă; ele necesită o voință mare, un ecran foarte puternic.

După TB, apar acele Kelim care nu au putere să lucreze cu vasele egoiste. Cu toate acestea, dorințele nu dispar. Este posibilă interzicerea utilizării acestora. Dorințele GE pot fi utilizate numai în anumite limite. Când te afli în starea de Katnut, nu primeşti nimic și nu te bucuri decât de echivalența proprietăților cu Creatorul. Eşti asemănător cu Creatorul – este deja mult, dar insuficient pentru îndeplinirea Scopului Creației, care constă în umplerea cu lumina Hochma. Pentru a obține acest lucru, trebuie să ai vasele de primire. O asemenea oportunitate încă nu este disponibilă pentru tine.

Singura soluție este de a folosi vasele egoiste AHP, incluzându-le  în vasele altruiste GE. Vasele AHP doresc să primească exclusiv Ohr Hochma, care este interzisă. Numai lumina Hasadim poate fi primită. Cu toate acestea, când lumina Hochma este îndepărtată, o mică cantitate pătrunde în vase. Vasele AHP pot fi utilizate numai dacă sunt ridicate peste Parsa. Dacă toate AHP din lumea Nikudim ar fi fost ridicate peste Parsa și lumina Hochma primită în cele 10 Sfirot formate în acest fel, vasele nu s-ar fi spart. AHP pot fi ridicate și umplute cu lumină numai în cazul în care această lumină va fi fost transmisă către Parţuf-ul inferior. Aceasta este una dintre rectificările făcute de lumea Aţilut.

Ridicând MAN, umplând Parţufim inferiori cu lumină, ca răspuns la o cerere de rectificare, se rectifică vasele sparte, de la care primesc porțiuni de lumină. Astfel, apare în lumea spirituală sistemul de răspândire și recepţie (Cabala) a luminii. În mod similar, cineva poate ajunge să-L reveleze pe Creator doar într-un grup de oameni care doresc să fie rectificați alăturându-se sistemului de circulație a Cabalei. 

Dorințele sunt statornice; ele constituie însăși esența noastră creată de Creator. Nu ne putem schimba singuri, dar ne putem modifica intențiile. Nu este nevoie să lucrezi la acțiuni, ci doar la intențiile care le însoțesc. Scopul acțiunilor tale este fie bunăstarea ta, sănătatea familiei tale, banii sau răsplata care trebuie primită din partea Creatorului în lumea viitoare – toate acestea se păstrează în limitele propriului tău egoism.

Este o chestiune foarte diferită dacă Creatorul îţi dă ocazia să-ți dai seama de măreția Lui în asemenea măsură încât, orice ai face, să fie numai de dragul Lui. Aceasta necesită revelarea Creatorului. Numai munca permanentă, perseverentă, studiul cărților într-un grup sub îndrumarea unui adevărat învățător, pot atrage Lumina Înconjurătoare și pot duce la revelarea Creatorului. Calea spirituală nu începe cu o acțiune, ci cu o reflecție interioară.

Nimic nu dispare în domeniul spiritual. Această regulă se aplică sufletelor. Astăzi sunt la un anumit nivel, mâine voi trece la altul. Toate stările mele anterioare sunt incluse în acesta nou. Astăzi îmi amintesc încă ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Stările trecute sunt mai degrabă aprinse de starea de astăzi. Lumina care strălucește în prezent umple şi trecutul.

În Gmar Tikun, toate stările anterioare sunt condensate într-un mare Parţuf umplut complet de lumină. Toate vasele succesive adaugă dorințe suplimentare celor anterioare, astfel încât de fiecare dată ele primesc o lumină şi mai puternică.

Toate ecranele s-au spart împreună cu vasele. În timpul rectificării, ele încep să crească de la zero la 100%. Noile dorințe pentru care nu ai un ecran sunt adăugate pentru a asigura trecerea la nivelul următor, în timp ce cel anterior s-a epuizat singur. O astfel de stare este numită cădere. Cu un moment în urmă, erai într-o stare minunată, aveai un ecran, dar acum ai „căzut”. Ţi s-au dat mai multe dorințe egoiste; prin urmare, nu vrei nimic spiritual.

În această stare, trebuie făcute niște lucrări interioare serioase pentru a obține un nou ecran, care să-ţi permită să primeşti o lumină și mai puternică. Lucrarea de pe ecran constă numai din studii active.

La prima întâlnire cu „Prefaţa la Înțelepciunea Cabala„, creierul uman nu poate înțelege toate informațiile; se creează confuzie, mai ales în timp ce este studiată lumea Nikudim, apoi Aţilut și așa mai departe. Ar trebui să faci o pauză pentru o vreme, să te gândeşti la lucrurile pe care le-ai auzit și poate să recapitulezi capitolele anterioare. Ascultarea casetelor audio este foarte recomandată. Treptat, materialul se aşează și este absorbit, deoarece construirea vaselor spirituale (și exact asta ţi se întâmplă) necesită timp și eforturi.

127) Parţufim se îmbracă unul pe celălalt în felul următor: deși Atik de Aţilut a ieșit din Roş-ul lui SAG din lumea AK, el nu poate să-l îmbrăce pe SAG de la Peh la Tabur, ci numai sub Tabur, întrucât deasupra acestuia, funcţionează în totalitate puterea restricționării TA.

Este, de asemenea, cunoscut faptul că Parţuf-ul Atik (a cărui denumire alternativă este Akudim) este în esență primul Roş al lumii Aţilut, unde TB nu funcţionează încă; astfel încât, în principiu, acesta poate îmbrăca AK deasupra Tabur-ului. Cu toate acestea, TB intră în vigoare în Roş-ul lui Atik când e vorba de următorii Parţufim din Aţilut; prin urmare, Atik îmbracă AK numai sub Tabur.

Nivelul lui Atik se întinde de la Tabur la Sium-ul lumii AK, adică deasupra punctului lumii noastre. Aceasta se referă la Atik în sine. În ceea ce privește legătura lui cu restul Partizufim din lumea Aţilut, se consideră a fi guvernat de TB; din acest punct de vedere picioarele sale se termină deasupra liniei Parsa a lumii Aţilut (noul Sium al restricționării TB).

Prin urmare, există două tipuri de Atik: unul care respectă legile TA, şi altul care se supune legilor TB. Toţi ceilalţi Parţufim ai lumii Aţilut, născuţi după Atik, se supun legilor TB. Atik conține toate informațiile despre toţi Parţufim care îi urmează, până la lumea noastră.

Toţi Parţufim ai lumii Aţilut au apărut în starea de Katnut. Ei nu cer lumina Hochma, deși pot să treacă la starea de Gadlut în orice moment, să primească această lumină printr-o cerere a Parţufim inferiori și să o transfere către aceştia.

 Dintre toate Reşimot rămase de la spargerea vaselor, Parţuf-ul Atik le selectează pe cele mai pure, cel mai bune și face un Zivug la nivelul lui Keter. Când Atik dobândeşte starea finală, transferă numai Ohr Hochma și dă naștere Parţuf-ului Arih Anpin. În mod similar, Arih Anpin alege cele mai pure Reşimot legate de Bina și creează Parţuf-ul Aba ve Ima.

128) Cel de-al doilea Parţuf al lumii Aţilut este numit Arih Anpin. El apare din Peh de Roş al Parţuf-ului Atik și îmbracă cele șapte Sfirot inferioare, care se termină deasupra liniei Parsa a lumii Aţilut. Cel de-al treilea Parţuf al lumii Aţilut, numit Aba ve Ima, apare din Peh de Roş al lui Arih Anpin și se termină deasupra Tabur-ului lui Arih Anpin. Al patrulea și al cincilea Parţufim ai lumii Aţilut, numiţi ZON, se întind de la Tabur-ul lui Arih Anpin până la Sium-ul lui Arih Anpin, adică peste Parsa a lumii Aţilut.

Atik apare din Meţah al Roş-ului lui SAG și sub influența TA se extinde de la Tabur-ul lui Galgalta până la Sium. TA nu mai poate afecta Parţufim ai lumii Aţilut. Atik este creat în conformitate cu legile TA, întrucât primește lumină de la Parţufim ai lumii AK (creată conform legilor TA), dar apoi transformă lumina pentru Parţufim inferiori, guvernaţi de TB.

Arih Anpin, născut din Atik, se întinde de la Peh de Roş de Atik până la Parsa, iar al treilea Parţuf al lumii Aţilut, numit Aba ve Ima, apare din Peh de Roş de Arih Anpin și se termină la nivelul Tabur-ului lui Arih Anpin. Aba ve Ima, adică Bina de Aţilut, dă naștere la doi Parţufim care pot fi văzuţi ca şi unul: ZA și Malhut sau ZON.Acest Parţuf îmbracă ZON de Arih Anpin și ajunge la Parsa.

Mai târziu vom studia modul în care se schimbă lumea Aţilut, afectată de entităţile spirituale superioare și inferioare. Stimularea de Sus este exprimată prin sărbători, zilele de Şabat, începutul lunilor, care apar indiferent de ceea ce se întâmplă mai jos în lumile BYA. Stimularea de jos vine de la sufletele lumii BYA, care cer de la Aţilut să fie ridicate, rectificate și umplute cu lumină. În acest caz, Aţilut este obligată să reacționeze la cererea de jos. Această reacție include primirea luminii de sus și transmiterea ei în jos.

Ca și în lumea Nikudim, există șase Sfirot superioare în ZA numite HaBaD-HaGaT în Aţilut în starea de Katnut. Doar o singură Sfira, Keter de Malhut, se află deasupra Parsa, în timp ce cele trei Sfirot inferioare (NHY) ale ZA și nouă Sfirot inferioare ale lui Malhut (de la Hochma la Malhut de Malhut) se află sub Parsa.

Aşa cum s-a spus deja, Malhut nu avea propriile Sfirot înainte de TA; era numai un punct. Ca urmare a restricționării TB, Malhut s-a ridicat și a primit toate Sfirot care sunt acum sub ea (treimea inferioară a lui Tiferet, Neţah, Hod și Yesod), transformându-se      într-un Parţuf independent. Apoi, aceste patru Sfirot sunt restructurate ca zece în conformitate unor legi speciale.

O Sfira este o anume proprietate a Creatorului pe care Malhut o preia ca fermă şi de neschimbat. Sfira Da’at este o cerere pe care ZA și  Malhut o ridică către Bina pentru a primi Ohr Hochma. Sfira Da’at nu are un loc stabil al ei; ea constituie „dorința de a primi” Ohr Hochma, cu care Bina se simte datoare faţă de solicitarea din partea lui ZON. De îndată ce ZA începe să se spargă, cererea sa către Bina începe treptat să scadă: în primul rând este pierdută Sfira Keter apoi Hochma etc., până când dispare în cele din urmă şi ultima.

129) Trebuie știut faptul că, pe măsură ce a apărut fiecare nivel al celor cinci Parţufim din MA Hadaş, acesta a sortat și adăugat o anumită parte vaselor (Kelim) ale lumii Nikudim, care au devenit ca un fel de Nukva (aceea care cere să fie umplută de lumină) în relaţie cu respectivul nivel. Prin urmare, Atik şi-a atașat toate GAR de Nikudim care au rămas intacte după ruperea vaselor, adică GE, jumătățile superioare ale fiecărui nivel.

Astfel, Parţuf-ul Atik şi-a adăugat sieşi numai jumătățile superioare ale lui Keter, Hochma și Bina (Aba ve Ima) și cele șapte Ketarim (pluralul pentru Keter) ale celor șapte Sfirot inferioare. Toate fragmentele adăugate la Atik au primit numele de MA și BON (ale lui Atik al lumii Aţilut). MA este partea lui Atik care dă, numită Zachar (esență masculină). BON este partea lui Atik care primeşte, numită Nukva (esența feminină). În ce privește relaţia reciprocă, ele sunt Panim – faţă-în-faţă (Atik de MA – MA de Atik) respectiv Achoraim – spate-la-spate (Atik de BON și BON de Atik).

În general, toţi Parţufim ai lumii Aţilut sunt construiţi în mod similar. Toate vasele din Aţilut care au ieșit dintr-un Zivug pe Reşimot Alef / Şoreş, adică propriile sale Sfirot Keter, Hochma etc. formează linia dreaptă a lumii Aţilut, au lumină în ele și sunt numite MA și Zachar.

Fiecare dintre aceste Sfirot (Parţufim) iau vasele sparte, goale și eliminate din lumea Nikudim și construiesc cu ele linia stângă, ceea ce necesită rectificare și umplere cu lumină. Aceste vase sunt numite BON sau Nukva.

Astfel, lumea Aţilut conține cinci perechi de Parţufim (de fapt, există șase; vom studia acest lucru în detaliu în „Studiul celor Zece Sfirot„). Acestea sunt Atik și a sa Nukva (Keter), Arih Anpin și a sa Nukva (Hachma), Aba (Zachar) ve Ima (Nukva) – Parţuf-ul GAR de Bina, Israel Saba (Zachar) ve Tvunah (Nukva) (YEŞSUT) – Parţuf-ul Zat de Bina, ZA şi a sa Nukva şi de asemenea Malhut, pentru care sufletele care necesită rectificare joacă rolul de Nukva.

Tvunah este o parte a lui Bina, în care apare o rădăcină a viitoarei Sfira (sau Parţuf) ZA. Cu alte cuvinte, această parte din Bina poate fi numită un uter. În ebraică, se numește exact așa: „Rechem„. Acesta este locul unui Zivug, al concepției și nașterii.

Atik, care nu are nimic de-a face cu spargerea vaselor, selectează și își atașează în întregime vasele GE din Keter și Aba ve Ima (rămase goale după spargere) și se angajează să le umple cu lumina sa. Lumea Aţilut este de fapt Nikudim; are doar un sistem special de protecție împotriva spargerii vaselor. Acest sistem se bazează pe primirea unor mici porții de lumină de către vasele mari. Sfira, care era în lumea Nikudim, se transformă acum într-un întreg Parţuf în Aţilut. Forța de rezistență la egoism va fi mult mai puternică decât acest egoism.

Orice parte a Parţuf-ului care dă se numește MA iar cea care primeşte se numeşte BON. Cu toate acestea, în lumea AK, Ohr Hochma strălucește în MA și BON, în timp ce în Aţilut străluceşte Ohr Hasadim. Lumea Aţilut este numită dăruire, Zachar, partea masculină, care rectifică. În ceea ce privește Aţilut, lumea Nikudim este numită Nukva. Ea primeşte şi este rectificată cu ajutorul lui Aţilut.

Nu este cazul ca fiecărui vas superior să i se spună că dăruieşte, iar celui care urmează că primeşte. De pildă, Bina nu vrea să primească nimic, prin urmare este ea MA sau BON? Numai ZA și Malhut (Nukva) pot fi numite MA și BON. Dacă cel care dă și cel care primeşte sunt faţă în faţă, ambii sunt pregătiți: unul să dăruiască, celălalt să primească lumina.

Dacă vorbim despre transferul luminii Hasadim, apar noțiunile de „dreapta” și „stânga”, întrucât Ohr Hasadim şi nu înălțimea oferă amploarea împlinirii spirituale,. În cazul în care există o abundență de Ohr Hasadim, aceasta este definită ca „dreapta”; dacă există numai puțin din aceasta, i se spune „stânga”.

130) Parţuf-ul Arih Anpin (nivelul lui Hochma) a sortat și şi-atașat  jumătatea inferioară a lui Keter de Nikudim, adică AHP de Keter, care se aflau la nivelul cel mai de jos (Hochma și Bina, Aba ve Ima) al lumii Nikudim. Arih Anpin a transformat aceste vase AHP în propria Nukva. MA (Zachar) de Arih Anpin este pe dreapta, în timp ce Nukva (BON) este pe stânga.

Parţuf-ul Atik nu şi-a atașat partea inferioară (AHP) a lui Keter de Nikudim, întrucât corespunde cu primul Roş al lumii Nikudim, iar nivelul său este foarte înalt. Prin urmare, şi-a ataşat numai GAR ale lui Keter și GAR ale lui Aba ve Ima, adică vasele nealterate în timpul spargerii. Acest lucru nu se poate spune despre vasele AHP de Keter care au căzut la un nivel inferior în timpul stării de Katnut și apoi s-au întors la locul lor în timpul stării de Gadlut prin fuziunea cu Keter. Când vasele s-au spart, AHP au căzut din nou și au dispărut. Prin urmare, numai Arih Anpin, dar nu şi Atik, poate să-şi atașeze vasele AHP de Keter.

Numai lumina și vasul există; există, însă, nenumărate varietăți ale combinațiilor și interacțiunilor dintre ele. Doar omul care a atins acest nivel poate confirma sau respinge în mod clar acest lucru. Noi ştim prea puțin. Este doar o fantezie a imaginației noastre. Niciun Cabalist nu şi-a propus niciodată să descrie totul. Ei au scris cărțile lor astfel încât să putem să ne înălțăm și să simțim noi înșine, și nu doar să petrecem timp citind volume groase voluminoase. Putem să existăm în lumea noastră și apoi să începem cercetarea naturii noastre, în timp ce în lumea spirituală trebuie să o dobândim mai întâi și numai după aceea să începem să trăim în ea. Spiritualitatea se dobândeşte prin percepție.

131) Parţuf-ul Aba ve Ima de MA Hadaş la nivelul lui Bina a ales şi şi-a atașat partea inferioară a Parţuf-ului Hochma-Bina al lumii Nikudim, adică vasele AHP ale acestora, care se aflau la nivelul Zat de Nikudim. Apoi, în timpul stării de Gadlut a lumii Nikudim, s-au ridicat pentru a se alătura vaselor GE din Aba ve Ima.

Cu toate acestea, când vasele s-au spart, aceste AHP au căzut la Zat de Nikudim și au dispărut. Aceste vase sparte au fost sortate de Aba în Ima de MA Hadaş (ca Nukva) și sunt acum numite Zat de Hochma și cele șase Sfirot inferioare (Vav Tachtonot) ale lui Bina, în ce privește BON.

De ce există șase Sfirot în BON de Bina și nu șapte? Este aşa întrucât Hesed de Bina a rămas în Parţuf-ul Atik împreună cu GAR de Hochma și Bina de BON. Doar cele șase Sfirot inferioare, de la Gvura la Malhut, au rămas în jumătatea inferioară a lui Bina. Astfel, Bina de MA Hadaş este considerată Zachar de Aba ve Ima, în timp ce Zat de Hochma-Bina de BON este Nukva de Aba ve Ima. YEŞSUT de MA, adică Zat de Aba ve Ima, şi-a atașat pe Malhut de Hochma-Bina de BON.

Aici învăţăm cum au fost atașate Raşim de Nikudim la Raşim de Aţilut. Lumea Nikudim a fost la început în starea de Katnut, apoi în Gadlut, unde capetele ei, Keter și Aba ve Ima, și-au atașat vasele AHP, şi au primit lumina stării de Gadlut. Au transmis lumina la vasele GE de ZON, dar câteva scântei de lumină s-au dus sub Parsa. Acest lucru a dus la o spargere a vaselor, la căderea și moartea lor. Raşim de Nikudim au pierdut lumina stării de Gadlut și au revenit la starea de Katnut, după care a apărut Aţilut în loc de Nikudim.

Scopul lumii Aţilut este de a rectifica vasele sparte, de a le ridica, de a absorbi lumina și a le umple cu ea, evitând în același timp o altă spargere. Lumea Aţilut este de fapt similară cu lumea Nikudim, dar modul său de funcționare este corect. Nu pot exista erori în Aţilut, întrucât are Reşimot ale vaselor sparte și știe cum să acționeze pentru a evita repetarea acelei situaţii.

Parţuf-ul Atik de Aţilut şi-a atașat cele mai pure vase: partea superioară a lui Keter de Nikudim, partea superioară a lui Aba ve Ima de Nikudim și Zat de Nikudim, adică cele 7 rădăcini (Ketarim), având informațiile viitorului Guf al lumii Nikudim. Arih Anpin se pregătește să rectifice, să atragă și să umple cu lumină vasele AHP de Keter ale lumii Nikudim.

Parţuf-ul Aba ve Ima este responsabil pentru rectificarea și umplerea cu lumină a vaselor AHP de Aba ve Ima ale lumii Nikudim. Aba ve Ima formează o combinație de doi Parţufim: Hochma și Bina. Parţuf-ul Hochma, adică Aba de Aţilut, şi-a atașat vasele AHP ale lui Aba de Nikudim, dar Ima de Aţilut nu şi-a atașat toate vasele AHP ale lui Ima de Nikudim (cu excepţia lui Hesed), întrucât Hesed face parte din Bina și trimite la Roş.

În timp ce studiem interconexiunile dintre proprietățile (vasele) rectificate și cele nerectificate din lumea Aţilut, înțelegem mai bine ce vom poseda în viitor. Învățăm cu ce proprietăți spirituale vom fi legaţi și în ce mod, pentru că sufletele noastre sunt de fapt vasele sparte.

Ataşarea Kelim ale lumii Nikudim, care sunt la stânga vaselor (Kelim) lumii Aţilut, vorbește despre Ohr Hasadim, care se extinde întotdeauna de la dreapta la stânga. Lumina Hochma se extinde în jos. Din asta, rezultă clar că înălțimea Parţuf-ului depinde de cantitatea de Ohr Hochma, în timp ce capacitatea lui depinde de Ohr Hasadim (rectificarea). Acești parametri se completează reciproc. Lumina Hochma se răspândește numai împreună cu lumina Hasadim.

132) Parţuf-ul ZON de MA Hadaş, care are doar Sfirot ZA și Keter din Malhut, a sortat și şi-a atașat (ca Nukva) vasele GE din Zat de Nikudim, poziționându-le pe stânga, fiind el însuşi la dreapta lor. YEŞSUT de MA (cele șapte Sfirot inferioare ale lui AVI) şi-a atașat Sfirot ale lui Malhut (Bhinot Hochma și Bina ale Parţuf-ului BON).

Vasele GE de Zat ale lumii Nikudim nu au dispărut; au fost sparte cu vasele de sub Parsa. În consecință, ele nu pot fi atașate la ZON de Aţilut așa cum ceilalţi Parţufim ai lui MA Hadaş îşi atașează Nukvot din lumea Nikudim. Kli-ul din Zat al lumii Nikudim trebuie rectificat mai întâi prin ridicarea MAN și prin alte acțiuni consecutive.

Există doar un singur vas – dorința de a primi plăcere, care mai târziu dobândește proprietățile Creatorului, adică cele de 9 Sfirot superioare, folosind-le pentru a lucra cu egoismul său. Pe măsură ce egoismul este treptat rectificat, Malhut începe să trateze diferit proprietățile primite de la Creator în cele nouă Sfirot. La fiecare nivel, combinațiile celor nouă proprietăți cu Malhut sunt complet diferite de cele ale nivelului precedent.

Același lucru este valabil și pentru oameni. Un om diferă de un altul prin trăsăturile caracterului său. Nu putem nici măcar să cuprindem toate nuanțele diferențelor dintre aceste trăsături, fie că este vorba de aspectul exterior sau de conținutul interior. Ni se pare că forțele și entităţile spirituale sunt destul de simple.

Există zece părți, care, la rândul lor, au şi ele zece părţi. Asta e tot. Cu toate acestea, ar trebui să înțelegem de ce există o asemenea remarcabilă subdiviziune în lumea spirituală și ce este în ea pentru noi. Mai presus de toate, această multitudine de dorințe trebuie să fie unificate printr-o singură intenție, care le conferă completitudine și perfecțiune: intenția de dragul Creatorului. 

Perfecțiunea în sine este foarte simplă, imposibil de divizat. Dacă ar putea fi divizată, ar presupune unele diferențieri; ori atunci nu ar mai putea fi numită perfecțiune. În spiritualitate, intenția comună duce la perfecțiune. Până să se întâmple acest lucru, suntem copleșiți de o mulțime de dorințe, cu toate conexiunile lor, un sistem minunat de control și impredictibilitate. La modul ideal, există numai Malhut a Lumii Ein Sof, plină de lumină, care există în afara noastră.

În manuscrisele sale (care, apropo, sunt încă nepublicate, întrucât oamenii nu sunt încă pregătiți pentru ceea ce spun ele), Baal HaSulam scrie despre interacțiuni extrem de complicate; le dă nume speciale și descrie unele niveluri de împlinire, care nici măcar nu sunt menționate în „Studiul celor Zece Sfirot„. El poate vorbi despre aceste procese pentru că el însuși era într-o stare de perfecțiune simplă.

Cu cât mai sus ţi-este capul (pentru a vedea simplitatea și integralitatea sistemului în ansamblu), cu atât mai multe sunt detaliile pe care le poți distinge, sesizând o aceeași perfecțiune și simplitate în confuzia generală. La fel cum un om de știință vede interconexiunile dintre toate elementele tabloului general, pe măsură ce pătrunde mai adânc în știința sa.

133) Aşadar, știm ce sunt MA și BON în cei 5 Parţufim ai lumii Aţilut, unde 5 niveluri ale lui MA Hadaş (Kelim ale lumii Aţilut) au sortat vechile vase din lumea Nikudim, le-au ales pe cele potrivite și le-au  rectificat (folosindu-le ca Nukva numită BON).

Astfel, MA de Atik a rectificat partea superioară a lui GAR de Nikudim, iar MA de Arih Anpin și Aba ve Ima au sortat și rectificat vasele din jumătatea inferioară a lui GAR de Nikudim, care au fost folosite în timpul stării de Gadlut a lumii Nikudim, au căzut și au dispărut.

MA de ZON a sortat și rectificat vasele GE de Zat din lumea  Nikudim, care şi ele s-au spart în timpul stării de Gadlut și au dispărut împreună cu AHP.

În ansamblu, au fost sparte 320 de fragmente. Numărătoarea se face după cum urmează: opt Melachim, fiecare conținând HaVaYaHYudKeyVavKey cu 10 Sfirot în interior. În total, sunt 8x4x10 = 320. Din aceste 320 de fragmente, 32 Malhuyot sunt numite „Lev haEven” (inima de piatră). Celelalte 288 de părți, numite Rapach, trimit la primele nouă Sfirot.

Fiecare fragment al unei vas spart este o scânteie care a rămas de pe ecranul Parţuf-ului în starea sa anterioară.

Există vasele GE de Keter și GE de Aba ve Ima peste Parsa. Vasele AHP de Aba ve Ima au căzut în locul GE de ZON de Nikudim, în timp ce vasele sparte au căzut sub Parsa. În locul lumii Nikudim, a apărut lumea Aţilut cu cei cinci Parţufim. Toate GAR de Aţilut iau GAR de Nikudim, le rectifică și le umplu cu lumina stării de Gadlut. ZON de Aţilut rectifică vasele GE de ZON ale lumii Nikudim. Atât vasele GE, cât și AHP de ZON se sparg şi cad sub Parsa.  

Când vasele se sparg, toate fragmentele lor se amestecă și se întrepătrund unele cu altele. De ce se interpătrund GE și AHP în timpul spargerii vaselor? Intenția „de a primi” le unește mai mult decât intenția „de a dărui”? Înainte de spargere, GE și AHP aveau o intenție comună de a dărui. Ulterior, în starea lor nerectificată, intenția este din nou aceeași – aceea de a primi. Prin urmare, legătura dintre ele este păstrată şi după spargere, în ciuda faptului că fiecare fragment se simte separat de celelalte. Cu toate acestea, GE și AHP nu mai formează un singur întreg; prin urmare, conexiunea dintre ele (dacă există) este caracterizată doar ca incluziune. Există. Astfel, cele patru tipuri de vase sparte (rămase):

  1. vasele GE (cele de dăruire);
  2. vasele GE în interiorul vaselor AHP;
  3. vasele AHP în interiorul vaselor GE;
  4. vasele AHP (cele de primire).

ZON de Aţilut ia vasele care au legătură cu GE. AHP sunt vasele egoiste care nu pot fi rectificate încă și se numesc Lev haEven. Există încă două tipuri de vase: GE în interiorul AHP și AHP în interiorul GE. Aceste vase pot fi oarecum rectificate. GE din interiorul AHP sunt vasele de dăruire din interiorul vaselor de primire. Această combinație poate fi utilizată pentru formarea lumilor BYA sub Parsa: BriyaGE în Awzen (Bina), YeţiraGE în Hotem (ZA) și AsiyaGE în Peh (Malhut). Aceste vase sunt sortate și născute de Malhut a lumii Aţilut.

Cu ajutorul AHP din interiorul GE, putem trece la starea de Gadlut a lumii Aţilut. Dacă Aţilut rămâne numai în starea de Katnut, nu va fi capabilă să rectifice nimic sub Parsa, adică vasele care se referă la AHP de ZON din lumea Nikudim. Intocmai datorită faptului că AHP fac parte din GE ale vaselor sparte, ele pot fi ridicate deasupra Parsa și supuse rectificării, prin utilizarea lor ca vase de dăruire.

Asta este tot ceea ce înseamnă munca omului. Se creează un Parţuf special (sufletul comun) Adam. Rectificarea acestei părți depinde de rectificarea lui Adam. Acest lucru nu face, însă, obiectul cercetării noastre în acest moment. Vasele de primire nu pot fi rectificate atunci când sunt luate separat. Rectificarea lor se poate face numai atunci când sunt unite cu vasele de dăruire.

Prin intermediul unei explozii, Creatorul amestecă aceste vase, adică El amestecă propria Lui „dorință de a dărui” cu „dorința de a primi” a creației. Acum, o parte dintre vasele sparte va avea atât „dorința de a primi”, cât și „dorința de a dărui”, deși fiecare în propria proporție. De aceea au fost necesare spargerea vaselor, „păcatul” lui Adam și alte fragmentări.

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!