DIVIZAREA FIECĂRUI PARŢUF ÎN KETER ŞI ABYA

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

180) În lumile spirituale, totul se construiește conform aceluiași principiu, adică se pot judeca aspectele comune prin cele particulare și viceversa, cele particulare prin cele comune. Întregul Univers este de obicei împărțit în cele cinci lumi AK și ABYA. Lumea AK este privită ca fiind Keter a tuturor lumilor, în timp ce cele patru lumi ABYA sunt în mod corespunzător Hochma, Bina, ZA și Malhut. Prin urmare, orice lume, Parţuf sau Sfira – în general, orice entitate spirituală – poate fi de asemenea împărțită în cele cinci lumi AK și ABYA. Roş-ul oricărui Parţuf este considerat drept Keter și lumea AK. Guf-ul, de la Peh la Hazeh, este considerat lumea lui Aţilut (sau Hochma). Spațiul de la Hazeh până la Tabur este considerat lumea Briya, iar de la Tabur în jos – lumile Yeţira și Asiya (sau ZON).

181) Acum, Sfirot KaHaB HaGaT NHYM au mai multe nume diferite. În funcție de ceea ce dorim să exprimăm, ele pot fi numite:

 1. GE și AHP,
 2. KaHaB ZON,
 3. NaRaNHaY,
 4. Punctul literei”Yud”și cele 4 litere „Yud”,“Hey”,”Vav” și „Hey”.
 5. Un simplu HaVaYaH (Galgalta) și AB, SAG, MA și BON, care constituie patru feluri de umplere cu lumină (Milluyim):
  • Umplerea lui AB – יוד הי ויו הי
  • Umplerea SAG – יוד הי ואו
  • Umplerea BON – יוד הה וו הה
  • Umplerea BON – יוד הה וו הה
 6. AA, AVI și ZON:
  • Aba este Hochma,
  • Ima este Bina,
  • ZA este HaGaT NHY,
  • Nukva este Malhut.
  • AK și ABYA sau Keter și ABYA.

Malhut a lui Keter se numește „Peh”, Malhut a lumii Aţilut – „Hazeh”, Malhut a lumii Briya – „Tabur”, Malhut a lumii Yeţira – „Ateret Yesod” și Malhut cea obişnuită- „Sium Raglin”.

182) Există două motive pentru care cele zece Sfirot sunt numite în mod diferit. Prima este similaritatea proprietăților cu acea Sfira la care se referă. Al doilea este diferența de proprietăți faţă de respectiva Sfira, care conduce la apariția unui nume nou și special. De pildă, Keter al celor 10 Sfirot ale Ohr Yaşar este, pe de o parte, lumina lui Ein Sof (a Infinitului); pe de altă parte, Roş-ul oricărui Parţuf este de asemenea numit „Keter”. Toate cele cinci Parţufim ale lumii AK sunt, de asemenea, „Ketarim”; Parţuf-ul Atik este Keter și la fel este şi Parţuf-ul AA.

Dacă toți sunt „Ketarim”, atunci de ce fiecare are propriul nume? În plus, știm că entităţile spirituale care au proprietăți absolut identice se unesc într-un singur întreg. Atunci de ce nu se îmbină aceste entităţi spirituale (aceste Ketarim)?

Explicaţia este că, deși au proprietăți asemănătoare cu cele ale lui Keter (se referă la Ein Sof), există o regulă care spune că, dacă lumina superioară nu intră în vas (adică dacă nu se extinde la Guf), ea este privită ca Ein Sof (Infinitul intangibil).

Prin urmare, în ceea ce privește lumile ABYA, toţi cei cinci Parţufim ai lumii AK sunt consideraţi lumină, care nu a intrat încă în vas, întrucât lumea AK, construită conform legilor TA, este absolut inaccesibilă pentru Parţufim ai lumii Aţilut, care are la bază legile TB.

Parţufim Atik și AA ai lumii Aţilut corespund ambii lui Keter a lumii Nikudim. Trebuie remarcat că în timpul stării de Katnut a lumii Aţilut, Parţuf-ul AA nu este Keter, nivelul său în această stare fiind Hochma. Între timp, numai Parţuf-ul Atik este Keter.

Cu toate acestea, în timpul stării de Gadlut, toţi Parţufim ai lumii Aţilut se ridică, Atik „rămâne” în AK, iar AA profită de propriile AHP de Aliyah și devine Parţuf-ul Keter al lumii Aţilut. Mai departe, ca și toţi Parţufim ai lumii AK, Atik este construit în conformitate cu legile TA; prin urmare, este inaccesibil pentru Parţufim şi lumile inferioare („Atik”derivă din cuvântul „Ne’etak” – „separat”).

183) Cele zece Sfirot sunt numite Keter și ABYA, întrucât cabaliștii doresc să indice divizarea lor în Kelim de Panim (vasele „din față”) și Kelim de Achoraim (vasele „din spate”) care a avut loc în timpul restricționării TB. După cum s-a spus mai sus, Malhut Mesayemet s-a ridicat de la nivelul Bina de Guf (numit Tiferet) la Hazeh, creând astfel un nou Sium al Parţuf-ului numit „Parsa” care este situat sub lumea Aţilut.

Vasele care sunt sub Parsa au „părăsit” lumea Aţilut și sunt numite BYA. Cele două treimi inferioare ale lui Tiferet sunt numite Briya, NHY sunt numite Yeţira, iar Malhut se numește Asiya. Merită menționat faptul că fiecare Sfira a fost împărțită în vase „Panim” și „Achoraim”, astfel încât vasele de deasupra Hazeh-ului sunt Panim, iar cele de sub Hazeh sunt Achoraim.

184) Întrucât Parsa este la nivelul lui Hazeh, fiecare Sfira și fiecare Parţuf se împart în patru niveluri numite ABYA. Aţilut este spațiul de deasupra lui Hazeh, BYA – cel de sub Hazeh. De fapt, această divizare a fost prezentă și în lumea AK, diferența fiind că în lumea AK Parsa a coborât la Tabur, în timp ce în lumea Aţilut Parsa este la nivelul Hazeh-ului.

Rezultă că propriul său Aţilut este constituit din Parţufim AB și SAG, care se termină deasupra Tabur-ului, în timp ce BYA, adică Parţufim MA și BON, se află sub Tabur. Prin urmare, Galgalta este Roş; AB și SAG deasupra Tabur-ului sunt Aţilut; MA și BON de sub Tabur sunt BYA.

185) Toţi cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut sunt împărțiţi în mod similar. AA este Roş-ul întregii lumi Aţilut; AVI Ilayin, care corespund lui AB și îmbracă Parţuf-ul AA de la Peh la Hazeh, sunt Aţilut de Aţilut (a nu se confunda cu Parsa comună a lumilor ABYA).

YEŞSUTcare corespunde lui SAG și îmbracă Parţuful AA de la Hazeh la Tabur este Briya lui Aţilut. ZON, care corespund lui MA și BON și îmbracă Parţuf-ul AA de la Tabur la Sium de Aţilut, sunt Yeţira și Asiya ale lui Aţilut. Astfel, vedem că lumea lui Aţilut este de asemenea împărțită în propriul Roş și ABYA. Ca și în lumea AK, Parsa este la locul ei, adică la nivelul Hazeh-ului lui AA.

Parţuf-ul principal al lumii Aţilut, Arih Anpin, are patru tipuri de îmbrăcăminte: 1. Aba, 2. Ima, 3. Israel Saba, 4. Tvunah. Toți sunt Yud-Hey ale numelui HaVaYaH și îmbracă Parţuf-ul AA de la Peh la Tabur. ZA și Malhutale lumii Aţilut îmbracă Parţuf-ul  AA de la Tabur până la Parsa; ele sunt VavHey ale numelui HaVaYaH. În Roş-ul lui Arih Anpin există doar Keter și Hochma; Bina a ieșit din Roş și s-a împărțit în GAR și Zat.

Aba ve Ima îmbracă lumina pe GAR de Bina și rămân în starea de perfecțiune simțită în Roş, pentru că au proprietățile lui Bina, care nu dorește nimic, deci rămân neafectaţi. YEŞSUT ia partea de Zat a lui Bina a Parţuf-ului AA (situată sub Hazeh-ul lui AA), unde se simte absența Luminii Hochma. Acest nivel este numit „Briya a lumii Aţilut„.

186) Dacă vedem întregul Univers ca un singur întreg, vom vedea că cei trei Parţufim, Galgalta, AB și SAG din lumea lui Adam Kadmon, constituie Roş-ul său comun; cei cinci Parţufim ai lumii Aţilut, care îmbracă spațiul de la Tabur-ul lumii AK până la Parsa, sunt lumea Aţilut a Universului. Cele trei lumi BYA de sub Parsa sunt BYA ale Universului.

187) Toate Sfirot de Sfirot individuale sunt împărțite în mod similar. Chiar și Malhut de Malhut a lumii Asiya are propriile sale Roş și Guf. Guf-ul este împărțit de propriile Hazeh, Tabur și Sium Raglin. Parsa, aflată sub lumea Aţilut a acestui nivel, stă la Hazeh și o limitează.

Lmea Briya a acestui nivel ocupă spațiul dintre Hazeh și Tabur. Lumile Yeţira și Asiya ale acestui nivel se află între Tabur și Sium Raglin. Sfirot HaGaT ale fiecărui nivel corespund lumii Aţilut. Cele două treimi din Tiferet de la Hazeh până la Tabur constituie lumea Briya, iar NHY – Yeţira și Malhut – lumea Asiya.

188) Astfel, Roş-ul fiecărui nivel se referă la Keter sau Yehida, sau la Parţuf-ul Galgalta. Aţilut (de la Peh la Hazeh) se referă la Hochma sau la lumina Haya, sau la Parţuf-ul AB. Briya (de la Hazeh până la Tabur) se referă la Bina sau la lumina Neşama, sau la Parţuf-ul SAG. Yeţira și Asiya (sub Tabur) se referă la ZON sau luminile Ruah și Nefeş, sau la Parţufim MA și BON (vezi diagramele 3 până la 12 din „Sefer haIlan”).

inapoi la Prefaţă la Înţelepciunea Cabala” (link)

error: Content is protected !!